Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Publisert nesten 4 år siden

Jeg kan ikke se å ha gått til rette med Medhaugs følelser. Snarere har jeg sympatisert med dem, nettopp fordi jeg har følt på det samme selv. 


Jeg beklager for øvrig at jeg ikke har 2000 års erfaring på å arbeide for likekjønnet kirkevigsel, slik Danielsen etterspør. Dessverre startet min tid som fulltidsansatt i Den norske kirke i 2007 (det betyr ikke at jeg ikke har vært innvolvert i kampen lenger enn det).


Mange trekker opp kirkehistorien som et argument mot kirkevigsel for likekjønnede. Dette argumentet synes jeg er svært dårlig. Kirken har, gjennom 2000 år, utviklet seg. Verden har forandret seg, og man ahr sett ting i et nytt lys. Ikke all utvikling har vært god, og i noen spørsmål har utviklingen vært som en pendel. Men  et viktig mål for kirken må, etter min mening, alltid være å ta både evangeilet og samtiden på alvor, og å tolke dem i lys av hverandre. Det kan gi et korrektiv til hvordan vi lever, men det kan også gi et korrektiv til hvordan vi leser.


Dersom kirkens dogmatiske CV skulle være hellig og uforanderlig, ville vi aldri hatt reformasjonen, kirken hadde aldri støttet demokratiet, vi hadde kjempet for retten til å ha slaver, og vi hadde ikke hatt kvinnelige prester. 


En konstruktiv teologisk debatt om likekjønnet vigsel finner sted mellom nåtidens troende og evangeliet vi tror på. Ikke med kirkelige ledere fra 800-tallet eller 1800-tallet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

Hei!


Jeg er klar over utnevnelsen av Justnes. Men, i Sør-Hålogaland ble det ikke nominert noen som var konservative i vigselsspørsmålet. Var derfor jeg skrev "ved samtlige muligheter". I Sør-Hålogaland var det ikke mulig å gjøre noe annet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Kjære Sveinar Medhaug!


Jeg kjenner meg igjen i din beskrivelse. Akkurat slik var det å jobbe i Den norske kirke før kirkevalget 2015 for oss som ønsker likekjønnet vigsel. Jeg jobbet syv år som en fremmed i eget kirkesamfunn. I gledesruden etter kirkemøtet 2014 overså den konservative siden fullstendig at det var et splittet kirkesamfunn som levde videre. Ved samtlige muligheter valgte det daværende Kirkerådet å utnevne en konservativ mann ved bispevalgene. Til tross for at bispemøtet klargjorde at kirken hadde to lærer om samliv for likekjønnede, valgte de konservative å presse alle til å følge deres praksis. Uten samvittighetsfrihet for oss andre.


Nå er situasjonen annerledes. Flertallet har skiftet. Samtidig er Åpen Folkekirke tydelige på at de vil være rausere mot det nye mindretallet, enn hva vi selv opplevde da vi var i mindretall. Vi har allerede utnevnt en konservativ biskop. Vi gir konservative prester og andre kirkeansatte mulighet til å reservere seg mot å delta i likekjønnet vigsel. Vi vil en kirke hvor det skal legges til rette for at også de som mener noe annet enn oss skal få høre seg hjemme.


Vi tolker Bibelen forskjellig, og tenker forskjellig om vekting mellom forskjellige bibeltekster. Likevel er Bibelen hellig for oss begge. Evangeliet er hellig for oss begge. Og jeg tror Dnk kan være et godt hjem for oss begge.


Jeg vet hvordan det er å være i mindretall. I motsetning til deg vet jeg også hvordan det er å bli presset til en praksis som strider mot samvittigheten. Jeg håper du anerkjenner Åpen Folkekirkes utstrakte hånd. Sammen er vi kirkens fremtid.

Gå til kommentaren

Stabilitet?

Publisert over 4 år siden

Kvalbein påstår at vi som støtter den kjønnsnøytrale ekteskapsloven (hvorfor i allverden bruker han hermetegn?) forlater alt som er stabilt, og gir oss hen til et postmoderne verdensbilde. Men samtidig er det jo han og hans meningsfeller som vil frata likekjønnede par muligheten til å få faste og stabile rammer rundt sitt samliv. Håper han snart åpner øynene for at han selv påfører andre den postmoderniteten han gir inntrykk av å ville bekjempe.
Gå til kommentaren

Hva var biskopenes intensjon

Publisert over 4 år siden

Jeg var på årsmøtet i Åpen Folkekirke for noen måneder siden, og diskuterte der med daværende fungerende preses Halvor Nordhaug. På den tiden virket frontene steile, og jeg (og flere andre) utfordret ham på nettopp spørsmålet om hvorvidt det ville være mulig å la den nye liturgien være åpen for alle par, også ulikekjønnede. Da svarte han at biskopene ikke hadde tenkt på den muligheten da de ble enige om sitt forslag. Spørsmålet ble altså ikke diskutert i det hele tatt. Han sa videre at flere hadde spurt i etterkant, og at det absolutt var noe bispemøtet ville drøfte. Nå ser vi at dette ble det endelige vedtaket. Jeg synes det er et godt og fremtidsrettet vedtak. Samtidig ser jeg at flere kritiserer biskopene for å ha skiftet mening. Det tror jeg, med bakgrunn i nevnte samtale, ikke stemmer. Jeg tror rett og slett at dette snarere dukket opp som et nytt moment i etterkant av biskopenes forslag, og at de i en ny drøfting fant ut at det ville være innenfor hva de samlet kunne gå inn for. Det er ikke noe knefall, men et fornuftig kompromiss.
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere