Anne Bakke

Alder:
  RSS

Om Anne

Følgere

Jeg ønsker velkommen en forbedring av valgordningen

I sin artikkel 27.09.19 presenterer Karl Øyvind Jordell nominasjonskomiteenes valgresultat, sett i lys av Frimodig kirkes anbefalinger.

Han tar utgangspunkt i fem bispedømmer, der nominasjonskomiteenes lister fikk i alt 13 mandater i Kirkemøtet, hvorav 11 var anbefalt av Frimodig kirke, det tilsvarer 85 prosent. Det Jordell ikke nevner er at av de 13 mandatene, så var 9 allerede satt opp påde øverste plassene på nominasjonskomiteenes lister. Det var altså kun 4 mandater som klatret oppover på listene og fikk mandatplass på grunn av kumuleringer/ekstrastemmer, det tilsvarer 31 prosent.

Av resultatene for nominasjonskomiteenes lister i alle bispedømmene kan vi se følgende: Nominasjonskomiteene har i alt fått 29 mandater i Kirkemøtet, hvorav 22 var nominert på de øverste plassene på listene. Det vil si at bare 7 mandater ble valgt ved kumuleringer, circa 24 prosent.

Antagelig har Frimodig kirkes anbefalinger hatt en viss innvirkning på valgresultatet, men den kan være adskillig mindre enn det som kan leses ut av Jordells innlegg.

Jeg ønsker velkommen en forbedring/fornying av valgordningen. Blant annet er det uheldig at listene har ulike regler for forhåndskumulering og sperregrense. Dersom nominasjonskomiteenes lister skal videreføres, så håper jeg de kan få et mer forståelig navn.

Anne Bakke, Hisøy 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2914 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1427 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1120 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 611 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 586 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere