Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Nødvendig?

Publisert over 9 år siden

Jeg lurer bare på hvorfor så mange later til å tro at Jens prøver å presse igjennom dette mot bedre vitende. Det virker som om mange av mastemotstanderne mener det åpenbart og for alle helt tydelig ikke er behov for slike master. Men, hvorfor skulle statsministeren gå så sterkt inn for et så tydelig upopulært vedtak da? Man kan si mye om Stoltenberg, og man kan også være grunnleggende uenig med ham, men direkte dum er det vel få som vil anklage ham for å være?

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Rasisitisk?

Publisert rundt 10 år siden

14.10.10 kl. 19:34 skrev Isak BK Aasvestad:
14.10.10 kl. 15:41 skrev Erling Rimehaug:

Israelerne har annektert området, men det er ikke internasjonalt anerkjent. Dermed kan de ikke gi statsborgerskap i Israel til palestinerne som bor der.

14.10.10 kl. 14:36 skrev Anders Møller-Stray:

Samtidig nekter de å gi palestinerne som bor der (hvorav en stor andel er kristne) israelsk statsborgerskap.

 Dette stemmer ikke! Palestinere i Øst-Jerusalem kan søke om israelsk statsborgerskap. De fleste har valgt å ikke gjøre det, av politiske og sikkherhetsmessige hensyn. (Politisk fordi man ikke annerkjenner den israelske annekteringen, sikkerhetsmessig fordi man ved å ta israelsk statsborgerskap blir sett på som en forræder og kan derfir bli utsatt for vold fra militante palestinske grupper.)

En mindretall av palestinere i Øst-Jerusalem har likevel søkt om og fått israelsk statsborgerskap.

Se:

Haaretz: Israel reports jump in Jerusalem Arabs seeking Israeli citizenship

 

Vel, jeg satt i Jerusalem forrige uke og snakket med flere kristne palestinere som har bodd i Jerusalem i utellelige generasjoner, og de var overhodet ikke tilbudt noe israelsk statsborgerskap. De sa tydelig at de hadde takket ja om de fikk tilbudet, det samme har jeg hørt fra flere av dem før òg... En av dem var en svært konservativ prest, jeg tviler sterkt på at han hadde løyet til meg om dette.

Gå til kommentaren

RE: RE: Å stigmatisere en politisk retning

Publisert rundt 10 år siden


Sionismen er tanken at det jødiske folk har rett til nasjonal selvbestemmelse og rett til å ha en selvstendig nasjonalstat i Landet Israel. Sionismen er ikke en enhetlig politisk ideologi. Sionisme er jødisk nasjonalisme, hverken mer eller mindre.

Anders Møller-Stray altså boikotte jødisk nasjonalisme, han vil boikotte de som hevder at det jødiske folk har rett til nasjonal selvbestemmelse og at Israel har rett til å eksistere som jødisk nasjonalstat.

Jeg vil kommentere dette med to sitater:

"Anti-Zionism earns its racist character from denying the Jewish people what it gives to other collectives (e.g. Spanish, Palestinians), namely, the right to nationhood and self-determination." -Judea Pearl

"While there are honorable Anti-Zionist positions they are few. On the whole Anti-Zionism is close to, or a mask for, Anti-Semitism." -John Strawson

For det første: Å hevde at det jødiske folk har rett til nasjonal selvbestemmelse og rett til å ha en selvstendig nasjonalstat i det nåværende Israel trenger ikke nødvendigvis være det samme. Sionisme er knyttet direkte opp mot fjellet Sion i Jerusalem, og omtaler altså jødenes konkrete "rett" til å dominere det området, ikke deres rett til en egen stat generelt. Jeg anerkjenner alle jøders rett til å føle tilknytning til og stolthet av sitt eget folkeslag, til sin egen religion. Jeg forstår behovet for en egen jødisk stat etter århundrer med forfølgelse i Europa, en forfølgelse som ble toppet med de grusomme handlingene i regi av Det tredje riket i andre verdenskrig. Samtidig mener jeg det er et ufravikelig poeng at opprettelsen av den nåværende staten Israel gikk ut over en uskyldig tredjepart, en part som fortsatt betaler dyrt for europeernes synder. 

Jeg mener tanken om å opprette en jødisk stat i et område der det allerede bodde andre mennesker er en urett tanke, men det som har skjedd har skjedd. Nå har staten Israel eksistert i over seksti år, og de israelerne som vokser opp i våre dager kan ikke lastes for sine forfedres synder, like lite som palestinerne kan lastes for Hitlers synder. Jeg ønsker ikke å fjerne Israel, landet har eksistert for lenge for det. Men, tankegangen bak en heljødisk stat i det nåværende Israel samt Vestbredden og Gaza (slik jeg oppfatter Sionismen) er en tanke som jeg mener vil medføre enda flere overgrep dersom den gjennomføres. Sionismen hevder at jøder som har vokst opp i alle deler av verden har mer rett til området enn palestinere som har bodd der i utallige generasjoner. Den tanken kan jeg ikke akseptere. 

Samtidig mener jeg det er fjernt fra enhver saklighet å kalle meg en antisemittist. For det første tilhører palestinerne også de semittiske folkegrupper, så hele begrepet bommer på situasjonen. I tillegg har jeg på ingen måte et hat mot jøder (slik jeg antar du mener jeg har når du bruker begrepet om meg), og ei heller har jeg noen motforestillinger mot deres ønske om å ha en stat der de utgjør majoriteten, og der staten preges av deres tradisjoner og skikker. Jeg mener bare at det blir riv ruskende galt å la dette behovet være en grunn til å undertrykke og fortrenge andre mennesker fra deres hjem. Slik staten Israel har utviklet seg, har den fått flere likheter med de regimene i Europa jødene flyktet fra (Det er særlig interessant å merke seg parallellen mellom jødestjernene de jødiske bosetterne maler på tvangsstengte arabiske butikker i Hebron, med jødestjernene nazistene malte på jødiske butikker i Hitlertyskland under krystallnatten)...

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Rasisitisk?

Publisert rundt 10 år siden

Det har med rase å gjøre nettopp fordi israelerne velger å gi statsborgerskap til utenlandske jøder som flytter inn i samme område. Når Israel kan gi det til dem, er det vanskelig å hevde at det er umulig å gi det til palestinerne. JerusalemID-papirer fungerer ok for de som bor der så lenge de er hjemme, men det kan ikke brukes som pass i utlandet. Palestinsk pass vil ikke være noen god idé for disse, da de bor på den israelske siden av gjerdet/muren, og de er fullstendig avskåret fra palestinske områder (PA-pass ville antakelig også medført at de hadde mistet retten til å bo i Jerusalem). 

Jeg vil forresten gi deg kred for å omtale israelske jøder som har flyttet til østjerusalem som bosettere. Det er modig:-)

14.10.10 kl. 15:41 skrev Erling Rimehaug:

Øst-Jerusalem er et spesielt tilfelle, ja, og det er nettopp der jeg har møtt folk som ikke får verken palestinske eller israelske papirer, og dermed i praksis er statsløse.

Israelerne har annektert området, men det er ikke internasjonalt anerkjent. Dermed kan de ikke gi statsborgerskap i Israel til palestinerne som bor der. I stedet får de såkalt grønt kort, identitetspapirer som gir dem rett til helsetjenester etc. Dette er svært ettertraktede papirer, og mange palestinere som bor utenfor Jerusalem, prøver også å skaffe seg dem. 

Men jeg kan fortsatt ikke se at dette har noe med rase å gjøre. Bosetterspørsmålet har jeg svart på før.


Gå til kommentaren

RE: Rasisitisk?

Publisert rundt 10 år siden

14.10.10 kl. 14:24 skrev Erling Rimehaug:

Jeg har selv snakket med palestinere som ikke får verken palestinske eller israelske papirer, så dette er ikke nytt for meg. Og det er ikke bare Israel som nekter dem papirer.

Arabere som bor i israel, får israelsk statsborgerskap. Arabere som bor i de okkuperte palestinske områdene, får ikke statsborgerskap i Israel. Naturlig nok  - det er også palestinske myndigheter og det internasjonale samfunn enige om. Dersom alle palestinere fikk israelsk statsborgerskap, ville Israel ha annektert de okkuperte områdene. Dette har altså ikke noe med rasisme å gjøre, men at området de bor i, ikke har noen anerkjent folkerettslig status.

Jeg vet at du har rikelig med erfaring fra området (kanskje mer enn meg), og har stor respekt for dine kunnskaper. Men, det er en gruppe du ikke nevner i ditt svar. De jeg sikter til er nemlig palestinerne i Jerusalem. Dette området anerkjenner ikke Israel som en del av de palestinske områdene, de omtaler det som sin egen hovedstad, en del av Israel. Samtidig nekter de å gi palestinerne som bor der (hvorav en stor andel er kristne) israelsk statsborgerskap. Jeg mener det er belegg for å kalle denne forskjellsbehandlingen rasistisk, når en jøde kan flytte fra hvor som helst i verden, inn i nabohuset deres, og få et israelsk pass på rekordtid.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere