Hogne Øian

Alder: 8
  RSS

Om Hogne

Sosialantropolog og forsker.

Følgere

Uærlig?

Publisert rundt 7 år siden

Her synes jeg Runde opptrer på en måte som ikke fortjener mye respekt. Først etablerer han en påstand om at det foregår en opplæring i kollektiv selvforakt, men uten å underbygge dette på noen måte  Deretter hevder han at denne angivelige opplæringen kanskje dreier seg om et såkalt rasehat rettet «mot sine eigne, mot kvite». Javel, det kan han gjerne påstå. Men han gjør ingenting for å gi påstanden innhold. Deretter bruker han disse ubegrunnede påstandene som grunnlag hevde at teaterstykket Hvit nettopp har til hensikt å fremme kollektiv selvforakt. Men han forklarer ikke hvordan dette skulle gå til, og reflekterer ikke over alternative forståelsesmåter, og hvordan de eventuelt kan utelukkes. Til slutt skriver han at teaterstykket minner «…for mykje om "kondisjoneringa", indoktrineringa, i "Fagre, nye verden" av Aldous Huxley, dvs om eit totalitært regime». Javel, men hvorfor minner det om dette? Det sier Runde ingenting om. Han viser oss ikke hvordan han mener han har grunnlag for hevde dette. Alt hviler egentlig på de ubegrunnede påstandene som ble framsatt innledningsvist. Derfor er dette en svært lite overbevisende måte å argumentere på.

I neste omgang hevder Runde at en disproporsjonal representasjon av fargede programledere på barne-tv skaper «… eit inntrykk av nedvurdering av eigen etnisitet, og forklaringa kan ikkje vere anna enn ei bevisst vilje til indoktrinering av norske barn. Å vere kvit er ikkje bra nok [min uth.].» Han sier ingenting substansielt om hvorfor han mener dette er tilfellet. Spesielt det siste er dessuten alvorlige beskyldninger, ikke minst fordi påstanden alene hviler på påstanden om at det foregår en opplæring i kollektiv selvforakt, som heller ikke er begrunnet.

Hvordan kan Runde mene at å påpeke dette er det samme som uærlig argumentasjon fra min side? Mener han ikke selv det han skriver? Er det uærlig argumentasjon å forlange en redegjørelse for påstandene Runde framsetter? Er det noen som er uærlige her, er det  Runde som  beskylder NRK for å en fordekt, men helt bevisst programpolitikk som er rasistisk. For å kunne fremme slike påstander på en måte det kan stå respekt av, må man ha skikkelige argumenter. Og det har Runde på ingen måte.

Gå til kommentaren

Tja...

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Informasjonsmengden er endel rikere med tanke på hva innlegget problematiserer og påstår. I slike tilfeller har vi alle langt mer vi kan forholde oss til.

Haug viser vel ikke til "informasjon" som er spesielt relevant i forhold til Rundes påstander, gjør han?  Runde forholder seg eksplisitt til aktørers intensjoner og politiske målsetninger, som han altså framsetter påstander om. Jeg kan ikke se at verken Runde eller Haug frambringer noen relevant informasjon om dette.

 Likevel skal Haug ha for poenget om systemiske effekter. NRK er selvsagt en del av det globaliserte system, der noen har mer makt og ivaretar sine interesser mer enn andre. Men mener Haug med dette at et par programledere med mørk hudfarge er relevant i denne sammenhenger. Er den systemiske effekten virkelig framvekst av selvforakt blant folk med hvit hud? Og hvilke maktinteresser tjener en slik systemisk effekt egenlig? Er det i det hele tenkelig at deres opptreden har slike systemiske effekter? I så fall bør man vel gå inn for kvotering av programledere med ikke-hvit hud for å motvirke de uønskede systemiske effektene, eller hva? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

psykologisk) krig

Runde kunne ha unngått dette dersom han hadde begrunnet påstandene sine på en skikkelig måte. Så lenge han bare opererer på et rent påstandsnivå er det vel nærmest uunngåelig at man leter etter motivene for beskyldningene han framsetter. Det er kanskje ikke Rundes strategiske motiv å drive psykologisk krigføring, men jeg har ikke problemer med å forstå at det blir oppfattet slik.

Gå til kommentaren

Nasjonale symboler som forvitrer

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi – gå til den siterte teksten.

Tja har de virkelig det? Dette er bare nok en påstand. Det har vel ikke så rent lite å gjøre med hvordan det kommer til uttrykk...

Når vi snakker om det store Vi må vi skille mellom symboler på identitet slik skiløypa er og VI som sosiale og politiske fellesskap. For det er langt fra alle nordmenn som er å finne i skiløypa. I dag er det langt flere som velger slalåmbakken og treningssenteret, men ingen av delene får nasjonalfølelsen til å svulme. Likevel er skiløping og naturopplevelse uten tvil et sterkt nasjonalt symbol. På den andre siden er ikke til å komme forbi at når man ser en skiløper i sporet i dag får man kanskje sterkere assosiasjoner til Dario Cologna og Val di Flemme enn Nansen og hans pragder.  Northug er heller ikke i samme grad et nasjonalt symbol på samme måte som Brå og Eggen. Han er like mye et pokerspillende kommersielt medieprodukt.

Det jeg peker på her, er kanksje hovedutfordringene for nasjonal identitet i Europa, ikke innvandringen i seg selv. Symbolene blir mer og mer virkelighetsfjerne for nye generasjoner fordi det er vanskelig å etablere nye. Våre nasjonale symboler har i liten grad vokst fram av seg selv, men ble aktivt skapt av en kulturell og politisk elite under siste del av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Eliten i dag er for fragmentert og ser ikke sin rolle som nasjonsbygger. Dessuten er endringstakten så stor at med en gang et symbol ble etablerte ville det fort miste sin aktualitet. Disse utfordringene er kanskje ennå større i Storbritannia og Frankrike, hvis nasjonale identitet og symboler i stor grad bygger på deres fortid som koloni- og stormakter.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Man skal være meget forsiktig med slik umiddelbart, og ukritisk vil jeg måtte si, å tillegge andre stygge, onde, destruktive, slette motiver

Dette er jeg helt enig i, og det er der Runde trår helt feil i innlegget som startet denne tråden.

 «… eg har lagt merke til at i barneprogram, særleg i NRK, er "farga" barn og ungdommar ikkje berre godt synlege, men sterkt overrepresenterte. Det er sjølvsagt gjort for at barn med innvandringsbakgrunn skal ha nokon å identifisere seg med, men det kunne ein oppnå med ein prosentvis rimeleg representasjon. Det overdrivne omfanget skaper eit inntrykk av nedvurdering av eigen etnisitet, og forklaringa kan ikkje vere anna enn ei bevisst vilje til indoktrinering av norske barn. Å vere kvit er ikkje bra nok [min uth.].»

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
16 dager siden / 5173 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
14 dager siden / 3711 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
15 dager siden / 1261 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
10 dager siden / 1125 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 951 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
3 dager siden / 901 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
20 dager siden / 895 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere