André Rohde Garder

Alder:
  RSS

Om André

Følgere

Klimaforskere? Pøøh!

Publisert over 6 år siden

Hvorfor gjør ikke klimaforskerne livet mye enklere for oss alle, og forteller oss den godt gjemte sannheten de sitter på? At den mye omtalte klimahypotesen deres har vært død i årevis, og at den døde allerede på startstreken.

Våre kjære og bekymrede klimaforskere med solstråle-fobi på høyde med Dracula, suger heller til seg våre penger enn vårt blod. Samtidig forventer de at vi nikkende skal lytte til alle deres kloke og visstnok faglig baserte råd for en samfunnsomveltning denne verden aldri har sett maken til i fredstid, alt grunnet en mye omtalt hypotese som sier, "CO2 skaper global oppvarming".

Men er det hele så enkelt? Er denne klimahypotesen om CO2 så enkel og rett frem i sin form, slik vi i populærmedia fortelles og har blitt den forklart nærmest i alle år? Nei, hypotesen om CO2 er ikke så enkel og rett frem, den er faktisk litt mer "komplisert" enn som så.

Klimahypotesen i sin helhet er altså ikke fullt så naivistisk som mange tror, at "CO2 skaper global oppvarming", men den er heller ikke mer komplisert enn at man selv som en enkel legmann også har muligheten til å fullt ut å forstå hva som faktisk foregår og dermed se at denne klimahypotesen allerede er stein død. Kaputt. Finished. Og en kan også se at den har vært død i en god del år allerede. Fordi den døde allerede på startstreken.

Men hvorfor klarer ikke forskerne nå å innrømme dette? Skulle ikke de informere oss og politikerne våre med basis i hva all vitenskapen deres sa og ikke sa? Eller var det ikke helt det som var planen deres?

Før vi svarer på dette bør vi vel aller først forklare hypotesen i sin helhet, akkurat slik den i følge disse vitenskapsmennene og kvinnene rundt IPCC skal fungere, og slik den nå ligger innbakt i alle klimamodellene som varsler om apokalyptiske tider for menneskeheten fremover. Og som vi da vil se kan det ikke kalles for annet enn en ren vitenskaplig vulgaritet for en hvilken som helst oppegående og noenlunde balansert forsker å si at denne hypotesen er "bevist". For hvordan kan man bevise noe som ikke eksisterer?

Populærversjonen av hypotesen vi alle tror vi kjenner er altså enkel. Co2 er en drivhusgass, og som alle andre drivhusgasser skaper derfor mer CO2 i atmosfæren mer global oppvarming. På nøyaktig samme måte som alle andre drivhusgasser.

Påstanden som tar dette helt ut er således at mer - og da menneskeskapt CO2 - vil resultere i katastrofal global oppvarming. Men vent litt. Stopp litt opp her. Hvor i atmosfæren er det CO2 i følge hypotesen vil skape katastrofal global oppvarming? Nøyaktig hvor? I hele atmosfæren vår eller bare i deler av den? Over alt? Hvor vil det hele begynne?

Klimaforskerne vet i dag at mer CO2 i de lavere lag av atmosfæren, ikke kan skape noen som helst global katastrofe, fordi andre og langt mer dominerende drivhusgasser - eller rett og slett vanndamp - her er en så dominerende drivhusgass at CO2 ikke betyr stort fra eller til. Så om dette hadde vært hele hypotesen ville vi forlengst kunne blåst faren over, og det med begrunnelse i vitenskap som har vært kjent i decennier.

Dette er altså ren barnelærdom, og klimahypotesen om CO2 og katastrofal global oppvarming hevder da heller ikke dette. Den hevder derimot at det stedet CO2 vil ha de rette forutsetninger for å skape katastrofal global oppvarming ligger et godt stykke lenger oppe i atmosfæren, i et lag kjent som troposfæren, ca 10 km over jordoverflaten. For her finnes derimot svært lite vanndamp, og man trodde eller tror da - eller teoretiserte og hypotetiserte en gang - at CO2 dermed kunne og ville spille en langt mer dominerende rolle for klimaet høyt oppe i troposfæren, i motsetning til i de lavere lag av atmosfæren, der mer CO2 nærmest er overflødig som drivhussgass. Og man hypotetiserte altså på dette grunnlag alene at mer CO2 i troposfæren ville skape global oppvarming.

I korthet sier altså denne klimahypotesen at mer CO2 i troposfæren vil "fange" mer innkommende stråling (varme) fra solen, som igjen vil fange (eller holde på) mer av oppvarmingen i de lavere lag, som igjen vil resultere i mer vanndamp tilført opp til troposfæren, hvor denne vanndampen i troposfæren sammen med CO2 igjen vil holde på enda mer av varmen og etc etc etc... Og dette er altså hvordan klimahypotesen om CO2 skal fungere i følge klimaforskerne.

Denne onde sirkelen av mer CO2 i troposfæren som først fanger mer varme høyt oppe i troposfæren og deretter påvirker hele den underliggende atmosfærens globale temperatur - og nivået av vanndamp - er altså det vi i dag kjenner som hypotesen om CO2.

Dette er ironisk nok en slags snøball effekt. Høyt oppe i troposfæren. Og denne snøballeffekten er det da sagt at skal gi oss en helt katastrofal global oppvarming, ja om vi ikke stanser våre utslipp da. Og for sikkerhets skyld (?) har man her også kun hypotetisert rundt de "positive" effekter av vanndampen, og ikke på de negative, altså de effekter av mer vanndamp som kan og vil skape nedkjøling. Man har altså "glemt" de effekter som for de fleste er kjent som skyer.

Her er altså den hypotesen James Hansen og alle hans varmist-kolleger mener vil gi oss en global "Run-Away-Effekt", altså en ond sirkel av global oppvarming satt i gang av CO2 og en hendelsesrekkefølge høyt oppe i troposfæren, som i følge Hansen garantert vil sende jordkloden vår inn i en periode av overoppheting, fordi det vil fange uante mengder med varme.

Så dette er altså den hypotesen som nå ligger innbakt i alle klimamodeller fra IPCC, og som stadig varsler om ekstreme globale temperaturer, med like ekstreme globale følger for menneskeheten. Men hva skjer da om vi tar en nærmere titt på hva som faktisk foregår der oppe i troposfæren? Skjer det klimaforskerne her har forutsatt at skulle skje? Nei. Derimot skjer faktisk ingen verdens ting. Ingen verdens ting. Ingenting. Er det lov å si ooops?

På folkemunne blant forskerne kalles dette arnestedet for global oppvarming høyt oppe i troposfæren for "The Hot Spot", av den enkle årsak at det var nettopp her varmeøkningen først skulle skje, og det i et raskere tempo enn på bakkenivå. Så et slikt punkt - dersom det eksisterte i den virkelige verden - burde vel da være svært lett å observere? Og siden dette også er det helt sentrale punkt i klimahypotesen fra forskerne rundt IPCC, så burde det vel også være svært bredt omtalt blant de bevis disse forskerne som mener å kunne føre klare bevis for hypotesens legitimitet? Men svaret er nei, for merkelig nok er ikke dette særlig mye omtalt, tvert om kan det heller synes som om IPCC og alle deres klimaforskere ønsker å forbigå hele dette arnestedet med mest mulig taushet. Hvorfor?

Hvorfor får vi høre så lite om dette helt sentrale punktet i klimahypotesen om menneskeskapt CO2? Kan det være fordi dette helt sentrale punktet i hypotesen aldri noensinne har blitt observert? Kan det være fordi dette punktet rett og slett ikke finnes at forskerne synes å gå så stille i dørene? Forsøker forskerne her bevisst å holde tilbake helt sentrale bevis for at klimahypotesen deres ikke har noen som helst legitimitet, og at naturen selv og hel haug med værballonger, allerede har falsifisert hypotesens byggesten nummer en, og derigjennom også falsifisert hele hypotesen totalt?

De mengder av data som finnes omkring dette sier altså i klartekst at et slikt punkt for overoppheting slett ikke finnes. Og her finnes målinger gjort av både værballonger og satelitter, og ingen av disse målingene klarer å peke ut noen "Hot Spot". Burde ikke forskerne eller IPCC da fortalt oss eller våre politikere i klartekst at et slikt helt sentralt punkt i hypotesen ikke er observert noensinne?  Burde vi ikke opplyses om slike funn eller rettere sagt prekære mangel på funn i klimaforskningen? Har vi ikke regelrett krav på det, siden det er våre penger det forskes for? Eller skulle du være nødt til å finne dette ut selv og helt på egenhånd, det forskerne allerede vet seg imellom? Tja...

Målingene oppe i troposfæren er altså først og fremst gjort med værballonger, i tillegg til målinger fra satelitter. Og selv om værballongene her gir de beste tilgjengelige data - via rene temperaturmålinger - så er konklusjonen altså nøyaktig den samme også i det som finnes av satelitt-data. Det finnes ingen slik "Hot Spot". Trenden i satelittmålingene tyder derimot på nedkjøling der oppe. Det går ikke helt etter "planen" for våre klimaforskere altså...

Men hvordan disse forskerne da kan være sikrere enn noen gang, slik de nå uttaler i sin siste rapport (AR5), når de samtidig vet at klimahypotesen deres slett ikke fungerer slik den skal, er derfor intet mindre enn et mysterium. Og det er et stort mysterium.

Dette "hete punktet", som er selve forutsetningen for en menneskeskapt og katastrofal global oppvarming ved hjelp av vår lille ekstra mengde menneskeskapt CO2 - som forklart av klimahypotesen - eksisterer altså ikke. Den berømmelige hypotesen om menneskeskapt global oppvarming med utgangspunkt i troposfæren ved tilførsel av menneskeskapt CO2 er derfor også ugjenkallelig død. Kaputt. Finito. Og den har etter hva disse målingene sier vært død svært så lenge. Den døde faktisk allerede på startstreken.

Og hva burde så IPCC og alle disse forskerne og deres fossilfiendtlige og nitidige tilhengere - ja alle disse som elsker å drive "folkeopplysning" for alle oss andre - nå fortalt oss om det faktum at klimaet nå viser seg å slett ikke oppføre seg i henhold til deres famøse hypotese? Kanskje en god begynnelse ville vært å snart fortelle oss sannheten?

The Missing Hot Spot


..."Remember the evidence is overwhelming, and deniers deny the evidence. But in Oct 2012, two atmospheric scientists were reporting, yet again, the models are wrong. Twenty years after we started looking for the fingerprint of the amplification required to make the CO2 theory of global warming work, it still isn’t there. Forgive me for harping on. It’s still The Most Major Flaw in climate models.

Never heard of “the Hot Spot”? See the first post on the hot spot argument. The models are wrong (but only by 400%!) See how climate scientists admit it’s important and missing. See how they stoop to changing color scales on graphs to pretend they’ve found it and ignore 28 million weather balloons. Or just read the summary with scientific references I wrote in May."...

http://joannenova.com.au/tag/missing-hot-spot/

Gå til innlegget

Termometeret - Samfunnsfiende nummer 1

Publisert over 6 år siden

Klimaekstremistene som daglig varsler om verdensomfattende global og katastrofal oppvarming har møtt sin Nemesis. Termometeret. For hvor stor konsensusen enn er blant denne klodens aller varmeste hoder så har det ikke blitt varmere på snart 20 år.

Det begynner å bli en god del år siden nå.., at frelseren James Hansen - eller selveste Dr. Klimadød - holdt et av sine etterhvert mange og illevarslende foredrag om hvor forferdelig varmt det skulle bli i vår nære fremtid. I det valgte lokalet for akkurat denne anledningen hadde PR-mannen og miljøaktivisten i forkant både fiklet med friskluftanlegget, samt passet på at akkurat denne dagen historisk sett skulle kunne bli den aller varmeste i hele året.

Det var derfor en svært svett forsamling som lidende måtte høre på James Hansen i hans rolle som verdens frelser, der han la ut om de enorme og akutte globale katastrofer vi sto overfor, i form av dødbringende høyvannsscenarier og polaris som forsvant på rekordtid. Og alt dette skjedde bare få år etter at hans egne kolleger hadde proklamert den kommende globale istid som den store og uunngåelige trusselen mot menneskeheten, da iført slengbukser på 70-tallet...

Begge disse varslede klimakriser skulle ifølge datidens forskere være utløst av vårt eget fossile CO2, og de forskerne som tidligere sto på barrikadene mot CO2 fordi det ubønnhørlig ville skape en istid, snudde seg fort rundt og meldte seg sporenstreks til klimatjeneste for Hansen, den nye klimaguden. Om det nå skulle bli katastrofalt kaldt eller katastrofalt varmt var visst mindre viktig, for det viktigste var jo at årsaken uansett var CO2.

Så hvor er vi da i dag, hvordan er ståa i klimasaken? Jo, polar sjøis globalt sett er i våre dager helt tilbake på nettopp de nivåer vi ikke har sett siden James Hansens storhetstid for hele 25 år siden. Og den globale temperaturen? Vel, som nevnt har altså også den stått merkelig stille i snart like mange år.

Det finnes litt å undres over her, men det vi ikke burde undre oss over i det hele tatt, hva er det? Jo, det er at enkelte forskere nå mener vi kan være på vei inn i en ny istid. Kan det skyldes CO2 mon tro?

Gå til innlegget

Redaktør taler for sensur

Publisert over 6 år siden

Dagsavisens Stian Bromark taler i et innlegg på Nyemeninger i dag for ren sensur av det han kaller "klimafornektere". Men burde ikke Stian Bromark ta på seg buksene før han setter seg til ved tastaturet og forfatter slik ren og skjær debattfascisme?

Om man nærer et så sterkt og inderlig ønske om sensur av de som i følge Bromark forårsaker "ubehaget i debattkulturen", som altså etter Bromarks nese er alle disse forhatte "klimafornekterne", så burde han vel først og fremst klare å formulere hva en slik klimafornekter er?

Bromark klarer ikke det, og han gjør ikke en gang et forsøk, så vi blir derfor nødt til å hjelpe ham.

En klimafornekter er altså en som fornekter at klimaet oppfører seg akkurat slik IPCC mener det oppfører seg. Et eksempel på en slik klimafornekter er eksempelvis Michael Mann, som fremdeles står på sitt angående sin forlengst falsifiserte graf, populært kalt Hockeykøllen.

Mannen som ugjenkallelig og endelig falsifiserte denne grafen heter Ross McKitrick, og han er idag blant forskerne som refereres til i IPCCs AR5. Hockeykøllen derimot refererer IPCC selvfølgelig ikke lenger til, fordi den er ugjenkallelig falsifisert, og dermed i dag sett på som rent klimakjetteri, eller som klimafornekteri kanskje?

Ross McKitrick - som falsifiserte denne grafen sammen med Stephen McIntyre - har vunnet priser for sitt arbeid. Michael Mann derimot er i dag for det meste opptatt med å forsvare seg mot bastante svindelanklager i rettsapparatet. Så hvem eller hva er en "klimafornekter" Stian Bromark? Er en klimafornekter en som fremdeles påstår at hockeygrafen lever, eller er en klimafornekter en som korrekt påpeker at den er falsifisert? Vet du svaret på dette Stian Bromark, eller gjetter du bare?

Som Ross McKitrick forlengst har både vist og forklart oss og IPCC - så kunne man legge et hvilket som helst tall inn i Michael Manns "avanserte" modell for Hockeykøllegrafen - og allikevel få en hockeykølle hver eneste gang. Så kanskje Stian Bromark burde prøve det samme? Mitt forslag er at han først prøver med sitt skonummer, og deretter med sin IQ, og som allerede forklart vil det da gi nøyaktig samme resultat. Og det burde altså ikke overraske hverken Stian Bromark eller noen andre for den saks skyld.

..."Thursday night, Steve and Ross will be presented with the Julian Simon Memorial Award at CEI’s annual dinner. The dinner will be held on Thursday, June 17, 2010, at the Hyatt Regency Washington on Capitol Hill in Washington, D.C."...

..."McIntyre and McKitrick are most famous for demolishing the infamous “hockey stick”—the graph promoted by the IPCC as proof that global temperatures had been stable for nine hundred years until increasing rapidly in the twentieth century.  Their debunking of the hockey stick was confirmed in 2006 by a panel of professionals statisticians convened by the House Energy and Commerce Committee.  Their exploits have been recounted in a new book by A. W. Montford, The Hockey Stick Illusion, which reads like a detective thriller."...

http://wattsupwiththat.com/2010/06/14/mcintyre-and-mckitrick-to-receive-award/

ps. Jeg har merket dette innlegget under rubrikken Etikk og vil også sende en kopi til "Fritt Ord", med henstilling om at de tar Stian Bromarks "prøveballong" vedrørende vår alles ytringsfrihet til etterretning.

Gå til innlegget

Ekstremistenes tapte klimadebatt

Publisert over 6 år siden

Klimaekstremistene har tapt klimadebatten så det suser. Og de har tapt fordi naturen selv plent nekter å gjenskape klimamodellenes kjøringer, både i form av uteblivende stigende temperaturer og i manglende gjenskapning av selve hypotesens innhold.

Klimahypotesen er død. Klimahypotesen er begravet. Bare klimaekstremismen lever, nå som en efterbliven og vaklende ekstremistisk "grønn" og fremdeles fossilfiendtlig miljøbevegelse som fremdeles tror de kan leve som de gjorde på tidlig 80 og 90-tall, før karbon-hypotesen deres skulle ut og testes mot den harde virkelighet vi alle må leve i. Men i dag vet vi dessverre fasit. Hypotesen og hele denne klimaekstremismens grunnlag er nå knust til pinneved.

Hypotesen holdt rett og slett ikke mål, for det ble aldri katastrofalt varmere på jorden vår, og lite og ingenting tyder heller på at det blir noen opphetet katastrofe, verken i den nære eller den fjerne fremtid. Om noe ser det dessverre heller ut som vi burde frykte et fremtidig temperaturfall, i hvert fall for oss med bosted på den nordlige halvkule.

Som enhver annen vitenskapelig hypotese har selvfølgelig heller ikke klimahypotesen livets rett dersom den motbevises av enten observasjoner eller annen teori, det er kort og godt slik vitenskapens nådeløse verden er og skal være og fungere. Klimahypotesen er altså allerede motbevist, og det av naturen selv, overfor hvilken ingen seriøs forsker med vettet i behold kan finne på på argumentere. For over en periode på snart to hele tiår har altså den globale temperaturen vår nå stått bom stille. Bom stille. I altså snart 20 år.

Videre har heller ikke selve klimahypotesens indre og mystiske mekanikk heller blitt gjenspeilt av eller i naturen vår, slik det ble påstått nettopp at den skulle og ville skape overoppheting og katastrofe for oss alle. Hypotesen virker altså ikke, og den virker altså observerbart ikke, siden selveste naturen selv heller ikke vil spille på lag med hypotesens fedre og tilhengere. Så hva gjenstår da å diskutere?

Det eneste som nå gjenstår å diskutere er hvor lenge man skal fortsette å bære havre til en død hest, og hvor lenge man skal fortsette å la disse klimaekstremistene i IPCC eller andre steder kaste milliarder på milliarder av våre hardt opptjente kroner og dollar rett ut av vinduet der de kunne vært benyttet på et langt mer fornuftig, tjenlig og menneskevennlig vis. For klimaekstremistenes del derimot gjenstår nå derimot bare det å forsvare sin identitet lik med klimahypotesen helt inn i neste istid, og gjerne enda lenger enn det, såpass har jeg jo allerede forstått.

The Skeptic’s Case

Who Are You Going To Believe – The Government Climate Scientists Or The Data?Guest Post Dr David M.W. Evans


We check the main predictions of the climate models against the best and latest data. Fortunately the climate models got all their major predictions wrong. Why? Every serious skeptical scientist has been consistently saying essentially the same thing for over 20 years, yet most people have never heard the message — here it is, put simply enough for any lay reader willing to pay attention.

http://joannenova.com.au/2012/01/dr-david-evans-the-skeptics-case/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere