Arne Lauvhjell

Alder: 73
  RSS

Om Arne

Beskriv deg selv her: Pensjonist-prest. Tidligare lektor.

Følgere

Ros og ris til NRK-andakten

Publisert over 1 år siden


Det er fint at nye mennesker med personlig formidling av evangeliet kommer på “Morgenandakten”. Skuespiller Linn Skåber er et uventa og positivt eksempel denne uka. Mandagens tema var ensomhet, med linje fra den Guds-forlatte Jesus Kristus til den enkelte.

Det som ikke er positivt, er at musikken/salmen etter sendingen 08.20 ... er kutta helt ut. I dag skulle det vært Bjørn Eidsvågs påskesalme “Til alle tider” med Maria Mena. Som svar på spørsmål på e-post i dag er begrunnelsen fra NRK “at vi ønsker å tilpasse musikken, sånn at den i større grad treffer de vi ønsker å nå med de ulike kanalene våre.” Jeg tror at de som hører P1 mellom åtte og ni om morgenen er voksne lyttere, og de som skrur på andakten er vesentlig oss som er vant til å høre den, og gleder oss over å starte dagen med gode ord, Fadervår og Velsignelsen.

Gjennom åra har “Morgenandakten” fått stadig færre minutter, Bibel-ordet er borte, og det var en tendens til å utsette sendingen så lenge at salmen ble kutta før den var ferdig. Men nå er den altså helt vekk, i det som sikkert er den mest hørte sendetida.

Gå til innlegget

God analyse, upassande overskrift

Publisert over 1 år siden

Vårt Land avsluttar nå (ventelig) fire-månaders kampanjejournalistikk mot KrF i Solberg-regjering.  Bortsett frå to gonger bruk av tendensiøst adjektiv (rå makt), er kommentaren på s. 2-3 den 23. januar informativ og objektiv. Særlig interessant er poengteringa av den strategiske plasseringa av to ektefeller til Frp-kanonar i regjeringsapparatet.

Men overskrifta er lei og krenkande. Uttrykket «Det er fullbrakt!» er konklusjonen i det sentrale kristne dramaet, Jesu liding og død. Alle (bokmåls)biblar har dette i Joh 19, 30: Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet. Det ville kanskje ikkje ha vore så ille på nynorsk, der ordet er fullført? 

Gå til innlegget

Heggelund er den første på lenge

Publisert nesten 3 år siden

Stefan Heggelund hadde gode andakter i på NRK denne siste veka. Dei var poengterte og sentralt evangeliske, og musikkvalet var bra. Men det er ikkje heilt rett som VL skriv 21.10. at han er den første stortingspolitikaren som har radioandaktar. Eg hugsar Bent Røiseland frå 1960-talet, så Heggelund er då ikkje den første, men den første på lenge. Det er bra med andaktsholdarar med ulikt yrke, gjerne politikarar, bare dei har ein kristen bodskap. (Eg meiner dermed at mormonar og kvekarar fell utanfor.)

Gå til innlegget

Glad gut og sure jenter

Publisert nesten 3 år siden

Det er nesten ein prestasjon når fem KrFU/KrF-kvinner (jenter /damer) “reagerer sterkt på Vårt Lands lederartikkel 12. oktober, der KrF-leder Knut Arild Hareide blir omtalt som «en glad gutt».” Dei skriver vidare: “Det er ikke greit å omtale kvinner som «jenter», men heller ikke greit å omtale menn som «gutter».”

Det er mulig at språkbruken hos dagens unge politikarar har endra seg slik at nemningane “gut” og “jente” blir oppfatta nedlatande og diskriminerande av dei. Men vanlige konnotasjonar til desse orda er rett og slett “ung person av hankjønn/hokjønn” og “mann/kvinne med ungdommelig sinn.”

Alt ut frå samanhengen kan folk i alle aldrar kallast henholdsvis jente/kvinne/dame, eller gut/mann/herre: “Gladjente på 80 år”, “minst 40% kvinner”, “ei ung dame” eller “han var ein glad gut hele livet”, “skjønt han va´kke store biten, så var han dog en liten mann (sangen Lykkeliten)", “herresykkel”.

Eg meiner altså at det er heilt greitt å omtale partieiar Hareide som ein glad gut, men ut frå innlegget sitt i VL 16.10. vil det neppe vere naturlig å omtale dei fem innleggskrivarene som glade jenter.

Gå til innlegget

Verdidebatt

Publisert rundt 3 år siden

Det er uventa for mange at verdidebatt har blitt eit viktig innslag i valkampen i år. Norske verdiar er ikkje det same som kristne verdiar, men det liknar.

Norske verdiar må være felles, nedarva verdiar som vi ønskjer at alle som bur i og kjem til landet vårt skal dele og respektere.

Vi har også nokre «verdiar» som skil oss ut frå nabolanda, ut frå historiske forhold: Sterk individualisme og nasjonalfølelse, samtidig som det er typisk norsk å tape i fotball og vinne i langrenn.

Tidligare sendte Norge ut mange misjonærar, og i dag er vi på topp i statlig u-hjelp og frivillig katastrofeinnsamling. TV-innsamling er et særnorsk fenomen, i likheit med verdidebatt i ein valkamp.

Kristne verdiar kom i Norge med Kristenretten som kong Olav Haraldsson den heilage fekk vedtatt i 1024. Menneskeretter, for barn, fattige og kvinner, er formulert av den svenske forfattaren Jan Gulliau i boka Arven etter Arn som «Rikslovene om kirkens, hjemmets og kvinners ukrenkelighet», med andre ord: Ein sivilisert rettsstat, der retten erstattar vold og makt.

I dag kallar vi likestilling og rausheit for norske verdiar, og vi kan også finne dei i Bibelen, sjølv om kyrkja ikkje alltid har praktisert Jesu ord om å vere barmhjertig, elske sin neste og ikkje fordømme, men «synd ikkje meir».

Eg synest Paulus summerer opp kristne verdiar i Galatarbrevet (3, 28) «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus.»

Når vi nå skal gå til stortingsval, vil eg minne om Jesu ord då dei ville presse han til å uttale seg i skattespørsmål: «gjev då keisaren det som keisarens er, og Gud det som Guds er!» (Mark 12, 17)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere