Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Fordomsfull

Publisert over 4 år siden
Basim Ghozlan – gå til den siterte teksten.
Jeg merker at fundamentalister, på tvers av religiøs tilhørighet fremmer samme saker.

Det var da svært så fordomsfull trådstarten var.

Kanskje det skader egen sak å kjøre frem fordomsfulle påstander kombinert med vage påstander overfor en uklrt definert gruppe.

Slikt handler jo bare om å sverte og bygge fordommer og myter.

Det er et faktum at kristne fundamentalister har vert en av de minst voldelige grupper i vårt samfunn i mange tiår. Det er trolig ingen andre grupper som har hatt flere militærnektere.

Gå til kommentaren

Skadene

Publisert over 4 år siden
Forskjellen før og nå er at stat/kirke melder seg av virkeligheten, folk vil finne sammen, pare seg og sette unger til verden som før. Lovverket løper etter realitetene og utopistene kan bare stå der med sine drømmerier for deretter å reparer skadene på skattebetalernes regning.

Skadene er mye mer omfattende enn folk tror. Det er hele familien som er under angrep på mange arenaer samtidig. Ødelagte relasjoner er skadelig. DET har vi solid forskning på.

18-20 år etter 1992/-93 ble det pluttselig økning i unge uføre. "Ingen" skjønte hvorfor.

Vi lever i et stadig dummere samfunn!

Gå til kommentaren

"Vitenskapelige fakta"

Publisert over 4 år siden
Jeg tenker at delegatene til vårens Kirkemøte bør bli godt oppdatert på nye vitenskapelige fakta angående kjønn.

Problemet: Hele kjønnsdebatten er alt annet enn vitenskapelig.

Som ellers skilles ikke mellom fakta (empiri), årsaker, virkning, hypoteser og teorier. Eller høy og lav evidens.

I vår fordummende samfunnsdialog drevet av media, byråkrati, lobyister, politikere, aktivister, osv er vitenskapskritikken nærmest helt fraværende.

Forskning er liksom bare forskning enten det er metaundersøkelser som solid dokumenterer eller det er forskning på en god håndfull av ressurssterke lespers vellykkede barn som generaliseres som beste metaundersøkelse. Eller såkalt kvalitativ forskning som "beviser" hva som helst alt etter hvilken gruppe man spør.

"Alle" misbruker kraften i ord som "forskning", "vitenskap", "kunnskap", osv, mens interessen for faget som sier noe om dette har blitt uinteressant og er en mer eller mindre blindsone for akademikere og journalister.

I alt dette babbelet så skal vi nå leke at vi skjønner de avvikene som ligger utenfor historiens, antropologiens, osv, røde tråder for menneskelig liv. Og den oppvoksende slekt skal lære at de kan velge å vrake mellom alle mulige kreative og allsidige kjønn som er trend i tiden (og derfor SELVFØLGELIG bevist!!!).

Hvor kommer galskapen fra? Jo, fra finansieringen - skattepengene.

Ekstremstatene kan betale for at folk nærmest skal tro på hvilken som helst trend.

Det blir spennende å se hvor grensene går når folk flest reiser seg mot alt idioti.

Når det er sagt: Biologien spiller oss noen puss. DET er empiri.

Det er altså en noen mennesker som trenger vår forståelse grunnet spesielle tilstander som påvirker kjønnstenkningen. Det er imidlertid et sprang derifra og til dagens hysteri.

Til slutt: Jeg skulle ønske at faget vitenskapskritikk ble gjort viktig igjen og at ikke rent få doktoravhandlinger havnet i søppelkassen.

Gå til kommentaren

Jeg vil også synse litt

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt – gå til den siterte teksten.
Kan vi stå overfor et av Norgeshistoriens verste justismord?

Det virker sannsynlig at synsingen til retten er noenlunde korrekt, samt at psyko-bablet i saken er fornuft.

Det var en som hevdet at i et libertariansk samfunn hadde ikke denne synsingen bevist sikkert nok at vedkommende var skyldig.

Kanskje det.

Jeg er libertarianer (en slags anarkistlignende liberalist), men har ikke tid til å sette meg grundig inn i dommen.

Bevismengde/-sikkerhet er et politisk smaksak. Når retten har sagt sitt skal imidlertid folket TRO! Da er det ikke lengre "tillat" å være mot.

I stater med høy offentlig sektor går gjerne bevisbyrden ned for individet og opp for kollektivet. Men i Norge og Sverige tror man jo at man er unntaket fra denne tommelfingregel.

Gå til kommentaren

Dette er feil

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Hva virkeligheten angår så påstår jeg at det finnes ca 7 milliarder versjoner av den, og ingen av dem er SANNE!

Vikligheten er utenfor hodet.

Du skiller ikke mellom virklighetsopplevelse eller det paradigmet folk har i hodene sine, og virkligheten utenfor som kan finnes med erfaring gjennom gode metoder.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere