Alf Gjøsund

Alder: 0
  RSS

Om Alf

Religions- og debattredaktør i Vårt Land

Følgere

Tro som ikke truer

Publisert 6 måneder siden - 1233 visninger

De gamle stridstemaene engasjerer ikke lenger. Hva har skjedd med den religiøse debattiveren?

Du fikk perspektiver av å vokse opp i lavkirkelige miljøer på 70- og 80-tallet. De virkelig viktige sakene fikk debattspaltene til å koke: Er EU identisk med dyret i Åpenbaringen? Er barnedåpen bibelsk? Kommer Jesus igjen før, under eller etter den store trengsel? Er kristen­rocken selve tegnet på kristenhetens kapitulasjon?

For ikke å snakke om «sektene».­ De farlige trossamfunnene som lærte vrangt: Mormonerne som hadde en slags ­alternativ bibel. Adventistene, som avviste helvete og satte ­datoer for dommedag. Og Smiths­ venner som trodde på et liv uten bevisst synd.

Det kan diskuteres om spørsmålene noen gang fikk sin løsning. Nå møtes i hvert fall temaene­ med store gjesp. Det har knapt kommet reaksjoner på at Vårt Land har innført spalten «Fra sidelinjen», der representanter for Smiths venner og mormonene regelmessig kommer til orde.

Nye tema

Hva har skjedd? Har kristne miljøer nådd et ­høyere nivå av enhet og fellesskap? Blitt flinkere til å skjelne det ­vesentlige fra det uviktige? Er det postmodernismen som har gjort spørsmålet om hva som er «sant og rett» relativt, umulig å finne svar på, og dermed uvesentlig?

Jeg er ikke sikker. Det er nemlig fortsatt ikke noe å si på ­engasjementet. Temaene har bare skiftet.

For mens vår mormonske spaltist kan skrive om evige ekteskap­ uten å møte nevne­verdig motstand, skaper andre tema ­betydelig sterkere engasjement. Vårt Land anklages for å «promotere islam». Avisen ­Dagen har anslått at det koster dem flere hundre tusen i tapte­ abonnementsinntekter å ha ­Shoaib Sultan som skribent.

For ikke å snakke om den kjønnsnøytrale liturgien. Vi har måttet avvise mange bedrøvede og sinte innlegg de siste ukene. Ikke først og fremst fordi ordene er så sterke, men fordi det er så mange av dem.

Nå er det det som er viktig. Hva forteller dette om hvorfor vi blir engasjerte?

Mørke skyer

For hundre år ­siden måtte de lavkirkelig­e organi­sasjonene og frikirken­e slåss for sin eksistens. De opplevde­ seg undervurdert av statskirken, og knuffet innbyrdes­ om avgrensninger og medlemstilfang.

Under 2. verdenskrig stilnet det fordi man hadde en felles fiende, men så var den interne konkurransen i gang igjen. EF og endetiden dukket opp som en mørk sky i horisonten. Sosialisme­ og sekularisering utfordret og måtte slås tilbake for enhver pris.

Temaene jeg nevnte øverst i artikkelen, er eksempler på ­debatter som føyde seg inn i dette­ bildet. Og fellesnevneren for hele den kristelige debatt­iveren er ­ordet trussel.

Diskusjonen om kjønnsnøytrale ekteskap bekrefter bildet. For noen få år siden var homofiles støttespillere hyperaktive. De opplevde seg diskriminert og måtte forsvare sin plass i kirken.

Nå slapper de av. 95 prosent av innleggene kommer fra den motsatte fløyen. Nå er det de som føler seg mest truet.

Biskop Tor Berger Jørgensen gjorde et artig eksperiment for noen dager siden. Han gikk inn på facebooksiden til den avsatte presten, Ludvig Nessa, og foreslo dialog. «Kan jeg håpe på at du vil vise en tilsvarende respekt for at mitt standpunkt er en del av et ærlig arbeid forankret i troen,­ Skriften og menneskelivet?» spurte han.

Jeg er forsiktig når jeg sier at Tor B. ble klubbet ned. Man har ingen dialog midt i slaget. Da forsvarer man seg med alle tilgjengelige midler. Antakelig opplevde Nessa og hans venner eksbiskopens invitasjon som like hul som homofile noen år tidligere opplevde konservatives invitasjoner til «å snakke om det».

Andre konjunkturer

Sann­heten er en prosess. Den oppstår gjennom tre såkalte dialektiske­ stadier, mente Hegel: En tese blir imøtegått av en antitese. På denne­ plattformen oppstår et nytt, videreutviklet standpunkt: Syntesen.

Modellen kan være et perspektiv både på samfunnsutviklingen og i den vitenskapelige diskursen. I den ideologiske diskusjonen på grunnplanet i det religiøse Norge må vi snarere konstatere at debatten ganske enkelt tar livet av seg selv. Kanskje fordi drivkraften ikke er søken etter ny forståelse, og heller ikke det positivt motiverte ønsket om å påvirke. I stedet peker alle tegn mot en annen drivkraft: Følelsen av å være truet. Kampen for tilværelsen.

Og den påvirkes av andre konjunkturer som oppstår i et større bilde. Det er derfor kristne mer enn noe annet diskuterer islam.

Publisert i Vårt Land, 8. februar 2017.

Gå til innlegget

Queer-kirken neste?

Publisert 7 måneder siden - 2176 visninger

Toleransebølger møter klipper og skjær. Vinder og strømninger snur. Det kan fort skje i spørsmålet om kjønn.

Queer-bølge skyller over den norske kirke, skrev Klassekampen fredag i forrige uke.

Dermed synes de å bekrefte den nå utmeldte Levende folkekirke-lederen Øivind Benestads skrekkvisjon: At vedtaket i går om kjønnsnøytral liturgi vil åpne for en «dekonstruksjon av kjønn» i Den norske kirke.

Det er dette som er queer-ideologi: Kjønn er en sosial konstruksjon. Man er det kjønnet man føler seg som. Derfor bør man slutte å snakke om han ­eller henne, og i stedet bruke betegnelsen hen.

Sterkt overdrevet

Jeg har snakket med flere av Øivind ­Benestads meningsfeller i ­løpet av kirkemøtet som ­deler hans syn på framtiden. Men ­ingen av dem kan peke på noen i Kirkemøtet som faktisk mener dette.

Jeg har også snakket med flere av Benestads meningsmotstandere. Heller ikke de vet om noen som vil dekonstruere tokjønnsmodellen. De vil det i hvert fall ikke.

Flere kilder i kirkemøtet enn Benestad har ikke Klassekampen. Ryktet om en bølge er dermed sterkt overdrevet.

Vi så det tydelig da Kirkemøtet behandlet ny dåpsliturgi – for øvrig en av de sakene som skapte sterkest engasjement, nest ­etter vigselssaken. En god queer­innstilling ville vært å kreve­ ­uttrykket «i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn» ­erstattet med det kjønnsnøytrale «i vår skapers, frigjørers og livgivers navn».

Sannsynligvis lander man i dag på at man valgfritt kan bruke sistnevnte uttrykk som en tilleggsforklaring. Men ­ingen har foreslått å fjerne de to hannkjønnsbetegnelsene i treenigheten.

Diskusjon

Det er ikke tvil om at queer-ideologien vil bli et diskusjonstema i Den norske kirke framover.

Klassekampen siterte kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, som i sin tale på Kirkemøtets første plenumssamling uttrykte ønske om «rosa kompetanse». Avisen kunne også sitere organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – på at de hadde hatt kurs for menigheter i Den norske kirke.

Organisasjonen står for en nokså­ gjennomført queer-ideologi, og arbeider for at «familiebegrepet ikke skal defineres ut fra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er, eller ut fra ­heteronormative forståelser av ­familien og av foreldre».

Det er ingen ting som tyder på at Gunleiksrud Raaum legger en så radikal definisjonen av «rosa kompetanse» til grunn for sine visjoner.

Derimot ønsker mange kirke­møtemedlemmer å akseptere og inkludere transkjønnede. For ­eksempel Alex Ramstad, kirkemøtemedlem som er kategorisert som «kvinne» i fødselsattesten, men nå definerer seg som mann.

Få mener likevel at dette bør innebære en opphevelse av kjønnskategoriene. Det er heller ikke mange som tror det er realistisk å fjerne herre- og ­dametoalett-inndelingen i kirkebyggene.

Omstridt

Queer-ideologien har skapt diskusjoner i feministmiljøer over hele verden. De tradisjonelle feministene fortviler over at kvinner med mannlige kjønnsorganer hevder at også deres sak er kvinnekamp. At de skal ha rett til å bruke ­damegarderobene i svømmehallene. Mange queer-feminister ­ønsker også, som FRI, å åpne for ­polyamori og -gami.

De har tilsynelatende vind i seilene. I hvert fall hvis medie­oppmerksomheten skal legges til grunn.

Men det er skjær i sjøen her: Én ting er nemlig å akseptere at andre mennesker har en annen identitet enn en selv. Det ligger i tidens forståelse av toleranse.

En annen ting er å akseptere at ens egen selvforståelse og egne grenser omdefineres. Det er det som skjer hvis det blir slutt på definisjoner som mann og kvinne. Det er det som skjer hvis kvinner må finne seg i å dusje med mennesker som biologisk sett er menn.

Ingen automatikk

Historien viser at toleransebølger ­møter klipper og skjær. Vinder og strømninger snur. Det er ingen automatikk i at gårsdagens vedtak om likekjønnet vigsel betyr at veien nå ligger åpen for neste sjumilssteg. Verken i samfunnet eller i kirken.

Tvert imot har jeg snakket med flere i Åpen folkekirke som ­mener at det vil være naturlig å tone ned kampen for et utvidet LHBT-perspektiv. Det blir for smalt. Det blir for splittende.

På den annen side: Kirkens holdninger vil også i framtiden gjenspeile samfunnets holdninger. Det har den alltid gjort. De som vil endre kirken kan bare begynne i samfunnet.

Hvordan både kirken og samfunnet vil se ut når kjønnspolaritet ikke lenger er nødvendig for å lage barn, aner ingen av oss.

Foreløpig er det for tidlig å snakke om en bølge.

Gå til innlegget

Den vanskelige unnskyldningen

Publisert 7 måneder siden - 2961 visninger

Vil LHBT-ere ha en beklagelse som selv Levende folkekirkes far kan stille seg bak?

Det er ikke vanskelig å finne ting å beklage i kirkens LHBT-­historie. Bispemøtets uttalelse i 1954, for eksempel, der de kaller «homoseksuelle handlinger» for «perverse og forkastelige ting» – «en fare av verdensdimensjoner».

Eller biskop Dagfinn Hauges drøye uttalelse fra 1973: «personlig ser jeg på homofili som et handicap på linje med svekket syn, svekket hørsel, psykiske lidelser fra nevroser til psykoser, kleptomani ...»

Kommet videre

Den gangen var det få som reagerte. Det var gjerne slik man så på alt som avvek fra «normalen». Vil du ha flere eksempler, kan du spørre folk hva man mente om «negre, åndssvake og løsunger» for 40-50 år siden.

Vi må ikke glemme at homofili var forbudt ved lov i kongeriket Norge fram til 1972.

Jeg vet ikke om noen her på Kirkemøtet som ikke tar tydelig avstand fra dette i dag. Hele det institusjonelle Kristen-Norge har kommet langt videre, selv om noen enkeltpersoner henger etter.

Nå har vi en situasjon der selv Misjonssambandet, som mener homofili-spørsmålet er kirkesplittende, understreker at ­homofile er like mye verdt som alle andre, og at det ikke er verre med homofilt utenomekte­skapelig samliv enn ­heterofilt.

«Uretten.» 

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum ønsker å beklage de belastninger som LHTB-personer er påført. Men hvis du spør kristne LHBT-erne om hva dette innebærer, vil de færreste nevne avdøde biskoper. Derimot vil de kunne­ nevne at partnerskapsloven ikke ble fulgt opp med en ­tydelig velsignelseshandling da den kom i 1993. At så mange fortsatt er imot likekjønnede ekteskap. At deres kjærlighet ikke er blitt anerkjent av kirken før i fjor.

Noen av dem vil kanskje nevne holdningene til den nå nedlagte aksjonen Levende folke­kirke. Leder og grunnlegger Øivind Benestad har tidligere uttalt at han melder seg ut når Den norske kirke vedtar en ­ekteskapsliturgi for likekjønnede.

Mange har antakelig opplevd seg krenket av ham, selv om få har vært så prinsipielle og saklige i debatten som ham. Årsaken er at han mener, og agiterer for, det kirken offisielt har ment fram til i fjor. Som halvparten – om noen måneder flertallet – av bispekollegiet fortsatt mener.

Munnkurv

Hvis kirkerådslederen skulle gitt den beklagelsen hun innerst inne ønsket, ville hun nok bedt om unnskyldning på kirkens vegne for at kirken hadde dette ­synet. Det kan hun ikke. Kompromisset som ble inngått på fjorårets kirke­møte – et kompromiss både Åpen folkekirke og en betydelig gruppe «konservative» har snakket opp – har gitt henne­ munnkurv. Hun kan beklage så mye hun vil på egne vegne. Men ikke på kirkens.

Det er også et spørsmål om hun vil få en tydelig beklagelse av at kirken har stemplet homo­seksuelle handlinger som synd. Vel er ordet gått av moten, med mindre det handler om oljeboring i Lofoten. Men i teologisk forstand betyr synd fortsatt handlinger i strid med Guds gode vilje. Og det er fortsatt legitimt i kirken å mene at likekjønnet samliv er en slik handling.

Hvorfor er det så vanskelig?

Fordi kirken ikke er en institusjon som først og fremst gjør ting. Den er en institusjon som tror. Den forvalter menneskers samvittighet og dypeste overbevisning – for ikke å si identitet. Det er denne identiteten som er utgangspunktet for det den gjør.

I de gamle, klassiske kirkesamfunnene er liturgien kanskje det viktigste utrykket for denne identiteten. Om folk ­endrer holdning, kan de likevel leve med en kirke som bruker de samme ritualene som den har gjort i 2000 år.

Slik er det ikke i de protestantiske kirker. I 500 år har ordet – teologien og forkynnelsen– fått størst vekt. Derfor handler så mye i kirken om å endre teologi, om å spikke på formuleringer og uttalelser. Det er ingen vei utenom.

Gå til innlegget

Dyp, dyp mistillit

Publisert 7 måneder siden - 791 visninger

Mandag sier et stort flertall på Kirkemøtet ja til ­likekjønnede ekteskap. Men enheten er sårbar.

Deler av kirken har sagt ja til homofile parforhold i snart 20 år. Kirkens Bymisjon var først ute. De ansatte en åpent lesbisk prest i 1998. Året etter gjeninnsatte biskop Rosemarie Køhn presten Siri Sunde som i Hamar Bispedømme, til tross for at hun hadde inngått partnerskap.

Senere har både biskoper og prester gjort sitt for å utfordre Den norske kirkes offisielle nei til homofilt samliv, både ved å ansette homofile prester og velsigne homofile partnerskap og ekteskap.

Alt dette kunne de fleste konservative leve med. For selv om kirken så mellom fingrene på uregelmessighetene, var kirkelæren noenlunde intakt.

Når Kirkemøtet om noen dager sier et endelig ja til likekjønnet vigsel, er kirkelæren ikke lenger intakt, slik de ser det.

Stridens kjerne

De siste åtte-ti årene har uenigheten handlet om synet på ekteskapet. Men stridens kjerne er synet på sex mellom to av samme kjønn. Dette er synd som fører til fortapelse, mener noen. Det er derfor de opplever at løgnen og vrang­læren nå er tatt inn i kirken.

Hvor dyp splittelsen er, viser uttalelser fra Bedehus-Norge. Man kan ikke være vranglærer­ og kristen samtidig, mener mange. Man vil nødig dømme ­enkeltpersoner, men Jesu dom over «den som forfører en av disse­ små som tror på meg» forteller dem hvor alvorlig saken er. En kvernstein rundt halsen ville vært bedre for den det gjelder.

For noen dager siden fikk vi et åpent tips på Vårt Lands facebookside. Innsenderen ønsket at vi skulle undersøke om kirkemøtedelegater og folk med verv i Åpen folkekirke ber og leser i Bibelen. Spørsmålet oste av dyp, dyp mistillit.

Vi ser det samme på den ­andre fløyen. Sinnet hos noen er så sterkt at man ikke makter å være høflig, langt mindre ta den andre i beste mening.

Det er forståelig. Det er lett å bli sint hvis noen frakjenner deg statusen som kristen.

Ikke alle konservative forstår årsaken til dette sinnet. De føler at raseriet er rettet mot deres tro. Mot deres tillit til Guds ord. Mot selve grunnvollen i kirken.

Når freden uteblir 

Lørdag skrev Vårt Land på lederplass om det store, tause sentrum, de som tross uenighet har forståelse for hverandres ståsted. De kan ikke se at spørsmålet bør splitte kirken. Årsaken til engasjementet ligger ikke i stridsspørsmålene, men i behovet for fellesskap, for sakramentene, for liturgien og en udødelig salmeskatt.

Mange av disse er glade for forliket som Kirkemøtet vedtar om noen dager – dersom det kan føre til fred i kirken. Dette var jo selve intensjonen bak forliket.

Men når freden uteblir, blir enheten er skjør. Noen av «vinnerne» vil gjøre rent bord. Har man et mandat, har man det. Også den andre siden utfordrer. Søndag brukte en rekke prester gudstjenesten til det som kan tolkes som en protest mot det nærstående vedtaket.

Og folk presses mot fløyene. Enheten undermineres.

Håp?

Det blir ikke ro før det bygges bro mellom ytterfløyene. Er det håp? Kan mistilliten dempes? Kan de mest konservative i det minste anerkjenne dem på andre ytterfløy som kristne, slik påtroppende biskop Ivar Braut har kommet til for sin egen del?

Og er det håp om at den andre fløyen kan se gjennom ordene til dem som ikke anerkjenner dem som kristne, og i stedet se mennesker som forsøker å være tro mot sin samvittighet og Kristus?

Bare det kan gi en varig ro i Den norske kirke.

Det kan skje, men det vil ta tid. Mye avhenger av folk som Ivar Braut og biskop Halvor Nordhaug på den ene siden og kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum og Åpen folkekirke-leder Gard Realf Sandaker-Nilsen på den andre. Nye utspill fra fløyene, og situasjoner som oppstår, kan kreve at de tar stilling, støtter sine.

Mye avhenger av at de holder­ fast ved enigheten, fortsetter å bygge broer. Viser gjensidig ­respekt i praksis. Ikke lar seg vippe av pinnen.

Braut og Nordhaug har mest erfaring med akkurat det. De har dempet og avvist anklager fra de aller mest konservative i mange år.

Ledelsen i Åpen folkekirke har derimot mest erfaring med akti­vistrollen. Forventningene til dem fra støttespillerne er store. De kan ønske å støtte alle som har stolt på dem.

Det er ikke sikkert at det er klokest.

Gå til innlegget

Søkende ateister

Publisert 7 måneder siden - 3021 visninger

Kjære Gud, ba Inga Marte Thorkildsen. Selv om hun ikke tror på Gud.

«We calculate you are a 100% humanist», var beskjeden jeg fikk fra British Humanist Association. Jeg hadde tatt nettesten deres og fikk selvsagt tilbud om å melde meg på deres ukentlige nyhetsbrev. Dessuten fikk jeg en liste over britiske livssynshumanister som jeg eventuelt kunne identifisere meg med: Stephen Fry, Ricky Gervais og Richard Dawkins.

Problemet var at jeg er kristen. Testen tok ganske enkelt ikke hensyn til at det er mulig å være det, og samtidig ha ­vitenskapen som utgangspunkt for sitt verdensbilde. Det er mulig å ha medmennesket som utgangspunkt for livsførsel og etikk, og samtidig tro at Gud ønsker at det skal være slik. Det går an å erkjenne at vi ikke kan vite, men samtidig håpe og tro.

«Mange mennesker er humanister, ofte uten å vite det selv», var beskjeden fra de britiske livssynshumanistene, som selvsagt ville ha meg som medlem. Min umiddelbare respons var: Mange mennesker har dybder som British Humanist Association ikke gir noen tegn til å forstå.

«Veldig rart»

Det gjelder ikke minst ateister. Inga Marte Thorkildsen er en av dem som bruker denne merkelappen på seg selv. Likevel ba hun til Gud.

Det var ingen som tvang henne. Torbjørn Røe Isaksen, vår ikke-troende men «kulturkristne» utdanningsmister, satt på samme stol dagen etter. Han ba ikke. Men Thorkildsen sa «kjære Gud».

«Nå må kristne slutte å la seg lure av politikere», skrev en mann på facebooksiden hennes. «Finnes det ikke anstendige ­politikere lengre som har integritet og ryggrad til å stå for det de mener lengre? Dette er totalt bortkastet tid og en farlig utvikling», var utbruddet fra en annen.

De representerte kanskje to motsatte, men veldig like, tilnærminger til tro og ikke-tro: Kristnes syn på at ateister har valgt bort det som er større, og derfor er i hendene på en uforklarlig destruktiv kraft. Og ateisters syn på at kristne har kastet fornuft og rasjonalitet på båten, og derfor er i hendene på en uforklarlig, destruktiv kraft.

Svaret til begge er at mennesket i sitt vesen er søkende. At årsaken til både tro og ateisme i mange tilfeller kan være identisk: Det handler om lengselen etter det som er sant, det som er godt, det som kan gi trygghet og fred.

En årsak til undring

«Gi voksne klokskap og innsikt (...), gi oss kraft og engasjement», ba Inga Marte Thorkildsen. Og hun gikk enda lenger: «Inne i oss finnes litt av deg, Gud, av din skaperkraft.»

Det går an å plukke bønnen fra hverandre. Å hevde at hun var nær ved å utviske skillet mellom skaperen og skaperverket, og at dette er typisk for alle som har satt mennesket i Guds sted.

Men det er også mulig å se det som en erkjennelse av at det finnes en uforklarlig kraft som kunne vært forklart med psykologi, hvis det bare ikke hadde vært for at det preger alt som har liv.

Kirken bruker ordene «Guds opprettholdelse av skaperverket ved sin livgivende ånd». En ateist vil kanskje kalle det en ­årsak til undring, noe som gjør at mange av dem ikke slutter å være ­søkende, men tvert imot har dyp respekt for troende.

Didrik Søderlind er en av dem. Da han gikk til nattverd i Lambertsseter kirke, begynte han å gråte. Følelsene overrasket ham selv.

Det betyr ikke at vi kan trekke trosstandpunktet hans i tvil, men at vi gjør en stor feil hvis vi plasserer han og andre ateister i bestemte båser. Det er jo det Richard Dawkins gjør når han forutsetter at alle troende tar utgangspunkt i det gudsbildet han selv avviser så sterkt.

Lengsel

Jeg var 19 da jeg første gang åpnet Augustins Bekjennelser. Det så ut som en bok om hvile, for det var jo sånn den begynte: «Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.»

I stedet fant jeg en bok om en uro som aldri sluttet. Eller en bok om en hvile som verken kunne plasseres øverst i Maslows behovspyramide eller defineres som stillstand eller metthet, men tvert imot innebar en uslukkelig lengsel etter noe større.

Det handler ikke om å være kristen, men om å være menneske. Det handler heller ikke om at Inga Marte Thorkildsen er kristen, eller at alle mennesker egentlig tror. Å påstå det ville være respektløst.

Men jeg tillater meg å tro at alle mennesker er skapt til noe større, og derfor søker og lengter. Og jeg blir fortsatt overrasket over hvor denne drivkraften kan dukke opp, og hvor sterk den kan være. Det burde jeg ikke bli.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Så samles vi på valen
av
Kjetil Bergmann
rundt 3 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Om å gjøre Gud mindre
av
Johs Ensby
rundt 3 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Sylvi Listhaug til besvær
av
Farhan Shah
rundt 4 timer siden / 169 visninger
3 kommentarer
Pilegrim i 2017
av
Bernt Aanonsen
rundt 7 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Gule og røde roser
av
Nils-Petter Enstad
rundt 9 timer siden / 409 visninger
0 kommentarer
Høye skuldre og olme blikk
av
Håvard Nyhus
rundt 18 timer siden / 1334 visninger
3 kommentarer
Bispevalg
av
Øyvind Norderval
rundt 23 timer siden / 184 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Bispevalg
11 minutter siden / 184 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Sylvi Listhaug til besvær
20 minutter siden / 169 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Hva mener biskop Braut?
30 minutter siden / 3962 visninger
Roald Øye kommenterte på
Sylvi Listhaug til besvær
rundt 1 time siden / 169 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Sylvi Listhaug til besvær
rundt 1 time siden / 169 visninger
Kari Rein Time kommenterte på
Menneskeverdet er en ­konstruksjon – heldigvis
rundt 2 timer siden / 1012 visninger
Morten Andreas Horn kommenterte på
Menneskeverdet er en ­konstruksjon – heldigvis
rundt 3 timer siden / 1012 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Papirlest
rundt 4 timer siden / 276 visninger
Svein Skjei kommenterte på
Høye skuldre og olme blikk
rundt 4 timer siden / 1334 visninger
Kari Rein Time kommenterte på
Menneskeverdet er en ­konstruksjon – heldigvis
rundt 4 timer siden / 1012 visninger
Arne Mørk Midtbø kommenterte på
KrF; er makt viktigere enn ærlighet?
rundt 5 timer siden / 148 visninger
Les flere