Ali Chishti

Alder:
  RSS

Om Ali

Samfunnsdebattant og medforfatter av boken "Islamsk humanisme" (2016)

Følgere

Islamsk Humanisme

Publisert 8 måneder siden

Nylig kom jeg over en video der en muslimsk lærd argumenterte for at jorda er flat. Et par dager senere kom jeg over en annen video der en annen lærd mente at å ønske noen god jul er en av de største syndene som finnes, i følge hans logikk til og med verre enn drap. Jeg ristet oppgitt på hodet, og skrev ned disse tankene.

Islamsk Gullalder

Den islamske gullalderen er noe vi muslimer liker å vise til. Mens Europa fortsatt var i den mørke middelalderen, blomstret vitenskap, kultur og handel i den muslimske verden, ja faktisk var den muslimske verden ledende på flere felt som legevitenskap, matematikk, navigasjon, optikk, astronomi og tekniske oppfinnelser – og store tenkere satte sitt også sitt preg på den europeiske oppvåkningen og renessansen. Dette er selvsagt en veldig forenklet fremstilling, men det er en viktig påminnelse fordi i moderne tid blir islam og vitenskap omtrent sett på som to helt uforenlige og selvmotsigende fenomener.

Hvorfor startet nedgangen?

Dogmatiske og rigide tolkningstradisjoner har vunnet frem på bekostning av rasjonalitet og utforskertrang. Det er mange historiske årsaker til at det har blitt slik, men det sørgelige resultatet er at vi den dag i dag har store islamske lærde, som i fullt alvor hevder jorden er flat og at å ønske noen god jul, er den alvorligste synd.

Fatwaen som ble utsted mot trykkpressen i det ottomanske riket i 1515, innført av "Shaykh ul Islam" i samarbeid med Sultanen tjener som eksempel på denne nedgangen. Andre lærde har hevdet at nysgjerrighet inn i hemmelighetene til himmelen var blasfemi, og dermed ble et astronomisk observatorium, den beste i Asia, revet i 1580. Det fortsatte med teologer og lærde som inn i vår tid mente at det å bruke mikrofon og tv er forbudt.

Det kan være lett å bare le av det, men det har alvorlige følger der hvor disse religiøse lærde har stor definisjonsmakt og påvirkningskraft på samfunnet. Der hvor god utdanning er forbeholdt de mest ressurssterke og fattigdom er normen. Det gir dessverre gode vekstforhold for religiøs fanatisme, og den onde sirkelen blir nesten umulig å bryte. Men det er nettopp her vi muslimer som lever i velstand og frihet må reise oss og ta til motmæle mot disse destruktive kreftene som har fått altfor dype røtter i mange muslimske samfunn, og når helt frem til våre TV-skjermer og youtube-kanaler her hjemme. Vi må aktivt løfte frem alternativene, løfte frem islamske tenkere som forkynner en rasjonell og human islam-forståelse, og ikke la oss skremme av de reaksjonæres trusler om å falle ut av islams fold.

Å ønske noen en god jul er en god, medmenneskelig handling, som bidrar til samhold og mangfold. De aller fleste muslimer blir glade når ikke-muslimer ønsker Eid mubarak, og det bør ikke være et kontroversielt tema engang. Heldigvis er de som mener dette i mindretall, men for at det ikke skal etterlates noen tvil, må vi alle ta til motmæle når noen prøver å pakke islams vakre budskap om rettferdighet, fred og barmhjertighet inn i en intolerant og fiendtlig pakke.

Muslimer flest mener at gjensidig respekt og fredelig samkvem mellom muslimer og ikke-muslimer er et av islams hovedperspektiver. Vi vet at Profeten inviterte kristne til å utføre sine bønner i moskeen i Medina. Han stod opp i respekt for en jødisk begravelse. Dette er eksempler muslimer flest lar seg inspirere av og holde høyt.

God jul til alle som feirer og god ferie til alle andre! 

Gå til innlegget

Imran Khan ble nylig valgt som den 22 statsministeren i Pakistans historie. Etter 22 lange år , der han ble latterliggjort, hånet, motarbeidet og trakassert, fikk han endelig muligheten til å lede det pakistanske folket. Velfortjent.

Jeg klarer ikke helt å gi slipp på den første talen Imran Khan holdt etter at han ble tatt i ed som Paksitans statsminister . En statsmann av ypperste kvalitet. Pakistanere har endelig fått en leder de kan være stolte av.

Erkjennelse

Khan erkjenner at Pakistan befinner seg i en alvorlig og kritisk fase. Fattigdom, korrupsjon, gjeld og terror har nærmest tatt knekken på landet, men Khan gir håp til pakistanere i en vanskelig og krevende tid. Han har gitt inspirasjon til et folk som lå i det dypeste mørke etter flere år med korrupsjon, nepotisme og mangel på de mest grunnleggende rettighetene og behovene. Han har motivert en hel nasjon til å reise seg i kampen mot uretten. Og slik han på treffende vis sa i sin første tale etter at han ble valgt til statsminister " Gud forandrer ikke skjebnen til et folk, som ikke vil hjelpe seg selv ut av hengemyra. Jeg skal lede dere, men jeg trenger deres hjelp i kampen for en blomstrende og ny Pakistan."

Etter å ha regjert 5 år i provinsen KPK fikk han og PTI fornyet tilitt. KPK er kjent for å ikke velge samme parti to ganger på rad. Kort: korrupsjonen har blitt mindre i provinsen -spesielt i  politietaten . Offentlige skoler har blitt mye bedre og helsetilbudet til befolknignen har blitt betraktelig bedre. PTI gjorde også ellers et brakvalg i store deler av landet. 

Islamske verdier, idealer og prinispper:

Etter valget har han snakket til nasjonen ved to anledninger. Ved begge tilfellene har han gjentatte ganger snakket om å bygge en stat på verdier, idealer og prinispper Medina staten var basert på - verdier som er implentert i mange vestlige land , men muslimer har dessverre forkastet eller glemt dem. Khan gjentok dette gang etter gang i sin tale.

Khan understreket at et godt styresett er viktig og står svært sentralt i Islam. Loven skal være lik for alle og ingen skal være hevet over loven.
Han viste til et utsagn av Profet Muhammed (fmvh) der han sa at om datteren hans hadde begått en forbrytelse ville også hun ha blitt straffet.  Khan har blant annet lovet å starte med å stille sitt eget parti for antikorrupsjonsinstitusjonens gransking, inkludert seg selv. 

Han snakket om rettighetene minoritene skal ha og han snakket om den skandinaviske velferdsmodellen, der de som har mest bidrar med mest skatt i felleskassen.  

Han snakket om gode og velfungerende institusjoner. Lederne skal følge samme lovene som innbyggerne. I denne sammenheng viste han til at to av de fire første Khulafa( ledere) i den muslismke verden ble trukket for retten. En mann stilte en Khalifa til veggs i åpen forsamling, og khalifa svarte for seg.

Staten har et asnvar ovenfor sine innbyggere, men inbyggere har også et asnvar i form av å bidra til at staten og samfunnet skal få økonomisk vekst . Det vil si at korrupsjon og utarming av samfunnet ikke er forenlig med Islam. Han snakket om å leve i verdighet , integritet og at samfunnet skal være rettferdig for alle. De med best kvalifikasjoner skal bli ansatt til å gjøre en jobb - ikke på bakgrunn av familietilhørighet eller lojalitet.

Ressursene i samfunnet skal komme alle innbyggerne til gode. Selv dyr skal behandles med verdighet og respekt. 

Khan snakket om hvordan han skal løfte de mindre velstående pakistanere ut av fattigdom. Hvor viktig utdanning er, og hvor høyt kunnskap er verdsatt i Islam kan man forstå ved å lese at profeten gav ordre om at en krigsfange som lærte 10 muslimer å lese og skrive skulle settes fri.

Han snakket om å skape arbeidsplasser for unge. Han oppfordret pakistanere i utlandet til å investere i Pakistan slik at det skapes økonomisk vekst.og det skulle tilrettelegges for entrepreanører når det gjelder etablering av nye selskaper . Som en ivirg miljøforkjemper snakket han om global oppvarming og miljøutfordinger. Han snakket om renhet og hvor viktig det er at pakistanere tar vare på Pakistan.

Pakistanere må ta ansvar for sin egen fremtid

Og til slutt: Gjentatte ganger snakket han om at folk må endre sin tankegang, adferd og tankemønster. Alle må bli bevisst sin rolle. Minnet meg fælt om Kennedy sitatet " Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for landet ditt." Mange vil omtale Khan sin visjon og drøm som urealistisk og alt for ambisiøst. Mulignes de har rett, men Khan har tidligere kjempet i motbakke. Han har motbevist sine kritikere gang etter gang , og gitt svar på tiltale når folk forventet det som minst. Kan noen få Pakistan ut av hengmyra den befinner seg i er det Imran Khan og PTI.

Etter lang tid har vi nylig kunnet feire uavhengighetsdagen med håp i horisonten, og med lovnader til den oppvoksende generasjonen at fremtiden skal bli bedre for Pakistan. Jeg ønsker for alle med pakistanske røtter som vokser opp i frie demokratier, at de vil bidra til et progressivt og blomstrende Pakistan.

Tu Shaheen hai parwaaz hai kaam tera
Tere saamne aasma aur bhee hain.....

PS:Og ikke minst - Imran Khan sa at Dr. Muhammed Iqbal er den største personligheten med muslimsk bakgrunn som har levd de siste 500 årene. Det var som musikk i mine ører..:)

Gå til innlegget

Musaddas - e - Hali

Publisert over 1 år siden

Moulana Altaf Hussain Hali har en viktig og sentral plass i Urdu litteraturhistorie. Han skrev blant annet Musaddas-e-Hali, som er en av Halis mest berømte verk . Sir Syed Ahmed Khan har blant annet sagt at hvis Gud vil spørre meg om hva jeg har oppnådd i livet, så vil jeg si at jeg oppfordret Hali til å skrive Musaddas - Hali.

Moulana Altaf Hussain Hali har en viktig og sentral plass i Urdu litteraturhistorie. Han skrev blant annet Musaddas-e-Hali, som er en av Halis mest berømte verk . Sir Syed Ahmed Khan har blant annet sagt at hvis Gud vil spørre meg om hva jeg har oppnådd i livet, så vil jeg si at jeg oppfordret Hali til å skrive Musaddas - Hali.

Formålet med denne skrivelsen var å advare muslimene på subkontinentet, og gjøre dem oppmerksom på deres fortid og hjelpe dem å lære av sine forfedres feil. Det starter med at muslimene befinner seg i en tilstand av likegyldighet, elendighet, apati og "sykdom". Hali tar med seg leseren på en fantastisk reise. Hvordan tilstandene var på det arabiske kontinentet før Profet Muhammed (fvmh) ankomst: Klaner som stadig lå i krangel med hverandre, lovløse tilstander, anarki, folk som kranglet om det minste små ting, slaveri, urett, urettferdighet osv.

Profeten revolusjonerte et primitivt, usivilisert og urettferdig samfunn. I Hali sine egne ord :

" Woh Nabiyon mein rehmat laqab panay wala
Muraden Gharibon ki bar lanay wala
Museebat mein ghairon kay kaam aanay wala
Woh apnay paraye ka gham khanay wala

Faqeeron ka malja, Zaeefon ka maawa
Yateemon ka wali, Ghulamon ka Moula

Khatakaar say darguzar karnay wala
Bad-andesh kay dil mein ghar karnay wala
Mafasid ka zer-o-zabar karnay wala
Qabayel ko sheer-o-shakar karnay wala"

Leseren blir videre tatt med på en reise der Hali tar for seg Profetens enestående karakter, oppførsel og opptreden. Hans fromme og ærlige livsstil , og hvordan han sakte men sikkert vant folks hjerter. Hvordan han erstattet hat, bedrag, mistenksomhet og konflikter med samhold , nestekjærlighet , hardt/ ærlig arbeid, humanisme og toleranse. Slik Hali Sier:

" Karo meharbani tum Ahle zameen par,
Khuda meherban hoga Arsh-e-Bareen par."
( For en fantastisk formulering.)

Videre blir utviklingen og fallet av muslimene på subkontinentet beskrevet på ypperlig vis . Det snakkes om land med muslimsk majoritet på sitt beste og verste - opp gjennom historien. I Perioder der man verdsatte kunnskap og vitenskap . Man oversatte verk fra gresk og videreutviklet det. Denne tradisjonen ser Hali åpenbar som en mangelvare idag.

Som sagt, Sir Syed Ahmed Khan var en nær venn av Hali. Han var av dem som fokuserte på å gjenopplive islams humanistiske og rasjonalistiske tradisjon og var tilhenger av en bredere gjenfortolkning av Koranen for å gjøre den kompatibel med vitenskap og modernitet.

Han påvirket sterkt andre ledere med muslimsk bakgrunn på det indiske subkontinentet, inkludert Allama Iqbal og Jinnah. Mange universiteter og offentlige bygninger i Pakistan bærer Sir Syeds navn.

NB: Musaddas e Hali fremført av Junaid Jamshed her :
Anbefales:

https://www.youtube.com/watch?v=LAn0xv8Zeoc&t=2025s

Gå til innlegget

Visdommens hus i Bagdad

Publisert over 2 år siden

På 800-tallet grunnla kalifen al- Ma'muns det berømte "Visdommens hus" i Bagdad som et akademi for vitenskap og forskning. Der oversatte beleste arabere de nesten glemte vitenskapelige verkene fra antikkens Hellas og bevarte dem dermed for ettertiden.

Koranen oppfordrer faktisk de troende til å vise nysgjerrighet og understreker det hensiktsmessige i å studere naturens mekanismer. Under den arabiske gullalderen ble vitenskap og rasjonalitet derfor ikke betraktet som det svarteste kjetteri, men tvert om som et middel til å forstå verden og dermed Allahs storhet.

Selv om de arabiske oppfinnelsene og vitenskapelige landevinningene var mange, er det den vitenskapelige metoden som har fått størst betydning for ettertiden. Araberne utførte systematiske forsøk, klassifiserte objekter og brukte streng logisk argumentasjon, akkurat slik vi gjør det i dag.

Den mest berømte av de islamske legene var perseren Ibn Sina, som på 1000-tallet samlet all medisinsk viten fra grekerne, inderne og araberne supplert med sine egne observasjoner. Hans verk, "Medisinens kanon", er uten sammenlikning historiens viktigste legevitenskapelige publikasjon og var helt frem til 1700 fast pensum ved alle store europeiske universiteter.

På slutten av 1200-tallet og i de følgende århundrene gikk det jevnt tilbake for den arabiske sivilisasjonen. Forskerne vet ikke nøyaktig hva som gikk galt. Mange har på pekt at det var islamsk dogmatisme ( Betsemte religøse læresetinger) som satte en stopper for gullalderens frie tanke. Koranens budskap, som en gang hadde vært drivkraft for vitebegjær og forskning, ble nå tolket på en annen og restriktiv måte, og vitenskapen ble fortrengt av religiøse påbud. Noe av dette problemet finner vi dessverre ennå idag i religiøse muslmske miljøer.

Men samtidig med at det islamske riket gikk under, åpnet det seg en helt ny verden av kunnskap for europeerne. Oversettelsen av de arabiske tekstene ble begynnelsen til renessansen, da Europa gjenoppdaget lærdommen fra antikken. . De nye tankene bidro til å frigjøre vitenskap fra tro - en prosess som var en forutsetning for oppblomstringen av den moderne vitenskapen på 1700- tallet. Selv om den arabiske gullalderen ebbet ut for 700 år siden, har den satt varige spor helt frem til i dag.

(Kilde: Illustrert vitenskap- Kopiert)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere