Arild Holta

Alder: 55
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Kristne skal opponere

Publisert nesten 4 år siden
Men utøvelse av livssyn er i kristen sammenheng noe mer enn møter, bønn og nattverd. Det kristne livssyn har konsekvenser for hvordan man i det hele tatt opplever livet, hvordan man begrunner sin etikk, hvordan man tolker seg selv og hvordan man begrunner et menneskeverd, som noen eksempler. Statsmakten er ikke "livets øverste myndighet" slik som i Sovjetstaten eller som kong Nebukanesar.

Dette er svært bra skrevet. Takk Gud for søndagskolen som tidlig gav meg informasjon til å avsløre "gudestaten".

Kristent liv er noe som settes ut i praksis. Desto mer detaljert en stats lover og regler blir desto større er sjansen for at dette kommer på tvers av menneskers livssyn. Derfor er frihet delvis omvendt proporsjonalt med et detaljstyrt samfunn. Manglende frihet gir også mer psykiske og andre helseproblemer.

Det er flott at Bjørn David Bratlie bevisstgjør folk om livssynets hensikt mm.

Imidlertid er det ikke rent lite man kan utlede gjennom forskning og statistikk av høy kvalitet. Det finnes en del felles røde tråder i historien, antropologien, arkeologien, biologien, evolusjonspsykologi, osv. Disse røde trådene vil gjerne stemme overens med det bibelske synet på ditt og datt. Man trenger ikke tro på åpenbarelse for dette. Bibelen ble til over flere tusen år. Dermed finnes det en utvelging av skrifter og ideer som må stemme overens med flere kulturelle epoker.

Jeg synes vi skal se på hva som er felles. Dette forteller hva mennesket er. Det avslører moderne sosio-babbel, psyko-babbel og menneskerettighetsbrudd basert på konstruksjonisme og trender. Dette er ideer som vekkelseskristne ikke ville akseptert for f.eks 50 år siden.

Kristne kan altså finne forskning av høyeste kvalitet og slå i bordet med for å forsvare frihet, familien og annet. På tide å mobilisere dette og ignorere de kristne tullballene som uvitende kaller det for "denne verdens visdom".

Det finnes en SANN intellektualisme som er i overenstemmelse med Bibelens sannhetsbegrep. Dette trenger kristne å gripe.

Dette kan man gripe ved hjelp av et godt livssyn i bunn.

Gå til kommentaren

???

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Dette er jo ensidig propaganda. Dokumentasjon er noe helt annet.

Siden hele dabatten fra din side handler om ensidig propaganda, så vet du nok ikke hva dokumentasjon er.

Dokumentasjon er FAKTA.

Det er ikke den endeløse rekken med kun argumenter.

Det er heller ikke forsvaret for paradigmet man er opplært med.

ALLE parter som frembringer fakta kommer med dokumentasjon.

De som ignorerer bevisene jeg legger frem - forskning av høy kvalitet - er alle ignoranter. De som ignorerer utenlandske som reagerer NATURLIG på overgrepene, er ignoranter.

Det NATURLIGE er på mange måter god dokumentasjon.

De som kommer med mengder av argumenter som kun er et forsvar for tidens ideer, har ingen ting å fare med.

Gå til kommentaren

Hadde det bare vert denne saken!!

Publisert nesten 4 år siden
er et viktig bidrag som et suplement til en rekke journalisteres moralske indignasjon over temaer de har relativt lite greie på.

Er det noe som kjennetegner norske journalister, så er det dette.

Men heldigvis smuldrer tradisjonell medias hegemoni sakte opp.

Gå til kommentaren

Målt med hva

Publisert nesten 4 år siden
der han kritiserer USA's aller mest fanatiske, kristne høyrefløy. Hedges skriver at disse står for en svært grådig kapitalisme.

Målt med statisme? Som gruppe er vel disse noen av de mest gavmilde i hele verden. Men for de som ikke tror på et velferdssamfunn, men mer eller mindre kun på en velferdsstat, så fortoner det seg vel som"grådig kapitalisme", egoisme, oa.

Gå til kommentaren

Interessant fra historienet.no

Publisert nesten 4 år siden
Jonas Stava – gå til den siterte teksten.
Kommunisme og Fascisme var ulike greiner og rivaler av sosialismen.

http://historienet.no/samfunn/tradisjoner/mussolini-julen-er-en-fest-for-kapitalister

"Mussolini var nemlig innbitt motstander av julen. Han avskydde kapitalismen, og for ham var julen en erkekapitalistisk fest som utelukkende handlet om grådighet og forbruk."

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere