André Rohde Garder

Alder:
  RSS

Om André

Følgere

Radikale islamisters voldelige forbilder

Publisert over 6 år siden

Oslo politidistrikt innkaller 30 unge gutter og jenter som har kontakt med ekstreme islamister til "bekymringssamtaler". Oslo-politiet vil tilby dem en bedre plattform.

Hvem er disse unge idealistiske guttene og jentenes forbilder? Og hvorfor tror så mange i disse ekstreme miljøene at politiske mål best kan oppnås med vold? Skyldes det en mangel på gode forbilder, eller skyldes det snarere en overflod av dårlige?

Og hvilken bedre "plattform" kan så Oslo-politiet tilby disse unge blant oss som tenker i slike radikale og voldelige baner i sin ungdommelige idealisme ? En plass i det tverrpolitiske broiler-miljøet på Stortinget og i regjering kanskje, der det å benytte krig for å oppnå sine politiske mål nå er blitt ren dagligtale, og dermed den aller minst radikale løsning av alle på ethvert gjenstridig "problem" i utenrikspolitikken?

Oslo-politiet har en umulig oppgave foran seg om de ikke først av alt inviterer våre neo-konservativt hjernevaskede topp-politikere til egne bekymringssamtaler lenge før de gjør alt annet i sitt forebyggende arbeid mot vold og ekstremisme, for det er i nettopp dette tverrpolitiske miljøet en finner flest krigsforherligere og voldstilbedere. Det er her man må begynne om man ønsker å fortelle all ungdommen i landet vårt at det - alltid - finnes bedre og fredeligere veier å gå. De unge trenger kort og godt bedre forbilder.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10144689

Gå til innlegget

Vår nye krigsministers krigserklæring

Publisert over 6 år siden

Vår nye krigsminister er ikke så nøye på fargen på hjelmene, og er imponert av vår norske innsats i den overdådige bombingen i og av velferdsstaten Libya. Det lover godt for nye norske og krigerske bidrag "tatt på hælen" etter en kjapp tekstmelding.

Vår nye krigsminister Ine Eriksen Søreide kom igår med regjeringens krigserklæring for de kommende fire år ved makten, en erklæring som følger opp helt og fullt i forrige regjerings fotspor. Fredsbevarende styrke eller resolutt bombing er ikke det viktige ifølge Eriksen Søreide, men at vi "bidrar", og det på kort varsel. Det å tenke seg om er ikke lenger et alternativ.

Etter alle vestlig inspirerte militære fadeser i Irak, Afghanistan og Libya, og nå sist i Syria, der alle disse landene nå ligger fullstendig i ruiner og i sivilatorisk oppløsning som rene humanitære katastrofer, burde noen snart våkne og se på om ikke alle "fordelene" ved slike demokratiserende militære operasjoner er høyst diskutable. Eller kanskje de i det minste burde se på dem som en smule oppskrytt? Men slik ettertanke ligger altså ikke på vår nye krigsministers bord, og det er derfor bare å lene seg tilbake og vente på neste smell. For hvem det smeller hos er kanskje heller ikke så viktig?

 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10136507

 

 

 

Gå til innlegget

For bare få tiår siden ble nyfødte opp til 15 måneders alder rutinemessig operert uten bedøvelse. Tanken var at de ikke kunne føle smerte. I dag finnes det mengdevis av studier som viser oss at barn kan føle intens smerte selv under sin egen fødsel.

 

 

 

 

 

 

Omskjæringsforkjempere benytter ofte de medisinske "fordeler" som et hovedargument for omskjæring, men nevner langt sjeldnere de psykologiske traumer de har påført og påfører sine barn, psykologiske traumer som i antall riktignok har blitt gjort mindre i tilfeller der det har vært benyttet lokalbedøvning før inngrepet.

De medisinske "fordeler" veid mot de medisinske "bakdeler" er allikevel ikke et godt argument, da brede psykologiske studier viser at de negative psykologiske bivirkninger av omskjæring har gitt seg utslag senere i livet i blant annet økt fare for selvmord, og en økt tendens til vold. Kanskje noe å tenke på når en vet at dette praktiseres i stor grad i Midt-Østen og USA...

Den tradisjonelle medisinske forståelsen av nyfødte står også selv på spebarnstadiet, noe understående artikkel viser, og dette understreker bare enda sterkere at en ikke uten videre bør fremføre medisinske argumenter som om det var absolutt sannhet. Vi burde heller - nettopp i mangel på god medisinsk forståelse - la tvilen komme de nyfødte til gode, og la dem slippe å bli operert på for å gis et bestemt - og i foreldrenes øyne - estetisk, tradisjonelt eller religiøst "riktig" utseende.

I våre såkalt moderne tider ynder vi å kalle oss opplyste, men kanskje vi burde være langt mer forsiktige med denne ordbruken? Kanskje vi heller burde vente med det til vi har lagt oldtidens skikker bak oss alle som en?

..."It was only in the last three years that American parents discovered the longstanding practice of surgeons to operate on infants without the use of painkillers (Birth, June 1986, Letters, 124-125). Adding horror to this discovery, parents uncovered the fact that major surgery on premature infants and children up to 15 months of age was typically done with the aid of curare (Pavulon) which paralyzes them but does not relieve pain. Thus, while experiencing the surgery fully, it was not possible for them to move or to utter a cry of alarm!

      Surgeons acted in this way because of certain assumptions which have turned out, in retrospect, to be false. The principal assumption was the classic one that the infant brain was not working but in addition, they believed the anesthesia might be more damaging than the ordeal of the surgery itself, a belief that has turned out to be false (Anand & Hickey, 1987, p. 1324)."...

 

http://www.cirp.org/library/psych/chamberlain/

 

 

Gå til innlegget

En orgie i drap ganger syv

Publisert over 6 år siden

Da Barack Obama overtok stafettpinnen - eller rettere sagt dirigentstokken - til orkestreringen av de syv kriger George W. Bush startet, men ikke fikk fullført, burde mange våknet. Men fremdeles gjelder mottoet, "lukk øynene, la dem dø".

Syv land skulle tas. Gjennom syv kriger. Dette var Bush-administasjonens "masterplan". Denne planen føres nå med største selvfølge videre av Barack Obama. Fredsprisvinneren Obama, frelseren med talegavene, the smooth talker. Vår mann til rett tid. Peace in our time. Or not?

Vi nordmenn er også med på "draps-laget", og har i denne anledning lenge strømlinjeformet vårt forsvar fra å være et forsvar til å bli et rent angrep, der triggerhappy ungdommer nå kan få levd ut sine drømmer i fjerne land. Gjennom våpensiktet er alle en fiende, enten det sitter på en rifle eller i en kommende nyinnkjøpt amerikansk jagerbomber spesialdesignet for disse syv kriger. Angrepskrigene.

De neo-konservative intellektuelle tenketankene som sies å ligge bak den nye vestlige "forsvarsstrategien", på fagspråket kalt "Preemptive attack", eller fritt oversatt, "forebyggende angrep", har messet sitt budskap lenge og med flid, faktisk med så mye flid at de fleste av oss nå "tror" på vestens rett til disse rettferdige krigene. Protestene er fremdeles få, og knapt til å få øye på i våre massemedia. Skurkene der er som alltid de som blir angrepet. Lite og ingenting skrives om vestens orkestrering av krigene, eller alle de fordekte operasjoner kalt "opprør" og "borgerkriger".

Villig vekk lar journalister seg bruke, og henger seg på bevisene som fremlegges. Han eller han har masseødeleggelsesvåpen, eller han eller han sto bak gassangrepet, nuff said. Bevisene er der jo. Eller ikke?

Et av landene i rekken på syv er Syria, der over hundretusen mennesker har blitt drept så langt, menn, kvinner og barn, og flyktningestrømmen er på flerfoldige millioner. Syria er det vi kaller en humanitær katastrofe, men vi lukker øynene, for det var jo Syria som begynte, var det ikke? Eller var det vesten?

Det som er sikkert, eller ihvert fall nesten sikkert, er at Assad selv ikke planla noen som helst borgerkrig i Syria helt tilbake i 2009 slik den tidligere franske utenriksminister Roland Dumas nå har avslørt at vesten gjorde.

Barack Obama, USAs nye krigspresident, hevder det finnes det overveldende bevis for at Assad sto bak gassangrepet, slik også Bush hevdet det fantes bevis for Saddams lager av masseødeleggelsesvåpen, våpen de i ettertid ikke kunne finne, av den gode grunn at bevisene mot Saddam var fabrikert. Av Bush-administrasjonen.

Men nå går alt så meget bedre, Obama sitter ved roret, eller rettere sagt ved våpensiktet, og fra der han sitter ser altså bevisene denne gangen med hans egne ord overveldende ut. Lite sier han om at også hans egne bevis er fabrikert, eller kort og godt kokt sammen av hans egen administrasjon, uten forstyrrende input fra en etteretningstjeneste som nok ville gjort seg langt mer flid med bevisene grunnet den etterretningsmessige Irak-skandalen.

Irak er en katastrofe, Libya ligger i ruiner og Syria er snart unnagjort, og flere land skal tas. Lukk øynene, kjør Dagsrevy, her kommer Børge Brende. Og drapsorgien fortsetter?

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SXS3vW47mOE

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kz-s2AAh06I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Krigsforbryteren Obama

Publisert over 6 år siden

Sannheten kommer alltid for en dag, men kan Obama i ettertid vitse bort sitt ansvar slik George Bush gjorde? Og hjelper det ofrene stort om man ikke kan lure alle hele tiden, når det holder lenge med å lure de aller fleste hver eneste gang?

Ta først en titt på disse selvforklarende videoene fra Youtube med George Bush i kanskje hans aller største øyeblikk, så sansene kan skjerpes ordentlig før du leser det resterende.

 

http://www.youtube.com/watch?v=nKX6luiMINQ

http://www.youtube.com/watch?v=mdDp_jlgC9M

 

Så over til dagens president, Barack Obama, den amerikanske presidenten som skulle stå for "Change we can believe in", presidenten som ble omstendelig PR-innpakket i glosset Martin Luther King og JFK-papir med den fineste sløyfe som om han var en julepresang til hele vår fredstørstende verden. Ferdig utpakket endte derimot Obama som presidenten som etter først å ha dronebombet litt her og der, bombet Libya sønder og sammen, for så å legge en tynn rød linje foran Syrias Assad, en tynn rød linje som - om den ble krysset - ville bety en langt bredere og blodrød linje for Syria.

Det vi finner ut nå i ettertid er dessverre at Obama - akkurat som Bush - gjorde alt i sin makt for at vi skulle få inntrykk av at den tynne røde linjen ble krysset av Assad, så en "rettferdig krig" kunne igangsettes. Men Assad krysset slett ingen rød linje, derimot krysset Obama så mange linjer at det nå ikke er noen vei tilbake for den som vil konkludere basert på de foreliggende fakta og ikke på medienes "spin". George Bush etterfølger Barack Obama er bare nok en krigsforbryter. Same shit, new wrapping, som det heter.

De fakta som så langt har fremkommet - hvor langt de fleste merkelig nok (?) har unnsluppet alle disse "seriøse og gravende" journalistene og medienes skarpe blikk - burde få Barack Obama til å prise seg særdeles lykkelig for at Vladimir Putin fikk bremset ham i aller siste sekund. For Assad krysset slett ingen rød linje, og det som finnes av etterretning viser også at han ikke krysset noen som helst linje. Det etterretningen derimot viser er at Obama og hans allierte - eller rettere sagt medskyldige - har krysset så mange folkerettslige linjer som det er overhodet mulig. Og det vet både amerikansk og britisk etterretning. Og Barack Obama.

I et brev til Obama forteller organisasjonen, "Veteran Intelligence Professionals for Sanity", hva de selv "plukker opp" av informasjon fra sine tidligere nettverk. Mine uthevelser;

 

..."We regret to inform you that some of our former co-workers are telling us, categorically, that contrary to the claims of your administration, the most reliable intelligence shows that Bashar al-Assad was NOT responsible for the chemical incident that killed and injured Syrian civilians on August 21, and that British intelligence officials also know this. In writing this brief report, we choose to assume that you have not been fully informed because your advisers decided to afford you the opportunity for what is commonly known as "plausible denial"."...

 

..."Our sources confirm that a chemical incident of some sort did cause fatalities and injuries on August 21 in a suburb of Damascus. They insist, however, that the incident was not the result of an attack by the Syrian Army using military-grade chemical weapons from its arsenal. That is the most salient fact, according to CIA officers working on the Syria issue. They tell us that CIA Director John Brennan is perpetrating a pre-Iraq-War-type fraud on members of Congress, the media, the public – and perhaps even you."...

 

..."Intelligence Summary or Political Ploy?

That Secretary of State John Kerry would invoke Clapper’s name this week in Congressional testimony, in an apparent attempt to enhance the credibility of the four-page “Government Assessment” strikes us as odd. The more so, since it was, for some unexplained reason, not Clapper but the White House that released the “assessment.”"...

..."Senior opposition commanders who came from Istanbul pre-briefed the regional commanders on an imminent escalation in the fighting due to “a war-changing development,” which, in turn, would lead to a U.S.-led bombing of Syria.

At operations coordinating meetings at Antakya, attended by senior Turkish, Qatari and U.S. intelligence officials as well as senior commanders of the Syrian opposition, the Syrians were told that the bombing would start in a few days. Opposition leaders were ordered to prepare their forces quickly to exploit the U.S. bombing, march into Damascus, and remove the Bashar al-Assad government"...

 

Hele brevet her;

http://consortiumnews.com/2013/09/06/obama-warned-on-syrian-intel/

 

Flere historier har vakt oppsikt i tiden etter det kjemiske angrepet, hvor forsøket på å kneble journalisten Dale Gavlak kanskje burde være det mest oppsiktsvekkende for den jevne journalist, ja om de i det hele tatt kjenner til denne saken da?

Dale Gavlak var journalisten bak artikkelen på nettstedet "Mint Press", som la både utførelsen og ansvaret for angrepet på opprørerne selv. Eller rettere sagt, hun var journalisten som via sin medarbeider i Syria fikk opprørernes egen versjon, der de frivillig påtok seg ansvaret. Ifølge dem var det hele et ulykksalig uhell grunnet nye og ukjente våpen de hadde fått fra Saudi-Arabia, hvor det ikke hadde fulgt med noen god "bruksanvisning". Derav uhellet...

Den opprinnelige historien her;

http://www.mintpressnews.com/witnesses-of-gas-attack-say-saudis-supplied-rebels-with-chemical-weapons/168135/

I tiden etter publiseringen av artikkelen har Dale Gavlak på det reneste nazi-vis blitt truet med å få sin karriere lagt i ruiner og følt seg så kraftig presset at hun ønsket å trekke sitt navn fra artikkelen, noe Mint Press - på etisk grunnlag - selvfølgelig har nektet henne å gjøre.

Hele den historien sammenfattes her;

http://www.globalresearch.ca/syria-controversy-surrounding-mintpress-chemical-weapons-ghouta-report/5350934

En annen episode er to frigitte europeiske gislers beretning om en overhørt skype-samtale, og denne nyheten burde være kjent i hvert fall for noen, om ikke de fleste, da den har versert på enkelte norske medier gjennom de siste dagene. Denne nyheten - i meningen "nyhet" - skriver seg tilbake til tiden 9-10. september, og er altså ikke lenger noen nyhet når den først lander i Norge. Men ikke desto mindre, også disse to gislene forteller nøyaktig samme historie, opprørerne sto bak.

Gisselsaken her;

..."FSA-generalen var sint og sa det var for mange døde, hundrevis. Skype-stemmen svarte at de hadde brukt gass og at situasjonen hadde kommet ut av kontroll.

Al-Farouk offiseren sa: «Du sa det bare skulle være femti døde.» Skype-mannen svarte: «Det var nødvendig. Det vil forandre mye i krigen.»"...

 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10152117

 

Barack Obama har som vi nå vet "kokt" alle sine egne såkalte "bevis", bevis han slett ikke hadde, og ingen skal fortelle meg at ikke han visste noe om dette, dette som vi nå alle vet eller burde vite, nemlig at det var opprørere og ikke Assad som sto bak. Eller kanskje problemet rett og slett bunner i at hverken Obama eller NSA har installert skype?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere