Alf Gjøsund

Alder: 1
  RSS

Om Alf

Konstituert sjefredaktør i Vårt Land

Følgere

Svar til Magne Roland

Publisert rundt 2 måneder siden - 55 visninger

Det er helt fair at Magne Roland utfordrer journalistikken vår om Mentor-striden.

Jeg synes imidlertid ikke eksemplene han gir er de beste. Han etterlyser «kritisk journalistisk søkelys i mer enn én retning». Som eksempel peker han på manglende oppfølgingsspørsmål til Atle Sommerfeldt, som i avisen rettet sterkt kritikk mot Mentor Medier umiddelbart etter oppsigelsen av Åshild Mathisen.

Man kan selvsagt ønske seg andre vinklinger i en nyhetssak, men når vi melder at en sjefredaktør blir oppsagt, er det dette som er den store nyheten. I den forbindelse er det naturlig å ta med reaksjoner fra Kirke-Norge. Saken kunne fort sporet av om journalisten skulle bruke plass på oppfølgingsspørsmål utenfor sakens kjerne. Av dem ville det mest naturlige være om Sommerfeldt visste nok om saken til å trekke sine konklusjoner. Det var imidlertid besvart i utsagnet hans: Han uttalte seg om saken «slik den framstår».

Derimot var det fair å konfrontere Tveiten selv med kritikken og la ham svare på den. Det ble gjort på en skikkelig måte.

Det har ikke vært aktuelt for oss å hindre noen i å ytre sin mening om saken, verken på spaltist- eller debattplass. Støtteerklæringer fra begge sider har kommet på trykk. Jeg forstår at Roland reagerte på at hans første innlegg ble avvist. Det gjorde jeg selv også, og sørget for at det kom på trykk i Vårt Land ved første mulighet. Dette orienterte jeg Roland om. Derfor er jeg noe spørrende til at han bruker det som eksempel på at Vårt Land ønsker å dekke saken på en skjev måte. Det ønsker vi absolutt ikke.

Trykket i Vårt land 5. mai 2018

Gå til kommentaren

Den provoserende St. Birgitta

Publisert rundt 2 måneder siden - 26 visninger

Takk for tilbakemeldingene på denne spalten. Det tok litt tid før jeg ble oppmerksom på dem. Jeg har skrevet om dette i denne kommentaren

Gå til kommentaren

Vårt Lands dekning av Mentor-konflikten

Publisert rundt 2 måneder siden - 214 visninger

Det er ingen lett sak å dekke strid i eget mediehus, særlig ikke når den fører til at en avholdt sjefredaktør blir sagt opp. Vi har lesere som forventer å bli orientert om saken, det forplikter. På den andre siden bør vi være forsiktig med å drive aktivt oppsøkende journalistikk når vi er så tett på en sak som i dette tilfellet.

Vi har derfor forsøkt å velge en minimumsløsning: Å dekke de vesentligste hendelsene og utspillene som er blitt reflektert i andre medier, men ikke oppsøke nye vinklinger på egenhånd.

I mandagens avis kritiserer Magne Roland oss for ikke å ha «tatt fatt i» utspillene fra Åshild Mathisens støttespillere. Det er riktig at vi – av årsaker som nevnt ovenfor – ikke har gitt mye plass til problemstillingen. Da tidligere sjefredaktør Helge Simonnes reagerte mot disse utspillene, laget vi imidlertid en egen sak om dette. I den saken fikk Simonnes’ argumenter noe mer plass enn motargumentene.

Verken jeg eller noen andre i avisen har tatt aktivt stilling til hendelsene i leder- eller kommentarartikler. Det gjelder også støttemarkeringene til de ulike standpunktene, med ett unntak: Jeg har i en leder uttalt at «det er for tidlig å avskrive Vårt Land ennå» og derfor på det mest innstendige oppfordret abonnenter og lesere til å fortsette å abonnere.

At vi redaksjonelt ikke opplever oss bundet av utspill fra politikere sier seg selv. Det står i Vårt Lands vedtekter at vi er partipolitisk uavhengig. For oss er dette en udiskutabel linje.

Så er det alltid nødvendig å være ydmyk når lesere opplever at vi dekker et sakskompleks på en ubalansert måte. Sakens dynamikk gjør det krevende å gjøre alle lesere fornøyd: Den ene sidens støttespillere er aktive, mens den andre siden har vært mer passiv, blant annet fordi man ser på saken som en personalsak. Derfor evaluerer vi dekningen vår fortløpende internt. Det er også naturlig å vurdere helheten når saken ligger bak oss.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 måneder siden - 48 visninger

Takk for konstruktive kommentarer fra Steenhoff og Hove. 

Til begge: Jeg omtaler kirken med liten k. Det må derfor ikke forutsettes at jeg sikter til en bestemt kirke, eller at jeg tar utgangspunkt i noen kirkers normative helgenlister eller syn på kvinnelige prester.

Gå til kommentaren

Svar til Johannesen

Publisert 2 måneder siden - 25 visninger

Takk for synspunktene. Hvis du leser selve talen (blant annet tilgjengelig her), ser du at den ikke inneholder noe om et fysisk helvete, eller fysisk pine. 

Poenget med fysisk pine kom først opp i debatten mellom Hallesby og Schjelderup i ettertid. Det var sistnevnte som brakte det inn, i et innlegg 4. februar 1953: «For meg er det iallfall umulig å forstå Jesu ord om fortapelsen slik at han med dette tenker på et sted med evig fysisk pine». (Det er for øvrig interessant at også Schjelderup erklærer at han tror på fortapelsen, men ikke som pine.)

Dagen etter svarer Hallesby. Han skriver blant annet: «Jeg hadde i min radiotale overhodet ikke nevnt den fysiske pine i fortapelsen. Hvorfor springer så Schjelderup til og tar avstand fra den fysiske pine? Har han ikke hørt min radiotale?»

Riktig nok kritiserer Hallesby Schjelderup for å si så klart at fortapelsen ikke var fysisk pine, når Jesus kunne snakke om at legemet kunne bli kastet i helvete. Dette er et ganske vanlig argument i tradisjonell teologisk debatt , man kan ikke normativt fastslå at noe er slik eller slik hvis ikke det fastslås i Skriften. Selv sier ikke Hallesby hvordan han tolker akkurat dette,, men spør retorisk: «Er ikke den sjelelige pine langt verre enn den legemlige?»

Mitt poeng i lederen var selvsagt ikke å gjøre Hallesbys helvetestale mildere enn den var. Poenget er at når talen ikke inneholder noe om fysisk pine, og Hallesby dernest bekrefter at han ikke hadde snakket om det, blir det feil å si at han gjorde det. 

Det viktigste er imidlertid ikke å karikere andres ståsted, for eksempel ved å si at de står for dette synet. Det er ikke tvil om at «evig fysisk pine» framstår som et mindre reflektert og nyansert syn på fortapelsen enn alternativene, dermed virker påstanden stigmatiserende. 

Dernest er det «fysiske» synet langt mindre fleksibelt, og gir færre tolkningsmuligheter enn alternativene. Å klistre et slikt syn på grupper som ikke har det, gjør debatten mer polarisert enn nødvendig. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

MDGs skjebnevalg
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 139 visninger
0 kommentarer
Riv kirkens pyramider
av
Gunnar A Nordby
rundt 9 timer siden / 170 visninger
2 kommentarer
Skilles og møtes er håpets sang
av
Per Arne Dahl
rundt 9 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Talenten
av
Trygve Skogrand
rundt 9 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Jo, Listhaug er politiker
av
Arne D. Danielsen
rundt 9 timer siden / 302 visninger
8 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
rundt 11 timer siden / 1200 visninger
1 kommentarer
Ikke frykt
av
Joel Halldorf
rundt 12 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
HVEM HAR SKYLDA?
av
Levi Fragell
rundt 12 timer siden / 444 visninger
7 kommentarer
Smart kirketrim
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 146 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anders Ekström kommenterte på
Endens tid
2 minutter siden / 1698 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
11 minutter siden / 1698 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
13 minutter siden / 413 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
30 minutter siden / 1698 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
32 minutter siden / 413 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
33 minutter siden / 302 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 1698 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 1698 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 1698 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Jonas håper fortsatt på sentrum
rundt 1 time siden / 1090 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 2 timer siden / 1698 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Endens tid
rundt 2 timer siden / 1698 visninger
Les flere