Alf Gjøsund

Alder:
  RSS

Om Alf

Religions- og debattredaktør i Vårt Land

Følgere

Det 
ondeste onde

Publisert 6 måneder siden - 586 visninger

Tradisjonelle kristne har greid å 
omtolke troen i andre spørsmål. Nå er det tid for å riste litt i demonene.

Jeg må fortelle om Edwin, den tøffeste militærpolitibetjenten på Karljohansvern ­orlogstasjon i Horten. To ­meter høy, velartikulert, 
rasjonell, en klippe i troppen vår.

Ingen ting vippet Edwin av pinnen. Bortsett fra William Friedkinds film Exorsisten fra 1973. Vi så den på vaktrommet en høstkveld. Den natten var Edwin et aspeløv. Jeg fikk ikke sove særlig godt selv heller, for Edwin nektet å skru av taklyset. «Jeg tror ett hundre prosent på dette», sa han.

Den har et slags grep på mange av oss, frykten for de mørkeste kreftene. Forestillingen om at det finnes slike personlige, åndelige­ krefter er dypt integrert i vår kristne kultur. Selv husker jeg advarslene mot å leke med spiritisme i tenårene, for eksempel ved å bruke et ouijabrett. Det var ikke tall på alle dem som skulle ha fått livet sitt ødelagt etter slik «lefling» med åndeverdenen.

Det gjorde inntrykk. Noe jeg også kjente et snev av da jeg leste intervjuet med den autoriserte, katolske eksorsisten Lars Messerschmidt i Vårt Land lørdag. Dette vil jeg helst ikke rote borti.

Bibelsyn. Det er nødvendig ­likevel. Ikke minst i noen kristne­ sammenhenger lever misjonærenes øyenvitneskildringer av besettelser og eksorsisme. Få i miljøet protesterer, siden lignende hendelser beskrives i Bibelen. Samtidig er det vanskelig å integrere det tradisjonelle, bibelske verdensbildet i et samfunn som kun aksepterer naturvitenskapens svar.

Den rasjonelle forklaringen, at man på Jesu tid tolket psykisk sykdom som onde ånder, fungerer ikke helt i disse kretsene. Da er man nemlig over i et ­annet bibelsyn, der man ikke bare avviser Bibelens overnaturlige hendelser, men også inndelingen av den åndelige verden med Gud og hans engler på den ene siden, og djevelen med sine demoner på den andre.

Et av resultatene er at vi fortsatt får nye eksempler på usunn praksis i kristne miljøer.

Temaet trekker også Den katolske kirke inn i diskusjonen som har ­pågått i vår og sommer. Katolske bispedømmer er pålagt å ha en ­demonutdriver tilgjengelig. Presten Lars Messerschmidt fortalte ikke bare om sin egen fulltidspraksis, men også om den psykisk syke studenten Anneliese Michel. Hun døde i 1976 etter ti måneder med eksorsisme, utført av to katolske prester. «Hun var besatt», fastslår Messerschmidt.

Mange lesere gjorde antakelig sine tanker da Messerschmidt forklarte årsaken til at hun ­angivelig ble besatt, nemlig at hun hadde blitt bedt av jomfru Maria om å lide for andre menneskers synder. Han forklarer også hva han mener er andre årsaker til besettelse: narkotika og hemningsløs sex, og lefling med «new age».

De mest sårbare. Da jeg leste­ det, ble jeg slått av tanken på hvor ødeleggende det må være å bli definert som besatt av slike uhyggelige krefter. Jeg vet ikke hvordan jeg selv ville reagert på en slik «diagnose».

Dessuten er det påfallende at det er de mest sårbare som blir definert slik. Mennesker med tragisk fortid, mennesker uten forankring, på søk etter bekreftelse og mening, mennesker som er disponert for psykoser og vrangforestillinger.

Og det slår meg hvor avhengig disse «besettelsesdiagnosene» er av et forhåndsdefinert verdensbilde. På samme måte som en harmonisk kristen vil tolke positive ting som Guds velsignelse, vil en kristen ute av balanse kunne ty til den mørke siden når det vanskelige skal tolkes.

Åndsdimensjonen. Hele fenomenet er preget av at de empiriske vitenskapene fortsatt har liten innsikt i menneskesinnet. På samme måte som vi fort tyr til kunst, filosofi og religion når vi skal beskrive et fenomen som kjærlighet, blir fagspråket utilstrekkelig i møte med de mørke sidene av menneskesinnet. Dette lar seg ikke uten videre legge ­under et mikroskop.

Like fullt trenger vi et språk, også for disse sidene av livet. Det er da noen av oss begynner å snakke om ånd. Og i noen tilfeller ånder.

Det betyr ikke at Jesus må ha snakket til personlige demoner da han helbredet de to som levde i huler på andre siden av Genesaretsjøen. Han snakket til et fikentre også – som reagerte ved å visne – uten at fikentreet nødvendigvis hadde en personlighet. Fortellingene om besettelse kan omtolkes uten å kaste vrak på Bibelen som tolkningsnøkkel til tilværelsen.
Den kristne religionen har sin styrke i at den relativt uproblematisk kan ta opp i seg nye perspektiver og ny kunnskap. Kristne har greid det i andre spørsmål når vitenskapen har gitt ny innsikt. Nå er det tid for å riste litt i demonene.

I mellomtiden håper jeg at færrest mulig opplever at Lars Messerscmidt er den eneste løsningen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.8.201G

Gå til innlegget

Qureshi på ordet

Publisert 6 måneder siden - 566 visninger

Hva hvis Islam Net-lederen ­faktisk mener det han sier – at han tar ­avstand fra vold?

Stemningsmusikk i bakgrunnen. Predikanten snakker med dempet stemme. Han oppfordrer frafalne til å komme inn på veien. Han sier at det koster å stå for det som er rett i dagens samfunn, men oppfordrer til å gjøre det likevel.

Nei, det er ikke et kristent vekkelsesmøte. Det er Fahad Qureshi­ som tar oppgjør med noen av sine meningsmotstandere. Mange av ordene på videoen er harde. Formen og innholdet er fremmedartet for sekulære nordmenn. Han fletter inn uforståelige setninger på arabisk, sier «islææm», «dsjihææd» og «hromofili» på samme måte som terrorister antakelig ville gjort. De fleste jeg kjenner som har sett den fikk en litt uhyggelig følelse. Og da snakker vi ikke om høyre­vridde islamhatere.

I beste mening. Et lite tanke­eksperiment: Hva om vi tar Qureshi opp i beste mening? Tar ham på ordet når han sier at han tar avstand fra vold? Bestemmer oss for å legge bort mistenksomheten og assosiasjonene til IS og terrorisme, og i stedet tolker ham i lys av vår egen religiøse historie?

På en måte skylder vi både Qureshi og de ungdommene som identifiserer seg med ham det. Men vi skylder oss selv det enda mer.

Vi tror jo ikke at muslimer ­ønsker terror fordi de er konservative. Vi ønsker ikke å se på dem med frykt og uvilje. Det har vi sagt til hverandre i flere år nå: Terrororganisasjonene bruker en splitt og hersk-taktikk. De vil at vi skal bli mistenksomme og redde, slik at det blir «vi» og «dem». Den makten vil vi ikke gi dem.

Rakettfart. Hvis vi velger å ikke la terroren definere islam, blir diskusjonen mellom Islam Net og deres meningsmotstandere uhyre interessant. Vi har ­orkesterplass til de brytningene­ og endringene sekularismen skaper i en religion. Dette har det kristne Europa selv vært gjennom. I vestlig islam skjer utviklingen i rakettfart.

På samme måte som i kirken, blir den tradisjonelle religionstolkningen utfordret av en progressiv, liberal fløy. Mange av spørsmålene er de samme. Det handler om i hvilken grad religionen skal gjenspeiles i samfunnets lover. Det handler om kvinners posisjon og klesdrakt, om ekteskap og seksualitet. Og om hvor forpliktende de gamle skriftene er. Selv om kirken er kommet lenger enn islam, er konfliktlinjene svært gjenkjennelige.

Selv på detaljnivå i Qureshis tale er parallellene mange: Det er ikke bare Qureshi som bruker dempet musikk når han snakker, det skjer på kristne vekkelsesmøter også. Det er ikke bare Qureshi som navngir og advarer mot liberalere, det gjør mange bedehuspredikanter også. Og hvor mange ganger er jeg ikke selv blitt oppfordret til å ta del i åndskampen mot liberalteologi med pennen som våpen?

En konservativ fyr. Heller ikke den såkalte estetikken på Qureshis video er enestående. På ­eldre YouTube-videoer bruker han de samme virkemidlene når han snakker om omvendelse og gode gjerninger.

Han kler seg slik tradisjonelle islamske lærere gjør, slik også kristne predikanter og prester får legitimitet ved å kle seg på bestemte måter. Og de arabiske frasene, som nesten høres ut som besvergelser i våre ører, er i virkeligheten koransitater og teologiske faguttrykk – som man siterer på arabisk fordi de da får en mest mulig presis og universell betydning. Dette er muslimenes Kanaan-språk. Antakelig vil tungetalen være like fremmed for mange nordmenn som Qureshis arabiske setninger.

I dette lyset er han slett ikke så skremmende lenger. Kanskje er han bare en konservativ fyr som protesterer mot oppløsningen av den tradisjonelle religionstolkningen.

Det betyr ikke at Qureshi er en velmenende mykis. Hans tolkning av islam bør og må utfordres. Selv blir jeg bekymret når han i en og samme tale sier at homofile må få leve som de vil – men samtidig retter skarp kritikk mot muslimer som tar avstand fra straffene i sharia.

Hva mener han med dette? Hvordan er hans idealsamfunn egentlig? Anerkjenner han andres rett til å kjempe mot et slikt samfunn med demokratiske midler? Tror han at Norge kan bli et slikt samfunn, eller handler kampen hans bare om å bevare en tradisjonell teologi? Hvorfor bruker han «jihad»-metaforen når han vet hvilke assosiasjoner det gir?

Det ville jeg spurt ham om hvis jeg hadde møtt ham. Dessuten ville jeg sagt at han for all del ikke må bli fristet til å ta resten av samtalen på bakrommet, slik han foreslår i sin siste artikkel på islam.net. Diskusjonen om islam angår hele samfunnet. Det går ikke an å feige ut nå.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 10.8.2016

Gå til innlegget

In your face

Publisert 8 måneder siden - 3792 visninger

På Pride tar de stoltheten tilbake. De krever aksept for det som får deg til å snu deg bort.

Hvorfor nølte Knut Arild Hareide da han ble spurt om han skulle stille i Prid­e-paraden i Oslo lørdag? Hvorfor prioriterer ikke biskopenes preses Helga Haugland ­arrangementet, selv om hun i en årrekke har vært en pådriver for homofiles likestilling i Den norske kirke?

Jeg har selvsagt ikke svaret, men det er lov til å gjette: Fordi det er forskjell på prinsipielt å støtte homofiles rettigheter, og det å delta i en parade som bruker sex som virkemiddel. Det er en viss avstand mellom kristne homofiles kamp for retten til livslang, forpliktende og trofast kjærlighet, og det grense­løse budskapet som vil prege innslag i paraden på lørdag.

Hadde de fått spørsmålet om å gå i et opptog der heterofil seksualitet ble like eksplisitt ­uttrykt, ville de ikke behøvd betenkningstid. De hadde svart kontant nei. De ville sagt at er det noe samfunnet vårt ikke trenger i en tid med ekstremt kroppspress, er det en parade som drar folk ved hjelp av sex.

Mye mer. Selvsagt er Oslo Pride­ mer enn paraden på lørdag. Det er mengdevis av foredrag og debatter om forfølgelse, menneskerettigheter, rusmisbruk og sexarbeid. Med andre ord rikelig å få med seg for dem som måtte ønske kunnskap om hvordan det er å være homofil i ulike deler av verden.

Men så er det denne paraden, da, som skremmer vettet av forsiktige pensjonister denne ene lørdagen i året, men som får dem til å puste lettet ut når de møter den homofile naboen i oppgangen dagen etter – for slik er han i det minste ikke til hverdags.

Vet arrangørene av denne ­paraden hva det gjør med folk å se så mye skummelt på en gang? Selvsagt vet de det.

La meg først presisere at heller ikke i paraden handler alt om sex. Det er en masse folk med flagg og effekter som kunne vært brukt på 17. mai, hadde det ikke vært for fargene.

Men det er også massevis av kostymer og stash som de fleste av oss er glade for at folk holder­ innenfor soverommets fire vegger­ alle andre dager. Så hvorfor må de ut på gatene med det ­akkurat denne dagen?

Svaret ligger i navnet: Pride. Stolthet. Det motsatte av skam.

De fleste av oss har erfaringer­ med skammen. Vi vet hvor ­nagende den kan være. Hvor dypt den sitter i oss mennesker. Dypest og vondest der vi er mest sårbare. For eksempel når vi er nakne og slipper løs begjæret.

Jeg har aldri hørt en klar ­definisjon av «normal seksualitet». Til det har vi for ulik ­ballast i ­livet. Personligheten vår er dypt og gjennomtrengende preget av livserfaringene våre, av smerte, glede, savn, stolthet og skam. Derfor er vi like ulike når vi er nakne som ellers.

Vi bare snakker så sjelden om det. Dette uutgrunnelige, som ­utgjør seksualiteten vår, er så uendelig mye mer sårbart og skambelagt enn det meste annet.

Det gir et farlig våpen til dem som hater. Skammen har fått mang en «avviker» til å velge bort livet. Den har fått utallige andre til å bøye hodet. Holde kjeft. Gjemme seg bort.

På Pride tar de stoltheten tilbake: Se her. Dine verste fordommer. Det du hater. Det du frykter. Det som får deg til å snu deg bort og stikke fingeren i halsen når du ser meg. In your face! Tål det!

Det som får diktatorer og ­undertrykkende regimer til å se rødt. Det som får åtte russiske pøbler til å banke livsgnisten ut av en skjelvende nitten år gammel gutt. Det som får en 29 år gammel mann i Orlando til å tillate seg å avslutte livet til 49 medmennesker. In your face! Lær deg å akseptere det!

Du kan like det eller ikke. Men det er det Pride handler om. Det er det som har fått Knut Arild Hareide og Kristin Gunnleiksrud Raaum til å si ja til paraden på lørdag. Ikke at de nødvendigvis identifiserer seg veldig mye med sexlivet til han fyren som har kledd seg ut som en dildo.

Manifest mot mobbing. Pride-paraden er ikke den eneste­ ­måten å støtte homofile på. Det gjøres på mange måter – av mennesker med ulike syn på hvordan et ekteskap skal defineres. For ti år siden hang det plakater mot mobbing av homofile på alle toaletter på UL, Norges største kristne misjonsfestival. Kampanjen ble laget – hold deg fast – i samarbeid med organisasjonen Skeiv Ungdom.

Selv har Knut Arild Hareide ­aldri uttalt om han personlig støtter årets kirkemøtevedtak om liturgi for likekjønnede.

Men sammen med omtrent hele Kirke-Norge støtter han ­homofiles rett til å leve med like stor frihet i samfunnet som alle andre, uten frykt for hets og trakassering.

Det har fått ham til å si ja til Oslo Pride. Kanskje koster det ham noen stemmer. Antakelig tjener han flere.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 25.06.2016

Gå til innlegget

Retten til «umoral»

Publisert 8 måneder siden - 2692 visninger

Det er en sammenheng mellom ­drapene i Orlando og muslimske lands dødsstraff for homofili.

Jeg har sjekket Facebook-profilene til mine kristne bekjente. Det ble ikke noen massiv «Je suis homo»-­erklæring fra dem etter Orlando-massakren. Svært få av dem har lagt inn regnbueflagget i profilbildet.

Også på Facebook-sidene til mange muslimer er tilbakeholdenheten påfallende.

Det er ikke noen tvil om at man er rystet over terroren. Samtidig mener mange av dem at homofil praksis er synd. Dermed tilhører man etter noens mening feil side.

Det ble tydelig på Facebook-siden til en annen bekjent. Noen timer etter at nyheten ble kjent skrev han: «Du som kaller ­homofili en synd (...) bør tenke deg om. Indirekte er du med og legitimerer vold og terror.»

Slike ytringer kan få tradisjonelle religiøse til å holde seg lavt.

Jeg forstår utblåsningen. Det er lov til å være affektert etter en slik hendelse. Særlig hvis man er homofil selv, og har opplevd hets og hat fra religiøse. Men påstanden er svært uheldig.

Demokratisk uenighet. All religiøs motstand mot homofili kan nemlig ikke kjemmes ­under samme kam. Den spenner fra moderat, liberal privatkonservativitet til ekstrem fanatisme.

Noe av det som kjennetegner et liberalt samfunn er retten til å være uenige i etiske spørsmål. Vi dyrker denne uenigheten, vi demonstrerer, skriver leserbrev og diskuterer så fillene fyker.

At noen mener at noe er galt, har ingenting med legitimering av vold og terror å gjøre. Tvert imot er diskusjonslysten forankret i vår demokratiske tradisjon. Her har du frihet til å være deg selv så lenge du ikke tar fra andre den samme friheten.

Norske konservative kristnes syn på homofili er godt innenfor denne kategorien. De aller fleste tar avstand fra alvorlig diskriminering. Hatefulle ytringer forekommer bare i marginale miljøer.

Orlando-terroren representerer det motsatte ytterpunktet. Mens de fleste terrorangrep helt eller delvis kan forklares med politisk motivasjon, er dette et av de få med et tilsynelatende klart religiøst utgangspunkt. Omar Mateen ønsket å straffe en spesifikk gruppe: Mennesker han mente førte et umoralsk liv.

Det er stort sett bare religiøse terrororganisasjoner og deres sympatisører som uttrykker slike motiver. Vi snakker ikke om mange i prosent, men dessverre mange nok til at verden oppleves mer utrygg enn på lenge.

De aller fleste av verdens ­religiøse, uansett religion, ­mener det er galt å ta saken i egne hender, slik Omar Mateen gjorde. En enkeltperson har ikke rett til å bruke­ slik makt. Derfor vil de kalle handlingen for selvtekt og terror.

Likevel har mange av dem holdninger som legitimerer ­angrep på homofile. De støtter­ undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene.

Mange av disse bor i ateistiske stater, andre i land med lange kristne tradisjoner. Islamske land utmerker seg påfallende negativt.

Et testspørsmål er hvordan man behandler sine homofile. Noen islamske land har bestialske dødsstraffer for dette, andre strenge fengselsstraffer, men også «kristne» land som Etiopia, Kenya og Uganda straffer homofili med mange år bak lås og slå.

Slike straffer er fjernt for de aller fleste kristne i Vesten. Derimot har muslimske ledere altfor ofte nølt når de er blitt spurt om sitt syn. De har gjerne svart at de forholder seg til lovgivningen i Vesten. De ønsker ikke at homofili skal være forbudt her. I et ideelt samfunn, derimot...

Årsaken er blant annet at islam har sitt åndelige tyngdepunkt i den delen av verden som har stått lengst unna både opplysningstid og demokrati.

Slik vil det antakelig være lenge. Like fullt er det interessant å se hvor kort tid vestlige muslimer har brukt på å orientere seg i en ny retning. Osman Ranas bok Norsk islam er et godt eksempel.

Nyanser. Foreløpig har vi ikke spurt kristne innvandrere hva de mener om homolovgivingen i sitt opprinnelsesland. Antakelig ville vi fått mange urovekkende svar.

Kirkene de kommer fra støtter i mange tilfeller strenge straffer for homofili. En del av disse kirkene samarbeider forresten med norske misjonsorganisasjoner.

Da jeg for et par år siden spurte flere norske misjonsledere om dette, hadde de en nærmest bevisstløs holdning til problemet. Den eneste organisasjonen som arbeidet med saken var Norsk Luthersk Misjonssamband – ironisk nok den organisasjonen som tydeligst tar avstand fra likekjønnede ekteskap.

Dette er bare ett av mange ­eksempler på hvor nyansert bildet er.

Stigmatisering av religiøse menneskers seksualetikk er ikke veien å gå for å bekjempe hatvold. Trusselen er ikke uenighet, men viljen til å skade mennesker som har et annet syn.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 15. JUNI 2016

Gå til innlegget

Ett sted går grensen

Publisert 9 måneder siden - 291 visninger

Du kan ikke gjøre felles sak med alle. Det skjønner vi når vi møter en rasist.

Er det moralsk riktig å ligge­ med en av Odins Soldater? Spørsmålet ble stilt i radioprogrammet Lørdagsrådet på NRK P3 for et par uker siden.

«Nei!» svarte rådgiverne i studio: kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, artisten Adelén og programleder Hasse Hope.

Det handlet ikke om at de hadde­ et konservativt syn på sex. Det handlet om hvor grensen går for å involvere seg med en som har holdninger som står uendelig langt fra dine egne.

For å sitere kunnskapsministeren: «Du kan ikke sortere alle ut fra hva de mener politisk, men her går det en grense.»

Det handlet om å ivareta sin personlige integritet.

Ikke boikott. Det er nok ­eksempler på at folk ikke forstår behovet for å ivareta denne integriteten. I reservasjonsdebatten var det stort sett bare ateisten Morten Horn som kunne støtte legers samvittighetsfrihet uten å bli plassert i en kristenmoralistisk bås.

Og når konservative kristne organisasjoner markerer hvor deres grenser går, blir resultatet fort en avisoverskrift om at de boikotter en eller annen. Men ­deres grenser har lite med boikott å gjøre. Boikott er først og fremst et middel for å presse gjennom endringer. Svært ofte 
er den inkonsekvent. De konservative organisasjonene ønsker bare å handle i samsvar med sitt syn.

Vi forstår det best når temaet er rasisme. Da det for noen år siden kom fram at legen Trond Ali Linstad sto bak antisemittiske uttalelser, mistet han for eksempel kongens fortjenstmedalje. Slik signaliserte konge­huset at antisemittisme er så alvorlig at det overskygget Lindstads positive sider.

Det ville svekket kongehusets integritet å forholde seg passiv.

Og er du medlem av Odins soldater, blir kvinner altså frarådet å ligge med deg av selveste kunnskapsministeren.

Ekspert på samvittighet. Det kan fort bli motsatt i et samfunn fullt av konkurrerende religiøse og etiske verdier.

Vi er enige om at vi må respektere hverandre. Men kravet om respekt kan lett bli forvekslet med et krav om likegyldighet. Skal respekten være reell, må den også omfatte behovet for å markere den avstanden vi trenger til andres ståsted for ikke å bli kompromittert selv.

Kirken er ekspert på dette feltet. Her har man kranglet om samvittighetsspørsmål i 2.000 år. Ikke mange bedrifter kan vise til et så stort mangfold i synet på hva organisasjonen bør stå for.

Det begynner å bli lenge ­siden man satte fyr på meningsmotstandere. Nå har man begynt å finne ordninger som hjelper hverandre til å passe på ­samvittigheten og integriteten sin.

Da Den norske kirke for noen år siden sa ja til å vie fraskilte, ble det for eksempel bestemt at prester som ikke kunne gå på ­akkord med sin samvittighet, fikk reservere seg. Ordningen står i kirkeloven, selv om relativt få benytter seg av den.

Og da Kirkemøtet i vår vedtok å åpne for likekjønnede ­ekteskap, ble det understreket at motstanderne ikke bare fikk avstå fra å delta, de fikk også fortsette å ­undervise i sitt syn.

Utskjelt linje. På mange ­måter har de konservative æren for at Kirken i dag har denne tradisjonen av respekt. Den startet med den i kirkelige kretser så berømte, men også utskjelte calmeyergatelinjen.

Det kryptiske begrepet skriver seg tilbake til 1920. Da møttes et stort antall misjonsledere­ i Calmeyergaten i Oslo for å bestemme­ hvordan man skulle håndtere en situasjon med et økende antall liberale prester og teologer. Man ble enige om å fortsette å stå i kirken. Integriteten ble ivaretatt ved å avstå fra frivillig samarbeid med liberale teologer.

Det handlet altså ikke om raushet og meningsfrihet, men om en strategi for å kunne bli værende i Den norske kirke uten å kompromittere seg selv.

Striden om likekjønnete ekteskap gjør denne linjen brenn­aktuell i misjonsorganisasjonene. Logikken er klar: Hvis jeg mener at homosex kan føre mennesker i fortapelsen, kan jeg ikke stå sammen med en som mener det motsatte, og si at vi er enige om det viktigste. Da er kan det være mest skvært å avstå fra frivillig samarbeid med vedkommende.

Altså ikke boikott, men ivaretakelse av egen integritet.

Hvis konservative og progressive skal fortsette i samme kirke, kan prinsippene bak calmeyergatelinjen være eneste alternativ til opprivende konflikter.

Da må man være tydelig på hva det handler om. Det handler ikke om å stemple hverandre. Det handler om å ta vare på egen samvittighet.

Dersom kirken greier å omfavne denne linjen, kan den bli et talende eksempel for resten av samfunnet.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 2. JUNI 2016

Gå til innlegget

Lesetips

Grums i medvind
av
Laura Djupvik
rundt 8 timer siden / 550 visninger
0 kommentarer
Uenige for himmelens skyld
av
Leif Knutsen
rundt 12 timer siden / 336 visninger
0 kommentarer
KrF og ekteskapet
av
Jon Kvalbein
2 dager siden / 381 visninger
1 kommentarer
Barn og ­nattverd
av
Oddbjørn Evenshaug
4 dager siden / 278 visninger
1 kommentarer
Reell frykt
av
Agnar Gjøen
7 dager siden / 815 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
2 minutter siden / 1071 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
6 minutter siden / 1071 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
7 minutter siden / 1809 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6016 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6016 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
14 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
20 minutter siden / 1071 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
26 minutter siden / 6016 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
26 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
31 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
35 minutter siden / 1071 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
35 minutter siden / 1809 visninger
Les flere