Jøran Ødegaard

Alder: 48
  RSS

Om Jøran

Jeg er gift og har tre voksne barn. Er politisk aktiv i Partiet De Kristne og sitter i formannskapet i Gjøvik. Til daglig jobber jeg hos Kemneren i Sør-Gudbrandsdal.

Følgere

Derfor melder jeg meg ut av Frp

Publisert 12 måneder siden - 861 visninger

Jeg har meldt meg ut av Fremskrittspartiet. Dette innlegget er ment å informere litt om hvorfor det skjedde.

JEG MELDTE MEG inn i Fremskrittspartiet i 1997, rett etter valget det året. Riktignok hadde jeg vært medlem tidligere også; som ungdom var jeg aktiv i FpU en kortere periode, og da også styremedlem i Gjøvik FrP. Men i 1997 ble det alvor. På mitt første lokallagsårsmøte bare uker etter valget ble jeg valgt inn i styret.

I 1999 ble jeg folkevalgt for første gang. En varaplass til kommunestyret som i praksis ble en fast plass, og en plass i utvalget for oppvekst (som den gang het noe annet men hadde det samme ansvarsområdet som nå).

Jeg ble også tidlig med i fylkesstyret i Oppland FrP. Det vervet jeg hadde mest var fylkesstudieleder; en fantastisk morsom oppgave som gikk ut på å reise rundt i lokallagene og oppildne til kurs og kompetanseutvikling. Noen sier FrPere kan for lite; min erfaring er at FrPere er svært gode på å sette seg inn i problemstillinger og ta standpunkt. Ofte basert på mye følelser. Det kan gå både veldig godt og riktig dårlig.

Politikk er basert på følelser, og det er ikke noe galt i det. En av de største på venstresiden i Norge  Aps Haakon Lie  lot ofte følelsene lede ham til standpunkt som bidro til enorm oppslutning om Arbeiderpartiet. FrPs Carl I Hagen benyttet ofte samme metode. Det er ikke et spill; det er ekte medfølelse som gir sterke og tydelige standpunkt.

Noe ganger faller jeg ned på et annet standpunkt enn flertallet i partiet. Det er fordi jeg har andre erfaringer og mine følelser er derfor knyttet opp mot et annet standpunkt. I de fleste tilfeller er det enkelt å leve med slike forskjeller. Men det er det ikke denne gangen.

På Fremskrittspartiets landsmøte i helga ble det vedtatt å gå inn for forbud mot omskjæring av guttebarn. Det er enkelt å forstå hvordan partiet kan komme til et slikt standpunkt, og det kan nok virke sært å velge å forlate partiet med dette som grunnlag. Derfor vil jeg forsøke å forklare hva jeg føler i denne saken.

Å bli omskåret er en svært gammel tradisjon blant det jødiske folk. I jødedommen blir gutter omskåret når barnet er 8 dager gammelt. Tradisjonen forteller at omskjærelsen handler om det jødiske folks forhold til sin Gud. Det symboliserer en evig pakt som etterfølges av generasjon etter generasjon. Slik har det vært i nesten 4000 år.

Et forbud mot omskjæring som gjelder for norske statsborgere uansett hvor de er i verden vil bety at jødedommen blir forbudt i Norge. Jeg kan ikke være med på det.

For muslimer er det noe annerledes. Selv om de fleste gutter blir omskåret i Islam er det ikke et religiøst påbud eller symbol slik det er for jødene. Det skjer også ofte på et senere tidspunkt i livet. Også kristne blir omskåret, både av religiøse og tradisjonelle grunner. Det er svært omfattende i USA og blant kristne i Etiopia, Egypt og Eritrea.

En finner omskjæring av gutter også utenfor midtøstens religioner, som blant aboriginerne i Australia, blant koreanerne og i mange afrikanske samfunn.

De som argumenterer for forbud har ofte moralske begrunnelser; De mener det er moralsk forkastelig, ukultur, mishandling eller overgrep å gjennomføre omskjæring av guttebarn. De sier da at disse kulturene som praktiserer omskjæring  inkludert jøder og amerikanerne  er moralsk underlegne som mishandler sine barn.

Jeg mener det er nær respektløst. For selv om en ikke forstår hva omskjæring er eller hva det betyr for de som gjør det trenger de ikke å moralisere over dem. De trenger i hvert fall ikke å bruke loven imot dem.

Omkring 30 % av alle menn i verden er omskåret. De kommer fra svært forskjellige kulturer og fra alle verdenshjørner, inkludert vår vestlige kultur. Selvsagt handler disse foreldrene etter barnets beste. Selvsagt er de glad i sine barn.

Jeg har mye å takke Fremskrittspartiet for igjennom mange år, spesielt mine venner i lokallaget på Gjøvik. Jeg ønsker dem lykke til videre og ikke minst ønsker jeg Oppland FrPs toppkandidat Morten Ørsal Johansen lykke vil med valget til høsten.(Teksten ble første gang publisert i Oppland Arbeiderblad.)

Gå til innlegget

Et utdanningssystem for kunnskap

Publisert nesten 9 år siden - 359 visninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge har alle forutsetninger for å skape en skole og et utdanningssystem i verdensklasse. Vi er ett av de landene i verden som bruker mest penger på offentlig utdanning, men dessverre står ikke resultatene i samsvar med den økonomiske innsatsen.

Det er derfor behov for å endre utdanningssystemet.

Lik rett til utdanning og full offentlig finansiering på fortsette. Men dagens kommunale finansiering må erstattes av et der det ytes et tilskudd per elev til den skolen eleven i samarbeid med foresatte velger.

Slik vil elevene få fritt skolevalg, og skolene vil måtte konkurrere om å tiltrekke seg elever. Den etablerte valgfriheten utvikler altså en konkurranse om elevene. Denne konkurransen hever kvaliteten på skolenes produkt.

Systemet fordrer fri etableringsrett, kun styrt av kvalitetsstandarder satt av staten. Det fordrer også åpenhet og kvalitet og resultater ved skolene. Karakterstatistikk, resultater fra nasjonale prøver og andre kvalitetskriterier må være offentlig tilgjengelig. Dette vil føre til at skoleeiere får skjerpet fokuset på kvalitet, og vil gi elever og foreldre et godt beslutningsgrunnlag når de skal velge skole.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
4 minutter siden / 8653 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
15 minutter siden / 2034 visninger
Anne Jensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 101 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 2034 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 8653 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8653 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8653 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8653 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8653 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 101 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 9 timer siden / 124 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 9 timer siden / 8653 visninger
Les flere