Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

KRF og fedre

Publisert nesten 9 år siden

KRF kommer med et nytt utspill de hevder vil fremme fedrenes rolle i samfunnet. Dette vil de gjøre ved å ramme enslige som ønsker å adoptere.

Leser på VLs nettside at KRF ønsker å "styrke fedrenes rolle i samfunnet". Dette vil de gjøre ved å gjennomføre flere inngrep i enslige og homofile/lesbiske sine muligheter til å adoptere eller få kunstig befruktning. Som mann vil jeg si at KRFs hjelp er svært uønsket.

KRF kritiserer regjeringen for å ha en "forvirret" politikk på dette området. Jeg mener KRF selv virker langt mer uklare og forvirrede. For det første ønsker de å redusere abortinngrep, og vil at single kvinner med uplanlagte/uønskede svangerskap i flere tilfeller skal bære frem barnet. Samtidig ønsker de at single kvinner som faktisk ØNSKER å få barn, ikke skal få mulighet til dette (skjønt, kvinnene må gjerne gjøre dette med en eller annen beruset fyr de finner på byen en lørdagskveld, men de får ikke gjøre det i ordnede former, der går det en anstendighetsgrense for KRF). Videre ønsker KRF å "styrke fedrenes rolle" ved å nekte single menn muligheten til å adoptere. Menn har jo heller ikke den samme muligheten som kvinner har til å nedverdige seg ved å ordne det på byen en lørdagskveld, KRF ønsker tydeligvis å hjelpe fedrene ved å kun gi kvinnene mulighet til å få barn alene.

Et ytterligere selvmotsigelsesmoment i KRFs strategi er at de, når det ønsker å fjerne singles mulighet til å adoptere, tydeligvis mener det er bedre for barna å ikke ha noen foreldre, enn å ha én forelder.

Jeg forstår at KRF synes det er vanskelig å åpne for enkjønnede pars mulighet til å adoptere (på tross av at jeg er uenig med KRF også her). Kunstig befruktning er et annet etisk vanskelig spørsmål der jeg forsåvidt også heller mot å være enig med regjeringen, men jeg frstår KRFs synspunkt også her. Når det gjelder adopsjon, mener jeg imidlertid KRF spotter de single mennesker som ønsker å gi si kjærlighet videre til en ny generasjon på tross av at de ikke har vært heldige nok til å finne en livsledsager. KRFs støtte til farsrollen later til å være bygget opp om at tanke om at et dårlig parforhold er bedre enn em god singeltilværelse. Samtidig hevder enkelte KRFere at det er regjeringspartiene som truer ekteskapet. KRF kaster her vitterlig stein i selvmotsigelsens glasshus.

Gå til innlegget

Klassisk teologi

Publisert over 9 år siden

Klassisk teologi brukes av mange som et hedersuttrykk for tenkemåter om Gud det er viktig å være enig i, for å kunne regnes som "innenfor" i Den norske kirke. Men når var egentlig teologiens klassiske periode?

Begrepet klassisk teologi dukker fra tid til annen opp i debatter på disse sidene. Det henvises til som en motsetning til det brukerne av uttrykket later til å oppfatte som "liberale vranglærere", og brukes nesten som et maktuttrykk for å vise til at man har hele den kristne glansperioden på sin side. Men, som en del andre verdiladede honnørord, synes "klassisk teologi" å være et uttrykk uten egentlig innhold.

For: Når var egentlig teologiens klassiske periode? Jeg kan se for meg at mange av dagens "klassiske" teologer ville hatt problemer med å akseptere mye av teologien som ble forkynt i kirken vår på midten av attenhundre-tallet (for eksempel mtp. nekt av dåp av barn født utenfor ekteskap, mtp. kirkens motstand mot demokrati, mtp. kirkens syn på marginale grupper som Rom-folk og samer). Jeg tviler på at de hadde følt seg særlig hjemme i Luther forkynnelse, der han oppfordret til å nyte alkohol når depresjoner melder seg, eller der han advarer mot å lese Johannes åpenbaring og Jakobs brev (Luther var jo også en sterk tillhenger av noe som minner om en statskirkeordning). Jeg tviler sterkt på at de ville være store tilhengere av middelalderens romerkirke, og ei heller at de ville vært særlig fornøyde med å høre biskop Origenes tale om kastraksjonens velsignelse.

Jeg tror de, i møte med alle disse "klassiske kristendomsformene", ville kommet løpende rett til nattverdbordet med alle våre "vranglærende biskoper", og funnet det langt å foretrekke.

Kan det tenkes at vi alle opplever den kristendommen vi selv vokste opp med (når det enn måtte være) som den klassiske kristendom? Og kan det tenkes å være et innslag av feighet når vi nekter å tolerere trostolkninger som beveger seg utover denne?

Gå til innlegget

Mulige Stortingskonstellasjoner i VL 27/8-09

Publisert rundt 11 år siden

Viser til Per Anders Hoels artikkel på s. 8 og 9 i Vårt Land i dag.

I artikkelen nevnes alle de, etter Hoels syn, tenkelige regjeringskonstellasjonene og opposisjonssituasjonene for de forskjellige partiene etter Stortingsvalget. Gjennomgangen er helt ok. Men, det er ett senario som mangler. På flere meningsmålinger den siste tiden har nemlig partiet Rødt hatt oppsluttning nok til å komme inn på Stortinget med både ett og to mandat. Det er slettes ikke utenkelig at Rødt vil komme på vippen. Det ville være veldig spennende å høre hva Hoel mener ville bli utfallet av en slik situasjon.

For ordens skyld opplyser jeg om at jeg ikke selv stemmer på partiet Rødt.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere