Ann Christin Eriksen

Alder: 104
  RSS

Om Ann Christin

(BLOKKERT ETTER HENNar ønskje, 13.10.2015)

Følgere

UGUDELIGE BISKOPER

Publisert nesten 11 år siden

Ja, hvis man følger med så ser man hva enkelte av dem står for, og mye av det som går i mot Guds ord, og hvis de i tillegg mener at de har autoritet til å gjøre motsatt av det Guds ord sier så er de ihvertfall ikke Hans tjener. Jesus sier klart at de som tar i mot Han og gjør etter Hans fars vilje, de er Hans barn.  Når du kaller dem ugudelige, tenkte du på den kjønnsnøytrale ekteskapsloven enkelte av dem aksepterer eller? Nå er det også mange av dem som vil følge Guds ord og er oppriktige og får motgang for det, og enkelte vil vel egentlig bare ha ære av folket.

Gå til kommentaren

Gud ser hjertet

Publisert nesten 11 år siden

Hei, IIham(er det 2 i-er i navnet ditt eller i og l?) Det å gå i kirken sier ingenting om hvor kristen en person er. Noen går i andre menigheter, noen har husmøter, og noen er nesten ikke på møter eller i kirken i det hele tatt. Det er selvsagt godt og oppbyggende å møte folk med samme tro og kunne be og snakke i sammen. Men det er kun Gud som kjenner hjertet på hvert enkelt menneske og Han vet også hvem som er oppriktige. Det er de som er flittige kirkegjengere eller flittige til å gå på andre kristne møter som ikke er fullt så kristne når de kommer hjem. Har vært borti folk som gråter, taler i tunger og alt det den "Hellige Ånd" måtte tilby, men utenfor møtet ler de av folk med fysiske og psykiske begrensninger, de er hovmodige, søker sitt eget, elsker å vise seg fram, skryter, svikter sine nærmeste. Mange oppriktige fine mennesker også(bare sånn at jeg får tatt med det) Men et menneske kan vise mye utenpå, men hvis man mangler kjærligheten er ALT forgjeves. Man kan leve nær Gud uten å gå på møter/ i kirken, men bønn er viktig, å lese Guds Ord er viktig. Uten det vokser man ikke åndelig. Det er også viktig å ha folk med samme tro rundt seg. Vi trenger oppmuntring noen ganger,og noen til å dra oss opp hvis vi skulle falle.

Og til sist så er det en oppriktig tro på Jesus som frelser oss, og Hans vilje blir lagt i våre hjerter.

Jesus sa: Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Gå til kommentaren

LYSETS ENGEL -ELLER?

Publisert nesten 11 år siden

Ja det er masse bedrag for tiden. Trist å se at folk vender seg til falne engler istedenfor den Sanne og Levende Gud. Se på alt det fæle de viser på tv for tiden ang dette med å kontakte de døde, åndenes makt og det greine der. Jeg var selv for mange år siden opptatt av sånne ting, men takk Gud for at Han vekket meg. Vi får be om at så mange som mulig vil ta i mot Jesus å se at det er Han som er Veien, Sannheten og Livet.

Gå til kommentaren

SABBATEN

Publisert nesten 11 år siden

Rom kap 14 og 5-6 vers sier igjen ingenting om sabbaten. Skulle en holdt alle dager for like kunne man ikke ha handlet eller gjort dagligdagse gjøremål i det hele tatt. Paulus hadde mye problemer med å fortelle jødene at Moseloven ikke var bindene lenger, og det er det Rom kap 14, 5 vers forteller om. Jødene trodde ikke på Jesus som Messias, han som naglet moseloven inkl alle de høytider jødene holdt, derfor mente de at Paulus ikke holdt loven. bibelen forteller at de 10 bud er evige og som sagt så skal ikke en eneste tøddel av loven forgå. Som Peter sier: De tyder Hans skrifter vrangt til sin egen undergang. Det er viktig å skille mellom Moseloven og de 10 bud. Når man forandrer på de 10 bud etter som det passer oss, så setter  man Guds ord ut av kraft. Det er også viktig å lese bibelen i sin helhet, da ser man sammenhengen. Og jeg kan ikke se at det står at sabbaten er forflyttet. Det står jo også det at man skal be om at man ikke må flykte på sabbaten. Hvis vi kan holde hvem dag vi vil så trenger vi ikke å be om dette den dagen de kristne blir forfulgt, for da kan vi jo bare holde en annen dag. Men sånn er det ikke. Hviledagen er og forblir den syvende dag og ja, måtte vi be om at vi slipper å flykte på denne dag. De 4 første bud oppfyller vi den kjærligheten vi har til Gud, de 6 andre den kjærligheten vi har til vår neste. 

Gå til kommentaren

SABBATEN

Publisert nesten 11 år siden

Hvis dere mener Guds 10 bud er avskaffet og naglet til korset så er det ingen synd å tilbe andre guder, misbruke Guds navn, lyve, drive hor, vanære foreldre, stjele m.m. For synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er. Når dette fremdeles er synd, beviser det at disse bud fremdeles står ved makt. Det står at ikke en eneste bokstav eller tøddel av loven skal forgå og det gjør den hvis man flytter den syvende dag til den første dag i uken. Bibelen sier ingeting om at vi kan holde hvem dag vi vil. Vi skal gjøre Guds vilje, ikke følge menneskebud og sette det høyere enn Guds bud.

 Moses talte til Israel og skilte klart mellom de to lover: Herren talte til dere, Han forskynte dere sin pakt, som han bød dere holde, de 10 ord. Og Han skrev dem ned på to stentavler(Guds lov). Og meg bød Herren å lære dere lover og bud som dere skal leve etter i det land dere drar over til og tar til eie.(Moselov) 5 Mos 4,12-14

Han skrev på tavlene det samme som var skrevet første gang, de 10 ord som Herren hadde talt til dere på fjellet midt ut av ilden den dag dere var samlet der, og Herren gav meg dem. Så vendte jeg meg og gikk ned av fjellet og la tavlene i den ark jeg hadde gjort, og der ble de liggende, således som Herren hadde befalt meg. (Guds lov) 5 Mos 10,4.5

Da Moses var ferdig med å skrive denne lovs ord i en bok helt til enden, bød han levittene, som bar Herrens pakt ark og sa: Ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens deres Guds pakts ark! Der skal den ligge som et vitne mot deg. (Moselov) 5 Mos 31,24-26

Moseloven ble skrevet av Moses i en bok, som ble lagt ved siden av arken. Om den ble det sagt: Der skal den ligge som et vitne mot deg. Om den siste lov skriver Paulus: Han utsletter skyldebrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss i mot, og det tok han bort i det han ble naglet til korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spm om høytid eller nymåne eller sabbat, disse ting er en skygge av det som skulle komme, men legmet som kaster skyggen hører Kristus til. Kol 2,13-17.

Moseloven inneholdt bud om matoffer og drikkoffer. Disse var forbilder eller skygger av det store offer, det "Guds brød" som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Drikkofrene var bilde på Jesus blod, liksom brødet og vinen i nattverdenen peker tilbake til Jesus legme som ble mishandlet, og Hans blod som ble utgytt for oss. Moseloven inneholdt videre bestemmelser om om tre store høytider, om offer hver nymåne, og om syv årlige sabbater, som kunne inntreffe på hvilken som helst dag i uken, men alltid på de samme datoer og i de samme mnd hvert år. Men fordi de alle alle var forbilder på Kristus og Hans verk for oss, ble de avskaffet ved korset. Derfor skal ingen dømme oss om vi ikke holder disse høytider i den nye pakt.

Koloserbrevet taler ikke om den ukentlige sabbaten, som er påbudt i Guds lov, de 10 bud. Den ble til for menneskers skyld og skulle bli ved å være til velsignelse for menigheten, også i den nye pakt. Den var befalt i den lov som ikke kan avskaffes, fordi den grunner seg på Guds hellige og rettferdige natur. Joh 6,33 Mark 2,27. Og i Kol vers 22 står det at det menneskebud og lærdommer.

 Å holde den syvende dag som Gud velsignet fra skapelsen av, viser hvem man vil følge å være trofast mot. 

1Joh. 5,3 Foe dette er Guds kjærlighet, at vi holder hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.

Rom 7,12 La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og god.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3441 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere