Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Et kompromiss som svir for mye

Publisert over 6 år siden

Jeg er enig med Holm i at det nye kompromissforslaget fra bla. Hegstad og Birkedal ikke bør bli det endelige vedtak fra årets kirkemøte. Der slutter imidlertid enigheten. I motsetning til Holm ønsker jeg enkjønnet ekteskapsinngåelse i kirken, for de prester som ut fra sin samvittighet og sitt syn vil lede en slik seremoni. Bispemøtet har allerede anerkjent enkjønnede ekteskap som èn mulig teologisk forsvarlig tanke i Dnk, og jeg mener Kirkemøtet må gjøre det samme.

 

Biskopenes kompromissforslag ved å godta enkjønnede ekteskap, men bare tilby velsignelsesseremoni synes jeg er et forslag som går veldig langt i raushet mot kirkens samlivskonservative fløy (og dette på bekostning av andre menneskers liv og tro). At ikke engang dette er godt nok for Hegstad og Birkedal m. fl. Synes jeg tenderer mot respektløst og smålig. Jeg forstår at det er vanskelig for dem å gi slipp på sitt synspunkts hegemoni, men de bør vise raushet overfor den store delen av kirkenorge som mener noe annet. Særlig når de jo tross alt hevder at uenigheten uansett ikke er kirkesplittende.

 

Holm henviser til Sverige, og hevder det om få år vil bli stadig vanskeligere for samlivskonservative prester å få jobb i Norge. Mot det vil jeg påpeke at det fortsatt ikke (meg bekjent) er en eneste biskop som ikke vil ordinere eller ansette kvinneprestmotstandere (på tross av at disse nå utgjør en svært liten minoritet i Den norske kirke). At det på sikt kan bli vanskelig for samlivskonservative prester å bli innstilt av de lokale menighetsråd ved ansettelsessaker er en helt annen sak, men det er nok en utvikling som eventuelt vil gå sin gang på grasrotnivå, uavhengig av om Kirkemøtet velger å åpne for kjønnsnøytrat kirkelig ekteskapsinngåelse i år, eller om de utsetter det enda en gang.

 

For øvrig synes jeg det er merkelig at Holm trekker frem de blanke stemmene mot Lindø som argument for at de som ønsker å åpne ekteskapsinngåelsesliturgien for enkjønnede par ikke ønsker å samarbeide med samlivskonservative prester. De blanke stemmene mot Lindø skyldes neppe hans syn i saken, men snarere det faktum at han valgte å forfekte dette synet (og til og med be Kirkemøtet stemme slik han ønsket i saken) i sin åpningstale, fremfor å vente til selve debatten. Lindøs oppførsel ble for øvrig særlig merkelig sett i samenheng med hans forsøk på å kneble både Presteforeningen og Samisk Kirkeråd i samme sak tidligere i år.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden

For å presisere: Jeg har, i mitt innlegg overfor, ikke tatt stilling til hverken forstervannsdiagnostikk eller abort grunnet spesielle ting ved fosteret. Mitt poenge var bare at dette er en vanskelige debatt, og at jeg er enig med Marie Simonsen i at det var et underlig valg av NRK å la representanter for ett syn i saken få taletid ved grunnlovsjubileumsmarkeringen. Og at det overrasker meg at Helge Simonnes ikke ser at dette var underlig. Altså: Jeg er uenig med Simonnes, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg er uenig med Goksøyr i spørsmålet om fostervannsdiagnostikk som grunnlag for abort.

 

Så vil jeg også gjerne be Ole T. Eriksen om å være litt mindre rask på labben med å tillegge andre holdninger og synspunkt de ikke nødvendigvis står inne for...

 

Gå til kommentaren

Merkelig rekasjon fra Simonnes

Publisert over 6 år siden

Jeg synes det er merkelig at Simonnes velger å være fullstendig blind for Marie Simonsens gode argumenter i denne saken. Hun har jo helt rett i at "sorteringssamfunnet" er et ord som er kuppet av en side i en viktig samfunnsdebatt, og det synes svært spesielt å la en slik gruppering få uttale seg uimotsagt på en grunnlovsmarkering. Det er helt riktig at abortspørsmål og fostervannsdiagnostikk er viktige verdidebatter i dagens Norge, men nettopp derfor er det veldig spesielt å la èn (og bare denne ene) side av debatten få benytte seg av en slik talerstol som grunnlovsjubileet er.

Hva ville vel Helge Simonnes ha syntes dersom en fra Humanetisk Forbund hadde fått uttale seg om hvor viktig det er med en religionsnøytral og sekulær stat i den samme NRK-sendingen? Uten at noen fra kirken eller andre religiøse instanser fikk uttale seg?

Gå til kommentaren

Fiffige beskyldninger

Publisert nesten 7 år siden

Jeg er en av disse som dynes Perfekt Jul er en god kampanje. Ikke at jeg er i nesegrus beundring over alt som har vært publisert der, men jeg synes mange av innleggene treffer spikeren på hodet i sin parodi av en del tendenser i dagens norske samfunn. Jeg er en av disse Linekleiv omtaler som "fiffen".

Jeg skal innrømme at jeg ble noe overrasket over betegnelsen, det er ikke et begrep trosopplæringsarbeidere i Groruddalen ofte blir påskrevet. Når det videre beskrives som "øvre middelklasse i Den norske kirke" er det vanskelig å ikke rive seg i håret. Riktignok hender det at jeg gir penger til Kirkens Nødhjelp (men på ingen måte så ofte som jeg skulle ønske jeg kunne skryte av), og jeg er årlig medansvarlig for å ta med meg 30-40 ungdommer til Taizèklosteret i Frankrike, men jeg ser ikke helt hvordan det kan rettferdiggjøre å gi meg et overklassestempel (jeg er for øvrig lite opptatt av liturgiske spørsmål, og bryr meg minimalt om hvorvidt julemusikken synges av Garness eller Kyrkjebø, jeg ser helst at den synges av min egen Ten Sing -gruppe).

Jeg er så absolutt en del av ironigenerasjonen, var slavisk fan av Åpen Post og Lille Lørdag. Og likevel synes jeg altså at Perfekt Jul avslører negative trender i vårt samfunn og vår kirke. På mange måter synes jeg til og med at kampanjen bærer klare likheter med Tufte Johansens kyllingmannstunt, der han mesterlig avkledte medienes hyklerske oppførsel mot Jagland (først laget de saker om hvor vanskelig Jagland angivelig var som leder, før de så dekket hans stressfremkallede sykehusinnleggelse med en "medlidenhet" helt blottet for selvransakelse).

Lindekleiv beskylder oss som liker Rettferdig Jul for å ha en Overfra og nedad-holdning overfor resten av kirkenorge. Hun utfordrer oss så til å føle oss truffet. Jeg sitter mer med følelsen om at hun traff seg selv. På en svært så fiffig måte.

Gå til kommentaren

En samlet kirke?

Publisert nesten 7 år siden

Mange har uttalt seg negativt om Perfekt Jul, dette er riktig. Men å si at en samlet kirke har tatt kategorisk avstand fra nettsiden kommer i konflikt med virkeligheten. I sosiale medier har jeg sett flere av kirkens menn og kvinner omtale kirkens PR-tiltak i langt med positive vendinger enn det vår eminente gateprest for ungdom gjør her. Mange, inkludert biskop Sommerfeldt, er avventende, og vil ikke bedømme julekalenderen når bare tre luker er åpnet. På Twitter begynner støtteærklæringene til prosjektet å bli flere enn klagene. På ytring skriver Therese Utgård en god kronikk om hvordan Perfekt Jul for henne er en god hjelp inn i julens mysteium: http://www.nrk.no/ytring/ei-perfekt-kampanje_-1.11394074 Jan Christian Kielland vil visst svært gjerne ha nettsiden lagt ned, så fort som mulig. Selv vil jeg heller la den gå adventen ut, og gjøre meg opp en mening etterpå. Der blir vi neppe enige. Men, all den tid det faktisker. Ganske mange innen kirken som også støtter nettsiden, kan vi kanskje få en enighet om at det ikke er en skam å moderere uttalelsene om at en samlet kirke står imot kirkerådet i denne saken?
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere