Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

RE: RE: Å stigmatisere en politisk retning

Publisert rundt 10 år siden


Får du en vond følelse når du ser på PC`en din også, og mobilen?  Disse oppfinnelsene er nemlig bygget med stor grad av israelsk teknologi.  (Hiv dem på dynga, dersom følelsene tar overhånd!)

Jeg er kjent med at også Israelsk teknolog har vært med på å føre verden fremover, og særlig på de områdene du nevner. Det jeg mente med det jeg skrev var heller ikke at israelske produkter bør boikottes (med mindre å kjøpe dem vil være å støtte Israels agressive bosettingspolitikk på Vestbredden). Det jeg mente var bare å si at jeg synes det er ubehagelig å kjøpe produkter som markedsføres med det samme flagget som også står på hustakene til bosetterne, til checkpointene, og på stridsvognene. Problemet er at bosetterne og okkupasjonen "markedsføres" med det samme flagget som den legitime staten Israel, og det gir meg en dårlig assosiasjon til Israel som jeg helst skulle vært foruten. Jeg har ingen problemer med at det muligens er Israelske komponenter på Macen min, men jeg ville følt det ubehagelig å gå rundt med en den dersom det var et stort israelsk flagg der eplet er. Rett og slett fordi jeg ikke vil assosiere meg med Israels negative sider.

Gå til kommentaren

Rasisme i Israel?

Publisert rundt 10 år siden

For øvrig vil jeg motsi Rimehaug hva israelsk rasisme angår. Jeg mener det er grunnlag for å hevde at staten Israel er en grunnleggende rasistisk stat. Når mennesker som i hele sitt liv (og et utellelig antall generasjoner før) har bodd i områder staten definerer som sitt land, og disse ikke får statsborgerskap i landet, på samme tid som at andre mennesker (av en annen folkegruppe) får statsborgerskap etter kun få ukers opphold i landet, må man kunne hevde at staten er rassistisk. Jeg hadde nettopp et sterkt møte med kristne palestinere i Jerusalem. Disse menneskene får ikke noe statsborgerskap, og må reise som statsløse når de skal til utlandet. Dette på tross av at de har bodd i den samme byen hele livet. Den eneste grunnen til at de ikke får statsborgerskap i landet de bor i, er at de er av en annen folkegruppe enn den landets ledere velger å favorisere. Dette ville bli kalt rasisme i alle andre land, jeg mener det burde få det navnet også i Israel, og jeg er veldig spent på hvilke argumenter Rimehaug måtte ha for å hevde noe annet!

Gå til kommentaren

Å stigmatisere en politisk retning

Publisert rundt 10 år siden

Etter mange besøk i Israel og på De palestinske områdene, har jeg blitt blant de som får en vond følelse hver gang jeg ser det israelske flagget. Jeg har ikke noe bevisst ønske om å boikotte israelske produkter (bortsett fra produkter laget på de illegale jødiske bosettingene på Vestbredden), men jeg synes det er ubehagelig å kjøpe produkter som markedsføres med flagget jeg kjenner fra toppen av checkpointene og stridsvognene.

Samtidig mener jeg Rimehaug har et poeng (denne gangen). Å boikotte det israelske kulturlivet kan vel så mye tjene til å legge et lokk over de positive politiske kreftene som arbeider mot den undertrykkende politikken som føres i dag på mange områder. Israel er et demokrati med sterke røster som kjemper for en endring, disse kreftene vil det være dumt å boikotte. 

På samme tid mener jeg en kulturboikott kan ha noe for seg. Ikke av hele land, men av destruktive grupperinger. På samme måte som vesten har en (uuttalt) boikott av ideologiene bak terror og ekstremisme, burde vi boikotte sionismen. En intelektuell boikott av sionismen, og en boikott av kulturelle grupperinger som ønsker å fremme sionismen, kan og bør det norske samfunnet boikotte.

Gå til kommentaren

Meningsløs karrikering

Publisert over 11 år siden

Ropstad: Det finnes helt sikkert forskjellige meninger om hvem som burde bli biskop i Stavanger. Men, dette angrepet på kirkeministeren opplever jeg som svært urimelig, og jeg øyner at det er motivert av et ønske om å skaffe politisk sympati snarere enn av den konkrete saken.

Giske har myndighet til å velge den av de tre kandidatene kirkelige instanser har stemt frem, som han mener best passer sammensetningen i bispekollegiet. Som en av disse tre har Pettersen er klart kirkelig votum bak seg. Å alltid velge den kandidaten med flest stemmer, ville i lengden bli ganske udemokratisk - på samme måte som at stortinget ville fått en sammensetning som neppe hadde gjenspeilet flertallet dersom alle representantene ble valgt én og én (vi hadde fått et rent AP-flertall, på tross av at bare om lag 35% stemmer på dette partiet). Uttalelser om at Giske har latt homofilisaken være utslagsgivende faller på sin egen urimelighet, dette er nemlig den første av Giskes sju bispeutnevnelser der han har utnevnt en biskop med et annet homofilisyn enn forgjengeren. Da dette ikke har vært utslagsgivende tidligere, kan det neppe være det nå heller.

Så til slutt: Du henviser til "hele kirkens ønsker". Men, hvem er kirken? Representeres kirken best av de under 5 % av medlemmene som stemte ved forrige menighetsrådsvalg? Eller av de rundt 60% som stemte ved forrige stortingsvalg? Kirken selv er et teologisk begrep som kan fylles med mye forkjellig innhold, din ukritiske bruk av det tjener kun til å skape nye skyttergraver, og ikke til å bygge en saklig debatt.

Gå til kommentaren

Respekt for alle?

Publisert over 11 år siden

Et enkelt svar på Simones innlegg er at MF selv har valgt å søke om status som vitenskapelig høyskole. Det betyr at de har pålagt seg å følge de samme retningslinjer som andre universitet og vitenskapelige høyskoler i landet. Dersom disse retningslinjene ikke passer overens med MFs profil, kan de søke om en annen form for akkreditering.

Videre har jeg noen direkte spørsmål til Simones: Bør MF tilrettelegge for studenter som ikke ønsker å ha en veileder som er mot homofile prester? For mange ville det vært en samvittighetskamp.

Bør MF legge til rette for studenter som ikke ønsker veileder som er gjengiftet? For mange ville det vært en samvittighetskamp.

Det kunne stilles svært mange liknende spørsmål her, spørsmål som ville gitt MF en håpløst stor jobb dersom de skulle svare ja på alle sammen. Poenget er at MF utdanner prester som skal jobbe sammen i kirken, også når de mener forskjellige ting. Jeg har problemer med å tro at de vil kunne forholde seg til en kollega eller overordnet som mener noe annet enn dem når de ikke klarer å forholde seg til en praksisveileder som gjør det.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere