Alf Gjøsund

Alder: 0
  RSS

Om Alf

Religions- og debattredaktør i Vårt Land

Følgere

For ordens skyld

Publisert 15 dager siden - 14 visninger

Vårt Lands synspunkter uttrykkes i lederartiklene. Vi har en rekke kommentatorer med ulikt syn på ting, dette kan ikke uten videre defineres som Vårt Lands syn. Derimot er synspunktene til kommentatorene naturlig nok innenfor det meningsrommet en Vårt Land-kommentator tillates å ha.

Gå til kommentaren

Takk for svar!

Publisert 15 dager siden - 18 visninger
Odd Sverre Hove – gå til den siterte teksten.

Derfor stoler jeg også på opplysningene Jesus og apostlene gir om en usynlig demonhær.

Denne tiltroen ligger så i den ene vektskålen, mens Gjøsunds dementi ligger i den andre. Hvor tung egenvekt har så Gjøsunds votum - i konfrontasjon med votumet fra Jesus og apostlene?

Mitt svar: Ingen egenvekt overhodet.


Takk for tilbakemeldingene på teksten min til alle!

Jeg synes Hove trekker det litt langt når han tolker teksten som et «ontologisk dementi» og et «vantro-vitnesbyrd». Jeg har jo ikke fornektet demonenes eksistens. Tvert imot bruker jeg uttrykket selv: («... kan godt se for meg at en mann med en sånn autoritet og styrke (...) kunne få både sykdommer og demoner til å forsvinne.») Jeg skriver også om «demonene som herjet for to tusen år siden, og for så vidt gjør det fortsatt».

Jeg mener tvert imot at det er mulig å tro på Bibelen fra a til å og samtidig bruke andre og mer presise navn på de demonene som herjet i disse fortellingene.

På Bibelens tid var «onde ånder» en svært vanlig diagnose. I vårt samfunn er det ikke det. Hva tror Hove om det? Har de onde åndene sluttet å angripe mennesker? Eller tror Hove at det finnes mange besatte mennesker, også i vårt samfunn, og at de med sine psykiatriske diagnoser er feildiagnostiserte? Jeg er veldig nysgjerrig på Hoves tanker om dette.

For meg er det eneste fornuftige svaret foreløpig at diagnosen «besatt av onde ånder» nå har fått andre navn.

«Vet jeg» dermed «bedre enn Jesus»? Det er et stort spørsmål som også berører ontologien. Den kristne kirke tror at Jesus var Gud – men samtidig fullt og helt et menneske. Hva innebærer det? At han skal ha gått rundt med all moderne kunnskap på innsiden av hodet, men ha holdt tett med det, er en teori som har atskillig mer dramatiske konsekvenser for bildet av Jesus, enn å tro at han også var en del av sin kulturs oppfatninger og virket innenfor rammen av disse.

At Jesu troverdighet stå eller faller ved betydningen av at han snakket til demonene synes jeg ikke holder. Han snakket til et fikentre, og det responderte spontant med å visne, uten at vi tror fikentrær har verken hørsel eller en egen personlighet av den grunn. Han kalte apostelen Peter «Satan», uten at Den kristne kirke har trodd at Peter var Satan av den grunn. Jesus snakker til hvem og hva han vil, og bryter i det hele tatt ganske mange konvensjoner, uten at vi gjør det til ontologiske bevis.

Jeg tror det går an å tro at Jesus snakket både sant og innsiktsfullt, samtidig som han snakket symbolsk og metaforisk på en måte som vi 2000 år senere må tolke så godt vi kan. Det tror jeg er en beskrivelse mange konservative kristne også vil gi Bibelen.

Derfor mener jeg det er fullt mulig å definere diagnosen besettelse annerledes, mer utfyllende, enn Jesus gjorde, uten at det dermed blir et «vantro-dementi».

Hove gjør et poeng ut av at det står mellom min troverdighet og Jesu troverdighet. Og som nærmest for å understreke hvorfor han velger å stole på Jesus istedet for meg, forsøker han å diskreditere min troverdighet ved å kalle meg «multiavhopper», hva han nå legger i det, og understreke at jeg er bare en tidel så belest som Halvard Jørgensen (der tror jeg han tar feil, en 20-del er nok mer presist) på moderne teologi. Hovde hevder også at min eneste begrunnelse er at jeg «aldri har sett noe demonbesatt menneske», men jeg kan ikke se at jeg brukte dette som begrunnelse i det hele tatt.

Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om sånn retorikk. Jeg tror at mange gode diskusjoner kan punkteres på den måten, men ofte er det ikke ment sånn. Hva tenker du om akkurat det, Hove?

Gå til kommentaren

Synd, altså?

Publisert 24 dager siden - 142 visninger
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
Spørsmålet mitt er derved: er homofilt kjærlighetsliv (sex og erotikk) synd - eller er det ikke.

Hei, Levi Fragell, jeg greier ikke se for meg at jeg som kommentator skal dele ut attester for hvilke konkrete handlinger som er synd eller ikke. Ikke det at jeg gjør det privat heller. 

Jeg kan si såpass at heller ikke Vårt Land ser det som sin rolle å komme med offisielle dekreter om hva som er synd eller ikke. I redaksjonen har vi ulike standpunkter. Vi er ikke en menighet og ønsker heller ikke å opptre som en. Derimot ønsker vi å vise fram debatten, analysere den, tilføre den perspektiver gjennom både journalistikken og kommentarene våre. 

Jeg kan forstå at dette standpunktet vil skuffe den kategorien kristne som er opptatt av slike spørsmål. At en ateist, som ikke tror på synd som konsept, er veldig opptatt av at vi skal uttale oss på den måten, har jeg større problemer med å forstå. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 måned siden - 11 visninger
Hvis vi oppgir ideen om likeverdet, og tenker oss et gradert menneskesyn istedenfor, der fosterets verdi øker i takt med dets alder i mors mage, kan paradokset løses.

Vil ikke en slik gradering av menneskeverdet bli vanskelig å begrunne? For å bygge litt videre på tankeeksperimentet «Ville problemet vært løst dersom inngrepet kunne vært foretatt før fødselen, innenfor abortgrensen?»: 

Jeg vil anta at individet som ble utsatt for et slikt tenkt inngrep på et senere nivå i utviklingen ville vært kritisk til unnskyldningen «men du hadde ikke det samme menneskeverdet da vi utførte inngrepet». Med god grunn, inngrepet fikk jo unektelig en viss betydning for individet på et senere utviklingsstadium. 

Forteller ikke en slik problemstilling noe om menneskeverdet? Er det ikke sannsynlig at de fleste individer i valget mellom abort og omskjæring faktisk ville foretrukket det siste - fordi det første alternativet ville fått enda mer dramatiske konsekvenser for individet på et senere tidspunkt?  

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 måned siden - 19 visninger
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
Og til Gjøsund: Det er ikke noe rart at de forblindede oppfattet din artikkel som motstand mot omskjæring av barn. Du stilte det helt relevante spørsmålet: Burde ikke vi som kristne stå opp for den svake part. Svaret på det er åpenbart.

Jeg håper jeg viste at dette spørsmålet, som mange synes er relevant, og som i min tekst ble stilt retorisk, kan nyanseres betraktelig. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Marit Johanne Bruset kommenterte på
Barnløshet, eggdonasjon og urettferdighet
rundt 1 time siden / 156 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 2 timer siden / 4866 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
rundt 2 timer siden / 11535 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 2 timer siden / 682 visninger
Are Hegrand kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
rundt 2 timer siden / 11535 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvor er vi kristne menn når kvinnene trenger oss?
rundt 3 timer siden / 98 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 3 timer siden / 682 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 3 timer siden / 682 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 3 timer siden / 682 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 3 timer siden / 682 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Se på film vår ånd forlate kroppen da vi dør
rundt 3 timer siden / 682 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 3 timer siden / 4866 visninger
Les flere