Arne Lauvhjell

Alder: 70
  RSS

Om Arne

Beskriv deg selv her: Student. Tidligare sokneprest og lektor.

Følgere

Heggelund er den første på lenge

Publisert rundt 1 måned siden - 222 visninger

Stefan Heggelund hadde gode andakter i på NRK denne siste veka. Dei var poengterte og sentralt evangeliske, og musikkvalet var bra. Men det er ikkje heilt rett som VL skriv 21.10. at han er den første stortingspolitikaren som har radioandaktar. Eg hugsar Bent Røiseland frå 1960-talet, så Heggelund er då ikkje den første, men den første på lenge. Det er bra med andaktsholdarar med ulikt yrke, gjerne politikarar, bare dei har ein kristen bodskap. (Eg meiner dermed at mormonar og kvekarar fell utanfor.)

Gå til innlegget

Glad gut og sure jenter

Publisert rundt 1 måned siden - 304 visninger

Det er nesten ein prestasjon når fem KrFU/KrF-kvinner (jenter /damer) “reagerer sterkt på Vårt Lands lederartikkel 12. oktober, der KrF-leder Knut Arild Hareide blir omtalt som «en glad gutt».” Dei skriver vidare: “Det er ikke greit å omtale kvinner som «jenter», men heller ikke greit å omtale menn som «gutter».”

Det er mulig at språkbruken hos dagens unge politikarar har endra seg slik at nemningane “gut” og “jente” blir oppfatta nedlatande og diskriminerande av dei. Men vanlige konnotasjonar til desse orda er rett og slett “ung person av hankjønn/hokjønn” og “mann/kvinne med ungdommelig sinn.”

Alt ut frå samanhengen kan folk i alle aldrar kallast henholdsvis jente/kvinne/dame, eller gut/mann/herre: “Gladjente på 80 år”, “minst 40% kvinner”, “ei ung dame” eller “han var ein glad gut hele livet”, “skjønt han va´kke store biten, så var han dog en liten mann (sangen Lykkeliten)", “herresykkel”.

Eg meiner altså at det er heilt greitt å omtale partieiar Hareide som ein glad gut, men ut frå innlegget sitt i VL 16.10. vil det neppe vere naturlig å omtale dei fem innleggskrivarene som glade jenter.

Gå til innlegget

Verdidebatt

Publisert 3 måneder siden - 191 visninger

Det er uventa for mange at verdidebatt har blitt eit viktig innslag i valkampen i år. Norske verdiar er ikkje det same som kristne verdiar, men det liknar.

Norske verdiar må være felles, nedarva verdiar som vi ønskjer at alle som bur i og kjem til landet vårt skal dele og respektere.

Vi har også nokre «verdiar» som skil oss ut frå nabolanda, ut frå historiske forhold: Sterk individualisme og nasjonalfølelse, samtidig som det er typisk norsk å tape i fotball og vinne i langrenn.

Tidligare sendte Norge ut mange misjonærar, og i dag er vi på topp i statlig u-hjelp og frivillig katastrofeinnsamling. TV-innsamling er et særnorsk fenomen, i likheit med verdidebatt i ein valkamp.

Kristne verdiar kom i Norge med Kristenretten som kong Olav Haraldsson den heilage fekk vedtatt i 1024. Menneskeretter, for barn, fattige og kvinner, er formulert av den svenske forfattaren Jan Gulliau i boka Arven etter Arn som «Rikslovene om kirkens, hjemmets og kvinners ukrenkelighet», med andre ord: Ein sivilisert rettsstat, der retten erstattar vold og makt.

I dag kallar vi likestilling og rausheit for norske verdiar, og vi kan også finne dei i Bibelen, sjølv om kyrkja ikkje alltid har praktisert Jesu ord om å vere barmhjertig, elske sin neste og ikkje fordømme, men «synd ikkje meir».

Eg synest Paulus summerer opp kristne verdiar i Galatarbrevet (3, 28) «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus.»

Når vi nå skal gå til stortingsval, vil eg minne om Jesu ord då dei ville presse han til å uttale seg i skattespørsmål: «gjev då keisaren det som keisarens er, og Gud det som Guds er!» (Mark 12, 17)

Gå til innlegget

Ingen original grunntekst

Publisert 3 måneder siden - 921 visninger

I ein to-siders reportasje og heilsides annonse i VL 31.08. blir den nye utgåva av “Bibelen Guds ord” frå Hermon Forlag presentert.

Det er mykje å seie om bibeloversettelsar, og i kjølvatnet til den nye ovesettelsen frå Det norske bibelselskap (B 2011) kom det fleire interessante og nyttige bøker om emnet.  Eg vi særlig nemne Bibelen 3.0 av Anders Aschim og Det store Puslespillet av Hans Johan Sagrusten. I begge kan ein finne at påstanden i annonsen frå Hermon “oversatt fra de same originale grunntekstene Luther-oversettelsene har brukt inntil i dag”, den henger ikkje på greip.

Det finst ingen “original grunntekst”. Luther bygde på det greske manuskriptet til den katolske humanisten Erasmus, det som har blitt kalt Textus Reseptus – “den mottatte teksten”, utgitt i 1516. Dette manuskriptet er også grunnlaget for den engelske King James-oversettelsen.

Textus Reseptus var eit hastverksarbeid, bygd på nyare manuskript, ingen av dei var eldre enn frå 1100-talet (Sagrusten s. 178), mens B 2011 tar med manuskript som er opp mot tusen år eldre.

Gå til innlegget

“Samkjønna andakt”

Publisert 3 måneder siden - 307 visninger

 

Gard Realf Sandaker-Nilsen framførte ein saklig, personlig og god argumentasjon for samkjønna vigsel i NRK-morgonandakten 22. august. Tidligare har Sara Moss og andre prestar gjort det same. Nå lurer eg på om ein prest eller annan andaktsholdar kunne argumentere saklig, personlig og godt for det tradisjonelle bibelske synet?

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6886 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3585 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 493 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 401 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1391 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 852 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
3 minutter siden / 1994 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
6 minutter siden / 1994 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
9 minutter siden / 1994 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
9 minutter siden / 1994 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
14 minutter siden / 1994 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
16 minutter siden / 1994 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
22 minutter siden / 1994 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
23 minutter siden / 1664 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
33 minutter siden / 613 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
37 minutter siden / 348 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
44 minutter siden / 348 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 179 visninger
Les flere