Alf Gjøsund

Alder: 0
  RSS

Om Alf

Religions- og debattredaktør i Vårt Land

Følgere

Gode kriminelle

Publisert 10 måneder siden - 583 visninger

Noen ganger er lovbryteren den ­moralsk overlegne. Også i ­rettstaten Norge.

Jeg har en dyp respekt for de avdøde kristenkonservative «høvdingene» Per Faye Hansen og Arthur Berg. Årsaken er blant annet det de gjorde under krigen. Med fare for sitt eget liv hjalp de forfulgte jøder, gjemte dem i sine egne hjem og fikk dem i sikkerhet på den andre siden av svenskegrensen.

Det var ingen selvfølge. Politiet hadde et legitimt ansvar for lov og orden, også under krigen. Det var ikke fritt fram for hvem som helst til å motarbeide deres arbeid. Få visste hva som skulle skje med jødene, og det kom ingen appell fra eksilregjeringen i London om å redde dem. De som gjorde det, måtte stole på sin egen moralske overbevisning.

Nettopp fordi Faye-Hansen, Arthur Berg, og en rekke andre norske kvinner og menn gjorde dette, ble rundt 1.000 jøder reddet fra gasskamrene. I ettertid hyller vi dem for det.

På flukt. Denne uken ble en mann i 30-årene fra Hordaland dømt til å betale 50.000 kroner i bot for å ha lånt ut en bolig gratis til et albansk asylsøkerpar med et lite barn.

Vi vet lite om situasjonen for den unge familien, men de kan ha hatt gode grunner for å flykte. Praktiseringen av menneskerettighetene i Albania er kritikkverdig. Politiet er kritisert for å se mellom fingrene på overgrep. Ifølge mannen som lånte ut leiligheten var ekteparet overbevist om at de ville få opphold hvis de bare fikk behandlet anken.

Men hordalendingen hadde brutt utlendingslovens paragraf 108. Den fastslår at man skal straffes hvis man «yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i ­riket» hvis følgende tilleggsbetingelse er oppfylt: «Dersom vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få til en utsendelse.»

Hordalendingen aksepterte dommen. Men gjorde han noe moralsk kritikkverdig?

Fikk rett. Tidligere i år skrev avisene om en lignende hendelse: En iskald januardag skulle en syrisk familie med tre barn sendes ut av landet via grenseovergangen på Storskog. Sykepleieren Merete Nordhus tok den fortvilte familien inn i bilen for å hjelpe dem til en kirke. Hun ble pågrepet av politiet og fikk et forelegg på 12.000 kroner.

For noen uker siden fortalte Dagsavisen hvordan historien endte: Norske myndigheter hadde vært for raske på returknappen. Den syriske familien hadde beskyttelsesbehov og fikk senere opphold i Norge. Merete Nordhus hadde handlet rett, uten at hun dermed får igjen sine 12.000 kroner.

Det finnes langt mer graverende eksempler enn dette. Asylsøkere er blitt avvist i Norge og sendt tilbake til fengsling, tortur og drap i hjemlandet. Dersom nordmenn hadde hjulpet dem til å unngå denne skjebnen ville utlendingsloven stemplet dem som kriminelle.

Høyere standard. Et lands lover er ikke nødvendigvis samfunnets øverste moralske instans. De må prøves mot en enda høyere standard: Det ukrenkelige menneskeverdet. Stater bryter denne standarden hele tiden. Noen ganger har politikerne konkludert med dette selv, og endret loven. Andre ganger er vedtak og dommer blitt tilsidesatt av internasjonale domstoler. Sakene ble prøvd fordi noen forsto at den moralske retten lå et annet sted enn i landets lover.

Da vi fikk ny utlendingslov i 2010 ble den kritisert av jussprofessor Kristian Andenæs. Han mente den kunne oppleves som en «nyskapning når det gjelder å ramme aktverdige, humanistisk innstilte og etisk høyverdige borgere med straffebestemmelser».

Jeg mener slike mennesker er ethvert lands samvittighetsadel: Mennesker som ikke bare har en høyt utviklet moralsk bevissthet, men også og mot og vilje til å følge denne bevisstheten når situasjonen er akutt og høyere rettsinstanser utilgjengelige. Vi er avhengig av slike mennesker. Det oppleves som skrikende urettferdig at de skal straffes.

Forenklet forelegg. På den andre side bør det ikke være fritt fram for selvtekt, sivil ulydighet og lovbrudd her i landet. Det gjelder også i asylsaker. Utlendingsnemnda, Politiets utlendingsenhet og domstolsapparatet, må i prinsippet respekteres.

Derfor skal det ikke være en lettvint avgjørelse å hjelpe i strid med loven. Kanskje kan et forelegg være riktig, nettopp for å hindre at hvem som helst tar loven i egne hender.

Men det er forskjell på et forelegg og høye bøter, fengselsstraff og innskrivning i strafferegisteret for mennesker som hjelper. Det bør neste revidering av utlendingsloven ta høyde for.

Gå til innlegget

Uønsket?

Publisert 10 måneder siden - 934 visninger

I stedet for å kritisere, terpet læreren min på retten til å være annerledes. Igjen og igjen.

Hvorfor må jentene i din familie alltid gå med skjørt?

Jeg husker ikke ­ansiktet til fyren som presset meg opp mot veggen, bare latteren til dem som sto rundt. Og slagene mot ansiktet fordi jeg ikke svarte.

Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Først senere forsto jeg at ­årsaken var at skjørt var «tekkelig» for kvinner. Ikke korte skjørt, selvsagt, lengden måtte godt ned på leggen. Regelen gjaldt i prinsippet ikke små jenter. Men alle brukte det fra skolealder, hvis ikke kunne det bli vanskeligere å innføre senere.

Dette var en av mange regler som fikk søsknene­ mine og meg til å skille oss kraftig ut på Lyshovden skole i Bergen. Jeg tror læreren min så at det var vondt for oss, men han kritiserte det aldri. I stedet terpet han igjen og igjen på retten til å være annerledes. At alle mennesker hadde krav på respekt, uansett livssyn.

Denne læreren var på min side, mot mobberne. Han viste meg at samfunnet utenfor Smiths venner ikke bare var fiendtlig.

Jeg tror det finnes mange som ham. Unni Helland, for eksempel, humanetikeren som akkurat­ har avsluttet et langt yrkesliv 
ved Fjell skole i Drammen. I juni ble hun hyllet på NRK og i 
Drammens Tidende. Og på ­Facebook, av jenter med fornavn som Sahar, Fatma og Naila.

Mange av Hellands elever er vår tids Smiths venner. De må bære konsekvensene av familiens livssyn, inkludert regelen om å kle seg «tekkelig». På Fjell skole har hijab vært plagget som markerer dette framfor noe.

Selv om Helland aldri ville brukt hijab, og dessuten er en av byens tydeligste stemmer for like­-
stilling, støtter hun barna. «Jeg synes det er viktig at forskjellighet vises frem, for da blir den ikke farlig. Det er mye viktigere hva du har inni hodet enn hva du har utenpå hodet», sa hun da hun ble intervjuet av NRK Super.

Ny tone. Da jeg vokste opp, protesterte så godt som ingen mot foreldres rett til å ta slike valg for barna sine. Kanskje fordi konservative kristne tross alt ­videreførte tradisjoner som hørte til i Norge. Da plagget, religionen og kulturen ble annerledes, ble tonen en annen, selv om ideen bak er den samme.

Jeg synes det er viktig å ta ­debatten om kvinners likeverd i religiøse miljøer. Og om barns mulighet og rett til å bli en del av det store, norske fellesskapet, ikke bare det lille religiøse.

Men det er kommet inn en ny tone, på tvers i politikken. I stedet for å være opptatt av å inkludere, snakker vi stadig oftere om hva som er uønsket.

Utvalget som i regi av Tankesmien Agenda har kommet med «Ti bud for bedre integrering», ønsker nasjonale retningslinjer for å «hindre bruk av hijab i grunnskolen». Skoleledere skal «arbeide systematisk» mot dette,­ og formidle at «dette ikke er ­ønskelig» til både foreldre og barn. Barnevernet skal kobles inn ved indikasjoner på tvang.

Mandag skrev Kaia Storvik i Vårt Land: «Hvis det ikke er bra nok for mine barn, så er det ikke bra nok for naboens barn heller.»

Det er en god holdning når det gjelder vold og omsorgssvikt – også i vid forstand. Men det finnes grenser for et land som ikke vil bryte med religionsfriheten. En av dem går ved foreldres rett og plikt til å gi veiledning til barnet om livssyn.

Alle jeg kjenner bruker denne retten. Jeg har brukt den til å be aftenbønn med ungene mine, ­komikeren Zahid Ali bruker den til å fortelle sin sønn at det er ett fett om han blir religiøs ­eller ikke, andre bruker den til å fortelle ungene at gutter og jenter skal kle seg forskjellig.

Vi kan være rykende uenig. Men det er vår plikt til å inkludere disse barna og foreldrene i samfunnet, ikke fortelle dem at deres tro ikke hører hjemme her.

På egenhånd. «Hva med Smith­s
 venner?» Muslimen Mohammad Osman Rana stilte spørsmålet da han diskuterte saken i Dagsnytt atten med utvalgsleder Bård ­Vegard Solhjell. Han fikk ikke svar, men kan få det av meg:

Neste generasjon foreldre og ledere i Smiths venner tok tak i saken, helt på egenhånd. De var kloke nok til å fase ut de gamle identitetsmarkørene som gjorde livet vanskelig for barna deres. De gjorde det ikke ved høylydt å ta avstand fra tidligere ledere,­ slik jeg nok hadde foretrukket den gangen. Det ville aldri fungert.­ I stedet støttet de retten­ til å velge selv og oppmuntret dem som brukte den.

Noen ganger ser jeg ungene deres på de lokale fotballturneringene. Jeg kjenner dem ikke lenger igjen på klærne, men på foreldrene deres.

Da har jeg lyst til å fortelle dem hvor heldige de er som får lov til å være en del av det store vi.

Det ville aldri skjedd dersom det offentlige forsøkte å tvinge dem. Garantert.

Gå til innlegget

Det ondeste onde

Publisert 10 måneder siden - 598 visninger

Tradisjonelle kristne har greid å omtolke troen i andre spørsmål. Nå er det tid for å riste litt i demonene.

Jeg må fortelle om Edwin, den tøffeste militærpolitibetjenten på Karljohansvern ­orlogstasjon i Horten. To ­meter høy, velartikulert, 
rasjonell, en klippe i troppen vår.

Ingen ting vippet Edwin av pinnen. Bortsett fra William Friedkinds film Exorsisten fra 1973. Vi så den på vaktrommet en høstkveld. Den natten var Edwin et aspeløv. Jeg fikk ikke sove særlig godt selv heller, for Edwin nektet å skru av taklyset. «Jeg tror ett hundre prosent på dette», sa han.

Den har et slags grep på mange av oss, frykten for de mørkeste kreftene. Forestillingen om at det finnes slike personlige, åndelige­ krefter er dypt integrert i vår kristne kultur. Selv husker jeg advarslene mot å leke med spiritisme i tenårene, for eksempel ved å bruke et ouijabrett. Det var ikke tall på alle dem som skulle ha fått livet sitt ødelagt etter slik «lefling» med åndeverdenen.

Det gjorde inntrykk. Noe jeg også kjente et snev av da jeg leste intervjuet med den autoriserte, katolske eksorsisten Lars Messerschmidt i Vårt Land lørdag. Dette vil jeg helst ikke rote borti.

Bibelsyn. Det er nødvendig ­likevel. Ikke minst i noen kristne­ sammenhenger lever misjonærenes øyenvitneskildringer av besettelser og eksorsisme. Få i miljøet protesterer, siden lignende hendelser beskrives i Bibelen. Samtidig er det vanskelig å integrere det tradisjonelle, bibelske verdensbildet i et samfunn som kun aksepterer naturvitenskapens svar.

Den rasjonelle forklaringen, at man på Jesu tid tolket psykisk sykdom som onde ånder, fungerer ikke helt i disse kretsene. Da er man nemlig over i et ­annet bibelsyn, der man ikke bare avviser Bibelens overnaturlige hendelser, men også inndelingen av den åndelige verden med Gud og hans engler på den ene siden, og djevelen med sine demoner på den andre.

Et av resultatene er at vi fortsatt får nye eksempler på usunn praksis i kristne miljøer.

Temaet trekker også Den katolske kirke inn i diskusjonen som har ­pågått i vår og sommer. Katolske bispedømmer er pålagt å ha en ­demonutdriver tilgjengelig. Presten Lars Messerschmidt fortalte ikke bare om sin egen fulltidspraksis, men også om den psykisk syke studenten Anneliese Michel. Hun døde i 1976 etter ti måneder med eksorsisme, utført av to katolske prester. «Hun var besatt», fastslår Messerschmidt.

Mange lesere gjorde antakelig sine tanker da Messerschmidt forklarte årsaken til at hun ­angivelig ble besatt, nemlig at hun hadde blitt bedt av jomfru Maria om å lide for andre menneskers synder. Han forklarer også hva han mener er andre årsaker til besettelse: narkotika og hemningsløs sex, og lefling med «new age».

De mest sårbare. Da jeg leste­ det, ble jeg slått av tanken på hvor ødeleggende det må være å bli definert som besatt av slike uhyggelige krefter. Jeg vet ikke hvordan jeg selv ville reagert på en slik «diagnose».

Dessuten er det påfallende at det er de mest sårbare som blir definert slik. Mennesker med tragisk fortid, mennesker uten forankring, på søk etter bekreftelse og mening, mennesker som er disponert for psykoser og vrangforestillinger.

Og det slår meg hvor avhengig disse «besettelsesdiagnosene» er av et forhåndsdefinert verdensbilde. På samme måte som en harmonisk kristen vil tolke positive ting som Guds velsignelse, vil en kristen ute av balanse kunne ty til den mørke siden når det vanskelige skal tolkes.

Åndsdimensjonen. Hele fenomenet er preget av at de empiriske vitenskapene fortsatt har liten innsikt i menneskesinnet. På samme måte som vi fort tyr til kunst, filosofi og religion når vi skal beskrive et fenomen som kjærlighet, blir fagspråket utilstrekkelig i møte med de mørke sidene av menneskesinnet. Dette lar seg ikke uten videre legge ­under et mikroskop.

Like fullt trenger vi et språk, også for disse sidene av livet. Det er da noen av oss begynner å snakke om ånd. Og i noen tilfeller ånder.

Det betyr ikke at Jesus må ha snakket til personlige demoner da han helbredet de to som levde i huler på andre siden av Genesaretsjøen. Han snakket til et fikentre også – som reagerte ved å visne – uten at fikentreet nødvendigvis hadde en personlighet. Fortellingene om besettelse kan omtolkes uten å kaste vrak på Bibelen som tolkningsnøkkel til tilværelsen.
Den kristne religionen har sin styrke i at den relativt uproblematisk kan ta opp i seg nye perspektiver og ny kunnskap. Kristne har greid det i andre spørsmål når vitenskapen har gitt ny innsikt. Nå er det tid for å riste litt i demonene.

I mellomtiden håper jeg at færrest mulig opplever at Lars Messerscmidt er den eneste løsningen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.8.201G

Gå til innlegget

Qureshi på ordet

Publisert 10 måneder siden - 570 visninger

Hva hvis Islam Net-lederen ­faktisk mener det han sier – at han tar ­avstand fra vold?

Stemningsmusikk i bakgrunnen. Predikanten snakker med dempet stemme. Han oppfordrer frafalne til å komme inn på veien. Han sier at det koster å stå for det som er rett i dagens samfunn, men oppfordrer til å gjøre det likevel.

Nei, det er ikke et kristent vekkelsesmøte. Det er Fahad Qureshi­ som tar oppgjør med noen av sine meningsmotstandere. Mange av ordene på videoen er harde. Formen og innholdet er fremmedartet for sekulære nordmenn. Han fletter inn uforståelige setninger på arabisk, sier «islææm», «dsjihææd» og «hromofili» på samme måte som terrorister antakelig ville gjort. De fleste jeg kjenner som har sett den fikk en litt uhyggelig følelse. Og da snakker vi ikke om høyre­vridde islamhatere.

I beste mening. Et lite tanke­eksperiment: Hva om vi tar Qureshi opp i beste mening? Tar ham på ordet når han sier at han tar avstand fra vold? Bestemmer oss for å legge bort mistenksomheten og assosiasjonene til IS og terrorisme, og i stedet tolker ham i lys av vår egen religiøse historie?

På en måte skylder vi både Qureshi og de ungdommene som identifiserer seg med ham det. Men vi skylder oss selv det enda mer.

Vi tror jo ikke at muslimer ­ønsker terror fordi de er konservative. Vi ønsker ikke å se på dem med frykt og uvilje. Det har vi sagt til hverandre i flere år nå: Terrororganisasjonene bruker en splitt og hersk-taktikk. De vil at vi skal bli mistenksomme og redde, slik at det blir «vi» og «dem». Den makten vil vi ikke gi dem.

Rakettfart. Hvis vi velger å ikke la terroren definere islam, blir diskusjonen mellom Islam Net og deres meningsmotstandere uhyre interessant. Vi har ­orkesterplass til de brytningene­ og endringene sekularismen skaper i en religion. Dette har det kristne Europa selv vært gjennom. I vestlig islam skjer utviklingen i rakettfart.

På samme måte som i kirken, blir den tradisjonelle religionstolkningen utfordret av en progressiv, liberal fløy. Mange av spørsmålene er de samme. Det handler om i hvilken grad religionen skal gjenspeiles i samfunnets lover. Det handler om kvinners posisjon og klesdrakt, om ekteskap og seksualitet. Og om hvor forpliktende de gamle skriftene er. Selv om kirken er kommet lenger enn islam, er konfliktlinjene svært gjenkjennelige.

Selv på detaljnivå i Qureshis tale er parallellene mange: Det er ikke bare Qureshi som bruker dempet musikk når han snakker, det skjer på kristne vekkelsesmøter også. Det er ikke bare Qureshi som navngir og advarer mot liberalere, det gjør mange bedehuspredikanter også. Og hvor mange ganger er jeg ikke selv blitt oppfordret til å ta del i åndskampen mot liberalteologi med pennen som våpen?

En konservativ fyr. Heller ikke den såkalte estetikken på Qureshis video er enestående. På ­eldre YouTube-videoer bruker han de samme virkemidlene når han snakker om omvendelse og gode gjerninger.

Han kler seg slik tradisjonelle islamske lærere gjør, slik også kristne predikanter og prester får legitimitet ved å kle seg på bestemte måter. Og de arabiske frasene, som nesten høres ut som besvergelser i våre ører, er i virkeligheten koransitater og teologiske faguttrykk – som man siterer på arabisk fordi de da får en mest mulig presis og universell betydning. Dette er muslimenes Kanaan-språk. Antakelig vil tungetalen være like fremmed for mange nordmenn som Qureshis arabiske setninger.

I dette lyset er han slett ikke så skremmende lenger. Kanskje er han bare en konservativ fyr som protesterer mot oppløsningen av den tradisjonelle religionstolkningen.

Det betyr ikke at Qureshi er en velmenende mykis. Hans tolkning av islam bør og må utfordres. Selv blir jeg bekymret når han i en og samme tale sier at homofile må få leve som de vil – men samtidig retter skarp kritikk mot muslimer som tar avstand fra straffene i sharia.

Hva mener han med dette? Hvordan er hans idealsamfunn egentlig? Anerkjenner han andres rett til å kjempe mot et slikt samfunn med demokratiske midler? Tror han at Norge kan bli et slikt samfunn, eller handler kampen hans bare om å bevare en tradisjonell teologi? Hvorfor bruker han «jihad»-metaforen når han vet hvilke assosiasjoner det gir?

Det ville jeg spurt ham om hvis jeg hadde møtt ham. Dessuten ville jeg sagt at han for all del ikke må bli fristet til å ta resten av samtalen på bakrommet, slik han foreslår i sin siste artikkel på islam.net. Diskusjonen om islam angår hele samfunnet. Det går ikke an å feige ut nå.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 10.8.2016

Gå til innlegget

In your face

Publisert rundt 1 år siden - 3818 visninger

På Pride tar de stoltheten tilbake. De krever aksept for det som får deg til å snu deg bort.

Hvorfor nølte Knut Arild Hareide da han ble spurt om han skulle stille i Prid­e-paraden i Oslo lørdag? Hvorfor prioriterer ikke biskopenes preses Helga Haugland ­arrangementet, selv om hun i en årrekke har vært en pådriver for homofiles likestilling i Den norske kirke?

Jeg har selvsagt ikke svaret, men det er lov til å gjette: Fordi det er forskjell på prinsipielt å støtte homofiles rettigheter, og det å delta i en parade som bruker sex som virkemiddel. Det er en viss avstand mellom kristne homofiles kamp for retten til livslang, forpliktende og trofast kjærlighet, og det grense­løse budskapet som vil prege innslag i paraden på lørdag.

Hadde de fått spørsmålet om å gå i et opptog der heterofil seksualitet ble like eksplisitt ­uttrykt, ville de ikke behøvd betenkningstid. De hadde svart kontant nei. De ville sagt at er det noe samfunnet vårt ikke trenger i en tid med ekstremt kroppspress, er det en parade som drar folk ved hjelp av sex.

Mye mer. Selvsagt er Oslo Pride­ mer enn paraden på lørdag. Det er mengdevis av foredrag og debatter om forfølgelse, menneskerettigheter, rusmisbruk og sexarbeid. Med andre ord rikelig å få med seg for dem som måtte ønske kunnskap om hvordan det er å være homofil i ulike deler av verden.

Men så er det denne paraden, da, som skremmer vettet av forsiktige pensjonister denne ene lørdagen i året, men som får dem til å puste lettet ut når de møter den homofile naboen i oppgangen dagen etter – for slik er han i det minste ikke til hverdags.

Vet arrangørene av denne ­paraden hva det gjør med folk å se så mye skummelt på en gang? Selvsagt vet de det.

La meg først presisere at heller ikke i paraden handler alt om sex. Det er en masse folk med flagg og effekter som kunne vært brukt på 17. mai, hadde det ikke vært for fargene.

Men det er også massevis av kostymer og stash som de fleste av oss er glade for at folk holder­ innenfor soverommets fire vegger­ alle andre dager. Så hvorfor må de ut på gatene med det ­akkurat denne dagen?

Svaret ligger i navnet: Pride. Stolthet. Det motsatte av skam.

De fleste av oss har erfaringer­ med skammen. Vi vet hvor ­nagende den kan være. Hvor dypt den sitter i oss mennesker. Dypest og vondest der vi er mest sårbare. For eksempel når vi er nakne og slipper løs begjæret.

Jeg har aldri hørt en klar ­definisjon av «normal seksualitet». Til det har vi for ulik ­ballast i ­livet. Personligheten vår er dypt og gjennomtrengende preget av livserfaringene våre, av smerte, glede, savn, stolthet og skam. Derfor er vi like ulike når vi er nakne som ellers.

Vi bare snakker så sjelden om det. Dette uutgrunnelige, som ­utgjør seksualiteten vår, er så uendelig mye mer sårbart og skambelagt enn det meste annet.

Det gir et farlig våpen til dem som hater. Skammen har fått mang en «avviker» til å velge bort livet. Den har fått utallige andre til å bøye hodet. Holde kjeft. Gjemme seg bort.

På Pride tar de stoltheten tilbake: Se her. Dine verste fordommer. Det du hater. Det du frykter. Det som får deg til å snu deg bort og stikke fingeren i halsen når du ser meg. In your face! Tål det!

Det som får diktatorer og ­undertrykkende regimer til å se rødt. Det som får åtte russiske pøbler til å banke livsgnisten ut av en skjelvende nitten år gammel gutt. Det som får en 29 år gammel mann i Orlando til å tillate seg å avslutte livet til 49 medmennesker. In your face! Lær deg å akseptere det!

Du kan like det eller ikke. Men det er det Pride handler om. Det er det som har fått Knut Arild Hareide og Kristin Gunnleiksrud Raaum til å si ja til paraden på lørdag. Ikke at de nødvendigvis identifiserer seg veldig mye med sexlivet til han fyren som har kledd seg ut som en dildo.

Manifest mot mobbing. Pride-paraden er ikke den eneste­ ­måten å støtte homofile på. Det gjøres på mange måter – av mennesker med ulike syn på hvordan et ekteskap skal defineres. For ti år siden hang det plakater mot mobbing av homofile på alle toaletter på UL, Norges største kristne misjonsfestival. Kampanjen ble laget – hold deg fast – i samarbeid med organisasjonen Skeiv Ungdom.

Selv har Knut Arild Hareide ­aldri uttalt om han personlig støtter årets kirkemøtevedtak om liturgi for likekjønnede.

Men sammen med omtrent hele Kirke-Norge støtter han ­homofiles rett til å leve med like stor frihet i samfunnet som alle andre, uten frykt for hets og trakassering.

Det har fått ham til å si ja til Oslo Pride. Kanskje koster det ham noen stemmer. Antakelig tjener han flere.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 25.06.2016

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Jakten på menneskeverdet
4 minutter siden / 1118 visninger
Sverre Kolberg kommenterte på
Jakten på menneskeverdet
42 minutter siden / 1118 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Islam vs. kristendom - igjen
rundt 1 time siden / 1611 visninger
Håkon Hovda kommenterte på
Kristnes bruk av begrepet fariseer hindrer debatt
rundt 2 timer siden / 349 visninger
Tore Olsen kommenterte på
En filosofisk buljongterning
rundt 3 timer siden / 108 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Israels Hus og noen hedninger
rundt 3 timer siden / 351 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 4 timer siden / 224 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 4 timer siden / 4490 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Et gudsbevis?
rundt 4 timer siden / 1208 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Et gudsbevis?
rundt 4 timer siden / 1208 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 4 timer siden / 4490 visninger
Les flere