Anniken Fleisje

Alder: 35
  RSS

Om Anniken

Følgere

Hva er så farlig med forkynnelse?

Publisert over 3 år siden

Selv ble jeg utsatt for forkynnelse i 9. klasse. Formingslæreren brukte gjerne skoletimene på å fortelle om sitt møte med utenomjordiske vesener. Det gikk bra med oss likevel.

Debatt om skolegudstjenester er et sikkert førjulstegn. Forrige uke fikk debatten nye bein å gå på etter at det ble kjent at skolene på Voss dropper julegudstjenester, og statsminister Erna Solberg deretter advarte­ mot å kutte ut skolegudstjenester. Ikke-religiøse, deriblant Human-Etisk Forbund, reagerer på statsministerens standpunkt, og er kritiske til gudstjenester i skoletiden. Kristin Gunleiksrud Raaum skriver (Vårt Land 21. november) at skolegudstjenester innebærer dilemmaer, men også viktig læring.

Dilemmaene er imidlertid ikke uløselige, og argumentene for ikke å gi elevene mulighet til å delta på gudstjeneste er ikke overbevisende.

Forkynnelse.
Ett argument er at gudstjenester er forkynnende,­ og forkynnelse hører ikke hjemme­ i skolen. Rett nok skal undervisning i faget kristendom, religion, livssyn og etikk ikke være forkynnende, ifølge opplæringsloven paragraf 2-4. Men å overvære litt forkynnelse i andre deler av skolehverdagen trenger ikke være så skummelt – så fremt skolen er tydelig på hva religiøs forkynnelse er. Motstanderne av skolegudstjenester har vært lite tydelige på hva det er ved forkynnelse som er så ille, men man kan tenke seg at det handler om at presten presenterer et budskap som om det skulle være sant, mens mange (ikke-kristne) tror at dette budskapet er usant. For ikke-kristne kan det kristne budskapet derfor oppfattes som villedende.

Men denne utfordringen kan imøtegås gjennom undervisning om nettopp tro og forkynnelse. Som Raaum er inne på, er det viktig at elevene lærer hvordan de kan forholde seg til forkynnelse.­ Mens det læreren formidler i historietimen (forhåpentligvis) er sant, er det presten forteller i kirken noe som mange tror. Dette peker på noe viktig som uansett bør formidles i skolen: hva kunnskap er, og hva som skiller tro fra kunnskap.

Bredere. Kanskje har skolegudstjenestemotstanderne rett i at gudstjenester likevel ikke ­hører hjemme i skoletiden – hvis man tenker seg at skolens oppgave kun er å undervise i det som står oppført i læreplanen. Men skolen har en bredere funksjon, og er i praksis også en lærings­arena for blant annet sosiale normer, kultur og ulike former for aktiviteter. Det er ikke åpenbart hvorfor skidager og teaterforestillinger skal inkluderes i skoletilbudet, mens gudstjenester skal utelukkes.

Ekskluderende. Et annet ­argument er at gudstjenester virker splittende overfor elever­ med ikke-kristen bakgrunn. Men heller ikke dette er vesensforskjellig fra andre aktiviteter i skolens regi.

En fotballturnering vil kunne oppleves ekskluderende for en elev med brukket ankel, og en skoletur til badeland kan være svært ubehagelig for en 11 år gammel jente med mensen. Vi bør ikke bagatellisere faren for majoritetsblindhet, som Rauum peker på, og kanskje berører tro og livssyn noe som er særskilt sensitivt for noen.

Tilrettelegge. Men i stedet for å avvikle aktiviteter som kan tenkes å føles ekskluderende for noen, bør det tilrettelegges for disse elevene, og helst på en måte som reduserer det potensielt ubehagelige ved å gjøre noe annet enn flertallet. Det er nettopp det skolen kan gjøre ved å tilby et godt, attraktivt og likeverdig alternativ for elever som ikke vil delta på skolegudstjeneste – og det bør skolen absolutt gjøre.

UFO-Greta’. Hensynet til ­andre religioner og livssyn har også blitt trukket fram som en grunn til å avvikle skolegudstjenester, og det har blitt påstått at skolen favoriserer kristendommen ved å åpne for kristne gudstjenester. Men også dette kan unngås, for eksempel ved å tilrettelegge for deltakelse i også andre tros- og livssynssamfunns ritualer, så langt det er mulig – forutsatt at også dette er frivillig.

Selv ble jeg utsatt for forkynnelse i 9. klasse av formingslæreren min, populært kalt «UFO-Greta», som gjerne brukte skoletimene på å fortelle om sitt møte med utenomjordiske vesener – stikk i strid med hva mange av elevene trodde på. Det fantes ikke engang et alternativt opplegg for oss skeptikere. Det gikk bra med oss likevel.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22.11.2016

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere