Atle Haugen

Alder: 58
  RSS

Om Atle

Følgere

Hele forutsetningen for helgenlæren, skjærsilden og mye annet av den katolske kirkes teologi, er et dualistisk syn på mennesket, tanker som kom inn i kirken fra gresk filosofi og religion. Bibelens forståelse av mennesket er en enhet av kropp og Guds ånd som til sammen gjør mennesket til en levende sjel (skapning). Jesus snakket om døden som en søvn. Da Lasarus kom ut fra graven, hadde han hverken skjærsild eller himmel å fortelle om. Tror noen han hadde vært taus om det?

Når man lar sjelen leve sitt eget liv adskilt fra kroppen, blir det rom for troen på at de døde er bevisste og kontaktbare i en annen dimensjon. I tillegg til helgener og skjærsild, åpner man en dør som også har gitt grunnlag for for spiritismen og kontakt med de avdøde. Tar man derimot Bibelens ord om de døde på alvor, er det ingen "helgener" noe sted å be til. Men derimot en mektig Gud som vi ikke trenger mellommann til. Rustne spiker fra Jesu kors eller fliser fra det samme korset, gjør ikke Frelseren mildere stemt overfor en synder som søker ham. Hans dør og favn er allerede vidt åpen. 

Sal 6,6 Hvem av de døde kaller på deg? Ingen i dødsriket priser deg.
Sal 115,17 De døde priser ikke Herren, alle de som går ned til stillhetens land.
Fork 9,5 De levende vet at de skal dø, men de døde vet ingen ting. De har ingen lønn i vente, for minnet om dem er glemt.

Gå til kommentaren

Nonsens eller avguderi?

Publisert over 2 år siden

Finn Erik Vinje undrer seg og det er fristende å antyde at Oddvar Moi i sitt innlegg er fornærmet og støtt... 

Debatter om troslære og trosutøvelse blir veldig fort følelsespregede. Men i et Reformasjonsår burde troslære være høyaktuelle tema å drøfte. Til syvende og sist handler doktrinære spørsmål om autoritet og hva kirkene bygger sin lære på. Her er det fortsatt er et grunnleggende skille mellom katolikker og protestanter.

Den katolske helgenlæren bygger som mye annet i katolisismen, på den dualistiske ideen om sjelens udødelighet - som dessverre mange protestanter heller ikke har kvittet seg med. Den overser det bibelske utgangspunktet: 

1Mos 2,7 Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

Eller "sjel" som det stod i 1930 oversettelsen. Mennesket er altså en helhet og sjel er ikke en egen del av mennesket atskilt fra kroppen. Videre heter det i syndefallsfortellingen at:

1 Mos 3,22 Herren Gud sa: "Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!"

Dette underbygges også mange andre steder i Bibelen. Døden er derfor et ikke-sted, eller en "søvn" som Jesus kaller det, inntil oppstandelsens morgen. Det understrekes faktisk også i Den apostoliske trosbekjennelse som snakker om "legemets oppstandelse". Hva skulle være poenget med legemets oppstandelse hvis "sjelen" lever i paradisets glans allerede?

Det er heller ingenting i Bibelen som indikerer Marias ubesmittede unnfangelse eller himmelfart. Begge disse doktrinene er diktert og vedtatt av Den katolske kirken ved sine paver, endog i nyere tid! 

Altså bekrefter helgenlæren og Marialogien det Den katolske kirke alltid har sagt: - Kirken står over Bibelen som læremessig autoritet.

Det kan ikke protestanter være med på. I det minste må det finnes bibelsk belegg for en doktrine eller trospunkt. Det er ytterst tvilsomt når det gjelder helgenlæren og Marialogien.

At helgenlæren minner forbløffende om de hedenske religioner kristendommen avløste, er heller ikke til å komme forbi. Før hadde man lokale- eller yrkesrelaterte guder. Nå heter de helgener. Sånn sett lettet man nok overgangen fra hedenskap til "kristendom" men resultatet er blitt at avguderiet fortsetter.

Intellektuelt er det lett å følge Finn-Erik Vinjes spørrende holdning når man leser litt om f.eks. pavene som er blitt saligkåret gjennom historien. En bok som jesuitten Peter de Rosas "Vicars of Christ" levner ikke de fleste pavene mye ære. Likevel er vel de fleste av dem saligkåret. 

Forøvrig er, såvidt jeg har registrert, alle helgener katolikker. For oss protestanter finnes det tydeligvis ikke håp. Om dette skal kalles sjåvinisme eller intellektuelt nonsens, kan nok diskuteres.

Det er mye å ta tak i mellom protestanter og katolikker på disse områdene. Det er i alle fall lett å identifisere seg med Vinjes undring over at norske intellektuelle kan kaste vrak på vanlige krav til begrunnelser og troverdighet for påstander når det kommer til trosspørsmål. 


Gå til kommentaren

Det uvanlige skal ikke definere det vanlige

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Ville man laget en slik tråd dersom det var en mørkhudet albino det handlet om?

Selvsagt er det rett og riktig og normalt å kalle en person ved dens rette navn. Det skulle bare mangle. Men vi hjelper ikke en som er annerledes ved å late som om han/hun ikke er det. Det blir feil å nøytralisere høyst normale beskrivelser av de to kjønn for å late som om den som faller utenfor er "normal" (i henhold til naturens vanlige orden). Vi har byttet rundt på ord og begreper for å ikke stigmatisere i altfor stor grad. Virkelig stigmatisering kommer ikke av ordene man bruker men av måten man behandler hverandre på.

Med hensyn til min bruk av "mafia", Oddbjørn Johannesen, viser jeg til det udefinerbare trykket av fordømmelser og trusler som kommer hver gang noen stikker hodet frem og sier noe politisk ukorrekt om homofili eller likekjønnede ekteskap. Jeg har ingen bastante holdninger og meninger om de spørsmålene, men jeg reagerer voldsomt på meningsterror og trusler mot dem som har. Den politisk korrekte "bevegelsen" ligner en mafia av uklare skikkelser som styrer opinion og den offentlige debatt. Det provoserer meg langt mer enn de sakene det handler om. 

Gå til kommentaren

Politikk/ideologi, ikke språk

Publisert nesten 4 år siden

Jeg lar meg også provosere eller irritere av Vårt Lands artikkel. "Hen" i den betydningen er ikke et norsk ord. I beste fall er det i ferd med å bli importert fra Sverige. Helt klart er det likevel at dette ikke handler om språk og grammatikk men om en ideologisk agenda om en nøytralisering jeg er overbevist om at vi som storfellesskap ikke er tjent med. Mann og kvinne er fysiologisk ulike. At en liten gruppe som faller i mellom skal være årsak til å rote til det hele er jeg ikke med på. Hvis dette er neste kampsak for LGBT-mafiaen understreker de behovet for at noen bør rope stopp og begynne å trekke grenser. 

Gå til kommentaren

NT Wright mm

Publisert nesten 4 år siden
På mange område må ein i dag, i ljos av moderne forskning, revidere tankane om at Luther, Calvin eller andre klarte å finne fram til

Jeg tenker at nettopp struktur og tradisjon er noen av de største problemene med særlig den katolske kirke. Paveveldet og den hierarkiske maktkirken har nettopp vært en av kristenhetens største forbannelser og mye av bakgrunnen for Luthers oppgjør. Når tradisjonen sidestilles med Bibelen blir det også lite rom for fornyelse. Så det katolske sporet frister ikke. Som Gunnar Winthers innlegg her påpeker, er også mitt inntrykk at den katolske troen og tradisjonene ikke har nevneverdig innflytelse på sekulariserte italienere og franskmenn f.eks., utover det rituelle. Da overlater man troen til magien - ritene fikser det livet mitt ikke gjør. 

Når det gjelder NT Wright, er hans tanker forbløffende i samsvar med hva som har vært levende i min anabaptistiske/adventistiske tradisjon og vel ikke så veldig nær den katolske. Men det er helt klart at han tar et oppgjør med den lutherske linjen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
23 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere