Alexander Tymczuk

Alder:
  RSS

Om Alexander

Følgere

Ny kirkesplittelse i øst?

Publisert 5 måneder siden - 194 visninger

I den ortodokse verden har det å ha en selvstendig kirke vært betraktet som nødvendig for å være en ordentlig nasjon. Ukraina har flere rivaliserende kirker, men kun den som er underlagt Moskva er anerkjent av andre ortodokse kirker. Det kan nå endre seg, men flere peker på at det kan få alvorlige konsekvenser for hele Østkirken.

Dette er en kortere versjon av en artikkel publisert på religioner.no 8.mai.

Ukraina kjemper for sin uavhengighet på flere fronter. President Petro Porosjenko har nå henvendt seg til den ortodokse patriarken Bartholomeos I av Konstantinopel med et ønske om en selvstendig ukrainsk-ortodoks kirke, løsrevet fra Den russiske-ortodokse kirke. Patriark Bartholomeos’ avgjørelse kan få store konsekvenser for Ukraina og hele det ortodokse kirkesamfunnet.

President Porosjenkos henvendelse til patriark Bartholomeos er del av en flerårig dialog mellom ukrainske myndigheter og Konstantinopel, og i 2016 stemte det ukrainske parlamentet gjennom en resolusjon om å be patriark Bartholomeos om en tomos om autokefali, eller erklæring om selvstendighet, for en ukrainsk ortodoks kirke. Som følge av henvendelsen, nedsatte patriarkatet i Konstantinopel en kommisjon for å studere spørsmålet.

I forbindelse med president Porosjenkos offisielle visitt til Tyrkia i mars i år, møtte han igjen patriark Bartholomeos, og et nytt møte mellom de to fant så sted i april. En uke senere kunngjorde president Porosjenko at han ville sende en offisiell henvendelse til Konstantinopel, der patriarken igjen blir bedt om å utstede en tomos om autokefali for den ortodokse kirke i Ukraina.

Det vanskelige valget

Patriark Bartholomeos står nå ovenfor et svært vanskelig valg. I ytterste konsekvens kan hans avgjørelse føre til et skisma i det globale ortodokse felleskapet, siden Den russiske ortodokse kirke anser Ukraina for å være en del av sin kanoniske jurisdiksjon. Metropolitt i Den russiske ortodokse kirke, Hilarion (Alfejev), og ansvarlig for eksterne kirkeforbindelser, har nylig advart om at dersom patriark Bartholomeos gir autokefali til en ukrainsk ortodoks kirke, vil det kunne føre til en splittelse i verdens ortodoksi på linje med det store skisma i 1054.

Forholdet mellom patriarkene i Moskva og Konstantinopel er allerede kjølig, noe som ble spesielt synlig da patriark Kirill av Moskva uteble fra det fellesortodokse konsil på Kreta i 2016, og patriark Bartholomeos I var én av to ortodokse kirkeledere som ikke deltok på en markering i Moskva i desember 2017. Dersom dette er symptomer på en stadig mer tilspisset maktkamp mellom Moskva og Konstantinopel, der patriark Kirill forsøker å overta plassen til patriarken i Konstantinopel som den fremste blant likemenn av ortodokse kirkeledere, kan en autokefal ukrainsk ortodoks kirke med bånd til Konstantinopel være viktig for patriark Bartholomeos for å gjenopprette noe av maktbalansen. I så tilfelle er et skisma i den ortodokse verden ikke utenkelig.

I 1996 oppstod en tilsvarende situasjon, da patriark Bartholomeos gjenopprettet en autonom estisk-ortodoks kirke, mot Moskva-patriarkens vilje. Striden endte med tre måneders brudd i kommunionen mellom de to patriarkatene, som ble løst ved et kompromiss om to parallelle, kanoniske ortodokse kirker i Estland. Ukraina er imidlertid av mye større betydning for Moskva-patriarkatet enn Estland, og opprettelsen av en autokefal ukrainsk ortodoks kirke med bånd til Konstantinopel vil være et enormt tap for patriarken i Moskva, både symbolsk og i antall troende, menigheter og rubler.

En indikasjon som kan tale for at patriark Bartholomeos kan gi et positivt svar på president Porosjenkos henvendelse er deres gjensidige omtale av Konstantinopel som Moderkirken til den ukrainske-ortodokse kirke. I henhold til ortodokse retningslinjer er det Moderkirken som kan initiere en prosess mot autokefali for en underliggende kirke, men akkurat hvordan autokefali kan gis er det ikke enighet om i den ortodokse verden (for en interessant diskusjon om autokefali i den ortodokse kirke, se her). Som president Porosjenko skriver i sitt brev til patriarken:

Dette etterlengtede dokumentet [tomos] blir ikke bare en feiring av ortodoksien, men også en handling av dyp historisk rettferdighet, for det er nettopp fra Konstantinopel at lyset fra den kristne tro ble kastet over vårt velsignede land.

De, Deres Allhellighet, er det eneste mennesket i verden som har en kanonisk rett og legitim autoritet til å løse spørsmål av denne art.

 

Et nytt kirkekart i Ukraina?

President Porosjenko har uttalt at han håper patriark Bartholomeos utsteder en tomos om autokefali i forbindelse med feiringen av 1030-års jubileet for kristningen av Kyiv Rus’ 28. juli.  Dersom patriarken faktisk gjør det, er det på ingen måte avgjort hvordan en slik kirke vil se ut (for en analyse av interessekonfliktene i denne saken, se her).

I motsetning til tidligere forsøk på å samle kirkene i Ukraina, har president Porosjenko vært tydelig på at det ikke er snakk om å opprette en statskirke i Ukraina, og at en ny ukrainsk-ortodoks kirke vil være basert på frivillig tilslutning. Cyril Hovoryn, en svært erfaren teolog med bakgrunn fra både Den russiske-ortodokse kirke og en av de ukrainske ortodokse kirkene som har tette bånd til patriarken i Moskva, påpeker at dersom patriark Bartholomeos utsteder en tomos, vil Ukraina få en situasjon med to kanoniske ortodokse jurisdiksjoner, slik det er i Estland.

Ifølge Hovoryn vil konflikten mellom ortodokse kirker i Ukraina ikke være over med dette, og det kan oppstå tvistemål rundt viktige religiøse symboler, som for eksempel Petsjerksa Lavra. På den annen side påpeker Hovoryn at en tomos vil kunne normalisere den kirkepolitiske situasjonen i landet. Ukraina er et komplekst land, også religiøst, og i Hovoryns ord vil et pluralistisk ortodoks kirkesamfunn i Ukraina være mer levedyktig enn i en situasjon med kun én kanonisk ortodoks kirke.

 

 

Gå til innlegget

En ukrainsk juletragedie

Publisert 9 måneder siden - 775 visninger

Det er ikke Jesusbarnet som står i sentrum når de ortodokse kristne i Ukraina i dag feirer jul. Det er to år gamle Evhen som preger nyhetsbildet.

Når ukrainere i dag samles rundt julebordet dekket med 12 tradisjonelle retter, er det ikke julebudskapet som preger høytiden. I Donbass brytes stadig julefreden av skuddsalver, og en toårings tragiske død har blitt symbolet på splittelsen blant ortodokse kristne i landet. Lille Evhen fra Zaporizjzja øst i Ukraina fikk aldri oppleve 2018. Nyttårsaften ble han drept da en selvmordshopper traff ham og dro ham med seg ut av dette livet. Evhen var ute og lekte med sin far i bakgården der han bodde.

Denne uendelige tragedien stikker imidlertid dypere enn foreldrenes bunnløse sorg, da en prest i den ukrainske ortodokse kirke som har tette bånd til patriarken i Moskva (UOK-MP) avbrøt begravelsen og nektet å gi gutten en siste velsignelse. Evhen ble døpt i den ukrainske ortodokse kirke med egen patriark i Kyiv, som ikke anerkjennes av andre ortodokse kirker i verden. Presten mente derfor at lille Evhen ikke var døpt i henhold til UOK-MPs kanoniske lover, og dermed heller ikke kunne begraves der.

Skandalen har preget det ukrainske nyhetsbildet i flere dager, og har skjerpet det allerede skarpe ordskiftet mellom de to ortodokse kirkene. Innbyggere i Zaporizjzja viser nå sin avsky mot prestens handling ved å legge ned leker og bamser rundt UOK-MP-kirkenes vegger, mens lederskapet i UOK-MP i Zaporizjzja lover, i noe som minner om et desperat forsøk på å dempe reaksjonene, å gi lekene til vanskeligstilte barn for å hedre Evhens minne. UOK-MP virker også å være delt i denne saken. Metropolitt Luka av Zaporizjzja har støttet prestens beslutning, og ser en større åndelig mening i tragedien – han mener dette er djevelens verk for å splitte kristne i selve julehøytiden. Andre kirkeledere og prester i UOK-MP tar avstand fra prestens handling.

Denne skandalen kommer selvsagt svært ubeleilig for UOK-MP, som allerede sliter med å forsvare sine tette bånd til patriarken i Moskva i en tid med stor mistro til Russland som følge av krigen i Donbas. UOK-KP vet å utnytte slike saker i maktkampen med UOK-MP om de ukrainske ortodokse troende, en maktkamp som også er del av en større maktkamp mellom patriark Kirill i Moskva og patriark Bartholomeus I. Samtidig har en nylig lovendring i det ukrainske parlamentet gitt lokale menigheter større makt og frihet til å bytte kirketilhørighet. Det vil sannsynligvis medføre at enda flere prestegjeld skifter fra UOK-MP til UOK-KP (for et kart over prestegjeld som allerede har skiftet kirketilhørighet, se her). I denne situasjonen er skandaler med voldsomme folkelige reaksjoner det siste UOK-MP trenger. Hvor store konsekvensene av Evhens tragiske bortgang vil være, gjenstår derfor å se.

Gå til innlegget

Kirkeskandale i Ukraina

Publisert over 3 år siden - 309 visninger

Kirkestriden mellom de ortodokse kirkene i Ukraina fortsetter. Nye avsløringer viser at en av kirkene har overført sine bispedømmer på Krim til den russiske ortodokse kirke. Ukrainske kommentatorer snakker om landssvik.

En ukrainsk tv-kanal melder nå om at en av de ortodokse kirkene i Ukraina (UOK-MP), som sogner under patriarken i Moskva, har overført sine bispedømmer på Krim til den russiske ortodokse kirke (ROK). Etter at tidligere overhode av UOK-MP, metropolitt Volodymyr, døde i juli i fjor, har det knyttet seg usikkerhet til hvorvidt det nye overhodet, metropolitt Onufriy, vil endre kursen i forhold til ROK. Overføringen av bispedømmer fra UOK-MP til ROK, og den implisitte annerkjennelsen av Russlands annektering av Krim, får ukrainske kommentatorer til å snakke om landssvik. Overføringen kan tyde på at forholdet mellom UOK-MP og ROK er tettere enn noen gang, og at sannsynligheten for en sammenslått, enhetlig ortodoks kirke i Ukraina er mindre enn på lenge. Samtidig kan avsløringen føre til et økt press mot UOK-MP fra kirkegjengere og politikere i Ukraina, og at den andre store ortodokse kirken, UOK-KP, som står i sterk opposisjon til ROK, vil utnytte situasjonen til eget beste.

Her er en reportasje fra den ukrainske tv-kanalen TSN.

Her er saken omtalt på en ukrainsk nettside for kirkenyheter.

Samtidig kan ortodokse kirker i de ukrainske diasporaene komme til å spille en rolle i maktkampen som nå foregår mellom de ortodokse kirkene i Ukraina. Diaspora-kirkene ligger under patriarken i Konstantinopel, og har i et felles brev henvendt seg til patriarken om støtte i arbeidet med å slå sammen kirkene i Ukraina. Som jeg har redegjort for her, vil ikke en ny, sammenslått ukrainsk ortodoks kirke være kanonisk, med mindre en slik kirke kommer inn under patriarken i Moskva eller patriarken i Konstantinopel. Patriarken i Moskva er en svært lite sannsynlig havn for en sammenslått ukrainsk kirke, så det eneste reelle alternativet er derfor patriarken i Konstantinopel.

(Linken til siden med det felles brevet til patriarken i Konstantinopel fungerer ikke. Adressen er: http://risu.org.ua/en/index/all_news/ukraine_and_world/ukrainians_outside_of_Ukraine/59361/)

Gå til innlegget

Skjebnetid for de ortodokse kirkene i øst…?

Publisert over 4 år siden - 520 visninger

Metropolitt i den ukrainske ortodokse kirke, Volodymyr Sabodan, gikk bort tidlig lørdag morgen. Hans bortgang kan endre det kirkepolitiske kartet i øst.

Den ukrainske patriotismen som Putin ufrivillig har vekket til live i Ukraina, kan vise seg å få alvorlige konsekvenser for den russiske ortodokse kirke og patriarken i Moskva. Begivenhetene som har utspilt seg i Ukraina de siste månedene kan føre til en sammenslåing av de tre ukrainske ortodokse kirkene, noe som vil bety at den russiske ortodokse kirke mister sin innflytelse over den største av de tre ortodokse kirkene i Ukraina, og dermed også sin ledende posisjon i den ortodokse verden. Et slikt brudd vil antageligvis føre til en identitetskrise i den russiske ortodokse kirke, da en vesentlig del av de østlige ortodokse kirkenes historiske identitet er knyttet til Kyiv Rus, som ble kristnet av Volodymyr den store i 988.

 

Én ukrainsk ortodoks kirke?

 

Siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991, har tre ortodokse kirker og en gresk-katolsk kirke utgjort de største kirkesamfunnene i Ukraina. Den største av de ortodokse kirkene, den ukrainske ortodokse kirke – Moskva-patriarkatet (UOK-MP), har nære bånd til den russiske ortodokse kirke (ROK) og patriarken i Moskva, selv om UOK-MP fikk autonom status under ROK i 1992.

 

Det har lenge vært et ønske, da spesielt politisk, om å slå sammen de tre ortodokse kirkene i Ukraina. Personstrider mellom de øverste kirkelederne i de ulike kirkene har imidlertid satt en stopper for alle forsøk på sammenslåing. Det er allikevel ikke utenkelig at dagens konflikt mellom Ukraina og Russland vil vise seg å bli næringstilskuddet som avslutter en pågående modningsprosess for en selvstendig ukrainsk ortodokse kirke. Den russiske sosiologen og historikeren Nikolaj Mitrokhin påpeker at det siden oransjerevolusjonen i 2004 har utviklet seg en majoritet i UOK-MP, både blant biskoper og troende, som ønsker en sivilisert skilsmisse med ROK.

 

De ukrainske ortodokse kirkene står samlet mot russisk aggresjon

 

Alle de ulike kirkesamfunn i Ukraina har vært synlige og aktive deltakere i de siste måneders hendelser i Ukraina. UOK-KP støttet aktivt opp om demonstrasjonene i Kyiv, og åpnet sine kirker for sårede og kalde demonstranter. UOK-MP har likeledes offisielt tatt avstand fra hvordan den forrige regjeringen og ekspresident Janukovitsj håndterte demonstrasjonene i Kyiv som endte i et blodbad i slutten av februar i år. Synoden i UOK-MP har vært tydelig på at kirken tar avstand fra krav om føderalisme av Ukraina.

 

Videre har både UOK-KP og UOK-MP støttet de ukrainske militære styrkene økonomisk og moralsk. De ortodokse kirkene er også selv blitt offer for urolighetene. Blant annet har en ukrainsk ortodoks prest blitt drept av separatister ved en veisperring i Dontesk fylke.

 

Patriark Kirill og den russiske ortodokse kirke

 

Hvordan forholder patriark Kirill seg til det som nå utspiller seg i Ukraina? Patriarken blir av mange sett på, og er blitt kritisert for å være en tro støttespiller for Putin og regjeringen. Før presidentvalget i 2012 refererte patriark Kirill således til tiden etter at Putin kom til makten som et ’Guds mirakel’. Pussy Riots opptreden i Frelseren Kristus-katedralen i februar 2012 var en protest mot de nære båndene mellom ROK og president Putin.

 

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at patriark Kirill nå balanserer på en slakkline. På den ene side er han og ROK vesentlige støttespillere for president Putin, og patriark Kirill vil nok nødig si imot presidenten. På den side, dersom patriarken uttrykker uforbeholden støtte for Putins nåværende Ukraina-politikk, vil han gjøre seg svært upopulær blant flertallet av ukrainske ortodokse, inkludert medlemmer i UOK-MP. Dette vil i neste omgang kunne føre til at lederskapet i UOK-MP blir tvunget til å ta avstand fra patriarken i Moskva.

 

Nikolai Mitrokhin bemerket således i etterkant av overtakelsesseremonien av Krim 18. mars, at patriark Kirills fravær fra seremonien var påtakelig. Geistlige representanter fra de fleste andre trosretninger i Russland var til stede under seremonien, men ikke patriark Kirill. (Metropolitt Juvenal av Krutitsy og Kolomna representerte den russiske ortodokse kirke). Ingen offisiell forklaring har blitt gitt for patriarkens fravær, men Mitrokhin mener den eneste rimelige forklaringen er nettopp dilemmaet patriarken nå står midt oppe i: En for tydelig og åpenlys støtte til Putins aggresjon overfor Ukraina vil føre ROK inn i kirkens mest alvorlige situasjon det siste halve århundret, nemlig muligheten for å miste innflytelsen over den ukrainske delen av Moskva-patriarkatet.

 

”Den russiske verden” (Ruskyj mir)

 

Patriark Kirill og ROK har en vesentlig rolle som støttespillere for Putin, ved å gi Putins prosjekt en slags moralsk legitimitet. Putins prosjekt sammenfaller da også i stor grad med verdensbildet slik det fremstår for patriark Kirill. Både president Putin og patriark Kirill snakker således om den ’russiske verden’ (’Russky mir’), som omfatter hele den russiske ortodokse befolkningen i vid forstand, også utenfor Russlands grenser.

 

I 2000 vedtok bisperådet i ROK blant annet at ”Den russiske kirkes jurisdiksjon skal inkludere personer av ortodoks tro som bor på det kanoniske territoriet av den russiske ortodokse kirke i Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan og Estland, samt ortodokse kristne som bor i andre land og som frivillig tilslutter seg denne jurisdiksjonen”. En slik definisjon av kirkens kanoniske territorium er del av en større maktkamp. I følge den amerikanske ortodokse presten og forskeren Daniel P. Payne er ROK og patriarkatet i Konstantinopel i en krig om sjeler når det gjelder kanonisk territorium.

 

Denne krigen om ortodokse sjeler gjennom utvidede definisjoner av kanoniske interesseområder er til syvende og sist en kamp om makt og innflytelse i den ortodokse verden. Nesten halvparten av alle kirkegjeld som er tilknyttet patriarken i Moskva ligger i Ukraina. Brutte bånd mellom ROK og UOK-MP vil derfor bety at patriarken i Moskva mister sin maktposisjon som leder av den største kirken i den ortodokse verden. Et brudd vil også bety at den russiske ortodokse kirke blir ekskludert fra det historiske området av Kyiv Rus, den østlige ortodoksiens vugge.

 

Vil det ortodokse verdenskartet nå bli endret?

 

Patriark Kirill har tydelig vist at han ikke er interessert i å miste sin innflytelse over UOK-MP. I motsetning til sin forgjenger patriark Aleksej II, så har patriark Kirill besøkt Ukraina årlig, og til og med i de vestukrainske fylkene, der patriark Aleksej ikke ville sette sine ben. Videre avholder patriark Kirill årlig ett av den hellige synodes møter i Kyiv. Hvorvidt patriark Kirills økte oppmerksomhet mot den ukrainske ortodokse kirke veier opp for hans unnfallenhet overfor Putins Ukraina-politikk, er imidlertid lite trolig. En eventuell sammenslåing av de ukrainske ortodokse kirkene og løsrivelse fra ROK vil mest sannsynlig skje uavhengig av hva patriarken i Moskva måtte gjøre for å prøve å beholde sin innflytelse over UOK-MP.

 

Situasjonen er også kritisk for UOK-MP. For det første har metropolitt Volodymyr (Sabodan) ligget alvorlig syk siden februar i år, og har blitt midlertidig erstattet av Metropolitt Onufry (Berezovsky). Hans bortgang i morges vil føre til endringer i ledelsen i UOK-MP, men hvilken betydning dette maktskifte vil få, gjenstår å se. Videre kan kirkens sterke bånd til ROK, dersom forholdet mellom Ukraina og Russland forblir fiendtlig eller forverres, føre til et folkelig krav i Ukraina om at UOK-MP bryter med ROK. Biskop Afanasij av Luhansk (UOK-KP) har således uttalt at en sammenslåing må komme ’nedenfra’: ”Vår kirke har hatt en dialog med UOK-MP med tanke på sammenslåing i flere år, og flere ganger har en kommisjon blitt opprettet, men alt dette har foregått ’ovenfra’. Det har imidlertid ikke ført frem til noe. Initiativet må komme ’nedenfra’. Når befolkningen ønsker en sammenslåing, så har ikke patriarkene noe valg, fordi kirken er med befolkningen, og befolkningens ønske er kirkens lov”.

 

En kirke med folketomme gudstjenester er ikke en levedyktig kirke, og den avgjørende faktoren i en eventuell sammenslåing og løsrivelse av de ukrainske ortodokse kirkene er først og fremst de ortodokse troende selv. Selv om UOK-MP er den største kirken hva gjelder antall prestegjeld, viste en meningsmåling fra 2006 at flest ortodokse troende, det vil si 30 prosent, følte seg nærmere knyttet til UOK-KP. Deretter fulgte ikke-troende (26 prosent), og så UOK-MP (20 prosent). Videre viste meningsmålingen at 31 prosent av de spurte mente den ortodokse kirke i Ukraina bør være samlet under UOK-KP. Kun 11 prosent mente at den ukrainske ortodokse kirke bør ligge under ROK.

 

Andrei Kuraev, diakon i ROK, skriver således at UOK-MP allerede er tapt for patriarken i Moskva. Han trekker frem meningsmålinger som viser at presteskapet i UOK-MP ønsker å opprettholde relasjonen til ROK kun for ikke å havne i et juridisk og kanonisk vakuum. Relasjonen mellom UOK-MP og ROK, sett fra ukrainsk side, har altså ingenting med broderkjærlighet eller opprettholdelse av en ’russisk verden’ å gjøre, men først og fremst kanoniske normer. Kuraev hevder at majoriteten av prestene i UOK-MP er villige til å bryte båndene til ROK dersom patriarken i Konstantinopel gir kirken deres kanonisk ’dekning’. Bartholomeos I av Konstantinopel uttalte til Deutsche Welle i midten av mai i år at ideen om en sammenslåing av de ukranske ortodokse kirkene fortsatt er en aktuell problemstilling: ”Vi kommer ikke til å la den saken ligge. En gjenopprettelse av et ukrainsk ortodoks fellesskap er en plikt for det universelle patriarkatet og hele den ortodokse verden".

 

Den ukrainske religionsviteren Andrij Jurasj mener imidlertid at UOK-MP kan bli splittet, som en følge av at en minoritet av biskopene i UOK-MP har et totalt annerledes syn på kirkens fremtid enn majoriteten. Han mener at de fleste av biskopene i UOK-MP er for autokefali, eller i det minste en styrket uavhengighet, mens en mindre andel av biskopene, representert ved metropolitt Ahafanhel (Savina) av Odesa, har uttalt at de vil gå direkte inn under ROK dersom det blir på tale å løsrive UOK-MP, for så å tilnærme seg UOK-KP. Jurasj hevder at rundt 10 biskoper støtter Ahafanhel i hans syn. Et slikt scenario, der UOK-MP splitter seg i to deler, der den ene delen slår seg sammen med UOK-KP og UAOK, mens den andre delen blir bestående av kirkesamfunn direkte underlagt ROK, er ikke usannsynlig. Nikolai Mitrokhin hevder at mellom fem og ti prosent av de ortodokse kirkesamfunnene i Ukraina kan velge å gå inn under ROK.

 

Hvorvidt vi vil se en drastisk endring i det ortodokse kirkepolitiske kartet i den nærmeste fremtid er vanskelig å si. Det skal nok mye til for at UOK-MP skal rokke ved et mangeårig kirkelig fellesskap med ROK, for så å havne i en situasjon hvor kirkens kanoniske status er uavklart. Men kan hende har de siste måneders begivenheter vært begynnelsen på en prosess som vil gi UOK-KP en mer reell forhandlingsposisjon for en sammenslåing. UOK-KP har da også på ny tatt opp spørsmålet om sammenslåing i en henvendelse til UOK-MP, og en kommisjon ble opprettet av UOK-MP, UOK-KP og UAOK i slutten av februar i år, for å rede grunnen for en sammenslåing av de tre kirkene.

For en fullstendig versjon av denne teksten, se maidan.no

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
9 minutter siden / 2552 visninger
Ellen Hageman kommenterte på
Kirkegang og ønsketenkning
10 minutter siden / 229 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
24 minutter siden / 2552 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2552 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Høyesterett og reservasjonsrett
rundt 1 time siden / 121 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2389 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 694 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2552 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 2 timer siden / 2552 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 2 timer siden / 694 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 21274 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 2 timer siden / 2389 visninger
Les flere