Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Tja

Publisert over 4 år siden
men usunne mennesker

Det møter man overalt. Menighetene er absolutt ingen unntak.

Gå til kommentaren

Hmm

Publisert over 4 år siden
Bjørn Aslaksen – gå til den siterte teksten.
Jeg er blitt tilpasningsudyktig hva menighet angår. Jeg har diskvalifisert meg selv som potensielt medlem av en kristen forsamling.

Det er mulig jeg alltid har vert tilpasningsudyktig hva menighet angår. Men den kristne troen er meg mer kjær enn stort sett alt.

Noen av oss ser bare verden på tvers. Rasjonaliserer man lite så blir det troskriser. Når rasjonaliseringen av budskapet er tilpasset ikke-tenkende mennesker og det meste som er vanskelig blir stemplet "denne verdens visdom", så er det ikke bare bare når man gjennomskuer det lett.

Opplever man åndelige gaver som sier hvor kursen går og man vet at halve menigheten er mot den kursen, så blir det enda vanskligere.

Det er noe som kalles lav latent hemning som gjerne karaktiriserer ADHD. Så er det et annen ikke helt ferdigforsket personlighetstrekk som man finner i Foreningen for høysensitive, som går på at all mulige (unødvendig) informasjon påstått blir bearbeidet på et dypere nivå. (http://www.hsperson.no/)

Resultatet av begge disse måtene å fungere på er en mengde tanker som andre ikke tenker. Noen ganger et kreativt sinn.

Så er da spørsmålet: Går disse tankene inn i menighetssammenhang?

Nei, der kan det være ganske trangt for nytenkning. (Ikke at politisk korrekte mennesker er bedre!! Eller: Prøv nytenkning i SV!)

Scorer man også 30-50% høyere enn andre på IQ-tester, så er summen av alt dette bare et underlig vesen.

Nå er jeg heldigvis i den situasjon at jeg har små sosiale behov/krav og trives svært godt med ensomhet. For de som derimot har store behov for anerkjennelse, enighet og et miljø, blir det å være noe "sær" et stort problem.

Det finnes imidlertid noen ganger i livet hvor jeg hadde trengt støtte. F.eks mot barnevernets mest irrasjonelle sider. Men det får man jo gjerne uansett ikke i de kristne miljøene. Og i vert ikke om man ikke går i takt med resten. Da kan tvert imot de religiøse tulltakene bli rimelig - undskyld uttrykket - djevelske. (Litt som i Kina når etablerte forsamlingers medlemmer er angiver overfor de andre kristne utenfor det statsregistrerte.).

Med dette har jeg nok trødd i salaten med både det ene og andre.

Gå til kommentaren

Dialog?

Publisert over 4 år siden
Hilde Langvann – gå til den siterte teksten.
Men er dialog alltid realistisk?

Dialog er vel ikke helt realistisk overfor synserne som er mer glad i psykologi og psykiatri som overbevisninger enn som vitenskaper. Da blir gjerne angrepene på kristen tro litt for fundamentalistiske.

Mon tro om ikke graden av fundamentalisme kan måles med tilbøyeligheten til conformation bias? I så fall finner man vel en del blandt humanistene, SV'ere og aktivister mot kristen tro og vekkelse.

Empiri og signifikant forskning skal vel ligge til grunn for tvang. Også hos kritikerne av vekkelsesbevegelser og kristne menigheter. Om ikke så jobber man for å tvinge egen overbevisning på andre.

Gå til kommentaren

Genetisk variasjoner innenfor en art

Publisert over 4 år siden

Jeg har hørt påstått at det kan være ekstreme tilfeller med opp til bortimot 10% forskjeller innenfor samme art av insekter. Likevel lykkes de pare seg. Dette er vel rimelig gamle påstander og kan være korrigert for lenge siden...

For pattedyr er det ikke slik.

Om det er tilfelle, så kan det være det større variasjon innenfor samme art av primitive arter enn det er mellom menneske og ape.

Men jeg aner ikke om det er slik...

Gå til kommentaren

Epigenetiske muligheter?

Publisert over 4 år siden
i følge ET burde samme flueart representere mengdevis av forslag til funksjonalitet og prosesser.

Kan arter stabiliserer seg etter hvert, slik at genomet er mer beskyttet fra endringer?

Kan evolusjon ha større sammenhang med miljø, slik at epigenetikken er en viktigere drivkraft. Så lenge miljøet er tilfredstillende så fremmes ikke mutasjonene? Men når man får enorme endringer i form av meteornedslag, istider, voldsomme vulkaner, osv, så gis det mulighet for de få mutasjoner til å få forsprang?

Fra en kristen synsvinkel er det sikkert også mulig å tenke seg noe "fri evolusjon" og noe intelligent design. Dersom Vår Herre hadde som mål intelligente vesen er det ikke sikkert han trengte styre all evolusjon.

Trolig er evolusjon svært mye mer mangeartet og avansert enn det man forestiller seg i dag.

Jeg kan ikke dette i særlig grad, men synes jeg finner stadig flere spørsmål som passer dårlig inn i de forskjellige paradigmene.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere