André Rohde Garder

Alder:
  RSS

Om André

Følgere

Fastfrosne klimajournalister i Antarktis

Publisert over 6 år siden

Ved en skjebnens ironi viser det seg at skipet som nå ligger dønn fastfrosset i Antarktis var fylt med journalister. Stakkarene skulle rapportere hjem om den katastrofale globale oppvarmingen generelt, og nedsmeltingen i Antarktis spesielt. Ouch:)))

Jeg må si jeg lurer på om BBC, ABC eller The Guardian våger å melde hjem om det scoopet det er å være fastfrosset i "efter sigende" katastrofalt tynn is:)

UPDATE:Turns out this “research” vessel was mostly a taxpayer funded junket for getting video stories to BBC in the UK and ABC in Australia, see update2 below.

http://wattsupwiththat.com/2013/12/26/so-much-ice-in-antarctica-that-a-research-vessel-gets-stuck-in-summer/

Gå til innlegget

Verdidebatt gikk i svart

Publisert over 6 år siden

Er det Djevelen eller Vår Herre som styrer i kulissene på VD?

Verdidebatt gikk i går i svart over flere timer, men dukket til slutt opp igjen i "restaurert" form, dvs. det ser ut som flere debatter er blitt "tilbakestilt" og at flere - og sikkert da bare gnistrende gode - kommentarer regelrett har forsvunnet i denne prosessen. I den anledning lurer jeg bare på om vi må småkjekle en gang til for å oppdatere debattene våre selv, eller om redaksjonen tror de vil klare å oppdatere forumet tilbake til slik det var før serveren klikket?

Et annet problem jeg har funnet er at innlegg på Verdidebatt ikke er søkbare på internett, noe jeg har skjønt gjelder for alle som skriver her og ikke bare meg. Slik dette fungerer kan man selvfølgelig finne Verdidebatt via Google, men dersom man søker eventuelt på tekst i innlegg og navnet på den som skrev teksten, ja da dukker ikke innlegget opp. Verdidebatt er kort og godt usynlig for avanserte søk på nettet, noe jeg vil tro IT-ansvarlig bør kunne fikse, og redaksjonen ta tak i slik at debattsiden blir lagt langt bedre merke til ute på den store vide webben.

Gå til innlegget

Klimabløfferne

Publisert over 6 år siden

Fremdeles hevdes det fra klimabevegelsens ekstremiteter at det finnes en konsensus på hele 97 prosent i klimasaken. Det de ikke forteller deg er at dette studiet for lengst er funnet komplett ubrukelig for alle tenkelige og utenkelige formål.

Da propagandistene og klima-aktivistene Cook et al. i 2013 presenterte sitt studie som viste en konsensus på hele 97 prosent ble det i første omgang møtt av lett humring blant flere på skeptikersiden, og fikk den velkjente skeptikerblogger Andrew Montford til å twitre følgende humoristiske betraktning; ..."Isn’t everyone in the 97%?  I am."...

Og, som vi sier, the rest is history, og i dag er dette 97%-studiet for lengst blitt fullstendig tilbakevist, også på et rent vitenskaplig grunnlag;

http://judithcurry.com/2013/07/26/the-97-consensus/

http://wattsupwiththat.com/2013/09/03/cooks-97-consensus-disproven-by-a-new-paper-showing-major-math-errors/

Det er altså i dag grundig dokumentert at Cooks studie ikke en gang var verdt papiret det var trykket på, men det forhindrer allikevel ikke hardbarkede klima-aktivister fra å fremdeles benytte dette som et "vitenskaplig" underlag for sine ublu påstander, og det helt uten sjenanse. Så også her på Verdidebatt, og det må i den forbindelse være lov til å spørre redaksjonen og andre lesere om Verdidebatt virkelig skal være en tumleplass for disse bløffmakerne som synes å ha som sin aller største miljøoppgave å resirkulere nettopp slike beviselig utdaterte løgner?

Faktum i konsensus-saken er at forholdet mellom forskere som stiller seg helt og fullt bak IPCC og deres hypoteseslutning, og de forskere som derimot ikke gjør det er ca. 50/50, som vist i en studie utført av S. Robert Lichter allerede tilbake i 2009, min uthevelse;

..."We found that almost all climate scientists believe that the world has been warming: 97% agree that “global average temperatures have increased” during the past century. But not everyone attributes that rise to human activity. A slight majority (52%) believe this warming was human-induced, 30% see it as the result of natural temperature fluctuations and the rest are unsure."...

S. Robert Lichter is professor of communication at George Mason University, where he directs the Center for Media and Public Affairs and the Statistical Assessment Service.

http://www.forbes.com/2009/12/19/climategate-copenhagen-science-opinions-contributors-s-robert-lichter.html

Videre er det slik at flere og flere klimaforskere - og artig nok her også noen insidere fra selveste IPCC - ettersom årene og IPCC-skandalene har gått sin skjeve gang, selv har meldt seg helt ut av hele hysteriet omkring menneskeskapt global oppvarming, og her følger et knippe uttalelser fra noen slike klimaforskere, blant andre;

"I'm sure the majority (but not all) of my IPCC colleagues cringe when I say this, but I see neither the developing catastrophe nor the smoking gun proving that human activity is to blame for most of the warming we see." - John R. Christy

"A number of studies point to sources other than greenhouse gases as explanations for the modest warming trend of the late 20th century." - Patrick J. Michaels

"Given that the evidence strongly implies that anthropogenic warming has been greatly exaggerated, the basis for alarm due to such warming is similarly diminished." - Richard S. Lindzen

"As a climate researcher, I am increasingly convinced that most of our recent global warming has been natural, not manmade." - Roy W. Spencer

"We see no evidence in the climate record that the increase in CO2, which is real, has any appreciable effect on the global temperature." - S. Fred Singer

"I find no compelling reason to believe that the earth will necessarily experience any global warming as a consequence of the ongoing rise in the atmosphere's carbon dioxide concentration." - Sherwood B. Idso

http://www.populartechnology.net/2010/09/prominent-climatologists-skeptical-of.html

Samtidig finnes det også en sterkt voksende liste på over 1100 studier med publisert klimaforskning som alle som en støtter nettopp skeptikerforskernes syn på den globale oppvarmingen, noe som igjen stemmer svært så dårlig med klimapropagandistenes famøse 97 prosent;

1100+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarm

Kort sagt finnes det ingen som helst konsensus i dag blant verdens klimaforskere omkring global oppvarming og dens eventuelle årsaker, derimot finnes det et vell av forskning som med viten og vilje helt utelates fra IPCCs rapporter, av den enkle grunn at deres mandat er kun å forske på de menneskeskapte årsaker. At disse menneskeskapte årsakene langt ifra er de eneste årsakene til global oppvarming forteller IPCC deg derimot langt mindre om, for her strekker - sikkert bekvemmelig nok for deres aller mest hysteriske klima-aktivister både på innsiden og utsiden av organisasjonen - altså ikke det forskningspolitiske mandatet deres til.

Dessverre har svært mange av forskerne med en fot innenfor IPCC-systemet da trodd at dette mandatet også betød at de mengder av forskning som finnes på helt naturlige årsaker til klimaendringer eller global oppvarming dermed også skulle og måtte understrykkes med alle mulige og umulige virkemidler, mens de menneskeskapte årsaker på nøyaktig samme måte så skulle overdrives til det helt absurde. Dette hadde IPCC derimot slett ikke noe mandat til, men allikevel har flere av forskerne innenfor IPCC-systemet sett nettopp dette som sin kanskje aller viktigste oppgave.

..."The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988 by the United Nations Environmental Programme (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO) to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation."...

http://www.ipcc-wg2.gov/WGIIsummary.html

Ren og skjær bløffing om menneskeskapte klimaendringer samt like stor bløffing om de vitenskaplige bevis for det samme fra IPCC og alle deres grønne tilhengere er etterhvert så bredt og grundig dokumentert at enhver som ikke har fått dette med seg kun har seg selv å skylde på. Og det faktum gjelder selvfølgelig like mye for alle som en av klimabløfferne selv.

Gå til innlegget

Klimaforskerne snakker ikke sant

Publisert over 6 år siden

Klimaforskere som prediker katastrofal global oppvarming og undergang snakker ikke sant. De snakker kun om omhyggelig utvalgte deler av sannheten. Deres egne omhyggelig utvalgte og menneskeskapte deler av sannheten.

Myten om katastrofal menneskeskapt global oppvarming er ironisk nok ene og alene menneskeskapt, men den er samtidig både påviselig og observerbart helt uten forankring i virkelighetens verden. Denne seiglivede myten er heller ikke skapt av forskere, men derimot skapt av såkalte forskere som ikke bedriver det vi kjenner som sunn og fri forskning, men som derimot bedriver ren politisk og såkalt "grønn" aktivismeforskning. Disse forskerne som uegennyttig skal redde oss alle fra katastrofen, har med sitt fanatiske og fossile sneversyn på menneskeskapte klimaendringer skapt en verden full av løgner. Men løgner kan man som kjent ikke leve særlig lenge på. Og ihvertfall ikke evig.

Det er ikke pent å kalle noen en løgner, men noen ganger er det dessverre det eneste ord som kan beskrive de mer grumsete aspekter av vår menneskelige aktivitet. For det hender faktisk fra tid til annen at vi mennesker rent ut lyver, og da kaller vi det rett og slett å lyve. Og det er ingen grunn til å pakke det inn.

I politikken lyver man som vi vet fra tid til annen, og noen steder i politikken lyver man også oftere enn andre steder, eller gjerne heller som en regel enn som et unntak, og nettopp klimapolitikken er muligens det område i dag hvor det å lyve er forsøkt omgjort til "den store sannhet", eller "konsensus" som det så populært kalles. Og dette er vel den største løgnen av alle, for det finnes per i dag slett ingen konsensus blant forskerne, derimot finnes det bare en avlivet myte om en konsensus som tilhengerne av fossilmyten ønsker å prakke på oss med alle mulige og umulige midler, og da gjerne også med komplett uærlige midler. Eller med det vi kaller løgner.

Heldigvis har flere og flere klimaforskere selv sett at dette klimatiske kostebinderiet bar helt galt av sted, og derfor har også drøssevis av dem under de siste ti-årene forlatt sfæren av aktivistforskere i og rundt IPCC i ren vitenskaplig avsky, for så å bli nettopp denne klimaorganisasjonens aller sterkeste kritikere. Men i dag kalles disse tidligere IPCC-forskerne nå for klimaskeptikere, den tidligere tittelen klimaforsker har de enkelt blitt fraranet av mediene og tidligere kolleger, av åpenbare grunner.

Ikke desto mindre er sannheten om den påståtte konsensus langt ifra så overveldende eller nærmest enstemmig slik de grønne tilhengere ynder å fremstille dette, eller ynder å rent ut lyve for deg om. For konsensusen er slett ikke på overveldende 97 prosent, derimot er den langt nærmere 50 prosent, eller rett og slett 50/50, altså en prosentmessig fordeling hvor ordet "konsensus" ikke akkurat er det første man tenker på.

Så hva består så denne klimadebatten eller klimakonflikten i? Hva er det de innbitte klimaforskere under IPCC-paraplyen egentlig mener? Og hva er det de klimaforskerne mener som er uenige med IPCCs konklusjoner?

Først og fremst dreier ikke klimadebatten seg om selve den isolerende drivhuseffekten av CO2 i seg selv, derimot dreier den seg om de påfølgende - og fra IPCCs hold altså påstått katastrofale - klimatiske mekanismene, som så skulle føre til en katastrofalt overopphetet klode. Det er altså effekten av disse påfølgende klimamekanismene man først og fremst er uenig i effekten av, eller graden av, og ikke den isolerende effekten av CO2.

IPCC har lagt inn disse påståtte påfølgende mekanismene i alle sine modeller, og disse modellene har altså forlengst vist seg å ikke kunne si noe som helst om kommende global oppvarming, da den famøse og katastrofale globale oppvarmingen som IPCC tidligere spådde nå har glimret med sitt fravær i snart hele 20 år. Og sånn sett er det allerede både observerbart som det er påvist at de klimaforskerne som var og er skeptiske til IPCC og de mekanismer som skulle utløse katastrofal global oppvarming grunnet mer CO2 i atmosfæren hadde rett hele tiden. Som det er like observerbart og påvist at IPCC og alle deres forskere altså tok like skammelig feil.

De få men svorne grønne tilhengere av klimamyten minner derimot i dag langt mer om rene dommedagssekter, der man oppgir både gård og grunn og all sin velstand fordi jorden så allikevel skulle gå under, og om det ikke skjedde i dag så skjer det allikevel imorgen. Det er kort og godt håpløs depressiv og selvdestruktiv atferd, hvor man glatt overser jordens naturlige evne til selv å finne et klimatisk ekvilibrium gjennom millioner av år.

Om man så overser de daglige, ukentlige og allestednærværende forsøk på å holde klimamyten ved liv som rent ut paniske uttrykk for ren og skjær klimapsykose, så er altså argumentet fra klimatilhengerne nå at de behøver "mer tid" for å bevise sin hypotese. Bare vent og se med andre ord. Snart 20 år med komplett stillestående globale temperaturer skal altså ikke være nok til å revurdere klimahypotesen som har sendt hele menneskeheten ut i det vi kan kalle historiens mest kostbare og energisløsende politiske eventyr noensinne. Neida, gi oss litt mer tid du, så skal du nok få se at jorden snart går under, bare vent og betal også din grønne klimaskatt med glede mens du venter...

Selv mener jeg derimot at det er på overtid nødvendig med en brutal oppvåkning for oss alle, og at vi så hurtig som mulig av-institusjonaliserer alle de klimaforskere og politiske byråkrater og aktivister som fremdeles ikke vil innse at de tok grundig feil. Eller hvor mye lenger mener du vi skal leve på denne løgnen om at det blir katastrofalt varmere?

Gå til innlegget

Global rekord for sjøis. Brrrrr...

Publisert over 6 år siden

25 år etter klimahysteriker "numero uno", James Hansen spådde en snarlig død for all polar sjøis kan vi notere at det aldri har vært så mye sjøis på de siste 25 år. Målingen er også den sjette høyeste noen gang. Gratulerer med den James Hansen...

Global Sea Ice Area Highest In 25 Years, 6th Highest On Record

Posted on November 27, 2013 by stevengoddard

It has been 25 years since Hansen predicted the demise of polar sea ice. Gaia has celebrated the date by producing the most polar sea ice in the last 25 years.

http://stevengoddard.wordpress.com/2013/11/27/global-sea-ice-area-highest-in-25-years-6th-highest-on-record/

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere