Alf Gjøsund

Alder: 1
  RSS

Om Alf

Konstituert sjefredaktør i Vårt Land

Følgere

Svar til Johannesen

Publisert 14 dager siden - 25 visninger

Takk for synspunktene. Hvis du leser selve talen (blant annet tilgjengelig her), ser du at den ikke inneholder noe om et fysisk helvete, eller fysisk pine. 

Poenget med fysisk pine kom først opp i debatten mellom Hallesby og Schjelderup i ettertid. Det var sistnevnte som brakte det inn, i et innlegg 4. februar 1953: «For meg er det iallfall umulig å forstå Jesu ord om fortapelsen slik at han med dette tenker på et sted med evig fysisk pine». (Det er for øvrig interessant at også Schjelderup erklærer at han tror på fortapelsen, men ikke som pine.)

Dagen etter svarer Hallesby. Han skriver blant annet: «Jeg hadde i min radiotale overhodet ikke nevnt den fysiske pine i fortapelsen. Hvorfor springer så Schjelderup til og tar avstand fra den fysiske pine? Har han ikke hørt min radiotale?»

Riktig nok kritiserer Hallesby Schjelderup for å si så klart at fortapelsen ikke var fysisk pine, når Jesus kunne snakke om at legemet kunne bli kastet i helvete. Dette er et ganske vanlig argument i tradisjonell teologisk debatt , man kan ikke normativt fastslå at noe er slik eller slik hvis ikke det fastslås i Skriften. Selv sier ikke Hallesby hvordan han tolker akkurat dette,, men spør retorisk: «Er ikke den sjelelige pine langt verre enn den legemlige?»

Mitt poeng i lederen var selvsagt ikke å gjøre Hallesbys helvetestale mildere enn den var. Poenget er at når talen ikke inneholder noe om fysisk pine, og Hallesby dernest bekrefter at han ikke hadde snakket om det, blir det feil å si at han gjorde det. 

Det viktigste er imidlertid ikke å karikere andres ståsted, for eksempel ved å si at de står for dette synet. Det er ikke tvil om at «evig fysisk pine» framstår som et mindre reflektert og nyansert syn på fortapelsen enn alternativene, dermed virker påstanden stigmatiserende. 

Dernest er det «fysiske» synet langt mindre fleksibelt, og gir færre tolkningsmuligheter enn alternativene. Å klistre et slikt syn på grupper som ikke har det, gjør debatten mer polarisert enn nødvendig. 

Gå til kommentaren

Publisert 28 dager siden - 25 visninger

Takk for både lykkeønskning og hilsen, Johan Velten. Når grupper ber meg om å få treffe meg, som i dette tilfellet (verken VL eller jeg var arrangør), forsøker jeg å stille opp uansett hvem det er.

Som avis er vi ikke aktører, vi er tilrettelegger for samtalen om tro og livssyn i Norges. Jeg tror nok ikke at et arrangement som det du beskriver avslutningsvis er helt innenfor vårt mandat, men kanskje noen andre kan ta initiativ til det. Jeg tror det er mange sår som trenger å helbredes.

På den annen side har du helt rett i at jeg har stor tro på den offentlige samtalen der alle deltar. Jeg tror at slik samtale gjør noe med alle, også med BCC. 

Når du går såpass til hardt angrep på oss fordi vi har en spaltist fra BCC, glemmer du at vi også er åpne for debatt om innholdet i det spaltisten skriver. Er innlegget godt og relevant kommer det fort inn i papiravisen, og hvis det holder seg innenfor god debattskikk blir det også liggende på verdidebatt.no. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 måneder siden - 22 visninger
Erlend Torp – gå til den siterte teksten.
Spørsmål: Står dere ved at serien gir et kart til tørste sjeler

Absolutt. Men kanskje ikke et så utfyllende kart som alle ønsker. Og så absolutt ikke et kart som erstatter den personlige opplevelsen av selve stedet. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 måneder siden - 24 visninger
Erlend Torp – gå til den siterte teksten.

St. Birgitta er anonym. Han eller hun er subjektiv. Han eller hun kan ta feil. Dere er ikke sikre på hva han eller hun skal se etter. Dere vet ikke hvorfor han eller hun legger merke til bestemte ting.

Men dere drister dere altså til å si at dette skal være et kart for tørste sjeler?

Det jeg egentlig sier, er at St. Birgitta er et menneske. Og at dette ikke er en normativ vurdering av gudstjenestene, vi ønsker lesere som forholder seg kritisk til det som kommer på trykk. Vedkommende har selvsagt en bestilling fra oss, men vi kan ikke forutse, og dermed detaljstyre inntrykkene.    

Når St. Birgitta er anonym, er årsaken ganske enkelt at menighetene ikke skal vite at den som kommer skriver om gudstjenestene for Vårt Land.

Gå til kommentaren

En overordnet strategi

Publisert rundt 2 måneder siden - 51 visninger

Men du tøyer troverdigheten til bristepunktet. Hvor ensidig ønsker du å være? Hvor mye vil du lukke øynene for?

Ja, det brukes sterke ord mot BCC, men ikke glem at det også ligger sterke historier bak. Og når du nå toner ned kritikken mot BCC, hvorfor øker du den den andre veien? Dette skaper en ubalanse som det er vanskelig å forstå.

Du stiller et interessant spørsmål, Magne. Det har selvsagt som bakteppe at jeg nå er redaktør for Vårt Lands religionsdekning, samtidig som jeg har BCC-bakgrunn. Dessuten var jeg for ca 15–20 år siden en profilert kritiker av BCC. Denne rolleendringen er en fair sak, men det er viktig for meg å være åpen om den, slik at leserne kan ha den i mente. Derfor nevnes det i alle kommentarartikler som handler om temaet.  

Som religionsredaktør kan jeg selvsagt ikke opptre som en aktivist og kritiker av BCC. Alle trossamfunn skal behandles på samme grunnlag i Vårt Land. Vi har en strategi for denne dekningen: Vi ønsker å trekke kristne og religiøse minoriteter – inn i den felles samtalen om religionens plass i samfunnet. Vi ønsker å dekke de viktige endringene  som skjer på makroplan i religionsnorge, og forklare bakgrunnen for disse endringene. Vi ønsker å hjelpe leserne til å forstå hvorfor folk tenker og tror som de gjør, snarere enn å vise fram «det rare» ulike kristne tror på til glede for et gjennomsekulært publikum. 

I denne strategien har vi også valgt bort noe, nemlig det som tidligere sementerte oss som en avis for Kristen-Norge som segment. Nå styrer vi utenom mange detaljsaker om kristne aktører nettopp fordi de ikke er viktige i et makroperspektiv. Mens vi før kunne rydde forsiden for en sak om overgrep eller økonomisk utroskap i kristennorge, lager vi nå gjerne bare en bitte liten nyhetsmelding. Derimot kan vi bruke anledningen til å skrive om hvordan Kristen-Norge har hengt etter eller ligget foran resten av samfunnet i synet på slike saker generelt. Andre saker kan vi styre helt utenom, selv om aktørene er kristne menigheter, fordi de tematisk ikke handler om tro og ideologi.

Dette får også betydning for hvordan vi skriver om trossamfunn som BCC, både på nyhetsplass og i våre kommentarer. Endringer og utvikling i BCC er for eksempel viktigere enn enkelte lederes økonomiske disposisjoner, som både er utenfor vårt kompetansefelt og utenfor vår prioriterte tematikk. 

Som redaktør i Vart Land er jeg også kommentator med rett til å mene, men jeg kan ikke opptre som aktivist. Mitt oppdrag er å analysere og forklare, ikke å ta parti. I det oppdraget kan jeg bruke min kunnskap om BCC på en ny måte enn tidligere. Det faller ganske lett for meg, fordi jeg har gjennom en lang periode stått helt utenfor diskusjonen om BCC, både privat og offentlig. Oversikten over hele Religions-Norge, som jeg har fått både gjennom jobben og studier, kaster et nytt lys over bildet, det samme gjør innsikten jeg de senere årene har fått om religiøse minoriteters måte å tenke på. Dette gjør det ganske fremmed for meg å innta en aktivstrolle i møte med BCC. 

Verken jeg eller Vårt Land driver med et taktisk spill med den hensikt å påvirke dem, det ville gjort oss til aktører. Men som nevnt har vi en generell strategi på at vi ønsker minoritetene ut på den offentlige arenaen. Vi tror vi har noe å lære av dem, og vi tror de kan tilføres noe, totalt sett øker det vår felles evne til forståelse og sameksistens. Vår journalistikk om BCC har med andre ord en prinsipiell basis som er forankret i grundige strategidiskusjoner. Linjen følges i møte med alle trossamfunn, ikke bare overfor BCC.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Fordekt rasisme
11 minutter siden / 345 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
16 minutter siden / 7954 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
21 minutter siden / 7954 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
31 minutter siden / 7954 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
39 minutter siden / 482 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
42 minutter siden / 7954 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7954 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7954 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7954 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7954 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7954 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7954 visninger
Les flere