Anne-Marie Gilbu

Alder:
  RSS

Om Anne-Marie

Følgere

HIPP, HIPP, HURRA , FOR AUTISMEDAGEN !

AUTISMENS DAG !

Takk kjære Gud for autismens dag , en takksigelsens dag for meg og kanskje for flere der ute ? I dag skal jeg la takknemligheten få den største hjerteplassen min. Takknemlighet for 4 herlige voksne barn med autisme som har vært med å forme meg til den mamman jeg ble , og som gjorde at jeg etterhvert ble den beste "fagpersonen "deres.

Takk for alle unike opplevelser vi har hatt gjennom snart 40 år ! Takk for at jeg fikk lære dere at det fantes andre metoder for å bli forstått / forstå verden rundt dere ! Dere lærte med tiden mindre slitsomme uttrykksmåter enn hyling, skriking , spark , klyp, klor, bitt ,slag, selvskading.

Jeg er så takknemlig for det " rike " livet jeg fikk sammen med dere . Hadde det ikke vært for dere hadde jeg knapt nok visst hva et menneske med autisme var ! Hadde det ikke vært for dere , hadde jeg ikke visst at autismen hadde så usigelig mange uttrykksmåter ! Dere er ikke" bare" mennesket med autisme , neida , dere er fullverdige unike mennesker som alle andre mennesker rundt dere !

Jeg er så takknemlig for HVPU- reformen , som i sin tid gjorde det mulig for de eldste , med autisme/ og andre diagnoser og få flytte " hjem igjen", til hjemkommunene sine . Jeg er så takknemlig for at jeg slapp å " stue" dere vekk ett eller annet sted langt vekk fra mamma og resten av familien !

I dag er jeg utrolig takknemlig for skoletilbudet dere fikk ! Jo , forskjellige skoletilbud hadde dere jo , men det fungerte greit ! Lillegutts skoletilbud/avlastnings tilbud var helt unik ! 3 kommuner gikk sammen om å Skreddesy et fantastisk velfungerende skole / avlastnings tilbud for 3 barn/ senere ungdommer. Nå kunne barn/ senere ungdom forholde seg kun til 1 sted .Dette var et helt opptimalt skoletilbud / avlastnings tilbud , et "drømmetilbud " for foreldre med barn/ ungdom med autisme,og som ble en trygg base for barna våre , helt til de flyttet inn i omsorgsbolig.

Tusen hjertelig takk Rolf Strøm for alt du gjorde / alle kampene du utkjempet med myndighetene vedrørende skole/avlastningen til guttene våre !

Jeg takker for det gode "gamle " trygdesystemet vårt , et trygdesystem som fremstod rettferdig og individuelt behovsprøvd. Kan ikke huske at jeg måtte i " krigen " med dere !
Jeg var så heldig å " få" 3 trygdebiler på fellesskapets regning, og bilene ble byttet ut ettersom behov for plass endret seg.

Tusen takk alle vennligsinnede mennesker jeg møtte , i utallige møter. Og joda, jeg møtte også på mindre vennligsinnede mennesker , mennesker som aldri burde jobbet med mennesker med spesielle behov ! Men jeg kan takke dem også , for at jeg fikk en unik innsikt i meg selv !

Tusen takk kjære foreldre til barn/ ungdom og voksne med autisme ! Dere yngre foreldre og vi " gamle" foreldre til barn med autisme har gjort en gedigen arbeidsinnsats for familiene våre og/ samfunnet gjennom mange , til tider tunge år .

Hva er / var drivkraften vår ? Jo , en dyp og ekte KJÆRLIGHET for barna våre / familien vår , en kjærlighet uten datostempling !!

Lykke til videre !

Gå til innlegget

En gladhistorie om barnevernet...eller ikke ?

Publisert rundt 1 år siden

En barnevernshistorie for nesten 30 år siden ...og en ny barnevernshistorie anno 2018 ..opplevd av samme person.

For nesten 30 år siden fikk jeg mitt første bekjentskap med barnevernet i Larvik. Grunnen den gang var , gjentatte barn med utviklingsavik ( autisme). BUPA sendte bekymringsmelding til barnevernet i Larvik på grunn av flere barn i en og samme familie med utviklings avvik, utviklings avvik som ikke kunne forklares(autisme).Barnevernets snoking over 2 år ble en svært traumatisk opplevelse for mor.Barnevernet fant ingen knagg og henge omsorgspersonene på. 6 barn , hvorav 4 barn med autisme var svært uvanlig ! I kjølvannet av barnevernets brutale metodikk , utviklet mor barnevernsangst. En fryktelig angst for at barnevernet igjen skulle dukke opp og finne feil og mangler ved mors omsorgsevne. Det ble mange og tunge år med omsorg . Barnevernets stemme" hvisket "  i mors ører  i mange år, " du skal ikke være for trygg, vi ser deg"!

Endelig er barna voksne og jeg puster lettet ut. Barnevernstrollet har nesten forlatt meg , men ikke helt. Nå finnes bare spøkelsesutgaver av barnevernet , de fæle historiene i mediene. Men disse angår meg ikke !

En dag får jeg telefonen som ryster meg like inn i sjelen min. En av sønnene mine ( autisme) venter barn med kjæresten sin (diagnose) HJELP...nå kommer barnevernet ! Og jeg som trodde at dette barnevernstrollet var død for mange år siden, nå spretter uhyret brutalt frem !

Snart sitter jeg på kommunens venterom , der jeg satt for snart 30 år siden. Denne gangen skal jeg støtte foreldreparet som venter kjærlighetsbarnet sitt, barnebarnet mitt.Jeg grøsset der jeg satt. Gamle uhyggelige minner popper opp.Minner nesten 30 år gamle trykker meg ned . " Kjære Gud , du som har hatt din nådige hånd over meg og familien min i uminnelige tider , hjelp meg, og skje din vilje . Amen "

Snart vises vi til et hyggelig møterom, fjernt fra det kalde møterommet for snart 30 år siden.

Hvor ble det av mistenksomheten min? Borte vekk er den . Takk , kjære Gud, for åpenbaringen " FAMILIERÅD!

Barnevernets nye metodikk forkynnes oss, en metodikk adoptert fra New Zealand som gjør det mulig for barnet å vokse opp hos nær familie .

Barnet blir født og reiser med tanten sin ( fostermor) . Tilbake på sykehuset sitter et sønderknust foreldrepar til et kjærlighets barn. Hva gjør familie koordinatoren da ?

Jo , hun reiser til sykehuset og tilbringer en lang arbeidsdag sammen med det sørgende foreldreparet.Hun gråter sammen med dem , hun ler sammen med dem , og gir dem kjærlig omsorg.Senere kjører hun paret hjem og forvisser seg om at disse er i " gode hender" hjemme.

Tilbake sitter det en stor familie , som får lov til å være en " normal " famile , til tross for en annerledes barnevernssak. Jeg , undertegnede får lov til å være farmor til kjærlighetsbarnet , det var ingen selvfølge !

Daglig bombarderes jeg i mediene med triste , hjerteskjærende  og brutale barnevernshistorier som jeg knapt nok orker å forholde meg til.Familier opplever barnevernets saks ,et brutalt klipp over familiebånd,etterfulgt av alvorlige traumer hos barn og voksne.

Men.. " Kjære Gud , takk for din nådige hånd over familiene våre , at du lot meg og familiene våre  få opprettholde en normal kontakt med et dyrebart barn--barnebarnet mitt ".

" Og jeg takker deg kjære Gud for barnevernets nye metodikk : FAMILIERÅD, en gave fra Deg"!!

Tusen takk !!

Hilsen farmor

PS: forteller om livet mitt i boken KONTRAKTEN en mor opplevelser og betraktninger , tett på autismens uforutsigbarheter. Til salgs : ELEFANTUS forlag.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere