Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Historier

Publisert nesten 7 år siden

Takker for seriøs respons fra Skeie. Det stemmer at hans blogginnlegg om arrangementet var en del av bakgrunnen for at jeg skrev om Halloweensamlingen vår på verdidebatt (på tross av at andres langt mindre velformulerte og gjennomtenkte ytringer på enkelte bortgjemte kroker av Facebook var en vel så viktig foranledning). Jeg forstår også at Halloween er en dag mange rett og slett ikke liker, jeg er forsåvidt ikke den største tilhengeren selv av at dagen har blitt en del av vår kultur. Men, når den nå er her synes jeg det er riktig å bruke den på noe godt. Skeie skriver i sitt blogginnlegg rørende og effektfullt om et tenkt pårørendepar som vil kunne føle det sårende og ødeleggende å møte forkledde ungdommer på kirkegården. Jeg vil også fortelle en historie. Historien om en gutt eller jente som har det vondt i livet. Som lever i følelsen av å ikke passe inn. Som blir oversett. Og som kommer på Halloweensamlingen i kirken. Som, på bakgrunn av denne samlingen velger å koknfirmeres i kirken. Og som i konfirmanttiden møter en tro og et miljø å blomstrer i. Som går videre på kirkens ledertrening, og som med tiden går fra en ensom tilværelse uten selvtillit, til å værer en trygg og god leder i et kristent ungdomsmiljø. Og som kan hjelpe andre unge mennesker i samme situasjon å gå den samme veien. Jeg vet at denne historien kan være en del av virkeligheten, og slike historier er en viktig inspirasjon for meg i arbeidet med ungdom i kirka. Vi må legge til rette for at vi kan fortsette å skape slike historier, og samtidig finne en god måte å ivarerta alle de som har sine kjære gravlagt på kirkegården. Og det mener jeg vi har klart i vårt Halloweenopplegg.
Gå til kommentaren

Mange kristne...

Publisert over 7 år siden

Hva som er riktig kristen etikk er det i mange spørsmål uenighet om blant kristne. Det samme gjelder spørsmålet om hvilke saker man anser som viktige, og hvilke spørsmål man anser som mindre viktige. Denne uenigheten får også tydelige følger for hvilke partier man ønsker å se i regjeringskontorene etter høstens valg. At enkelte partier forsøker å skaffe seg enerett på å drive en kristen politikk ved å ta til seg navn som "kristelig folkeparti", "De Kristne", og "Norges Kristne", er en dårlig måte å drive både politikk og kristendom på. Ved forrige stortingsvalg stemte svært mange kristne (deriblant flertallet av landets prester) på de rødgrønne partiene, formodentlig ut fra en formening om at de driver en politikk mer i samsvar med evangeliet enn hva de borgerlige partiene gjør. Forventelig vil dette vedvare også ved høstens valg. Å hevde at disse menneskene tar feil er helt ok, men man bør klare å gjøre det uten i hijacke kristendommens navn inn i borgerlige partier.

Gå til kommentaren

To forskjellige spørsmål.

Publisert over 7 år siden

Kunstig befruktning og homofilt ekteskap er for forskjellige spørsmål! Jeg vet om homofile ektepar som ikke ønsker barn (og som er mot kunstig befruktning og surrogati). Jeg kjenner også til heterofile par som bruker kunstig befruktning, og har hørt om enkelte som også bruker surrogati. Det er fulstendig mulig for kirken å ønske å vie homofile, og å samtidig advare mot både surogato og kounstig befruktning. Dette er to forskjellige spørsmål, og må behandles som det. Ellers skades debatten.

Gå til kommentaren

En debatt på rett spor?

Publisert over 7 år siden

Takker Sara Elisabeth Moss for å, i likhet med Espen Dahlgren Doksrød, gjøre et godt forsøk på å få debatten inn på et verdig spor. Homofilidebatten handler om teologi og menneskeverd. Slik jeg leser Bibelen, er jeg enig med dem i synet på homofile. Mange er uenige, og det får de få lov til å være. Men, kan vi ikke i alle fall behandle hverandre med respekt på tross av uenigheten?

Å være uenig i bibeltolkning er en naturlig ting for kristne. Noen uenigheter er av en slik art at kirkesamfunn splittes. Andre er av en slik art at man klarer å holde seg sammen på tross av uenighetene. Imidlertid ser jeg ikke at en uenighet i forbindelse med bibeltolkning/teologisk synspunkt skal kunne rettferdiggjøre en dehumanisering av motstanderen. Å illegge andre mennesker hensikter de på ingen måte har, og å beskylde andre for å forkynne/handle galt ut av ond vilje (bevisst eller ubevisst) er på ingen måte en god kristen handling. Jeg ser at mange henviser til at Jesus avviste sine meningsmotstandere i et tidvis meget skarpt ordelag; men jeg tror de fleste kristne vil være enige i at Jesus nok var på et litt annet nivå enn oss når det gjelder evner til å se andre inn i hjertet og kjenne deres intensjoner. I dagens kirke må vi venne oss til tanken på at det er mennesker som er grunnleggende uenige i hvordan bibelen skal leses, som fortsatt leser bibelen grundig, og som ønsker menneskene rundt seg vel. Er man uenig, så er det ok. Mener man uenigheten er kirkesplittende, så får man ta følgene av det. Men, det er hverken godt eller kristelig å tillegge enkeltpersoner eller grupper meninger disse ikke har. Ei heller er det godt eller kristelig å stemple folk med teologisk nedsettende begreper. La oss bruke Verdidebatt til å diskutere teologi og bibeltekster på en verdig måte, i respekt for at også meningsmotstanderen faktisk er en bibellesende kristen med gode intensjoner. La oss bruke Verdidebatt som et sted der vi forsøker å forstå hvordan andre tenker i stedet for å stemple hverandre med vrengebilder av denne tankegangen (alle har rett til selv å formulere sine egne meninger). Og la oss møte hverandre i kirken med nysgjerrighet rundt hvordan de andre tenker, og ikke med fordommer der vi tillegger hverandre hensikter den andre ikke har.

Så, la det også være sagt; jeg beskylder ikke kun den ene siden av debatten for å synde mot dette (på tross av at det kanskje er den mer konservative fløyen som har utmerket seg mest negativt akkurat i denne debatten i det siste). Både jeg selv og noen av mine meningsmotstandere er helt sikkert selv blant de som kan ta retorikken for langt. La det heller være en kollektiv og gjensidig enighet om å være ærlig og respektfull i møte med de som mener annerledes enn en selv.

La oss følge Saras oppfordring til å ta vare på hverandre. Tross alt; vårherre har ikke sagt at vi i hans kirke skal kjennetegnes ved at vi er enige om alt, men ved at vi elsker hverandre.

Gå til kommentaren

KRF er ikke kristendom

Publisert over 7 år siden

Jeg så den samme debatten mellom Hareide og Lysbakken, og lot meg irritere over at repporteren brukte Hareide som talsmann for alle velgere som legger kristen tro til grunn for politiske valg. Enda mer forstyrrende var det å se at Hareide ikke motsa dette. Han burde være tydelig på at KRF ikke er talsmann for noe annet enn sine egne velgere, og at det finnes mange kristne velgere som synes andre partier (deriblant de rødgrønne) legger opp til en politikk som samsvarer bedre med kristen etikk enn hva KRF gjør. Jeg ville ønske KRF i fremtiden fremstår mer redelige på dette. Men, det er kanskje for mye å vente fra den kanten?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere