Harald Laugaland Østby

Alder: 35
  RSS

Om Harald Laugaland

Er sterkt troende, og har mange guder: James Randi, Bill Maher, Christoffer Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennet og Stephen Fry. Jeg tror ikke helt ukritisk på disse gudene mine, men nesten.


“You asked me if I would go to paradise…..of course not. I wouldn’t go if I were asked, I wouldn’t live in some fucking celestial North-Korea for one thing, where all I get to do is praise the dear leader from dawn till dusk. I don’t want this. It would be hell for me” – Christopher Hitchens
http://www.theforumchannel.tv/clips-single.aspx?id=283

Bill Maher:
http://www.youtube.com/watch?v=7jdtLTIzZWoMitt politiske parti:
Kommer til å stemme på det mest miljøvennlige partiet (om det skulle være FRP, huff) og som går inn for å deportere rosabloggere til Dronning Mauds Land…….

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Fordi uten kvoter vil haien bli borte og markedet bli borte, og det vil være en selvmotsigelse med et kapitalistisk system som avskaffet seg selv.

Det siterte her er nettopp det jeg prøver å få fri handel tilhengerne til å forstå når jeg diskuterer med dem. Men selv om det er det rasjonelle å gjøre, så betyr det ikke at det er slik i deres verden. Arter dør ut hele tiden får jeg vite..... Hva konsekvensen blir for økosystemet når haien forsvinner, er ikke så nøye tydeligvis.

Hmm. Så når mitt argument er:

«Dessuten er kvoter konkurransehemmende da kvotene vil variere fra område til område.»og «Da intervenerer man i markedet/næringen og man ødelegger/reduserer fiskernes profitt.»

Så svarer Pedersen med: «Og som sagt, kvoter hindrer ikke marked eller konkurranse.»

«Og igjen, vi har ikke slik purist-kaiptalisme, så i en "avskaff kapitalismen"-kontekst gir det ikke mening å forholde seg til noe som ikke eksisterer. Da må kapitalisme forståes som den typen marked som faktisk eksisterer.»

Det jeg reagerte på var begrepet fritt marked, som jeg mener har et annet innhold enn deg tydeligvis. 

Jaja. Vi får være enige om å være uenige. Vi er i hvert fall enige om at det trengs reuleringer.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Fiskekvoter er nødvendig for å i det hele tatt opprettholde et marked (unngå utarming som følge av tragedy of the commons). Det er heller ikke konkurransevridende. Så fiskekvoter er i markedets hensikt.

Vel, her er du på kollisjonskurs med klassisk kapitalisme. Her er det snakk om tilbud og etterspørsel, markedet styrer. Dersom asiatene ønsker haifinnesuppe, og er villig til å betale for det, hvorfor skal myndighetene sette kvoter på hai? Da intervenerer man i markedet/næringen og man ødelegger/reduserer fiskernes profitt. I følge kapitalistisk tankegang, er det forbrukerne (etterspørselen) som styrer markedet, så får det gå som det går.

Dessuten er kvoter konkurransehemmende da kvotene vil variere fra område til område.   

Fra Britannica.com:

 “Civil government,” he wrote, “so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defence of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all.” Finally, Smith describes the evolution through feudalism into a stage of society requiring new institutions, such as market-determined rather than guild-determined wages and free rather than government-constrained enterprise. This later became known as laissez-faire capitalism; Smith called it the system of perfect liberty.”

“Laissez-faire was a political as well as an economic doctrine. The pervading theory of the 19th century was that the individual, pursuing his own desired ends, would thereby achieve the best results for the society of which he was a part. The function of the state was to maintain order and security and to avoid interference with the initiative of the individual in pursuit of his own desired goals. But laissez-faire advocates nonetheless argued that government had an essential role in enforcing contracts as well as ensuring civil order.”

Om du fortsatt er I tvil, så vil jeg anbefale at du tar kontakt med en klassisk kapitalist/fri handel sympatisør og høre på hva denne har å si.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Ja, men ikke utenfor lovens grenser. Ingen mener at loven skal stoppe ved døra til bedriften.

Neida, man kan ikke slå eller drepe arbeidstakeren. «Vanlige» lover for samfunnsorden gjelder selvsagt også for bedriftene. Men lønn, sikkerhet, arbeidstimer osv. er det arbeidsgiver som bestemmer, og så er det opp til arbeidstaker om han vil ha jobben på de premissene. I et fritt marked vil det være tilgangen på arbeidstakere og deres vilje til å jobbe på de premissene som arbeidsgiver setter, som bestemmer lønn, sikkerhet osv. Dersom det er vanskelig å få tak i arbeidere, kan høyere lønn, bedre/sikrere arbeidsmiljø være et godt lokkemiddel.

Fyrstikkpikene er et godt eksempel på et fritt arbeidsmarked:

«Selv om det kanskje hadde vært murring blant de ansatte, og tilløp til streik, var ikke streikevåpenet noe norske arbeidere ønsket eller våget å ty til. Det fantes jo så mange andre som kunne overta jobbene deres.»

«Han understreker at arbeidsherren på mange måter var en farsfigur overfor sine ansatte, og at han «forsøkte å gjøre det så bra han kunne». Men med et rikelig tilbud av arbeidskraft, og ennå ingen utbredt fagbevegelse i industrien, ble arbeideren «lett å styre», slår Wetting fast.

«Å sette makt bak krav om høyere lønn, bedre arbeidsforhold eller bedre behandling lot seg knapt nok gjøre før ut i 1890-årene», skriver han.

«At det var kvinner og jenter ved to fyrstikkfabrikker som gikk til kamp for bedre lønn og arbeidskår, var overraskende for mange. Men så hadde de da også blant de dårligste arbeidsbetingelser i Norge.»

«Pakkerskene hadde ingen organisasjon i ryggen, og langt mindre noen nødlønn fra en streikekasse. De gikk en usikker streiketid i møte.»

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Fyrstikkpikene-startet-Norges-forste-streik-7990808.html

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Er det faktisk det?

Som sagt, jeg har ikke noe behov for å kjempe for akkurat det begrepet. Men det er ikke min forståelse at kapitalisme krever fravær av for eksempel minstelønn.

Jo, det skal være opp til eierne av bedriften hvordan de vil drifte og hvordan de skal behandle arbeidstakerne og så er det opp til arbeidstakerne å finne ut om de vil ha den jobben på de premissene. Blander myndighetene (eller Gud) seg inn, så ødelegger de selvstendigheten til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det å være fri til å kunne ta et selvstendig valg, uten innblanding er jo hjørnestenen i kapitalismen/liberalismen. Minstelønn er et inngrep fra staten og skaper begrensninger og et regulert marked.

«Vil du at de heller skal dø» er et vanlig «argument» fra kapitalistene, så i en slik tenkning er det nok rom for barnearbeid også. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
Det er det frie markedet som fungerer. Skal markedet være fritt må vi også ha lover å regler for det slik at alle kan delta på en rettferdig måte

Jeg trodde vi var enige men nå er jeg usikker. Jeg er ikke for planøkonomi, men en regulert økonomi. Si meg, er du for eller imot fiskekvoter? 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere