Alf Gjøsund

Alder: 0
  RSS

Om Alf

Religions- og debattredaktør i Vårt Land

Følgere

Innrapportert

Publisert 29 dager siden - 31 visninger

Siden Øye skriver at han har rapportert inn innleggene, kommer en respons her: 

Hallum har ikke behov for å delta konstruktivt i samtalen, kun for å markere avstand. Det er ikke særlig konstruktivt å kalle andres bidrag for pjatt, men det er lov så lenge han ikke går på person.

Kristiansen er nærmere grensen, han bruker hersketeknikker og kan tolkes slik at han kun har forakt til overs for sin motdebattant (deltar i debatten av «medlidenhet»).  Nå er det åpenbart at årsaken skyldes innholdet i innlegget, ikke andre sider ved vedkommende, men jeg vil likevel foreslå at Kristiansen avstår fra  å bruke slike metoder. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 måned siden - 23 visninger

Jeg gjør oppmerksom på at jeg har skrevet en kommentar om dette temaet. Den finnes i en egen tråd:

Provokasjon fra et lukket univers 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 måneder siden - 15 visninger
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.

Må en kunne dokumentere alle sine meninger?

Hvis noen mener en kommer med løgn, får innlegger komme tilbake og forklare det nærmere.

Det er viktig å skjelne mellom faktagrunnlaget for meningsdannelse, og meningene i seg selv. Som understreket i teksten er det ikke meningssensur på verdidebatt.no. Derimot må det som presenteres som fakta kunne underbygges. Noen meninger er dessuten så åpenbart i strid med fakta at de blir usaklige og dermed uegnet til debatt.

Som nevnt er verdidebatt.no et nettsted for debatt, ikke for spredning av sjikane og usakligheter. I slike tilfeller vil teksten derfor bli slettet.

Gå til kommentaren

For ordens skyld

Publisert 2 måneder siden - 15 visninger

Vårt Lands synspunkter uttrykkes i lederartiklene. Vi har en rekke kommentatorer med ulikt syn på ting, dette kan ikke uten videre defineres som Vårt Lands syn. Derimot er synspunktene til kommentatorene naturlig nok innenfor det meningsrommet en Vårt Land-kommentator tillates å ha.

Gå til kommentaren

Takk for svar!

Publisert 2 måneder siden - 19 visninger
Odd Sverre Hove – gå til den siterte teksten.

Derfor stoler jeg også på opplysningene Jesus og apostlene gir om en usynlig demonhær.

Denne tiltroen ligger så i den ene vektskålen, mens Gjøsunds dementi ligger i den andre. Hvor tung egenvekt har så Gjøsunds votum - i konfrontasjon med votumet fra Jesus og apostlene?

Mitt svar: Ingen egenvekt overhodet.


Takk for tilbakemeldingene på teksten min til alle!

Jeg synes Hove trekker det litt langt når han tolker teksten som et «ontologisk dementi» og et «vantro-vitnesbyrd». Jeg har jo ikke fornektet demonenes eksistens. Tvert imot bruker jeg uttrykket selv: («... kan godt se for meg at en mann med en sånn autoritet og styrke (...) kunne få både sykdommer og demoner til å forsvinne.») Jeg skriver også om «demonene som herjet for to tusen år siden, og for så vidt gjør det fortsatt».

Jeg mener tvert imot at det er mulig å tro på Bibelen fra a til å og samtidig bruke andre og mer presise navn på de demonene som herjet i disse fortellingene.

På Bibelens tid var «onde ånder» en svært vanlig diagnose. I vårt samfunn er det ikke det. Hva tror Hove om det? Har de onde åndene sluttet å angripe mennesker? Eller tror Hove at det finnes mange besatte mennesker, også i vårt samfunn, og at de med sine psykiatriske diagnoser er feildiagnostiserte? Jeg er veldig nysgjerrig på Hoves tanker om dette.

For meg er det eneste fornuftige svaret foreløpig at diagnosen «besatt av onde ånder» nå har fått andre navn.

«Vet jeg» dermed «bedre enn Jesus»? Det er et stort spørsmål som også berører ontologien. Den kristne kirke tror at Jesus var Gud – men samtidig fullt og helt et menneske. Hva innebærer det? At han skal ha gått rundt med all moderne kunnskap på innsiden av hodet, men ha holdt tett med det, er en teori som har atskillig mer dramatiske konsekvenser for bildet av Jesus, enn å tro at han også var en del av sin kulturs oppfatninger og virket innenfor rammen av disse.

At Jesu troverdighet stå eller faller ved betydningen av at han snakket til demonene synes jeg ikke holder. Han snakket til et fikentre, og det responderte spontant med å visne, uten at vi tror fikentrær har verken hørsel eller en egen personlighet av den grunn. Han kalte apostelen Peter «Satan», uten at Den kristne kirke har trodd at Peter var Satan av den grunn. Jesus snakker til hvem og hva han vil, og bryter i det hele tatt ganske mange konvensjoner, uten at vi gjør det til ontologiske bevis.

Jeg tror det går an å tro at Jesus snakket både sant og innsiktsfullt, samtidig som han snakket symbolsk og metaforisk på en måte som vi 2000 år senere må tolke så godt vi kan. Det tror jeg er en beskrivelse mange konservative kristne også vil gi Bibelen.

Derfor mener jeg det er fullt mulig å definere diagnosen besettelse annerledes, mer utfyllende, enn Jesus gjorde, uten at det dermed blir et «vantro-dementi».

Hove gjør et poeng ut av at det står mellom min troverdighet og Jesu troverdighet. Og som nærmest for å understreke hvorfor han velger å stole på Jesus istedet for meg, forsøker han å diskreditere min troverdighet ved å kalle meg «multiavhopper», hva han nå legger i det, og understreke at jeg er bare en tidel så belest som Halvard Jørgensen (der tror jeg han tar feil, en 20-del er nok mer presist) på moderne teologi. Hovde hevder også at min eneste begrunnelse er at jeg «aldri har sett noe demonbesatt menneske», men jeg kan ikke se at jeg brukte dette som begrunnelse i det hele tatt.

Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om sånn retorikk. Jeg tror at mange gode diskusjoner kan punkteres på den måten, men ofte er det ikke ment sånn. Hva tenker du om akkurat det, Hove?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Så samles vi på valen
av
Kjetil Bergmann
rundt 3 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Om å gjøre Gud mindre
av
Johs Ensby
rundt 3 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Sylvi Listhaug til besvær
av
Farhan Shah
rundt 4 timer siden / 160 visninger
3 kommentarer
Pilegrim i 2017
av
Bernt Aanonsen
rundt 6 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Gule og røde roser
av
Nils-Petter Enstad
rundt 9 timer siden / 409 visninger
0 kommentarer
Høye skuldre og olme blikk
av
Håvard Nyhus
rundt 18 timer siden / 1328 visninger
3 kommentarer
Bispevalg
av
Øyvind Norderval
rundt 23 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Bispevalg
4 minutter siden / 180 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Sylvi Listhaug til besvær
13 minutter siden / 160 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Hva mener biskop Braut?
23 minutter siden / 3961 visninger
Roald Øye kommenterte på
Sylvi Listhaug til besvær
rundt 1 time siden / 160 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Sylvi Listhaug til besvær
rundt 1 time siden / 160 visninger
Kari Rein Time kommenterte på
Menneskeverdet er en ­konstruksjon – heldigvis
rundt 2 timer siden / 1011 visninger
Morten Andreas Horn kommenterte på
Menneskeverdet er en ­konstruksjon – heldigvis
rundt 2 timer siden / 1011 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Papirlest
rundt 4 timer siden / 275 visninger
Svein Skjei kommenterte på
Høye skuldre og olme blikk
rundt 4 timer siden / 1328 visninger
Kari Rein Time kommenterte på
Menneskeverdet er en ­konstruksjon – heldigvis
rundt 4 timer siden / 1011 visninger
Arne Mørk Midtbø kommenterte på
KrF; er makt viktigere enn ærlighet?
rundt 5 timer siden / 147 visninger
Les flere