Arne Lauvhjell

Alder: 71
  RSS

Om Arne

Beskriv deg selv her: Pensjonist-prest. Tidligare lektor.

Følgere

Heggelund er den første på lenge

Publisert 12 måneder siden - 241 visninger

Stefan Heggelund hadde gode andakter i på NRK denne siste veka. Dei var poengterte og sentralt evangeliske, og musikkvalet var bra. Men det er ikkje heilt rett som VL skriv 21.10. at han er den første stortingspolitikaren som har radioandaktar. Eg hugsar Bent Røiseland frå 1960-talet, så Heggelund er då ikkje den første, men den første på lenge. Det er bra med andaktsholdarar med ulikt yrke, gjerne politikarar, bare dei har ein kristen bodskap. (Eg meiner dermed at mormonar og kvekarar fell utanfor.)

Gå til innlegget

Glad gut og sure jenter

Publisert rundt 1 år siden - 314 visninger

Det er nesten ein prestasjon når fem KrFU/KrF-kvinner (jenter /damer) “reagerer sterkt på Vårt Lands lederartikkel 12. oktober, der KrF-leder Knut Arild Hareide blir omtalt som «en glad gutt».” Dei skriver vidare: “Det er ikke greit å omtale kvinner som «jenter», men heller ikke greit å omtale menn som «gutter».”

Det er mulig at språkbruken hos dagens unge politikarar har endra seg slik at nemningane “gut” og “jente” blir oppfatta nedlatande og diskriminerande av dei. Men vanlige konnotasjonar til desse orda er rett og slett “ung person av hankjønn/hokjønn” og “mann/kvinne med ungdommelig sinn.”

Alt ut frå samanhengen kan folk i alle aldrar kallast henholdsvis jente/kvinne/dame, eller gut/mann/herre: “Gladjente på 80 år”, “minst 40% kvinner”, “ei ung dame” eller “han var ein glad gut hele livet”, “skjønt han va´kke store biten, så var han dog en liten mann (sangen Lykkeliten)", “herresykkel”.

Eg meiner altså at det er heilt greitt å omtale partieiar Hareide som ein glad gut, men ut frå innlegget sitt i VL 16.10. vil det neppe vere naturlig å omtale dei fem innleggskrivarene som glade jenter.

Gå til innlegget

Verdidebatt

Publisert rundt 1 år siden - 197 visninger

Det er uventa for mange at verdidebatt har blitt eit viktig innslag i valkampen i år. Norske verdiar er ikkje det same som kristne verdiar, men det liknar.

Norske verdiar må være felles, nedarva verdiar som vi ønskjer at alle som bur i og kjem til landet vårt skal dele og respektere.

Vi har også nokre «verdiar» som skil oss ut frå nabolanda, ut frå historiske forhold: Sterk individualisme og nasjonalfølelse, samtidig som det er typisk norsk å tape i fotball og vinne i langrenn.

Tidligare sendte Norge ut mange misjonærar, og i dag er vi på topp i statlig u-hjelp og frivillig katastrofeinnsamling. TV-innsamling er et særnorsk fenomen, i likheit med verdidebatt i ein valkamp.

Kristne verdiar kom i Norge med Kristenretten som kong Olav Haraldsson den heilage fekk vedtatt i 1024. Menneskeretter, for barn, fattige og kvinner, er formulert av den svenske forfattaren Jan Gulliau i boka Arven etter Arn som «Rikslovene om kirkens, hjemmets og kvinners ukrenkelighet», med andre ord: Ein sivilisert rettsstat, der retten erstattar vold og makt.

I dag kallar vi likestilling og rausheit for norske verdiar, og vi kan også finne dei i Bibelen, sjølv om kyrkja ikkje alltid har praktisert Jesu ord om å vere barmhjertig, elske sin neste og ikkje fordømme, men «synd ikkje meir».

Eg synest Paulus summerer opp kristne verdiar i Galatarbrevet (3, 28) «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus.»

Når vi nå skal gå til stortingsval, vil eg minne om Jesu ord då dei ville presse han til å uttale seg i skattespørsmål: «gjev då keisaren det som keisarens er, og Gud det som Guds er!» (Mark 12, 17)

Gå til innlegget

Ingen original grunntekst

Publisert rundt 1 år siden - 1020 visninger

I ein to-siders reportasje og heilsides annonse i VL 31.08. blir den nye utgåva av “Bibelen Guds ord” frå Hermon Forlag presentert.

Det er mykje å seie om bibeloversettelsar, og i kjølvatnet til den nye ovesettelsen frå Det norske bibelselskap (B 2011) kom det fleire interessante og nyttige bøker om emnet.  Eg vi særlig nemne Bibelen 3.0 av Anders Aschim og Det store Puslespillet av Hans Johan Sagrusten. I begge kan ein finne at påstanden i annonsen frå Hermon “oversatt fra de same originale grunntekstene Luther-oversettelsene har brukt inntil i dag”, den henger ikkje på greip.

Det finst ingen “original grunntekst”. Luther bygde på det greske manuskriptet til den katolske humanisten Erasmus, det som har blitt kalt Textus Reseptus – “den mottatte teksten”, utgitt i 1516. Dette manuskriptet er også grunnlaget for den engelske King James-oversettelsen.

Textus Reseptus var eit hastverksarbeid, bygd på nyare manuskript, ingen av dei var eldre enn frå 1100-talet (Sagrusten s. 178), mens B 2011 tar med manuskript som er opp mot tusen år eldre.

Gå til innlegget

“Samkjønna andakt”

Publisert rundt 1 år siden - 314 visninger

 

Gard Realf Sandaker-Nilsen framførte ein saklig, personlig og god argumentasjon for samkjønna vigsel i NRK-morgonandakten 22. august. Tidligare har Sara Moss og andre prestar gjort det same. Nå lurer eg på om ein prest eller annan andaktsholdar kunne argumentere saklig, personlig og godt for det tradisjonelle bibelske synet?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
19 minutter siden / 4059 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
37 minutter siden / 3346 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3346 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3346 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3346 visninger
Les flere