Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Ikke helt riktig gjengitt

Publisert over 4 år siden

I denne kronikken unnlater Simonnes å nevne en viktig nyanseforskjell i ekteskapsliturgisaken. Om han hadde tatt seg tid til å være til stede på dette åpne årsmøtet, hadde han fått med seg at et samlet møte gikk imot å støtte det foreløpige forslaget fra bispemøtet. Det er av avgjørende betydning for Åpen Folkekirke (slik jeg tolker forsamlingen) at en ny liturgi vil være for alle par (og ikke bare for likekjønnede). Dette har ikke endret seg. Det som et stort flertall imidlertid gikk inn for, er at den gamle liturgien skal bli stående ved siden av den nye. Som en egen liturgi for ulikekjønnede par som måtte ønske å bruke denne. Dette er uttrykk for en raushet fra Åpen Folkekirke som vi ikke har sett tilsvarende av fra den motsatte fløyen i kirkenorge. Det er å ta på alvor at kirken har to syn, og at denne dualismen ikke er kirkesplittende. Jeg tolker det hverken som et uttrykk for pragmatisme eller for svakhet, men som et tegn på at Åpen Folkekirke er en romslig bevegelse med evne og klokskap til å styre kirken på en måte som gjør det mulig for at også mindretallet som ikke stemte på oss, skal kunne føle seg hjemme der. For øvrig vil jeg gjerne få legge til at Åpen Folkekirke aldri var en protestbevegelse, slik Simonnes ser ut til å mene. Det er en sammenslutning av mange mennesker som ville organisere seg på en slik måte at et lite representativt mindretall ikke skulle få beholde kontrollen på kirken vår. Kirkens konservative fløy har lenge vært flinke til å organisere seg, og fått stor makt i kirken som følge av dette. Nå har sentrum-liberal -fløyen kommet etter, og funnet en god organiseringsform som har gitt oss makten til å styre kirken i en åpnere, mer folkelig retning. Men, fortsatt med rom for for de som nå blir i mindretall. Vil for ordens skyld nevne at jeg ikke har noe verv i ÅF, utover det å ha vært deltaket på årsmøtet som vanlig medlem.
Gå til kommentaren

Noen eksempler

Publisert rundt 5 år siden

Denne debatten har beveget seg temmelig langt i diverse retninger, og det har vel kanskje ikke akkurat vært en udelt positiv opplevelse å motta stadige oppdateringer på e-post. Men, siden jeg (for noen runder siden) fikk en konkret utfordring fra trådstarter, og siden hyggelige folk som Lasse Thorvaldsen etterspør svar, kan jeg forsøke å nevne noen av de mange eksemplene på fagteologiske uttalelsene til støtte for kristen aksept av likekjønnet kjærlighet.

Hva man anser som gode teologiske argumenter vil det naturlig nok være forskjellige tanker om (det er vel også en grunn til at vi er uenige om dette?), men jeg mener at uttalelsene jeg viser til i det følgende har teologisk faglig tyngde. Dessverre vil lista være litt upresis og skrevet etter hukommelsen (jeg er midt i en flytteprossess, og alle bøkene mine er spredt over en mengde umerkede esker), men jeg tror det skal være mulig å google seg frem til en del av litteraturen. Litteraturen er for en stor del drøyt ti år gammel, da jeg leste mye om dette i starten av mitt teologistudium for å finne ut hva mitt eget syn var.

Det første, som jeg nevnte tidligere, er Moxnes sin uttalelse i Bispemøtets utredning Homofile i kirken (fra 1995). Denne er første (om jeg husker riktig) del av det fagteologiske kapittelet, og det er meget mulig at det ikke fremgår i boken at det er Moxnes som har skrevet det (men jeg vet at det er han, han har fortalt meg det).

Videre er det en doktoravhandling skrevet av Beate Indrebø Hovland (eller noe slikt som heter "å bli fortalt hvordan man skal handle" eller noe i den duren. Den er fra kort etter årtusenskiftet, og er utgitt i Praktisk Teologisk Seminar sin skriftserie.

Deretter har jeg funnet mange interessante tanker i en nokså liten bok ved navn Homosexuality and the bible - 2 views. Den er skrevet av to teologiske professorer (husker dessverre ikke navnet) som er uenige i spørsmålet. De forklarer hvert sitt ståsted, og kommenterer den andres uttalelser. En etter min mening svært opplysende tekst.

I tillegg er det et ganske godt essay om dette i boken Sett Nordfra av Ola Steinholt (skrevet i 2002, om jeg husker riktig). Steinholt var ingen teologisk professor, men en av kirkens mer klarsynte (jeg bruker dette ordet i en ikke-alternativ betydning) menn. Jeg husker essayet som godt og informativt.

Til slutt vil jeg anbefale boken Frihetens festning - så fast en borg? av Kjetil Hafstad (jeg mener den også kom kort tid etter årtusenskiftet). Den er en gjennomgang av kristen samlivsetikk, med et historisk utgangspunkt. Jeg mener den hører med, da kirkehistorien også er en del av teologien, og begreper som "klassisk kristen lære" ofte brukes på misvisende måter i denne debatten. Desutten avsluttes boken med en del som tar for seg de etiske spørsmålene i en nåtidig kontekst, og også dette gjøres på en god måte.

Og, til enda mer slutt vil jeg også anbefale boken Naturlig Sex, av Halvor Moxnes med fler. Den går igjennom vanlige tanker om seksualitet og samliv i tidlig kristen tid, noe som kan være nyttig til å forstå utviklingen frem mot der vi er i dag. Den kan muligens også bidra til å ta livet av en del myter...

Håper dette om ikke annet kan bidra til å vise at det faktisk finnes rikelig med teologisk arbeid til støtte for oss som mener at likekjønnet samliv kan være både villet og velsignet av Gud.

Gå til kommentaren

Godt teologisk begrunnet

Publisert rundt 5 år siden

Jostein Sandsmark må ha brukt et temmelig omfattende sett med skylapper i kirkenorge de siste 20 årene, dersom han ikke har sett noen teologisk begrunnelse for å hevde at Gud velsigner enkjønnede samliv. Et sted å starte, ville kanskje være å lese Halvor Moxnes sin tekst i Bispemøtets utredning fra 1995, Homofile i kirken. I etterkant av denne har det kommet mange gode, teologisk begrunnede uttalelser fra både prester og teologiske professorer.

Å være uenig i uttalelsene er noe man alltids kan være, men å hevde at de ikke eksisterer (eller at de ikke er teologiske) minner om et noe hjelpesløst forsøk på hersketeknikk.

Selv er jeg ganske sikker på at enkjønnede samliv (der de fylles av kjærlighet, respekt og omsorg) er godt i tråd med Guds vilje. Og jeg mener at de som mener noe annet tar feil. Jeg mener at deres argumenter ikke er gode nok, men å skulle hevde at de ikke argumenteter i det hele tatt (eller at argumentene ikke er teologiske) ville være å trekke debatten ned på et nytt bunnpunkt hva nivå anngår. Jeg håper Landmark ikke ønsker det.

For øvrig vil jeg gjerne støtte Dag Løkke i at Luthers postulat Skriften Alene har blitt forvrengt til det ugjenkjennelige i en del lavkirkelige miljøer (hvor mange av organisasjonene fortsatt bærer Luthers navn). Luther sa at det som forkynner Kristus er apostolisk, uansett hvem som forkynner det. Og videre at det som ikke forkynner Kristus ikke er apostolisk, uansett hvem som hevder det. Han navngav videre en del nytestamentlige tekster (blant annet Jakobs brev og Johannes Åpenbaring) som han ikke ville anbefale noen å lese. Man kan selvfølgelig være uenig med Luther i dette (både i grunnsynet, og i hvilke tekster som forkynner Kristus og hvilke som ikke gjør det), men å hevde at at Bibelen i sin HELHET er en guddommelig åpenbaring av apostolisk karakter er et uluthersk syn.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden

Simonnes spår strid om reservasjonsordning. Dette til tross for at Åpen Folkekirke har programfestet en slik ordning, og gjentatte ganger lovet den frem mot valget. Det nye kirkemøtet vil la ansatte fra begge sider i dette spørsmålet få følge sin samvittighet. Ikke bare de konservative (slik det er nå) og ikke bare de liberale. Hvordan det kan ha seg at Vårt Lands redaktør ennå ikke har fått med seg dette, er det vanskelig å si. Kanskje han bare ynder å fremstille Åpen Folkekirke som mindre inkluderende enn vi faktisk er?

Gå til kommentaren

Rettigheter

Publisert over 5 år siden
. Lhbt-bevegelsen og deres kampfeller bør roe seg ned nå; de har allerede flere rettigheter enn heterofile og får den hjelpen de behøver. Det samme får transpersoner.

Unnskyld? Kan Greta Aune Jotun kanskje utdype det hun skriver her? Hvilke rettigheter mener hun homofile har som ikke heterofile har i dagens norske samfunn?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere