Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Åndetro

Publisert over 4 år siden
Helge Simonnes – gå til den siterte teksten.
Konkret forteller Torp om deltakelse i demonutdrivelser.

Åndetro finner man vel i enhver religion, inkludert naturreligioner.

Det er altså naturlig å tro det finnes ånder.

Er det bare når kristne tror at det er seier i Jesu navn over onde ånder, og at Gud beskytter oss fra slikt, at det blir galt?

Eller er det naturlige galt uansett?

Eller er det typene av åndetro man må skille mellom?

Er det galt når hinduister forsøker få ut ånder? I en eller annen populærvitenskapelig artikkel leste jeg på 80-tallet at hinduistene lyktes bedre i å behandle påstått schizofreni med åndeutdrivelse enn vestlig psykiatri.

Kanskje det betyr at vestlig psykiatri er enda mer usunn? :-)

Gå til kommentaren

Naturlige rettigheter, antropologi, etc

Publisert over 4 år siden
Eirik Flikke – gå til den siterte teksten.
Og hvilken "tiltaksplan" innehar egentlig de familiene som går ALL IN for å bygge Guds rike i hjem og familie, når tvilen og protestene melder seg hos en eller flere familiemedlemmer? Vil tvilen og de vanskelige innvendingene om at kanskje ikke alle innad i familieflokken opplever at dette "Guds rike" som er under oppreisning er et vesentlig gode for nettopp deres liv underveis mot voksenlivet, kun forties eller evt. betraktes som en urovekkende påminnelse om at kjernefamilien er underlagt destruktive krefter der djevelen står i gunstig posisjon til å dyppe pennen?

Hvordan har verden fungert opp gjennom årtusendene? Hvordan fungerer den etiske overføringene i naturlig tilstand?

Dette forteller noe om hvordan mennesket er konstruert.

Mennesket fungerer slik at det overfører normene til sine nærmeste - den oppvoksende generasjon.

Når man så får en unaturlig stat, et unaturlig samfunn, et unaturlig flyt av informasjon - hvordan skal mennesket da forholde seg?

Hvordan skal foreldre forholde seg til dette?

Foreldre har ikke kompetanse til å forholde seg til dette. Dessuten er staten fullt opptatt med å overta normoverføringen. Istedenfor å forholde seg til det unaturlige i normoverføringen på en konstruktiv måte, ER staten det unaturlige.

Dermed får man en splittelse mellom generasjonene, som finansieres statlig gjennom alt fra skoler og pressestøtte til barnevern og fritidsklubber.

Familiene må ta retten til sine liv tilbake! De må stå opp mot babbelet om at alt er usunt som ikke stemmer overens med flertallet av maktmennesker og flertallet av påvirkere.

Gå til kommentaren

Anders Torp?

Publisert over 4 år siden

Jeg ser ingen sterke teologiske, politiske, etiske, kunnskapsmessige, osv, grunner til å bruke mye tid på Anders Torp.

Han er ikke intellektuell.

Han har ingen dyp teologisk forståelse.

Den moralfilosofiske forståelse har virket temmelig begrenset.

Han er kun en av tusenvis av rimelig oppvakte unge menn i Norge.

Det eneste spesielle er at han er sønn av en profilert kristen leder, hvilket han har kommet på tvers av.

Da utnyttes dette av forlag, såkalte humanetikere, media, sekularister, venstrevridde kristne, de som ikke liker vekkelseskristen tro, de som er religiøst liberale, osv.

Noen plasser i dette finner man også Simonnes. Simonnes er en del av den teologisk usunne norske kristenhet som taper på alle fronter. En kristendom som stort sett vitner at Gud er død.

Vår Herre klarer seg nok best uten dette.

Anders Torp er et redskap. Det er egentlig en dels kynisk bruk av mennesker og dels tåpelig. For det drar samfunnsdebatten ned på et ikke-konstruktivt nivå. Her som på så mange, mange andre områder.

Vi blir ikke mye klokere av den familiekonflikten som oppstod i familien Torp.

Imponerende av Jan-Aage Torp at han klarer å ta dette så høflig, tross all myteskaping fra de som bruker unge Torp.

Jeg er ytringsfrihetsaktivist, og altså ikke imot at unge Torp ytrer seg. Det er ytringene som ikke imponerer. Så hvorfor interessere seg for dette? Om man ikke er en av brukerne av unge Torp.

Gå til kommentaren

En liten avsporing

Publisert over 4 år siden
Lars Gule – gå til den siterte teksten.
En vanlig innvending mot uttrykket islamofobi er at det sykeliggjør meningsmotstandere og de som presenterer kritikk av islam og muslimer.

Det er jo gjerne dette psykiatri handler om: å sykliggjøre avvik fra egne ståsted.

Sånn i tillegg til å lage offentlige arbeidsplasser. Og litt til... :-)

Hvor er kvakksalverloven når man trenger den...

Gå til kommentaren

Moralfilosofi

Publisert over 4 år siden

Hvorfor er ikke moralfilosofien sentral i livssynsproblematikken?

Det er en masse babbel om etikk i vårt samfunn. Imidlertid har nesten ingen av bablerne peiling på faget om dette.

https://snl.no/etikk

Hvorfor er ikke det som ligner mest på et fag en del av livsysnsdebatten?

Er det fordi det ikke støtter- og gjerne avslører både politiske ideer, såkalt humanisme og en del religiøse tanker? Det støtter rett og slett ikke pressgruppenes ståsted i utpreget grad, og lærer folk å vurdere logisk det som kan vurderes logisk.

Ja, til logikk, matte og norsk i grunnskolen. Og stort sett ikke mer.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere