André Rohde Garder

Alder:
  RSS

Om André

Følgere

Solen står bak den globale oppvarmingen

Publisert over 6 år siden

Solen står bak den globale oppvarmingen frem mot tusenårsskiftet, ikke det menneskeskapte CO2. NASA vet det, IPCC vet det, og forskerne vet det. Er det ikke på tide vi også får vite sannheten, fremfor at de fortsetter å lure oss og seg selv?

I 1995 bløffet IPCCs klimaforskere en hel verden da de i IPCC-rapporten den gang påsto å ha bevis for en målbar menneskeskapt påvirkning på klimaet vårt. Klimaforskerne Ben Santer og Tom Wigley sto bak selve bløffen i form av et utkast over en nøye utvalgt temperaturserie fra vår øvre atmosfære, godt backet opp av et kollegie med sans for rendyrket vitenskapelig juks. Det var en stor dag for klimaforskningen under IPCC-paraplyen, men en helsvart dag for både vitenskapen og menneskeheten.

Bare kort tid etter ble så både bløffen og deres "bakroms-vitenskap" avslørt, men IPCC-rapporten endret ikke av den grunn ordlyd, så fremdeles får derfor denne vitenskapelige bløffen regjere som om det var en sannhet både blant våre fremste klimapolitikere og hele dens forførte velgermasse. De tror alle hardt på den store bløffen om CO2-hypotesens validitet.

Hvordan dette skjellsettende og vitenskapelig kriminelle øyeblikket i klimahistorien forløp og dermed endret vår kjente klimahistorie har jeg skrevet om tidligere i mitt innlegg "IPCC - Hvordan bløff blir til vitenskap";

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat5/thread453197/

Kort beskrevet gikk det hele ut på å sende et utkast over en omhyggelig selektivt utvalgt temperaturserie til Nature i ekspressfart, for så å kunne vise til dette som "hva vitenskapen sier" i et møte hvor man skulle bestemme den endelige ordlyden i IPCCs rapport. Og begrunnelsen for å benytte nettopp dette utkastet var da at klimaforskningen gikk så fort fremover. Eller alt for fort som vi senere skulle oppdage...

Samtidig hadde man blant disse agendadrevne forskerne også jobbet lenge og intenst i kulissene for å gjøre solens enestående posisjon som klimadriver langt mer usynlig. Solen - som IPCC, NASA og vi - altså i dag vet at var mer aktiv de siste 70-80 år frem mot tusenårsskiftet enn den hadde vært noen gang på de foregående 8000 år, den måtte viskes bort så godt man kunne.

Flere grep ble tatt her, blant annet av klimaforsker Judith Lean, og ved invitasjonen inn i "det gode selskap" av den norske meteorologen og "solmotstanderen" Rasmus Benestad.

Judith Lean kan vi enkelt oppsummere som bare nok en forsker som heller ikke ville underordne seg ordinære og rigide vitenskapelige prosedyrer, og som derigjennom nesten helt ubemerket fikk visket ut hele økningen i solens påvirkning.

..."More disturbing was the disclosure that Lean and Claus Frohlich had altered graphs to reduce solar influence. “The original satellite data showed, that TSI (measured in Watts) increased from 1986 to 1996 by cca one third… But then Judith and Clause “laundered” the graphs and voila… solar output increase was gone.” Why was any of this necessary?"...

http://drtimball.com/2011/the-ipcc-climate-change-and-solar-sophistry/

Judith Lean hadde flere triks i ermet for å få denne hisorisk sett helt enestående "solforskningen" sin inn i IPCCs rapporter. Som beskrevet her;

Judithgate: IPCC “consensus” was only one solar physicist

After the pressure from the venerable Stephen McIntyre, IPCC posted on its web the "comments" from the Reviewers of AR4 2007. And the comment from the representatives of the Norwegian government on Chapter II, Working Group I (solar forcing)  are very striking in the context of solar forcing.

(Note 2-26 from the Norwegian government, ref. No. 2018-42  Expert and Government Review Comments on the Second Order Draft)

"I urge IPCC to consider having only one solar physicist on the lead author team of such an important chapter. In particular since the conclusion of this section hangs on one single paper in which Judith Lean is the co-author."

http://climatechange.thinkaboutit.eu/think4/post/judithgate_ipcc_consensus_was_only_one_solar_physicist

Judith Lean utgjorde altså i sin ringe persona både den forskeren som skulle forfatte kapitlet om solens påvirkning, samt at hun også utgjorde den forskeren som kapitlet skulle baseres på. Forskning vi i dag altså vet er ren og skjær humbug. Humbug akkurat som Ben Santers humbug, og med dette grepet var solens innflytelse i alle IPCCs fremtidige rapporter beseglet for evig tid. Som også Ben Santers juks beseglet CO2s innflytelse.

Jeg har i tidligere debatter på Nyemeninger tatt opp nettopp dette jukset med IPCCs Rasmus Benestad, den kanskje aller fremste norske proponenten og forsvareren av all den klimasvindel IPCC har produsert oppunder årene, og den debatten kan leses her;

Rasmus Benestads innlegg på Nyemeninger, "Har solen skylden?"

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread251417/#post_251417

Det kan også i sakens anledning bemerkes at Rasmus Benestads "ansettelse" i IPCC er behørig omtalt i Climategate, der han beskrives som nærmest håndplukket nettopp for sin innbitte motstand mot den danske solforskeren Henrik Svensmark. Det lå altså en klar og skjev agenda bak hans invitasjon inn i det gode klimaselskap.

Men hva vet vi så om solen, og hvilken annen forskning finnes utenom Judith Leans oppkonstuerte grafer?

Jo det finnes altså forskning som sier solen var mer aktiv de siste 70-80 år frem mot tusenårsskiftet, enn den hadde vært noen gang før på de foregående 8000 år. Og når selveste NASA kjenner til dette, så bør jo også IPCC like selvsagt ha kjennskap til det. 

Når solen altså har vært langt mer aktiv enn selv de aller verste CO2-jukserne, ja da kan vi trygt også konkludere med at det er nettopp solen og slett ikke CO2 som står bak den globale oppvarmingen. Men skriver IPCC så om dette i sine "klimarapporter" av den grunn? Neida, de skriver selvsagt ikke om det, som de heller ikke skriver om hverken Ben Santers store bløff eller om Judith Leans store bløff, for da hadde jo det hele falt sammen som en sekk med råtne og uspiselige poteter...

Her fra NASA;

Scientists use substitutes (proxies) like records of sun spots, which have been kept since Galileo’s time, or carbon in tree rings to estimate the amount of energy the Sun has sent to Earth. Though not perfect, these estimates give a rough approximation of how much the Sun’s activity has varied over time. Scientists are still debating over how reliable proxies are in determining the Sun’s past activity, but current estimates indicate that the Sun is probably now as active as or more active than it has ever been during the past 8,000 years.

Records of sunspots dating back to 1610 provide an indication of energy output from the Sun. In general, more sunspots (blue peaks) mean more intense solar activity and more energy received by the Earth. On average, there are more sunspots now than during the Maunder Minimum 350 years ago, but the increase in solar activity alone is not sufficient to explain the temperature increases that have occurred since 1950. (Graph by Robert Simmon, based on data from Hoyt and Schatten, 1997.)

http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/has-the-sun-been-more-active-in-recent-decades-and-could-it-be-responsible-for-some-global-warming/

Gå til innlegget

PR-byrået som modererer oss

Publisert over 6 år siden

Et svensk PR-byrå er nærmest enerådende i å tilby moderatortjenester overfor norske nettdebatter. Hva skylder vi denne oppmerksomhet fra et PR-byrå, og hvorfor ser nettopp et PR-byrå det som en helt opplagt oppgave å gjøre denne jobben for oss?

Av alle de selskap som kunne ha funnet det interessant å ta "drittjobben" det er å moderere de aller fleste norske nettdebatter, så er det nettopp et PR-byrå som har funnet ut, at, "ja, akkurat den drittjobben vil vi heretter ta oss av. Vi vil gjøre det ingen andre gidder å gjøre selv. Vi i PR-byrået Körberg Schottenius Partners AB vil passe på". Er det da oss tillatt å være litt mistenksom?

Fra Körberg Schottenius Partners AB webside ser vi;

VERKSAMHET / ÄNDAMÅL 

Bolaget ska bedriva konsultationer i affärsstrategi, affärs- utveckling och marknadsföring för företag och organisationer inom "Business to Business" och inom "Business to consumer" samt därmed förenlig verksamhet.

PR-byrået Körberg Schottenius Partners AB mener altså at det å drive med moderatortjenester i nesten samtlige norske nettdebatter er en virksomhet som er klart forenlig med deres større virksomhet. Men på hvilken måte er det å moderere norske nettdebatter i stor stil forenlig med å bedrive PR og massepåvirkning? På hvilken måte ser PR-byrået at de skal nå sine og sine kunders overordnede mål gjennom å gjøre akkurat denne drittjobben?

Vel det vet vi jo ikke, for vi kjenner jo ikke til deres kundelister, og for alt vi vet kan det altså her kun være snakk om en selvoppofrende og rent altruistisk innsats i og for et levende og velfungerende norsk demokrati på grasrotplanet. Og på den annen side vet vi i det minste at den frie norske debatten av en eller annen grunn er veldig interessant å moderere. For et PR-byrå...

Winner or loser?

http://www.korbergschottenius.se/

Gå til innlegget

Klimaminister på glattisen

Publisert over 6 år siden

Klimaminister Tine Sundtoft (H) sier hun har vitenskapen på sin side i debatten med Frps klimapolitiske talsmann Jan-Henrik Fredriksen, der han hevder IPCCs konklusjon om menneskeskapte klimaendringer er et politisk bestillingsverk. Men har hun det?

For den som både kjenner til vitenskapen bak menneskeskapt global oppvarming, og i tillegg også kjenner godt til alle faktorene som ligger inne i hypotesen om menneskeskapt katastrofal global oppvarming, så er det klart at det siste vår Klimaminister Tine Sundtoft kjenner til er vitenskapen. For akkurat den vitenskapen er nemlig det aller siste IPCC vil at hun skal ha kjennskap til.

Det norske klimaidiotiet kan endelig få sin første reelle debatt på toppnivå, og det er en debatt det er på overtid å ta. For som regjeringspartner og klimapolitisk talsmann i Frp, Jan-Henrik Fredriksen helt korrekt sa til Dagsavisen i går, så er IPCC etterhvert viden kjent for å bløffe og bedrive politisk aktivisme.

En av de aller største bløffene er Himalaya-skandalen, en skandale som først fikk IPCCs formann Pachauri til å gå voldsomt i strupen på alle kritikerne og kalle deres kritikk for voodoo-science, for så senere å måtte innrømme at det var nettopp han selv, eller IPCC, som hadde stått for slik voodoo-science.

Forskeren bak IPCCs Himalayaskandale har også selv innrømmet offentlig at selve meningen med hele "Himalayarapporten" var nettopp det å bløffe, og det på helt uredelig vitenskapelig vis. Vet virkelig ikke vår Klimaminister såpass?

Så til vitenskapen om menneskeskapt global oppvarming, og deretter til IPCCs "vitenskap" om menneskeskapt katastrofal global oppvarming, som for den innvidde jo er to vidt forskjellige begrep.

For den første vitenskapen her er basert på faktisk vitenskap og er funnet å være komplett harmløs, mens den siste - den katastrofale - er derimot kun basert på spekulasjoner, antagelser, hypotetiseringer og har for lengst vist seg å ikke holde mål i den virkelige verden, altså i vitenskapens reelle og målbare verden.

Men det faktum får jo ikke IPCC til nå å innrømme sine bedrag, mer enn de tidligere ville innrømme sitt Himalayabedrag, og de vil garantert ikke komme med noen som helst innrømmelser før selv våre politikere ser eller skjønner den såkalte vitenskapen deres, eller hva den egentlig sier, eller rettere sagt formelig skriker. For det vitenskapen skriker til oss er nemlig dette, det finnes ingen menneskeskapt katastrofal global oppvarming.

Men så tilbake til disse to vidt forskjellige begrep, to begrep som sjongleres vilt med både fra IPCC og alle deres tilhengere, så det skal se ut som det finnes en vitenskaplig konsensus. Akkurat her bør det ryddes i begreper så en ikke tar konsensus for det første begrepet til også å være konsensus for det siste.

Det første begrepet her - det harmløse - har som sagt både vitenskapen og konsensusen på sin side, mens det siste derimot er en ren og skjær politisk bløff av overdrivelser fra IPCC, og selv vitenskapen - her i form av det velkjente termometeret vårt - har for lengst avvist denne gedigne bløffen. Som også vitenskapen avviste Himalayabløffen. Men det første først...

Vi vet i dag at mer CO2 i atmosfæren vår generelt vil ha en helt minimal innvirkning på klimaet vårt, av den enkle årsak at atmosfæren allerede er så godt som "mettet" på drivhusgasser, hvor blant annet vanndamp og CO2 utgjør noen av våre drivhusgasser. Dette vet vi fra forskning gjort innen spektrometri og elektromagnetisk stråling. Å fylle på mer CO2 vil altså kun fungere som å fylle på vann i et allerede fullt vannglass. Glasset blir allikevel ikke fullere. Fordi virkningen er allerede tatt ut.

IPCC kjenner selvfølgelig godt til dette vitenskapelige faktum og hevder derfor heller ikke noe annet, men der deres hypotese eller klimabløff så skiller lag fra den allerede kjente vitenskapen så gjelder ikke det vår atmosfære generelt, men derimot vår atmosfære spesielt, da i meningen at de - eller hypotesen deres - sies å ha funnet et lite sted i atmosfæren vår der det menneskeskapte CO2 skal og vil ha de rette forutsetninger for skape nettopp menneskeskapt og katastrofal global oppvarming. Og det stedet i atmosfæren kalles tropopausen, eller populært også kalt for Hotspot-området. For det er nettopp her IPCC og deres hypotese sier den menneskeskapte globale oppvarmingen skal både starte og være overlegent sterkest.

Grunnen for dette er at tropopausen i motsetning til den lavere atmosfæren ikke allerede er mettet, og derfor kunne man tidlig hypotetisere at CO2, og da menneskeskapt CO2, ville kunne utgjøre en enorm forskjell akkurat her. For her var ikke vannglasset allerede fullt, det var derimot nesten tomt. Så mer CO2 her ville altså uvegerlig føre til en katastrofe, en menneskeskapt katastrofe. Grunnet vårt stadige påfyll av mer CO2.

Men har så dette skjedd i den virkelige verden? Har dette skjedd i den vitenskapelige og målbare verden? Nei.

Målinger gjort av millioner av værballonger verden over forteller oss derimot at ingenting har skjedd. Temperaturen i tropopausen har ikke rørt seg i det hele tatt. Og dette visste vi allerede for snart 10 år siden.

Men hva gjør så IPCC? Jo de overser glatt dette faktum, og lar heller alle deres tilhengere spy ut nye konsensusstudier om den helt minimale og helt harmløse menneskeskapte påvirkning i vår lavere atmosfære. Som om det var den skarve påvirkningen på den globale oppvarmingen de mente med alle sine skremsler. Joda KlimaministerTine Sundtoft, du kjenner nok vitenskapen du...

IPCC er en bløff, og det er en bløff som lever på overtid, godt hjulpet av en rekke politisk fossilfiendtlige og dermed inhabile forskere og alle deres tilhengere som hadde som eneste mål å kvitte seg med den miljøfarlige oljeindustrien, koste hva det koste ville. Vitenskapen var ikke målet, men middelet. Men de er altså forlengst avslørt av nettopp den vitenskapen vår Klimaminister Tine Sundtoft mangler.

Mer her om hypotesen om Hotspoten, fra mitt innlegg "Termometerfornekternes Hotspot";

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat5/thread11470567/

Dagsavisen her;

http://www.dagsavisen.no/samfunn/frp-mener-fns-klimapanel-lyver/

Gå til innlegget

Når demokratiet vårt skal slettes

Publisert over 6 år siden

Redaktør og sensurforkjemper Stian Bromark på Nyemeninger rir igjen, denne gang med et demokratisk og presseetisk overtramp av de sjeldne.

Stian Bromark på Nyemeninger (NM) oppviser med sitt siste utspill i den pågående sensurkampanjen nok en gang et stort og skrikende behov for opplæring i elementære og grunnleggende demokratiske prinsipper. For demokratiet vårt lever ikke av Bromarks form for sensur og sletting av opponerende meninger, det lever derimot av nettopp friheten til å kunne ha og fritt uttrykke opponerende meninger, eller det som for mange da vil oppfattes som nettopp nye meninger.

For min egen del har jeg for lengst innsett at det på NM finnes korrekte meninger og det finnes inkorrekte meninger, og alt etter hvilken side man da er på i debatten, så tillates det såkalt "leverage" fra NMs moderatorer. Et godt eksempel på dette er fra mitt aller første møte med NM i funksjon, og deres ekstremt tilgivende holdning til debattanten "Havard".

"Havard" er et av mange navn på en gjenganger i mange av NMs debatter, en gjenganger jeg selv fikk kjennskap til først i mine klimadebatter, og som stort sett tilfører et ferdig skript om alle meningsmotstandere og deres dokumentasjon som løgn. Alt Havard ikke er enig i på NM er løgn. Ferdig snakket.

Da jeg så gikk denne samlebåndsfabrikanten av løgnanklager litt nærmere etter i sømmene, fant jeg fort ut at ingen i hele Norge heter "Havard", og som seg hør og bør gjorde jeg da NMs moderator oppmerksom på dette. Ingenting skjedde. Ingenting. "Havard" fortsatte derimot akkurat som før, nærmest bare enda mer eplekjekk da jeg berettet om min innrapportering av ham for å seile under falsk flagg på forumet. Trodde jeg virkelig jeg skulle klare å få ham kastet ut..?

Dagene gikk, og "Havard" levde videre i beste velgående, og saken ble derfor bare mer og mer underlig for meg. For NM var jo det seriøse forumet der alle skulle skrive under fullt navn. Noe annet skulle medføre utestengelse.

Da det hadde gått en hel uke og ingenting skjedde fra moderators side tross alle mine rapporteringer og purringer på rapporteringer, så jeg til slutt ingen annen råd enn å kringkaste min rapportering av "Havard" til så mange epost-adresser jeg bare kunne finne i hele Dagsavisen, enten de var tilknyttet NM eller ei. Og først da skjedde det noe, endelig. Men hva skjedde?

Jo "Havard" byttet navn, og etter en rekke navnetransformasjoner endte han til slutt opp med identiteten Moen Inge Håvard. At fornavn og etternavn ble byttet om på, var ikke et problem for NMs moderator. Og "Havard", eller Inge Håvard Moen fikk altså fortsette akkurat som før, noe som gjorde meg mer enn mistenksom overfor hans noe spesielle "maskot-status" på NM.

Men så tilbake til dagens situasjon på NM, der Lars Gule i et innlegg atter hisser på seg debattanter med rasistanklager i både øst og vest, sin vane tro, og i den nå stengte tråden truer Stian Bromark altså med både sletting av tråden som helhet, samt utestengelse av opptil flere debattanter. Og som en som har fulgt denne tråden med interesse finner jeg dette underlig. Og bare underlig.

For det finnes ingen som helst grunn til å stenge hverken tråden eller debattantene, og aller minst finnes det grunn til å utestenge Gules allestedsnærværende "rasister". For man blir ikke rasist bare fordi Lars Gule sier man er rasist. Rasistbegrepet er - dessverre for Lars Gule - forbeholdt en langt bedre definisjon enn som så.

Stian Bromarks trusler om sensur har selvfølgelig ført til nok et innlegg, skrevet av Frode Klettum, og her "trues" det derimot med bruk av langt mer demokratiske spilleregler, som innrapportering til bl.a. PFU.

..."Blir noen av de 23 debattantene i «netthaterne», permanent utestengt, kan ikke Dagsavisen utelukke at det blir sendt klage til Pressens faglige utvalg (PFU) og likestillings- og diskrimineringsombudet."...


http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1004/subcat1005/thread295677/#post_295677

Epilog


Og hva skjedde så med NM-maskoten Havard? Jo, "mannen med de mange navn" som han populært ble kalt før jeg selv ble kastet ut av NM, jo han byttet til slutt navn igjen fra Moen til Moe, og sluttet så å skrive på NM i fjor, ukjent av hvilken årsak. Men for bare få måneder siden fikk han så sin oppfølger og etterfølger i form av sin "tvillingsjel" Trond Hansen, eller Hansen Trond som han også kalles...

Gå til innlegget

Termometerfornekternes Hotspot

Publisert over 6 år siden

Vi kalles visstnok klimafornektere, vi som påpeker at termometeret er best egnet til å gi den vitenskapelig mest robuste beskrivelsen av klimavirkeligheten vår. Andre foretrekker sine kjære klimamodeller og sier termometeret tar helt feil...

Introduksjon

Den overlegent viktigste debatten mellom klimaforskerne i dag er debatten om "The Missing Hot Spot", og det er merkelig nok en debatt de aller færreste har hørt om. Men kort fortalt handler denne debatten om IPCCs troverdighet, klimaforskernes troverdighet og hele klimahypotesens troverdighet.

Dette er klimadebatten som dreper alle andre debatter, fordi "The Missing Hot Spot" er selve essensen og livsnerven i hele vår apokalyptiske klimahypotese. Og dette blir en lang historie, og jeg vil derfor skrive dette innlegget i deler, hvorav dette innlegget utgjør første del, og hvor kommende deler vil skrives i kommentarfeltet.

Men hva handler denne debatten om? Jo, den handler om termometere og klimamodeller, og hvilke av disse vi skal stole på. Skal vi stole på det gode gamle termometeret vårt, eller skal vi stole på IPCCs klimamodeller? Stoler du eksempelvis på ditt eget termometer utenfor vinduet ditt eller hører du heller på meteorologen som etter Dagsrevyen forteller deg at det egentlig er mye varmere enn ditt eget termometer viser?

Og ville du stolt på denne meteorologen om han sa at årsaken til at termometeret ditt viser alt for lav temperatur, er at varmen har gjemt seg dypt nede i havet og derfor ikke er målbar for deg? Ville du trodd på det? Vel, det er noen som mener du absolutt bør tro på akkurat det, og det er de vi heretter kan kalle termometerfornekterne, ellers kjent som majoriteten i forskersfæren rundt IPCC.

"Klimafornekter" er et annet og sikkert langt mer kjent uttrykk enn "termometerfornekter", men hva er en klimafornekter? Vet noen egentlig det?

Som en introduksjon til debatten her, og slik at vi først kan få et godt inntrykk av disse to "leirene" i klimadebatten, så linker jeg først til en pågående debatt mellom nettopp "termometerfornektere" og "klimafornektere", og det i en debatt på det aller høyeste vitenskapelige nivå.

For i denne debatten diskuteres det mellom nettopp de klimaforskerne som har dannet det vitenskapelige underlaget for IPCC-rapporten AR5s kapittel om nettopp "The Missing Hot Spot", så klikk her og les introduksjonen først og naviger deretter videre om du virkelig ønsker å vite hva disse forskerne egentlig mener, og hva en såkalt termometer eller klimafornekter egentlig er;

http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere