André Rohde Garder

Alder:
  RSS

Om André

Følgere

Arven etter Jens

Publisert over 6 år siden

Dagen etter Jens Stoltenberg meldte sin avgang, meldte NSB om togstans over hele landet. Det er symptomatisk for arven etter Jens.

Arven etter Jens Stoltenberg vil gi Erna Solberg en langt større utfordring enn noen oppegående statsminister kan finne på å ønske seg, til det er selve driften av Norge som velsmurt samfunnsmaskineri blitt neglisjert alt for lenge under Jens Stoltenberg, statsministeren som med sin flertallsregjering valgte å styre i hele 8 år gjennom kostbar og meningsløs signalpolitikk og vedtak. Men dessverre uten overblikk og den akk så nødvendige gjennomføringskraft.

Jeg misunner derfor ikke Erna når likene etter Jens Stoltenberg begynner å falle ut av skapene, og ansvaret skal tas, denne gang som statsminister, men hun skal vite at når NSB stanser opp over hele landet, så er det ikke hennes feil, og slik bør hun i lang tid fremover få ha tvilen på sin side. Så skulle det dukke opp flere lik i tiden og årene fremover, er det nok bedre for journalistene å ringe Jens. For her finnes det nok mange flere skap det må ryddes opp i etterhvert.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Fremtredende klimaforskere sier nå vi er på vei inn i en periode med global nedkjøling som kan vare helt til 2050. Dette har ført både til krisemøter i FNs IPCC samt at siste rapport derfra nå blir utsatt, i håp om bedre vær.., OUCH!

Dagbladet videreformidler i dag artikler fra britiske Daily Mail og Daily Telegraph der flere ledende klimaforskere nå sier vi er i en global nedkjølende trend, stikk i strid med hva vi lenge har blitt advart mot. Og det blir verre, for denne nedkjølende trenden kan vare helt til 2050.

Jeg er ikke klima-skeptiker, derimot er jeg IPCC-skeptiker, noe som har sammenheng både med den kraftige politiske slagside fra WWF og Greenpeace denne FN-organisasjonen og dens rapporter har - (som grundig dokumentert av den gravende journalisten Donna Laframboise, bok finnes på norsk) - samt at den ble grunnlagt av oljemilliardæren Maurice Strong, en mann med så dulgte og korrupte motiver for sin virksomhet i FN-systemet at han per idag er på rømmen fra FBI.

Kort sagt, dersom noen mener Hallerakkeren vår var en riktig rakker, så burde de heller ta en nærmere titt på denne mannen, som i praksis var FNs fungerende generalsekretær i en årrekke, og ledet Kofi Annan etter nesen akkurat dit han ville. Og kanskje du da vil finne ut at vi over flere tiår har kastet bort trillioner på trillioner av dollars på en ikke-eksisterende klimakrise, penger og dollar som med letthet kunne ha hjulpet verdens siste milliard av mennesker ut av sult og fattigdom. Om vi bare hadde prioritert anderledes.

Andre korrupte politiske bakspillere rundt opprettelsen av IPCC inkluderer fredsprisvinner Al Gore, som senere har fått sitt pass påskrevet for å ha tjent så mye som 100 millioner dollars på handel med såkalte klimakvoter i samarbeid med Goldman Sachs. Noen av disse millioner fant han det også merkelig nok for godt å investere i eiendom i San Francisco, midt i et område han selv var 110% overbevist om at skulle oversvømmes innen kort tid.

Man snakker altså slett ikke om de renhårigste av idealister i denne sammenheng, men derimot om en liten gruppe rå-kapitalister kun ute etter å mele sin egen kake på alle andres bekostning. Og Kofi Annans unnskyldning for opprettelsen av IPCC, hva er så den? Jo han håpet på innføring av en global klimaskatt, direkte innbetalt til FN, our funding problems solved...

Maurice Strong har hatt svært lett spill, og blåøyde, ideologiske ekstremister med en doktorgrad kombinert med fossilvegring og anti-markedstanker har siden bare fulgt opp og skrudd sammen en helt egen klimateori, en teori som hadde som formål å gjøre ende på det som i deres øyne var denne verdens største miljøproblem, nemlig oljeindustrien. Samtidig har altså oljeindustrien og energiselskap generelt sjelden tjent så gode penger som gjennom de siste tiår, mens klimahysteriet har fått gå sin skjeve gang. Oljemilliardæren Maurice Strong må være svært fornøyd med det han oppnådde før han altså måtte rømme.

Men tilbake til klimaet. For det blir altså kaldere fremover. Jorden vil kjøles ned, faktisk i mange år fremover. Er da klimaet en trussel? Eller er CO2 en trussel? Både ja og nei. For hadde det virkelig blitt varmere slik vi i alle år har blitt advart mot, så ville faktisk jordens matforsyning hatt gode forhold, noe vi allerede vet fra "den varme middelalder", en global og flere hundre år lang varmeperiode da verdens befolkning vokste i rekordtempo. Nettopp fordi avlinger sjelden slo feil. Og om CO2 er det bare å si at James Hansens tidligere arbeidsgiver, altså selveste NASA, nå sier at dette stakkars lille og uskyldige molekylet også har en kraftig nedkjølende effekt for oss her nede på jorden. Ouch igjen...

Men om det nå blir kaldere skal vi nok få slite langt mer. Heroiske Terje Vigen må kort sagt finne frem robåten sin igjen. Dette vet vi også svært godt fra før, da det er nok av beskrivelser av hungersnøden under det vi kaller "den lille istid", en tid av elende som sto på for bare noen få hundre år siden.

Men dette med matforsyning var det jo forsåvidt ikke så nøye med og aldri heller hensikten å gjøre noe med for verken våre brave klima-alarmister eller deres bakmenn, noe vi også vet med sikkerhet siden en hel milliard mennesker fremdeles må gå å sulte på denne jord, okke som om den kan kalles kald eller varm. Men det blir det vel gjort noe med nå, nå når klimakrisen endelig er over for alle våre overarbeidede politikere? Jeg tviler.

 

http://www.dagbladet.no/2013/09/09/nyheter/utenriks/klima/global_oppvarming/29157443/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/Global-cooling-Arctic-ice-caps-grows-60-global-warming-predictions.html

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html

 

 

Gå til innlegget

Klimaekstremismen er råtten

Publisert over 6 år siden

Ideologisk funderte klimaekstremister med såkalt vitenskap i ryggen vil snu vår sivilisasjon opp ned, i et fortvilet siste forsøk på å redde jorden og menneskene på den, og mange har latt seg blende og forføre av alle deres argumenter. Hørt det før?

Ideologiske ekstremister som i tidligere tider har ønsket å forme jorden og menneskene på den etter sitt eget hode, har alle forstått både viktigheten og nødvendigheten av å ha kunnskapen, eller rettere sagt vitenskapen, på sin side. Hitler skapte således sin egen rasevitenskap og Stalin skapte sin egen biologi, i dag kjent som Lysenkoismen. Og begge disse retningene innen "vitenskapen" kostet som vi vet millioner på millioner av mennesker livet i det som utviklet seg til å bli umenneskelige mareritt av død og elendighet. Fordi noen sa de skulle redde verden.

Så hvordan står det til med det vi kan kalle siste skudd på stammen av slike politisk og ideologisk funderte vitenskaper, nemlig klimavitenskapen? Er dette virkelig en uhildet vitenskap, uten politiske nykker eller undertoner? Kan vi (gjen)kjenne denne vitenskapen på fruktene den bærer? Er treet her råttent eller bærer det spiselig frukt?

La oss ta en titt. Det første som slår meg er FNs matekspert - Jean Ziegler - og hans uttalelser fra 2007, da han beskrev biodieselproduksjonen som ikke mindre enn, ..."en forbrytelse mot menneskeheten"...

Dette er sterke ord. Faktisk så sterke at vi burde se nærmere på hva han mener. For ifølge Ziegler har vi altså her å gjøre med en klimapolitikk - drevet frem og legitimert ved såkalt klimavitenskap - som er direkte menneskefiendtlig, altså kort sagt drepende for menneskeheten, eller ihvertfall drepende for store deler av den. Har han så sine ord i behold? Snakker vi her om en ny bred politisk linje som slett ikke redder mennesker, men som tvert om dreper dem for fote? Dessverre ja.

Mat - eller rettere sagt mangelen på mat - er verdens største problem, og i følge FN er denne matmangelen vår tids største skandale. Rapporter fra Røde Kors sier også at så mange som en milliard mennesker er rammet av sult eller hungersnød, og at hvert sjette sekund dør et barn av helseproblemer som følge av underernæring. Hvordan kan da noen "livreddere" blant oss mene at det er en god tanke å benytte mat som drivstoff? Eller finne på å plante flerfoldige karbonskoger i Afrika, midt i leveområdene til de som trenger jorden mer enn noen andre for produksjon av mat?

I dag er verdens befolkning estimert til i overkant av 7 milliarder mennesker. Og 1 milliard av disse menneskene må altså leve sine liv nærmest som i en jødisk konsentrasjonsleir. Kan virkelig disse menneskene være mindre viktige enn å det å redde klimaet vårt? Og var ikke hele hensikten med - og bakgrunnen for - det å redde klimaet nettopp det at det ville redde mennesker, da i form av klimaflyktninger? Eller har jeg tatt helt feil? Skulle de bare redde jorden?

Enhver som ikke har sitt hode og hjerte eller sin personlige prestisje for sterkt forbundet med klimapolitikkens rykte, vil fort se at noe er forferdelig galt når vi velger å redde menneskeheten ved å sulte deler av den til døde, fordi vi velger å heller plante skoger og fylle kornåkere på bilene våre, der dette kunne vært et svært sårt tiltrengt tilskudd til verdens matfat. Man må faktisk være ganske så ekstremistisk i sin tankegang for ikke å se det. Men det er kanskje også problemet?

Og hva så med klimaet, er klimaet vårt virkelig i fare? Står vi virkelig foran et klimatisk armageddon, som nødvendiggjør utsulting av 1 milliard mennesker som vi med enkelhet kunne gitt mat om vi prioriterte bare litt anderledes? Og vet vi dette sikkert nok til å ofre denne milliarden? Nei.

I en bok som nylig kom ut på norsk får vi noen hint om den politiske prosessen bak IPCCs rapporter, der en to-årig revisjon gjort av et internasjonalt team ledet av den canadiske journalisten Donna Laframboise, viser oss at disse rapportene bærer i seg en kraftig politisk slagside fra organisasjoner som WWF og Greenpeace, eller det vi kan kalle MDG og lignende partiers base. Rapportene er altså slett ikke så uhildet vitenskaplige som de fremstilles som. Det er kort og godt en politisk innblanding og sammenblanding som ikke kan omtales på noen andre måter enn som en gedigen politisk og vitenskaplig skandale. Og som vi vet så har også denne politiseringen av FN-rapportene skapt en rekke skandaler på løpende bånd, alle hysjet og dysset ned etter beste evne i ettertid.

FNs klimarapporter skrives kort og godt på beste Joseph Goebbels-maner under oppsyn av det vi kan kalle politiske "gatekeepers", som med sitt lille nettverk bestemmer hva som skal med i rapportene og hva som skal utelates, og dermed får vi som leser et svært skjevt inntrykk av at klimavitenskapen er opp og avgjort, noe den slett ikke er. Den er kun opp og avgjort i rapportene, utenfor rapportene derimot lever klimavitenskapen sitt eget liv, og her får vi da et langt mer nyansert bilde.

Ren og bevisst propaganda om hva vitenskapen sier og ikke sier er altså et hyppig benyttet virkemiddel for våre politisk ekstremistiske klimamisjonærer. Visste du eksempelvis at den menneskeskapte andelen av den globale oppvarmingen så langt de siste 150 år kun er på skarve 0.2 grader? Altså en så forsvinnende liten andel at den knapt kan kalles målbar? Eller visste du at vårt bidrag i form av CO2 til atmosfæren hvert år dreier seg om kun 16 milliondeler CO2, av det totale bidraget fra naturen og mennesker under ett på 400 milliondeler? Altså CO2 i så forsvinnede små mengder at vi snakker om et rent "homøopatisk" bidrag?

Samtidig har vi fysiske bevis i form av karbondateringer - som selvfølgelig ikke er omtalt i IPCCs rapporter - i studier som sier at solen ikke har vært så sterk på de siste 8000 år, som den var nettopp de siste 70-80 år frem mot ca 2000, da den globale oppvarmingen skjøt fart. Og vi vet også at det ikke har vært noen oppvarming av betydning på snart to hele tiår, merkelig nok også dette ganske så sammenfallende med solens aktivitet, eller mangel på sådan.

Det kanskje største skudd for baugen til IPCCs forskere kom da Michael Manns beryktede hockey-kølle ble lagt død en gang for alle. Altså den grafen som lignet en hockey-kølle, og som - tidligere - ble sett som selve beviset på vår tids katastrofale og menneskeskapte oppvarming. Grafen som altså viste at det aldri hadde vært så varmt noengang tidligere i historien som etter at mennesket begynte å forbrenne fossile energikilder for alvor. Men denne grafen er nå død. Komplett død.

I motsetning til hva Michael Mann ville ha oss til å tro så var det for ca 1000 år siden, under det vi kaller "den varme middelalder", altså varmere enn det er i dag. Og det gjennom en flere hundre år lang varmeperiode IPCCs "klimaforsker" Michael Mann altså forsøkte å gjemme bort. Og da kan det jo være interessant å vite om denne perioden var en katastrofe, ikke sant? For det er jo allerede en katastrofe så varmt som det er i dag? Er det ikke nettopp det vi blir fortalt og nærmest daglig skremmes med?

Før Michael Mann kom på banen med sin hockey-graf var det derimot alment kjent og oppfattet at "den varme middelalder" var vår sivilisasjons gullalder. Rett og slett fordi klimaet var godt, noe som igjen betød at avlingene sjeldnere slo feil og at maten derfor var lettere tilgjengelig for mennesker til å fø opp sitt avkom. Og jordens befolkning vokste også derfor på denne tiden i rekordtempo. Nå kan vi altså atter si at vi vet dette igjen, dette som vi rett nok visste fra før. Før Michael Mann og det politiserte IPCC "reviderte" vår klodes temperaturhistorie til det ugjenkjennelige med sine såkalte vitenskaplige kollaboratører og "gatekeepers".

 

Utenfor skrekk-rapportene fra det dokumentert gjennom-politiserte IPCC og deres forsker-sfære finnes det et vell av forskning som går mot den påståtte konsensus fra klimaforskere, og denne siden - ofte kalt skeptikersiden - vinner for hver dag som går nytt terreng. Kanskje ikke så rart det, når vi vet at løsningene som tilbys oss fra FNs rapporter og deres "gode" og samvittighetsfulle grønne bevegelse har som sitt mål å sette hele jorden opp ned og på hodet, og samtidig tenke til helvete med alle konsekvensene det måtte få for mennesker de ikke behøver å se. Det er altså den gode frukten vi skal få å spise. Men jeg vil si den er råtten. Jeg har hørt det før, og jeg har sett det før. Råtten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

De grønnes fortrengte klimakatastrofe

Publisert over 6 år siden

De skal redde verden og de har dårlig tid. Og da kan man selvfølgelig ikke la denne verdens fattigste milliard av mennesker på kloden vår få stå i veien. La dem sulte...

Det er ikke måte på hvor fantastiske alle disse grønne, gode og samvittighetsfulle menneskene er, de som nå har så forferdelig dårlig tid og derfor på kortest mulig tid bare må redde den stakkars jorden vår fra armageddon.

At "klimatiltakene" denne gode, grønne bevegelsen står for samtidig har ført til skyhøye matpriser verden over, som igjen betyr at vår verdens aller fattigste milliard mennesker av kvinner, menn og barn da må leve sine liv som kraftig underernærte er i beste fall underkommunisert. Men tiltak vil koste, ihvertfall for noen av oss, såpass har vi da fått at vite.

Faktum er at det vi i dag kaller "den arabiske våren" var rene globale matopprør i land etter land i våre fattigste regioner, noe studier av opprør kontra grafer over matprisene viser klart og tydelig. Bilder av sinte mennesker som hytter sine never mot sine diktatorer med en loff i hånden viser oss også hvor misnøyen egentlig hadde sin rot. Et kjapt google-søk på "2011" og "food riots" gir oss også et langt mer nyansert bilde av denne såkalte kampen for demokrati...

Karbonskoger og åkere av biodiesel - der det heller burde bli dyrket mat for verdens fattigste - er den eneste reelle klimakatastrofen vi i dag har å hanskes med, ikke en fremtidig klimakatastrofe ingen med sikkerhet kan vite noe som helst om, for til det er usikkerheten rundt alle faktorene for stor, og vitenskapen omkring dette spriker som VGs agurk-oppslag om sunne og usunne gulerøtter. Men det vi vet her og nå er altså at en milliard mennesker i vår verden sulter. Grunnet klimatiltak som skal redde verden.

Er det ikke da på tide å heller konsentrere kreftene om å redde denne milliarden mennesker fra alle disse samvittighetsfulle grønnes gode tiltak, heller enn å ville redde noen millioner av fremtidige - potensielle - klimaflyktninger på deres bekostning?

Allerede helt tilbake i 2007 uttalte FNs matekspert Jean Ziegler at dyrkingen av biodiesel var en "forbrytelse mot menneskeheten", men lite og ingenting har skjedd med denne forbrytelsen siden den gang. Fremdeles er nesten 50% av USAs kornproduksjon øremerket biodiesel, og fremdeles plantes det klimasubsidierte karbonskoger i Afrika, midt i områder der verdens aller fattigste mennesker må sloss hver eneste dag for å skaffe seg mat på bordet.

På Haiti spises det i dag jevnlig mineralrike sølekaker som kosttilskudd, i mangel av skikkelig mat. Sølekaker, tørkede sådanne, som føles som å spise murstein. Fortjener de ikke en bedre verden? Fortjener ikke de og alle andre som nå må sulte på den grønne bevegelsens bekostning snart å reddes fra sin egen høyaktuelle, menneskefornedrende og desperate klimakatastrofe? Eller skal denne høyst idealistiske, politisk funderte og såkalte "klimavitenskapen" med alle sine gode tiltak bare få fortsette å gå sin skjeve gang, og dermed til helvete med alle konsekvensene?

Det vil jeg gjerne ha et grønt svar på.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere