André Rohde Garder

Alder:
  RSS

Om André

Følgere

Politikk er løgnerens hvite lerret

Publisert rundt 6 år siden

Har vi blitt så lettlurte at vi tror Ukrainas fire nazi-ministere nå står for våre vestlige og såkalte "verdier", valgflesk-verdier som skole og utdannelse? Eller verdier som åpenhet og demokrati?

Løgn er i vår verden blitt den mest alminneliggjorte dagligtale, og de politiske avskygninger av alle farger og avleiringer kappes kun om hvem som kan lyve best. Sannheten, hvem behøver vel den, i en verden hvor den beste blant løgnere er den som skal bringe oss de store fremskritt?

Trenger du den? Eller trenger Syrias 4,6 millioner flyktningebarn den? Trenger de eller andre ofre, drepte som traumatiserte overlevende for Vestens aggresjon gjennom de siste tiår å få vite sannheten?

Eller kommer sannheten uansett for sent for dem, så de ikke lenger behøver å få vite? Vil det hjelpe dem om de nå får vite at det hele handlet om en gassrørledning gjennom Syria fra Qatar til Europa, og ikke om demokrati i det hele tatt? Vil det hjelpe dem dersom de er så heldige å en vakker dag få vende hjem, for å få leve sine liv under en ny og vestlig og demokratisk diktator i sitt krigsherjede og fullstendig ødelagte land? Vil det hjelpe dem da? Eller vil det hjelpe oss, vi som er de gode velgjørere fra Vesten?

Verden skaltes og valtes med, og regien er i hendene på de beste av løgnerne, de som hele tiden kun vil det beste for oss alle, men som kun høster frukter som lidelse, død og krigens traumatiserende elendighet for millioner, i land etter land. Det kalles for fremskritt. Verdier. Men et annet ord for slike verdier er løgn.

Gå til innlegget

Alle skal med, også nazistene

Publisert rundt 6 år siden

Norges utenriksminister Børge Brende gjemmer seg bak fyndordet "verdier", når han konfronteres med sin støtte til Ukrainas nazister, nazister som nå har kuppet og inntatt regjeringskontorene.

Det er en gal, gal verden vi lever i, og det er lite og ingenting å bli forundret over lenger fra våre norske skiftende regjeringer og topp-politikere, disse oppdressede og manus-opplesende broilerne som skal forandre hele vår verden til det bedre. Det er ikke måte på hvor bra alt skal bli om bare de får bestemme.

"Til det bedre" betyr at vi i utenrikspolitikken for øyeblikket stiller oss bak Al-Qaidas blodige kamp i Syria, for der å bli kvitt diktatoren Assad, og vi stiller oss stoisk også bak nazister i Ukraina for å presse Putin. Alt instigert, regissert og betalt av våre topp-politikeres "vestlige interesser", altså dine og mine skattepenger. Og motivet? Verdier. Altså skole og utdannelse, alt i følge vår ferske utenriksminister Børge Brende, fløyet direkte inn fra en elitistisk sjefsstol i Davos.

Men skole og utdannelse i flyktningeleire mens granatene hyler fungerer ikke Børge Brende, og det burde både du og Ernas forgjenger Jens med Støre på slep klare å forstå, hvor globalistisk og neokonservativt hjernevaskede både dere og nærmest hele vårt journalistkorps enn måtte være.

Libya - og deres diktator - hadde allerede full kontroll på disse verdiene, med gratis skolegang for alle. Landet ble allikevel bombet tilbake til steinalderen. Hvilke verdier skulle endres til det bedre der? Syria var også et stabilt land, der de forskjellige stammer og folkeslag levde i fredelig sameksistens. I dag teller vi flyktinger i millioner, og drepte i hundretusener. Hvilke verdier skulle endres der Børge Brende? Hvilke verdier kunne Al-Qaida og Jihadister tilføre der som de ikke selv hadde bedre kontroll på fra før?

Det må være svært vanskelig å være "god"  i denne verden, og stadig bare ville det beste for alle oss som må leve i den, når det å rekruttere krigere til denne "verdikampen" betyr at man i nøden allierer seg med både Al-Qaida og svorne nazister av SS-kaliber. Kanskje det bør fortelle dere at det ikke er så mange av oss gode som følger dere i dette "verdispørsmålet" allikevel? Og kanskje det burde fortelle både dere og oss og alle våre journalister at dere ikke er så gode som dere tror heller? For det burde vel etterhvert være innlysende...

ps. Er det nødvendig her å minne moderator om VDs velkomsthilsen, og dens referanse til "Fritt Ord"?

Velkommen til verdidebatt

Verdidebatt.no er Vårt Lands nettforum for seriøs debatt, støttet av stiftelsen Fritt Ord. Alle brukere må registrere seg med fullt navn. Vi oppfordrer til konstruktiv og respektfull dialog, i tråd med avisens visjon: «En bro mellom mennesker, tro og tanke».

Gå til innlegget

Hvem var Hitler sa du?

Publisert rundt 6 år siden

På under bare en håndfull år har Norge i utenrikspolitikken klart kunststykket det er å alliere seg både med Al-Qaida i Syria og nå sist også med nazister i Ukraina, og det helt uten at våre journalister har funnet det verdt å nevne.

Det Ville Vesten er ikke som før, der vi tidligere alltid visste hvem som var helter og hvem som var "The Bad Guys". Dette var mye enklere før, fordi skurkene alltid snakket enkelt og rett fra leveren, og helst med hanen tilbakespent på seksløperen. "Hands up and give me your money!"

I våre moderne - ehem - tider derimot, er det Ibsens dukkehjem og Asbjørnsen&Moe som gjelder, og skuespillene og eventyrene vi alle bivåner og fortelles må hele tiden tolkes og fortolkes. Om igjen og om igjen. For de har jo ingen ende. Ei heller har de noen sannhet.

Etter Ville Vestens raid i de senere år, der land etter land og "Hitlere" på rekke og rad har blitt enten truet, kastet eller drept og hvor noen også har fått sine land bombet sønder og sammen med et smil fra vår side burde det ikke lenger råde tvil lenger om hvem kjeltringene på scenen egentlig er, for det er oss det, oss, "Det Ville Vesten". Vi vet dette vi som ikke følger helt med på journalistenes evig overbærende anmeldelser av alle skuespillene eller eventyrene som skal senkes ned i våre sinn. Vi vet.

Hundretusener av drepte og millioner på millioner av traumatiserte flyktninger i et Syria der Ville Vesten selv initierte hele oppvigleriet med hjelp av Al-Qaida, som vi også gjør det nå i Ukraina med nazisters gode hjelp og støtte, viser oss dette med all mulig tydelighet. Det som tidligere ikke var så åpenbart er nå nettopp det. Åpenbart.

Men som Hitler også en gang sa det, det er jo ikke meg det er noe galt med, det er de andre som må tilintetgjøres...

Gå til innlegget

Den norske oljedust

Publisert rundt 6 år siden

Dusteriet i regi oljefondet når nye høyder, når oljefondet nå går inn for å finansiere bygging av veier, togstrekninger og infrastruktur i utlandet...

Oljefondet flommer over av oljekroner, og leter etter stadig flere plasseringsmuligheter for å oppnå avkastning på sine - altså ikke dine - milliarder. Siste sprell fra Norges Banks sjef Øystein Olsen og Oljefondets sjef Yngve Slyngstad er nå at det skal bygges veier. Men ikke i kjerreveilandet Norge.

Man skulle vel også tro at disse herrene, og da kanskje spesielt fasan-kokk og regnemester Øystein Olsen hadde et særdeles våkent øye på Norges økonomiske utvikling, og da kanskje spesielt på den brått oppståtte stagnasjonen i boligmarkedet, et marked som lenge har vært både overopphetet og på overtid for en kraftig korreksjon, med påfølgende ledighet og økonomisk uføre for titusener og kanskje hundretusener av nordmenn. Men hvorfor er ikke veier og infrastruktur i vårt eget land da sett på som en naturlig og verdig "arvtager" for all arbeidskraften som da vil bli til overs?

I det store og hele burde det være en gåte hvordan Norges Bank og alle deres økonomiske genier over årtier stille og rolig har latt boligmarkedet utvikle seg til de helt ekstreme boblehøyder, og samtidig latt den helt ekstreme inflasjonen i huspriser gå folket - ja nettopp hus forbi - ved å underrapportere virkningene disse har på inflasjonen vår, altså på den reelle inflasjonen, sett utifra folks kjøpekraft overfor de goder de behøver, som altså kanskje først og fremst er tak over hodet.

Kinesiske skopriser som Øystein Olsen ynder å referere til som et mål på reell norsk inflasjon griper selvfølgelig ikke nevneverdig inn i folks kjøpekraft, derimot gjør husprisene det, av helt åpenbare årsaker. Og vi har grunnet denne langvarige og bevisste underrapportering fra Norges Bank nå satt oss selv i den situasjon at flere nordmenn derfor ikke har selv den aller minste mulighet til å finansiere et hus til slike oppblåste boblepriser. Så hva er da neste steg?

Neste steg for landet Norge er et bredt boligkrakk, der hele boblemekanismen vil snu/har snudd på en femøring og nå blir alle boligkjøperes og alle bankers verste fiende, med sterk og vedvarende kontraksjon i huspriser som resultat, som dermed gir en svært usikker "sikkerhet" for bankenes finansieringstilbud. Der man tidligere nærmest kunne få lån over disk, vil lånetilbudet heretter strupes av fallende priser i årevis fremover.

Medaljens bakside for Olsens og hans forgjengeres iherdige inflasjonsmessige hemmelighetskremmeri vil nå slå ut i full blomst, akkurat slik det gjorde etter jappebølgen på 80-tallet. Ledigheten vil skyte fart, innenlands økonomisk utvikling vil stagnere brått og brutalt, og for herrene Olsen og Slyngstad - og for alle våre politikere - vil det dermed åpne seg en gedigen mulighet for å selv kunne finansiere veier og infrastruktur også i Norge. UTEN at det dermed vil hverken "slagordsmessig" eller i realiteten kunne påvirke norsk økonomi negativt. Tvert om vil finansiering av veier og annen lenge etterlengtet og nødvendig norsk infrastruktur i en kraftig norsk lavkonjektur kun bidra positivt.

Produktivitetsveksten målt i kroner og øre av en sterkt forbedret innenlands infrastruktur bør man vel også kunne regne inn her, så for alt vi vet er kanskje norske veier og infrastruktur som virkelig fungerer etter hensikten i det store og hele et samfunnsøkonomisk pluss vi kan tjene på? 

Eller er det forbudt av oss å tenke i slike baner, og at finansiering og bygging av bedre norske veier for all fremtid skal fotfølges av mantraet som "svært skadelig for økonomien"? Se det får nok alle våre økonomiske genier muligens hviske og tiske litt seg imellom under de kommende fasanmiddager ...

..."Etter å ha øket oljefondet vårt med eventyrlige 1222 milliarder nye kroner i fjor, utfordret VG i går de to som styrer pengebingen vår, sjefen for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) Yngve Slyngstad og hans styreleder, Norges Bank-sjef Øystein Olsen, til å snakke om fremtiden."...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10137358

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere