Per Arne Brandal

Alder: 8
  RSS

Om Per Arne

Partiløs fritenker med kreative trekk.

Følgere

Alarmisme?

Publisert over 1 år siden

Velkjent simpel utdefinerende taktikk fra "vaktmester" NK. Den storprodusererende og allestedsnærværende skribenten makter ikke/vil ikke å se poenget: At en stat i Nord-Europa, som før var tuftet på humanisme, demokrati, modernitet, menneskerettigheter osv., ikke kan ta imot en kristen som åpenbart trenger asyl pga av interne krefter som truer med opptøyer og vold. Det jeg anklager mediene og politekere for er jo en berøringsangst og underrapportering når det gjelder disse problemene og som gjør at de antimoderne kreftene for vokse uten kritisk søkelys. NK kan jo titte på dette opptaket der den svenske journalisten Janne Josefsson knuser MSM og deres berøringsangst for urett i samfunnet  som det ligger i det jounalistiske mandatet å gjøre noe med, men som av  politiske korrekte grunner/uskrevne lover i redaksjonene og mediekratiet  blir ignorert.    https://www.youtube.com/watch?v=lAh1ib5-ZCQ&feature=share

Gå til kommentaren

England tør ikke gi Asia asyl

Publisert over 1 år siden
Daniel Hehir – gå til den siterte teksten.

The Telegraph 11. November: "Britain has not offered asylum to a Pakistani Christian woman freed after eight years on death row for blasphemy because of fear it would prompt “unrest” in the UK and attacks on embassies, her supporters claim."

...
Dette er det våre politikarar og MSM har fått til. Game over? Eg reknar diverre med at den kognitive dissonansen fleire og fleire må begynne å kjenne på blir løyst ved å ignorere dei harde realitetane og heller sjå ein annan veg og håpe det går over. 

For en beisk arv å gi våre barn og barnebarn! Våre demokratiske rettstatar tufta på kristendom, menneskerettar og politisk modernitet har blitt samfunn styrt av frykt og terror fra antimoderne krefter. Underkastelse completed. Gratulerer vårt land!


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Desverre (?) er KGR sitt innleg og preses Helga Haugland Byfuglien sitt innlegg på DNK sine Facebooksider krystallklare indikasjoner på hvor politisk DNK har blitt. 

Her blir det - top down - klart definert hva som er tidens "kristelige utfordringer" og det er ikke mindre tydlelig i fra kirkeoverhodet hva som er de rette "kristelige" handlinger/holdninger i de samme sakene. 

Et annet problem er vektleggelse på "gjerninger" noe som avslører en forunderlig forståelse av evangeliets budskap om frelse av nåde. 

Når det er sagt er det forstemmende at en preses i DNK ikke har et mer perspektivrikt syn på hvordan de nevnte utfordringene kan løses - jf. debatten rundt Terje Tveds nye bok. 

KGR og Byfuglien presser det hele inn i godhetstyrraniet og Max Webers verdirasjonalisme - det er ikke så nøye om det virker bare gjerningen oppfattes som god og edel.

Gå til kommentaren

Agenda

Publisert nesten 2 år siden

EH og KKV har en skuffende hard og uforsonlig holdning til Israel. Det er ikke første gang det oppfordres til boikott mens det messes for dialog med diktaturer.

En boikott av Iran er vel neppe lønnsomt.

Gå til kommentaren

Kos og gøy og morsomt og sånn fra VL

Publisert nesten 2 år siden

"I lys av dette, er diskusjonen om andre flagg og  nasjonaldrakter på 17. mai fullstendig meningsløs. Om noen vil feire den  norske grunnloven ved å kle seg i de vakreste klærne de har, ved å  spise den beste maten de vet, og ved å vifte med flagg av ulike typer,  så er det etter vår mening ikke bare velkomment, det er rørende vakkert.

Det er derimot  noe smålig over forsøkene på å avgrense de ulike gledesuttrykkene som  årlig dukker opp før nasjonaldagen. Denne småligheten skaper en fare for  å begrense gleden noen opplever av en så viktig feiring. Tvang til tro  er dårers tale, skrev Nikolaj Grundtvig i en av sine salmer. Det gjelder  i denne saken også: Hvis noen vil hylle grunnloven, må de få gjøre det  av hjertet.

La oss heller slippe flaggene og alle  andre uttrykk for fest og glede løs på 17. mai. Ensretting og  selvgodhet får man markere i regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss  med. Vår feiring handler om frihet og menneskeverd."

Så langt VL.

Hva sier leksikonet om 17. mai? Bl. a. dette: "17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814. Dagen kalles også grunnlovsdagen. Norges grunnlov ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814. Dagen etter, den 17. mai ble Grunnloven datert og undertegnet av presidentskapet. 17. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag. Nasjonaldagen markeres mer i Norge enn det som er vanlig i mange andre land, blant annet med barnetog. Mange sanger, som nasjonalsangen Ja, vi elsker og Fedrelandssalmen er spesielt knyttet til 17. mai."

M.a.o. feirar vi nokre heilt spesielle verdiar og umistelege kjenneteikn ved den moderne rettsstaten Noreg - ein av statane i verda som best sikrar demokrati, menneskeverd, menneskerettar, eit romsleg privat og sivilt livsrom for majoritetar og minoritetar, osv.

Noreg er, jf. Gunnar Skirbekk, eit moderne under sprunge ut av moderniteten og opplysingstida. 

Flagg frå statar som framstår som diktatur eller som er tufta på verdisett som er i strid med slike prinsipp som er nemnt over, har ingenting i eit 17. mai-tog å gjere.

Alt kan ikkje bli berre kos og gøy og morsomt, VL.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere