Alf Gjøsund

Alder: 3
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Aktivistene til listene

Publisert over 5 år siden

Så du vil til Kirkemøtet for å bestemme Den norske kirkes homosyn? Prisen er fire lange år med kirkepolitikk.

– Jeg har fått spørsmål om jeg vil la meg foreslå som kandidat til kirkevalget. Svarfristen er midten av januar, sa en gjest i et av romjulens middagsselskaper. 

Hun er ett av av noen tusen kirkemedlemmer som har fått dette spørsmålet i desember. Selv fikk hun det fra menighetsrådet, som vil foreslå henne for bispedømmets egen valgkomité. Andre vil bli spurt av aksjonsgruppen Åpen folkekirke, som har varslet egne valglister.

Benkesliter

Jeg minnet henne på at høstens kirkevalg kommer til bli tidenes homovalg. Mediene har selv signalisert det. Om de glemmer det, vil Åpen folkekirke minne dem på det. Siden de har kjønnsnøytral vigselsliturgi som kampsak, er dette deres eneste sjanse til å få oppmerksomhet. 

Det tar min bekjente med stor ro, siden hun er en liberaler i dette spørsmålet. Samtidig er hun opptatt av langt mer enn de homofiles situasjon. Det kommer vel med når hun skal vurdere om hun har tid og arbeidslyst nok til å stille til valg. Blir hun stemt inn, betyr det fire års hardt frivillig arbeid for bispedømmet sitt.

Der handler det ikke om ja eller nei til homobryllup. Der blir det budsjetter, tjenesteboliger, gravferdsforskrifter og leting etter kandidater til lokale råd og utvalg. Det blir personalkonflikter med bare tapere og valg av kandidater fra tomme søkerlister til prestestillinger som er utlyst for tredje gang.

Og når hun endelig kommer til Kirkemøtet, og den store kampen om vigselsliturgi for likekjønnete er unnagjort, så venter alle de andre sakene: tekstrekker, tilskuddsforvaltning og valgregler. Tilstandsrapporter skal leses og kveldene brukes til komitéarbeid om formelle strukturer. Alt sammen for en kirke som kanskje har havnet på et motsatt standpunkt av hennes eget i homofilispørsmålet. 

Man må ikke elske forvaltning og byråkratiske utredninger for å være medlem av bispedømmerådet. Men hvis man ikke gjør det, bør man brenne seriøst for Den norske kirke.

Hjertesaken

Noen mener det vil være uheldig om homosaken blir det ene spørsmålet som avgjør stemmegivningen ved kirkevalget. De har et poeng. Jeg har selv sett hvor dårlig det tar seg ut å være aktivisten som stort sett sløver når de ordinære sakene behandles, men kvikner til når ene, store hjertesaken kommer opp.

På den annen side er det grunn til å tro at de fleste nominerte ligner på min bekjente. De er ikke bare aktivister, men identifiserer seg med hele kirkens arbeid. Det gjelder forhåpentlig også de som stiller opp for Åpen folkekirke. 

I så fall sier de ja til nominasjon fordi de etter en nøye vurdering har havnet på et ja til ekteskapsloven. De ser behovet for at også homofile skal kunne gi hverandre et løfte om livslangt samliv. At kirken bør velsigne alles ønsker om troskap og forpliktende rammer i parforhold. 

De fleste har også respekt for dem som tenker tradisjonelt om slike spørsmål. De er enige om at kirken bør ha rom for mer konservative prester. De ser dessuten behovet for etiske grenser i en rekke andre spørsmål, som samboerskap og surrogati. 

Det må gi en viss bismak at mange av dem som legger navnet deres i urnen, ikke vil ta slike spørsmål veldig alvorlig. De ønsker kandidater som sier ja til flertallets mening. Hadde de visst at selv de mest homovennlige biskopene sier nei til å bo sammen uten å gifte seg, ville noen av dem kanskje droppet hele valget. 

Disse velgerne vil bli dypt skuffet når lokalavisen melder at du ikke vil gi fast ansettelse til den populære prestevikaren fordi han ikke vil gifte seg med samboeren. Du gikk da vitterlig til valg på et ja til kjærligheten. 

Konservative aktivister

Problemet kan bli like aktuelt på høyrefløyen i Den norske kirke. Den varslede homovinklingen vil gjøre terskelen høyere for å la seg nominere. Det gir en større mulighet for at også konservative aktivister melder seg til valg. Noen av dem vil slite med engasjementet dersom det endelige resultatet av homokampen blir motsatt av det de håpet.

Dessuten må også de ta inn over seg kirkens behov for praktiske løsninger. De må svare for kompromisser som vil vekke mishag blant de konservative velgerne. Og er det noe høyrefløyen i kirken har til felles med venstresiden, er det det at kompromisser gjør dem veldig, veldig skuffet.  

Om dette ikke tar fra deg motivasjonen til å jobbe samvittighetsfullt på fritiden med små og store saker, til å stå rakrygget i en kirke der muligheten til anonymitet er i ferd med å forsvinne – i fire lange år – da er det deg kirken trenger.

Kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papirutgave tirsdag 6. januar.

Alf Gjøsund er kommentator i Vårt Land

Gå til innlegget

HEF - kirkens beste venn

Publisert over 5 år siden

Hvem står opp for sårbare mennesker når kristendommen bikker over og blir skadelig?

Det er ikke så populært å være humanetiker lenger. Du hører det på stønnene fra folk flest – ikke når NRK sender 60 timer med salmer, men når humanetikerne klager på det. Du ser det på skuldertrekkene når forbundet krever slutt på skolegudstjenestene for 58. år på rad.

Og du ser det på presisjonsnivået til kritikerne. Du sammenligner ikke Human-Etisk Forbund med Taliban, som Trond Blindheim gjorde i begynnelsen av desember, med mindre du vet at folk unner dem litt tyn.

Men nå er både førjulsdebattene og julemiddagen unnagjort. Vi kan slakke på beltet og tillate oss litt ettertanke. Fortjener egentlig humanetikerne all denne kritikken?

Skal vi koste på oss litt ærlighet, er kanskje avstanden mellom kristne og humanetikere noe overdrevet. Hva var det misjonsmannen Espen Ottosen skrev i en bok forleden? At han til tider kjenner seg dratt mot ateismen. At han noen ganger synes det er vanskelig å tro at det finnes en allmektig Gud og et evig liv.

Når man kan tvile såpass i Misjonssambandet, hva da med vanlige kirkefolk? Antakelig er det ganske mange kristne som i mørke stunder fristes til å sette nettleseren på privat og sniktitte litt på forbundets medlemssider.

Når vi også vet at selv de mest innavlede humanetikerne knepper hendene i utrengsmål, må vi kanskje slå fast at vi er likere enn vi liker.

Men det er i mørke stunder. Til daglig har vi stikk motsatte agendaer, tenker noen.

Jeg er ikke så sikker på det. I mange saker fortjener Human-Etisk Forbund takk for samarbeidet.

Og da tenker jeg ikke på at ingen ting samler den Den norske kirke mer enn en real fight mot forbundet. Vi snakker om en kirke som ellers er i konstant strid med seg selv og kaller hverandre kjettere i diskusjoner om bibelsyn, politikk og samlivsspørsmål.

Men så skjer denne underlige magien hver advent: Noen humanetikere ymter frampå om ikke et sivilisert samfunn bør slutte med gudstjenester i skoletiden. Og kirkens medlemmer reiser seg, fra det trangeste bedehus til den romsligste domkirke, og står side om side i kampen mot sin felles fiende. Ingen artikkel genererer så mange heiarop og likes på tvers av teologiske skillelinjer som et sleivete spark mot Jens Brun-Pedersen.

Langt viktigere er det at humanetikerne tar tak i problemer som burde være kirkens ansvar.

For hvem står opp for sårbare mennesker når kristendommen bikker over og blir skadelig? Når barn utsettes for usunn karismatikk og syke pensjonister lures til å betale for det de håper er et mirakel?

For en engasjert humanetiker er ingen pastor for betydningsløs eller rar til å konfronteres med sunn fornuft. Jeg kjenner en del av disse humanetikerne, og har aldri opplevd at det er kristendomshat som driver dem. I mange tilfeller er det ærlig, real solidaritet.

For ikke å snakke om kampen mot kommersiell, nyreligiøs utnyttelse av mennesker. De som har vært på alternativmesse vet hva jeg snakker om.

Teologer, som burde ha den beste kompetanse på religion, sitter med lua i fanget. Det er kanskje ikke så lett å advare mot auralesing til tusen kroner timen når man selv tjener en halv million i året på å forkynne noe overnaturlig. Men skeptikerne i Human-Etisk Forbund tar saken med klar og rasjonell argumentasjon. Kanskje noen ganger uten særlig mye forståelse for årsaken til at folk søker det uforklarlige, men oppgjøret er likevel nødvendig.

Vi kunne også snakket om kampen for likebehandling av livssyn. Etter manges mening har Den norske kirke på ingen måte tatt inn over seg hvordan det er å være minoritet. Der frikirkene mer eller mindre høflig har innfunnet seg i skyggen av den store statskirken, har humanetikerne frimodig tatt opp kampen. Igjen og igjen har de advart majoritetskirken mot å ta sin plass i samfunnet som en selvfølge, helt til frikirkene i kjølvannet av livssynsutvalgets rapport tok bladet fra munnen og sa: Det stemmer. Forbundet snakker for oss også.

Man kan være enig eller uenig med forbundet i denne kampen, men den har vært prinsipiell og konsekvent. Den norske kirke gjør klokt i å lytte. Hvis ikke kan det oppfattes som arroganse. Det vil ikke lønne seg i en tid med fallende dåpstall.

Mens kristne feirer at Gud ble menneske, og humanetikerne mumser ribbe og medisterkaker fordi de mener vi har gjort dette siden Tor og Odin, er det på sin plass å takke humanetikerne for kampen for mennesket. På vegne av kirken. Siden den ikke sier det selv:

Dere ønskes en fortsatt fredfull julehøytid. Men bare til over nyttår. Da trenger vi dere igjen.

Gå til innlegget

De sterkes tankesmie

Publisert over 5 år siden

Er Skaperkraft i ferd med å bygge opp en ny generasjon vellykkede, ­egoistiske kristne?

Jeg kan ikke huske én debatt de har skapt, sa NRK-redaktør Kyrre Nakkim sommeren 2012. Han snakket om tankesmien Skaperkraft, som da hadde eksistert i vel et år.

Etter to og et halvt nye år, har de tredoblet sin synlighet i vanlige dagsaviser. Problemet er bare at tre ganger så mye som nesten ingen ting, er fortsatt nesten ingen ting. I 2014 var Skaperkrafts navn nevnt i to-tre artikler i vanlige aviser av betydning. Det blir lite samfunnsdebatt av det.

Stolthet blant kristne

Men det er i vanlige aviser. I de kristne avisene har Skaperkraft langt større gjennomslag. Særlig avisen Dagen har dekket utspillene fra tankesmien. Den konservative avisen har omtrent halvparten av artiklene om Skaperkraft. 20 prosent står i Vårt Land.

Den kraften Skaperkraft mangler i samfunnet, tar de med andre ord igjen i den interne kristne debatten.

Det er ikke det de ønsker mest, men det er heller ikke i strid med målsettingen. Tankesmien vil nemlig engasjere konservative kristne, ha dem ut av kirkene og bedehusene med sine verdier og livssyn. Ikke med refs og fordømmelse, men med konstruktivt samfunnsengasjement.

Det finnes tegn på at de har hatt betydning for identiteten i noen kristne miljøer. «Skaperkraft har skapt en ny stolthet blant yngre kristne», sa en toneangivende kristenleder til meg. Han snakket om bredden i engasjementet, om at kristne kan snakke om sosialetikk uten at det nødvendigvis handler om homofili, abort og Israel. Han mente dette var i tråd med utviklingen i konservative, bibelorienterte kirker over hele verden.

Unge herr Skaperkraft

Så hvordan ser en slik «Skaperkraft-kristen» ut? Hvilket samfunnsyn har han? Hva engasjerer ham? Hvis vi samler tankesmiens engasjement gjennom fire år i én person, ser vi denne utviklingen:

Den første tiden famler han litt rundt, kanskje på leit etter identiteten sin. Litt sexrefs her, litt støtte til tradisjonell familiestruktur der. Han snakker om disiplin i skolen og gjør også noen forsiktige forsøk på å snakke om toleranse.

Men i 2013 skjer det noe. I kjølvannet av Stålsettutvalgets rapport forteller han at «Gud er tilbake». Det gir ham en del oppmerksomhet. Dette blir året da han etablerer seg i samfunnsdebatten.

Det er nå vi ser hva han virkelig er opptatt av. Inntrykket av en lyseblå liberalist med kristent livssyn fester seg. Han snakker om familieverdier, KRLE-undervisning, ytringsfrihet og eiendomsrett. Han legger vekt på private holdninger i integreringsdebatten. Han brenner kraftig for gründere og entrepenører og sier det er for mange kristne sykepleiere og lærere.

Han er også blitt opptatt av trafficking og slaveri. Løsningen på problemet er at folk må styrke sin private moral og gi penger til frivillig hjelpearbeid. Og politikerne må senke skatter og avgifter, slik at markedet for svarte tjenester forsvinner.

De svakeste

Det mest påfallende er alle de temaene han ikke lar seg engasjere av: Romfolk og tiggerforbud. Diskriminering av kvinner. Asylbarna. Nødhjelp og bistand.

Hvor er Skaperkraft-mannen når det gjelder samfunnets svakeste? Hva med abortsaken, som for mange konservative kristne handler om å beskytte det forsvars­løse livet. Vår manns ­engasjement handler mest om den kristne ­legens rett til reservasjon. Rusomsorg? Unge herr Skaperkraft står beskjedent i bakgrunnen, hvis vi ikke regner med et lite forsvar for hasj-legalisering.

Norske kristne har tradisjonelt vært sterkt engasjert for de svake i samfunnet. Diakoni er et honnørord blant mange lavkirkelige­ og konservative. De står bak ­organisasjoner som Evangeliesenteret og Frelsesarmeen, og de støtter et stort bistandsarbeid gjennom misjonen. Mange vil at politikk og samfunnsordninger skal preges av de samme verdiene. Det er blant annet derfor derfor­ de stemmer KrF.

De som heller til venstre politisk bruker andre ord, som solidaritet og rettferdighet, men engasjementet er det samme.

Egoisme?

Noen av disse spør seg om hvorfor vår Skaperkraft-mann er opptatt av kristne samfunns­verdier. Handler det hele om å rydde plass for seg selv i samfunnet? Er han i det hele tatt veldig opptatt av seg selv? Og tilsvarende lite engasjert for dem som virkelig trenger ham og de kristne verdiene?

Er Skaperkraft i ferd med å bygge­ opp en generasjon vellykkede, egoistiske kristne?

Det kan godt hende tankesmien skaper stolthet over at kristne endelig deltar i samfunnsdebatten uten moralisme. Men skal de skape samfunnsengasjerte kristne, må de ta en skikkelig diskusjon om hva dette engasjementet skal handle om. Liberalisten blir beskyldt for å ikke bry seg nok om dem som faller utenfor. Kan Skaperkraft ­beskyldes for det samme?

I så fall vil tankesmien få problemer med å engasjere veldig mange kristne. Egoisme har sjelden skapt folkebevegelser.

Gå til innlegget

En mørk tradisjon

Publisert over 5 år siden

Hat er hat, også når det uttales på en mild og rolig måte.

Han skjønte ingen ting, den kristne bloggeren som hadde hetset dem han var uenig med. Gikk for langt, han? Han ønsket jo bare å advare mot folk på ville veier. ­Såpass måtte de tåle.

For de fleste andre så det ut som hat.

Onsdag arrangerte statsministeren et møte om hatefulle ytringer. Noe av det som kom fram, var at «nettroll ikke sprekker i solen». Slett ikke alle opererer anonymt. Oppgjøret må gå dypere.

Mildt og uaffektert

Derfor er det på tide å snakke om det kristne hatet.

Pastoren Jan Kåre Christensen kaller navngitte mennesker for «gammel gris» og «horebukk» på bloggen til menigheten Smyrna­ i Oslo.

Abortpresten Ludvig Nessa kaller navngitte KrF-politikere for «barnemordere» på sin åpne facebookside. Han har også ­åpnet en front mot muslimer, som han blant annet kaller «femtekolonister».

Israelvennen Gro Wenske snakker åpent om å «kaste araberne ut av Israel» og mener det er galt å gi dem fulle borger-­rettigheter.

De skriver ikke i affekt. De mener de representerer en kjærlig Gud, at deres standpunkter er prinsipielle og lar seg utlede av Bibelen.

Men dersom vi snudde standpunktene mot dem de ønsker å forsvare, ville pipen fått en ­annen låt.

Dersom konservative kristne ­eller jøder ble kalt femtekolonister ville det blitt karakterisert som hat. For ikke å si når Hamas erklærer at de vil kaste jødene ut av Israel. Selv om det uttales på en mild og rolig måte i et intervju med Al Jazeera.

Er det noe Norge har lært av terroren i 2011, er det at hat kan være ganske uaffektert og prinsipielt.

Bestemor på face

Jeg har møtt kristne ledere som ser på ytterliggående kristne som utskudd. De er redde for å gi dem for stor betydning, og vil helst tie dem i hjel.

Men kristne som «liker» hatmeldingene på sosiale medier er ofte vanlige foreldre og besteforeldre. Og de er mange. De går videre til sider som «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil» på Facebook og skriver nye meldinger. De tror de gjør en god gjerning når de forteller humanetikere som Jens Brun-Pedersen at helvete venter.

Biskoper og kristenledere tar selvsagt avstand fra hatpratet. Fra liberale og konservative er budskapet unisont: Det var ikke slik Jesus møtte mennesker.

Men det er en tradisjon for sterke ord i kristendommen. ­Utsagnene som brukes er ofte hentet fra Bibelen. Apostelen Johannes skrev for eksempel at «den som gjør synd er av djevelen». Apostelen Peter skrev at de som «forvrenger skriftene» går fortapt. Det er en skjebne verre enn døden.

– Hvorfor skal ikke vi kunne si det samme, spør kristenhaterne og lar fingrene løpe løpsk på ­tastaturet.

Tradisjon

Det finnes selvsagt innvendinger mot måten de bruker Bibelen på, men de preller av. For hatpraterne finner støtte i den norske kristne lekmannstradisjonen.

Dagens misjonsorganisasjoner ble for eksempel startet ved hjelp av vekkelsespredikanter som var kjent for grove utfall mot både prester og «vanekristne». Og da jeg for noen år siden leste meg opp på frikirkenes historie, oppdaget jeg at usaklige angrep og forsøk på å latterliggjøre meningsmotstandere snarere var regelen enn unntaket. Det kom ikke fra de sosiale utskuddene, men fra topplederne.

Det var tøffe tider for 100 år siden. Vanlige folk gjorde opprør mot en autoritær, ofte nedlatende kirkelig overklasse. Det er forståelig at det kunne bli litt ampert. Men man etablerte man en lekmannskultur der sterke ord ble akseptert.

Noen tradisjoner er seiglivede. Så sent som i 2004 kalte indremisjonsgeneralen Karl Johan Hallaråker islam for en «satanisk åndsmakt» i boken Israel i aktuelt og profetisk lys.

Det var nok ikke skrevet i affekt. Han mente garantert ikke å hate. Men dersom noen hadde kalt kristendommen for det samme, kunne det fort blitt opplevd slik.

Oppgjør ønskes

Hallaråker er moderat, sammenlignet med de tre navnene i listen foran. Jeg nevner ham fordi han gir grunn til optimisme. Tidligere i høst tok han til orde for en annen tone mot muslimer. Han ønsker dialog framfor konfrontasjon.

Dessverre sa han ingen ting om sine tidligere sterke uttalelser. Dersom han skal hjelpe andre, bør han fortelle hvorfor det som var rett før er galt nå. Og kanskje ta et oppgjør med den tradisjonelle retorikken i bevegelsen sin. Det samme må enkelte frikirkelige ledere.

Dersom det skjer, kan det kristne­ hatpratet få et skudd for baugen.

Gå til innlegget

Israelsvenn gir hatet et ansikt

Publisert over 5 år siden

Teologen Gro Wenske vil kaste araberne ut av Israel.

For noen år siden var det tette bånd mellom avisen Dagen og den kristne israelsorganisasjonen Karmelinstituttet. 

Nå tar den konservative kristne avisen tidenes oppgjør med holdningene til både denne organisasjonen og grunnleggerens datter, Gro Wenske. Hun leder i dag Stiftelsen for Bibelen og Israel.

Ingen mykis

Mandag denne uken foreslo Wenske på kronikkplass i Dagen sin løsning på konflikten mellom israelerne og palestinerne. Påstandene hun kommer med er ikke for sarte sjeler:

* Araberne må ut av Israel. De vil ikke slutte med å drepe jøder før de ser sitt eget blod flyte.

* Arabernes terror er Guds straff for jødenes unnfallenhet.

* Israel burde ikke gitt araberne fulle borgerrettigheter, bare «hus, mat og arbeid».

Sjeldent tydelig

Selv for flere tiår siden, da enhver pinsemenighet eller bedehus med respekt for seg selv hadde besøk av endetidsforkynnere, var dette sjelden kost å høre fra talerstolen. 

Man la vekt på skriftord i Det gamle testamentet som man mente ga Israel rett til store områder i Midtøsten. Palestinerne ble omtalt som potensielle terrorister og islam som en ond åndsmakt. Men de politiske konsekvensene ble gjerne ikke trukket før i kaffepausen. 

Da kunne man snakke om at «Herren skal ordne opp – og det blir ikke pent.» Eller uttrykke synspunkter av den typen Gro Wenske nå setter ord på. Hun gir hatet et ansikt og får full støtte av Karmelinstituttet, organisasjonen hun selv tidligere ledet. 

Tar avstand

De sterke ordene er først og fremst en påminnelse om generasjonskløften i det lavkirkelige Norge. Selv om noen tusen fortsatt står for slike holdninger, er mange av dem pensjonister. Yngre mennesker rister på hodet av denne typen retorikk og sier at israelske og palestinske liv er like mye verdt. 

Avisen Dagen følger opp kronikken hennes på lederplass ved å karakterisere holdningene hennes som «voldsretorikk», og kalle dem «skremmende». 

«Hun tar til orde for å begå de samme overgrepene mot araberne – deportasjon og etnisk resning – som opp gjennom tidene har blitt brukt mot det folket hun gjerne vil forsvare», skriver avisen.

Så tydelig er ikke israelsorganisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ). «Dette er ikke noe vi står for,» sier direktør Dag Øyvind Juliussen, men gir samtidig honnør til Wenskes arbeid. 

Det blir som om Fremskrittspartiet hadde sagt at de var saklig uenige med rasistiske organisasjoner som SIAN og Stopp Innvandringen, men samtidig hadde gitt honnør til arbeidet deres. 

Skadelig

En annen relativt moderat israelsorganisasjon, Ordet og Israel, er foreløpig taus. Kanskje vet de at inntektene fra medlemmenes pensjoner blir mindre dersom de går hardt ut mot hatretorikken? Både denne organisasjonen og IKAJ har brukt Gro Wenske som taler, i likhet med en rekke bedehus og pinsemenigheter i Norge.  

Skal kristne organisasjoner beholde sin troverdighet må de ta langt tydeligere avstand fra rasisme og hatretorikk av denne typen og avstå fra samarbeid med personer og organisasjoner som målbærer slike standpunkter. Slike holdninger forsterker fiendebilder og skader både Israel, palestinerne og rennoméet til det lavkirkelige Norge. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2969 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1706 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1597 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1184 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1066 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 645 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere