Jøran Ødegaard

Alder: 47
  RSS

Om Jøran

Følgere

Derfor melder jeg meg ut av Frp

Publisert 18 dager siden - 778 visninger

Jeg har meldt meg ut av Fremskrittspartiet. Dette innlegget er ment å informere litt om hvorfor det skjedde.

JEG MELDTE MEG inn i Fremskrittspartiet i 1997, rett etter valget det året. Riktignok hadde jeg vært medlem tidligere også; som ungdom var jeg aktiv i FpU en kortere periode, og da også styremedlem i Gjøvik FrP. Men i 1997 ble det alvor. På mitt første lokallagsårsmøte bare uker etter valget ble jeg valgt inn i styret.

I 1999 ble jeg folkevalgt for første gang. En varaplass til kommunestyret som i praksis ble en fast plass, og en plass i utvalget for oppvekst (som den gang het noe annet men hadde det samme ansvarsområdet som nå).

Jeg ble også tidlig med i fylkesstyret i Oppland FrP. Det vervet jeg hadde mest var fylkesstudieleder; en fantastisk morsom oppgave som gikk ut på å reise rundt i lokallagene og oppildne til kurs og kompetanseutvikling. Noen sier FrPere kan for lite; min erfaring er at FrPere er svært gode på å sette seg inn i problemstillinger og ta standpunkt. Ofte basert på mye følelser. Det kan gå både veldig godt og riktig dårlig.

Politikk er basert på følelser, og det er ikke noe galt i det. En av de største på venstresiden i Norge  Aps Haakon Lie  lot ofte følelsene lede ham til standpunkt som bidro til enorm oppslutning om Arbeiderpartiet. FrPs Carl I Hagen benyttet ofte samme metode. Det er ikke et spill; det er ekte medfølelse som gir sterke og tydelige standpunkt.

Noe ganger faller jeg ned på et annet standpunkt enn flertallet i partiet. Det er fordi jeg har andre erfaringer og mine følelser er derfor knyttet opp mot et annet standpunkt. I de fleste tilfeller er det enkelt å leve med slike forskjeller. Men det er det ikke denne gangen.

På Fremskrittspartiets landsmøte i helga ble det vedtatt å gå inn for forbud mot omskjæring av guttebarn. Det er enkelt å forstå hvordan partiet kan komme til et slikt standpunkt, og det kan nok virke sært å velge å forlate partiet med dette som grunnlag. Derfor vil jeg forsøke å forklare hva jeg føler i denne saken.

Å bli omskåret er en svært gammel tradisjon blant det jødiske folk. I jødedommen blir gutter omskåret når barnet er 8 dager gammelt. Tradisjonen forteller at omskjærelsen handler om det jødiske folks forhold til sin Gud. Det symboliserer en evig pakt som etterfølges av generasjon etter generasjon. Slik har det vært i nesten 4000 år.

Et forbud mot omskjæring som gjelder for norske statsborgere uansett hvor de er i verden vil bety at jødedommen blir forbudt i Norge. Jeg kan ikke være med på det.

For muslimer er det noe annerledes. Selv om de fleste gutter blir omskåret i Islam er det ikke et religiøst påbud eller symbol slik det er for jødene. Det skjer også ofte på et senere tidspunkt i livet. Også kristne blir omskåret, både av religiøse og tradisjonelle grunner. Det er svært omfattende i USA og blant kristne i Etiopia, Egypt og Eritrea.

En finner omskjæring av gutter også utenfor midtøstens religioner, som blant aboriginerne i Australia, blant koreanerne og i mange afrikanske samfunn.

De som argumenterer for forbud har ofte moralske begrunnelser; De mener det er moralsk forkastelig, ukultur, mishandling eller overgrep å gjennomføre omskjæring av guttebarn. De sier da at disse kulturene som praktiserer omskjæring  inkludert jøder og amerikanerne  er moralsk underlegne som mishandler sine barn.

Jeg mener det er nær respektløst. For selv om en ikke forstår hva omskjæring er eller hva det betyr for de som gjør det trenger de ikke å moralisere over dem. De trenger i hvert fall ikke å bruke loven imot dem.

Omkring 30 % av alle menn i verden er omskåret. De kommer fra svært forskjellige kulturer og fra alle verdenshjørner, inkludert vår vestlige kultur. Selvsagt handler disse foreldrene etter barnets beste. Selvsagt er de glad i sine barn.

Jeg har mye å takke Fremskrittspartiet for igjennom mange år, spesielt mine venner i lokallaget på Gjøvik. Jeg ønsker dem lykke til videre og ikke minst ønsker jeg Oppland FrPs toppkandidat Morten Ørsal Johansen lykke vil med valget til høsten.(Teksten ble første gang publisert i Oppland Arbeiderblad.)

Gå til innlegget

Et utdanningssystem for kunnskap

Publisert rundt 8 år siden - 353 visninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge har alle forutsetninger for å skape en skole og et utdanningssystem i verdensklasse. Vi er ett av de landene i verden som bruker mest penger på offentlig utdanning, men dessverre står ikke resultatene i samsvar med den økonomiske innsatsen.

Det er derfor behov for å endre utdanningssystemet.

Lik rett til utdanning og full offentlig finansiering på fortsette. Men dagens kommunale finansiering må erstattes av et der det ytes et tilskudd per elev til den skolen eleven i samarbeid med foresatte velger.

Slik vil elevene få fritt skolevalg, og skolene vil måtte konkurrere om å tiltrekke seg elever. Den etablerte valgfriheten utvikler altså en konkurranse om elevene. Denne konkurransen hever kvaliteten på skolenes produkt.

Systemet fordrer fri etableringsrett, kun styrt av kvalitetsstandarder satt av staten. Det fordrer også åpenhet og kvalitet og resultater ved skolene. Karakterstatistikk, resultater fra nasjonale prøver og andre kvalitetskriterier må være offentlig tilgjengelig. Dette vil føre til at skoleeiere får skjerpet fokuset på kvalitet, og vil gi elever og foreldre et godt beslutningsgrunnlag når de skal velge skole.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Naive konvertitter?
av
Frode Thorup
rundt 2 timer siden / 44 visninger
0 kommentarer
Forakt for fakta
av
Une Bratberg
rundt 4 timer siden / 100 visninger
1 kommentarer
Svigermors abort-dillemma
av
Joanna Bjerga
rundt 6 timer siden / 314 visninger
1 kommentarer
Mer nyansert enn fryktet
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 112 visninger
3 kommentarer
Survival of the fittest
av
Arne Berggren
rundt 13 timer siden / 106 visninger
0 kommentarer
Angrep mot kristne
av
Ezzat Gaballa
rundt 15 timer siden / 106 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Mer nyansert enn fryktet
18 minutter siden / 112 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Forakt for fakta
rundt 1 time siden / 100 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 815 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Angrep mot kristne
rundt 1 time siden / 106 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 815 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 815 visninger
Sarah Nazeem Eriksen kommenterte på
Kjære psykolog, kjære psykiater
rundt 2 timer siden / 116 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Mer nyansert enn fryktet
rundt 2 timer siden / 112 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Finn-Erik Vinje og katolsk helgenforståelse
rundt 2 timer siden / 251 visninger
Torill Born kommenterte på
Kjære psykolog, kjære psykiater
rundt 2 timer siden / 116 visninger
Torill Born kommenterte på
Makt og avmakt i de foldede hender
rundt 2 timer siden / 96 visninger
Chris Svendsen kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 2 timer siden / 815 visninger
Les flere