Ann Christin Eriksen

Alder: 104
  RSS

Om Ann Christin

(BLOKKERT ETTER HENNar ønskje, 13.10.2015)

Følgere

DET ØKUMENISKE SYSTEMET

Publisert nesten 11 år siden

Du har helt rett Anders Helge Myhren når du sier at en økumenisk samarbeid strider mot Guds ord. Men det er det som kommer til å skje mye bortover etter hvert. Jesus sa: Tro ikke Jeg har kommet for å bringe fred på jorden, Jeg har ikke kommet for å bringe fred, men med et sverd. Dette har med ordet å gjøre, sannheten. De som holder Guds ord og elsker Han av hele sitt hjerte skal stå i mot dem som lærer menneskebud, eller vi skal ikke bøye oss da. Vi må stå fast på det Gud har gitt oss og allerede nå er det mye som er i ferd med å skje.  Vanskelige tider vil komme og de som holder fast på Guds ord vil få motgang av mange av de som kaller seg Guds folk. Og disse tror de gjør Guds vilje når de forfølger og dreper de sanne troende.

Gå til kommentaren

sabbaten

Publisert nesten 11 år siden

Det er hærlig å se at det er folk her som elsker Gud og vil gjøre hans vilje. Gud velsigne dere og ha en god sabbat.

Gå til kommentaren

SABBTEN

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har aldri sagt at de 10 bud frelser oss. Det er det troen på Jesus som gjør, en oppriktig tro. Mener du at vi ikke skal holde de 10 bud? For i følge Bibelen skal vi faktisk klare og gjøre det, med Guds kraft. Det jeg vil fram til er at det er Herren vi skal lyde, ikke mennesker. Og det med at Jesus sto opp første dagen i uken forandret ikke helligdagen seg til søndag. Dette er menneskebud og langt ifra Guds bud. Husk hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide å gjøre all din gjerning, men den SYVENDE dag er sabbat for Herren din Gud. Dette er dagen vi skal legge ifra oss det daglidagse. Følger vi menneskebud så er det ikke Herren vi tjener.  De 10 bud er målestokken i vår dom. Du skriver tidligere at jeg skrev at loven og profetene gikk oss i mot, men jeg skrev: Tro ikke Jeg har kommet for å oppheve loven og profetene, Jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle! Men Moseloven som Moses skrev ned sammen med de 10 bud var budene som disiplene snakket om på rådsmøtet, dette var var budene forfedrene ikke klarte å holde, et åk på deres skuldre. Salm1, 1-2 Sallig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderens vei eller sitter på spotters sete, men heller har sin lyst i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Og det med at jeg nevner dette med sabbaten er fordi det er viktig. Rundt omkring på møter er det ikke lenger en ordentlig forskynnelse. Ikke skal man stille spm, bare ta i mot, konserter og verdslighet har inntatt de kristne menigheter. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste Matt24,12.

Gå til kommentaren

SABBATEN

Publisert nesten 11 år siden

Ap.gj 15,5- Apostelmøtet i Jerusalem. Men noen fra fariseernes parti, som hadde kommet til tro, sto fram og sa: Det er nødvendig at de blir omskåret , og de må pålegges å holde Moseloven.

Ap.gj 15,6-   Nå kom apostlene og de eldste sammen for å vurdere denne saken. 7 Og etter at det hadde vært sterke meningsytringer, sto Peter fram og sa til dem: Menn og brødre, dere vet at for mange dager siden gjorde Gud det valg blant oss at det var ved min munn at hedningene skulle høre evangeliets ord p komme til tro.

8 Og Gud som kjenner hjertet, gav dem vitnesbyrd ved å gi dem Den Hellige Ånd, slik som Han gjorde med oss

9Og han satte ikke noe skille mellom oss og dem, men renset også deres hjerter ved troen.

10 Hvorfor setter dere da Gud på prøve ved å legge et åk på disiplenes nakke, et åk som verken våre fedre eller vi har vært i stand til å bære?

Altså her er det snakk om Moseloven og ikke de 10 bud! Hva er galt med de 10 bud? Er det ikke fint at vi har en grense? Eller skal vi alle bare stjele, drive hor, lyve... Ja vi har alle brutt Guds 10 bud. Men når vi har Jesus i vårt liv skal vi forvandles til et nytt menneske og det gamle syndige skal begraves.  Det er ved budene vi lærte synden å kjenne.

Ordsp 6, 20- 23. Min sønn, bevar din fars bud, og forlat ikke din mors lov! Ha dem alltid bundet til ditt hjerte, knytt dem fast rundt din hals! Når du vandrer omkring, skal dette lede deg, når du sover skal de bevare deg, og når du er våken skal de tale med deg. For budet er en lampe, og loven er et lys.

Matt 15,3-6 Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? 

For de vasker ikke hendene når de spiser brød.

Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?

For Gud har befalt og sagt, hedre din far og din mor og den som forbanner far eller mor skal sannelig dø

Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud

Så trenger han ikke ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.

7 Hyklere! Jesaia profeterte rett om dere da han sa:

8 Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.

9 Og forgjeves tilber de meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.

Romerbrevet 7, 1-21 forteller om loven.

Moseloven med omkjærelse, ofring av lammet, kvinnens urenhet og at lakener og det hun har vært ved skal brennes, ikke bære senga si på sabbaten+ masse flere bud(menneskebud, Moseloven) På den tiden ble et menneske drept hvis de brøt noen av disse budene. Jesus kom med nåde og Han dømte ingen. Men budene skulle bli lagt i våre hjerter.  Ser du ikke syndens forbannelse ute i verden? Pga av hor er det mange som tar aborter, kjønnsykdommer florerer det av, mye skillsmisser og gjengifte til og med blant kristne, utroskap, masse kriminalitet fordi de ikke følger Guds bud. Budene er en forbannelse hvis vi lever uten Jesus, men med Jesus i våre liv ligger de i våre hjerter. Jeg vil legge mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem. Og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer. Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Vi kan gå rett til Jesus med det som måtte tynge oss, vi trenger ingen mellommann lenger.  Mener du at moseloven skal holdes enda? Er de 10 bud en forbannelse for oss?  Hvorfor er de 10 bud en forbannelse? Er det loven som frelser oss? Nei det er ikke det. Men budene blir lagt i våre hjerter og vi skal strebe etter å bli fullkomne.Loven er god. Hadde det ikke vært for de 10 bud så kunne vi gjort mye som ikke var bra. Skjønner ikke helt hva du mener egentlig. Hebr 9,16-28 og kap. 10 forteller også Moseloven.

Gå til kommentaren

SABBATEN

Publisert nesten 11 år siden

Hei igjen.  De første kristne som ville skille seg fra jødene gjorde jo feil hvis de byttet på hviledagen. Den syvende dag ble helliget fra første stund fra skapelsen av.  Og det med å jobbe på sabbaten er jo noe vi ikke skal. De som jobber i helsevesenet er det litt verre med, de jobber jo med mennesker som er avhengig av hjelp og de kan ikke settes til side. Men som Jesus sa så er det tillatt å gjøre godt på sabbaten, men hvis man skal gjøre en god gjerning så gjør man det uten å ta betalt for det. Har selv jobbet i kiosk og bensinstasjoner og dette er yrker som kunne holdt stengt på sabbaten + mange fler. Bibelen sier gå den smale vei, for vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelse og mange er de som går den.  Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet og få er de som går den. Å leve for Jesus i den verden her er alt annet enn enkelt. Trist å se all den ugudeliheten som kommer over oss hver dag. Mye spotting har det blitt og de kristne får skylda for så mye ondt. Ja det er dessverre blitt gjort mye ondt i"Guds navn" men de som har gjort onde handlinger gjør ikke det for Herren. Han er vår evige Far, Fredsfyrste med en FULLKOMMEN KJÆRLIGHET TIL ALLE MENNESKER. Vi skal være et lys i denne verden og dette er også inkl å holde Hans bud. Ikke troende legger veldig fort merke til hvordan en kristen lever. Har til og med hørt at de sier vi ikke holder Hviledagen og hvor lydige de andre menneskene med en annen religion er mot sin gud. Kanskje vi kristne skulle vært like ivrige med å gjøre det Gud har lagt fram for oss og ikke mennesker og deres bud. Ellers er det kjempefint at dere har en så fin side som verdidebatt. Godt å se at det er flere av oss som tror på "eventyr" som det ellers blir kalt. Ingen kan rokke ved min Tro. Har selv levd i verden og vært i mot Gud, men så en dag så fant jeg den. Og ingen skal ta ifra meg den. Derfor syns jeg det er fint å snakke med troende mennesker fordi de forstår meg så mye bedre hvis det er noe som foregår. Men ang de andre lovene i Toran så er det moseloven, menneskebud som sto oss i mot og har ikke noe med de 10 bud å gjøre(lenger). Det var menneskebud oppå Guds Bud. Joh 12, 50: Jeg vet at hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, taler Jeg slik som Faderen har sagt meg. Joh 14,15: Hvis dere elsker Meg så hold mine bud. 1Korint 7,19 Omskjærelse er ingenting, og mangel på omkjærelse er ingenting. Men det som betyr noe, er å holde Guds bud. 1 Tim 1,5-11 er også om budene.+ m.m flere.  Nå må jeg gå tur med hunden, håper å høre mer fra dere. Mye bra. Gud velsigne dere rikelig.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere