Åste Dokka

Alder: 2
  RSS

Om Åste

Følgere

Ottosens lesemåte

Publisert over 2 år siden

Han er bekymret over at den del av oss, blant andre meg, ikke forholder oss til Bibelen slik vi burde.

Espen Ottosen skriver i Vårt Land 15. februar 
om nye teologers bibel­bruk. Ottosen er bekymret over at en del av oss, blant andre meg, ikke for­holder oss til Bibelen slik vi burde, underforstått slik ­Ottosen selv gjør.

Ottosen har gjort en helt korrekt observasjon: Ikke alle teologer sier seg enig i alle skriftsteder. For når man leser en sammensatt bok, som Bibelen er, må man gjøre valg i fortolkningen og i hva man anser som normativt. Finnes det andre muligheter enn hva Ottosen anklager «moderne teologer» for?

La oss kaste et blikk på hans egen lesemåte: Ottosen 
har lest min artikkel fra ­tidsskriftet Kirke og Kultur 
fra 2013. Han velger seg ut noen sitater som han kritiserer. Men den som leser min ­artikkel, vil se at Ottosen gir et veldig skeivt bilde av hva jeg ønsket å formidle. Mitt poeng var at vi alle gjør valg når vi leser. Noen bibelske momenter er viktigere for oss enn andre, og får derfor teologisk prioritet.

Ottosen får det imidlertid 
til å se ut som at jeg ­mener Bibelen er irrelevant i ­etiske spørsmål. Ottosens lese­strategi er altså å ta sitater ut av sin sammenheng og fortolke dem uavhengig av ­helheten. Enkeltsetninger blir viktigere enn tekstens overordnede budskap uten at noe hermeneutisk prinsipp 
gjøres rede for. Dersom ­Ottosen leser Bibelen slik han leser artikler, er det grunn til bekymring.

Ottosen mener at «moderne 
teologer» har overdreven ­tillit til menneskers erfaringer. Men er det grunn til å ha ­større tillit til Paulus’ ­erfaringer og synspunkter enn til våre egne? Er det virkelig slik at dersom Paulus avviser kvinnelig prestetjeneste, så bør vi automatisk gjøre det samme? Finnes det andre stemmer, i Bibelen og ellers, som også fortjener vårt øre?

I spenningen mellom ulike bibelske momenter og mellom Bibel og menneskelig erfaring, har vi kun oss selv å stole på. Det krever ydmykhet og selvkritikk. Derfor er ikke bibeltolkning bare «iblant vanskelig» som Ottosen sier. Det er alltid vanskelig.


FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.02.2017

Gå til innlegget

Fryktens Gud

Publisert over 2 år siden

Jeg leser fra barnebibelen om Kain og Abel som ofrer til Gud. «Hvorfor ville ikke Gud ha Kains offer, mamma?» spør ungene.

Jeg leser for ungene fra en barnebibel. 
Jeg leser om Gud som skaper verden. Om utkastelsen fra hagen. Lytter. ­Ingenting. Så synger vi.

Neste kveld leser jeg om Noa som den ene rettferdige, og Gud som lot flommen sluke alle de andre. De sier ingenting.

Jeg hopper tilbake og leser om Kain og Abel som ofrer til Gud. «Hvorfor ville ikke Gud ha Kains offer, mamma?» Jeg ­forteller om overgangen fra husdyrhold til korndyrking. Om hvordan fortellingen også handler om et nytt trinn i menneske­hetens utvikling. De hører ukonsentrert på utlegningen.

«Men Gud, mamma? Hvorfor ville han ikke ha Kains offer?»Holder pusten

Jeg utsetter dem for fortellingene, men holder pusten. Jeg gir dem et univers der noen mennesker er rettferdige, og andre urettferdige. Der en far kun har én velsignelse å gi. Der blodet og hevntørsten flyter. Gud er sint, befaler, refser, ombestemmer seg.

Hva skjer i barna når de hører det? Hva foregår på deres språkløse sted? Bibelen 
rommer et stort mangfold av tekster. 
Mange av dem handler om fæle ting, og en del av dem beskriver en lune­full Gud.

Bibelviteren Phyllis Trible kalte ­disse tekstene «texts of terror» — fryktens ­eller terrorens tekster. I praksis unngår vi dem ofte. Vi leser sjelden om Guds forherding av Faraos hjerte, om barna som skal ­knuses mot bergveggen eller Jesu forbannelse av det fruktløse fikentreet. Tekstene skaper for mye uro i oss.


Bibelsyn

Men problemet med texts of terror er ikke den virkeligheten de beskriver. Heller ikke vi lesere, som har vanskelig for å finne tekstene oppbyggelige, er problemet. Problemet er hvilken teologisk betydning vi tillegger tekstene.

Det handler, som så mange ganger, om bibelsyn. Det er kun den som mener ­Bibelen er Guds åpenbaring som trenger 
å velge tekstene bort: De vanskelige 
­tekstene blir først vanskelige idet vi ­insisterer på at de direkte uttrykker hvem Gud er.

Det finnes tekster jeg ikke kan få meg til å avslutte med «slik lyder Herrens ord.» Det stritter imot. Men slike tekster har like fullt en avgjørende verdi i å speile virkeligheten i all sin bredde. Både ­gleden og sorgen, kjærligheten og volden finnes i menneskelivet. Derfor hører alt også til i Bibelen.Også det voldsomme

Barna er vant med de friksjonsfrie universene fra barne-­tv, med moralsk fortolkbare karakterer i glade farger. Der en viss prosentandel snakker vestlandsdialekt, brannen alltid blir slukket og avslutningssangen aldri er forvirrende.

Det er kanskje sånn det må være. Men i likhet med folkeeventyrene presenterer bibelfortellingene også det kompliserte, voldsomme og slemme. De skygger ikke unna. Det gjør dem farlige, fascinerende og troverdige. Også for barna.


Friksjonsfritt 

En prest jeg kjenner ­sukket over at hans voksne barn ikke ­viste noen interesse for kirken. Han hadde tatt dem med på interaktive barneguds­tjenester. Sunget de fineste sangene med dem. Gitt dem det beste. Og så snudde de seg vekk.

Jeg tror den fine guden til presten var uten friksjon. I fortellingen om Jakob som slåss med den fremmede ved elvebredden, ligger innsikten om at Gud er en vi noen ganger må kjempe med, og en vi ikke skal slippe før vi blir velsignet.

For at kampen og velsignelsen skal skje må Gud være en det går an å slåss med. Det finnes ikke tiltrekning uten 
motstand.


Risiko

Å lese Bibelen for barn er å løpe en risiko. Jeg gjør det likevel, lett ­skjelvende. Jeg vil gi barna mine en Gud. Da må jeg gi dem en de kan slåss 
med.

Og når vi skal synge, hender det at det blir Jeg råde vil alle.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 03.02.2017

Gå til innlegget

Den sårbare sangen

Publisert over 2 år siden

Jeg feller gjerne en tåre over skakke barnekor som ropesynger utdaterte søndagsskolesanger. Men det er ungdomskorene som virkelig berører meg.

Det er hun med blått hår og han med skilte foreldre. Det er han med en gryende spiseforstyrrelse og hun som er redd for å stryke i matte.

Det er han som er lett av forelskelse og hun som er tung av kjærlighetssorg.

Og sammen kommer de, for å se mot dirigentens hender, for å gi sine bukhuler og sine struper og sin pust til sangen. De er et ungdomskor.

Fascinerende mennesker

Jeg feller gjerne en tåre over skakke barnekor som ropesynger utdaterte søndagsskole-sanger. Men det er ungdomskorene som virkelig berører meg.

Da jeg jobba som prest, var det konfirmantarbeidet jeg synes var morsomst. Eller, det var faktisk konfirmantene og ungdomslederne selv jeg ble glad i.

Tenåringer er fascinerende mennesker. De er lekende barn i ett øyeblikk, for så å være suverene og skjelmske i neste. De er ikke stivnet i sine meninger eller sin væremåte, de utforsker fortsatt verden og sin egen plass i den.

Kanskje de skal sparkle hele ansiktet med sminke? Eller kanskje de skal kle seg i sin bestemors avlagte bluser og kåper? Bli vegarianer? Det er bare å prøve det ut og se hva som skjer.

Lette å lese

Men det som virkelig gjør at hjertet mitt banker litt ekstra når jeg møter ungdommer, er at sårbarheten deres ligger helt oppe i dagen.

De har ikke lært seg mestringsstrate­giene enda. De vet ikke helt hvordan de skal dekke sjelen sin til. De er fortsatt lette å lese, og samtidig umulige å nå.

Det er derfor det er så vakkert når de synger. Med unntak av de tre forsagte ­reklene som mumler bak hårgardinen og han som brummer den samme tonen til alle sangene (de får fortsatt være med), er de i sangen.

De forstiller seg ikke. De har ingen ironi å skjule entusiasmen bak. De tror på det de synger idet de synger det, fordi det ­rimer og klinger så fint med tonene. Ingen grunn til å stille seg kritisk.

Intensivt

Forskning viser at det som berører oss mest i en gudstjeneste, er ­sangen. Salmesang er enormt endorfin-intensivt. Skal tro om det ikke er fordi kroppene får overstyre hjernene når vi synger. Eller, de får bestemme hva hjernen skal tenke.

Selv føler jeg meg aldri mer kristen enn når jeg synger salmer. Ordene får ny klang når de kommer fra dypt nede i magen og ikke via hjernen fra et papir.

Pietisme og barokk blir troverdige ­uttrykk for min egen samtidsorienterte­ tro. Jeg hengir meg til snirklete kristus­mystikk og dyrking av min syndeskyld.

Og det blir sant. Det gjør noe med meg. Jeg knyttes til historien og til Gud. Jeg ­bæres av stemmene rundt meg og hører min egen ta del.

Troverdighet

I nesten hele mitt ­arbeidsliv har jeg jobbet steder hvor det er et levende liturgisk liv. Jeg har fått ­muligheten til å starte hver dag med salme­sang. Det unner jeg flere.

Jeg ser for meg at det er slik for ungdommene i koret også. De er sikkert med i koret av ulike grunner, og de bærer helt ulike liv og helt ulike stemmer med seg.

Kanskje er de ikke englebarn, og kanskje er de ikke store sangere. Men til sammen, når de slipper tonen ut, lager de musikk med troverdighet. De legger ikke bare sjela si i det, men også kroppene.

Kor er kör på svensk. Det uttales likt som det franske ordet coeur. Det betyr hjerte.

Mine egne. Av og til tenker jeg på hva jeg ønsker meg for mine egne barn. Hva tenker jeg vil være et godt liv for dem? Hvilke erfaringer og hvilke milepæler ­håper jeg de får med?

Jeg vet ikke. Men jeg håper de blir forelska, og jeg håper de kommer til å synge i ungdomskor.

Gå til innlegget

Vi gir hverandre døden

Publisert over 2 år siden

Jeg har aldri tvilt på at synd er et realistisk begrep.

Jeg har ikke dårlig samvittighet for at det ikke er plettfritt hjemme hos oss. Barna mine ser for mye på TV, og vi spiser lapskaus fra boks oftere enn de fleste. Jeg lever helt fint med det, selv om det ikke var slik jeg så for meg at det skulle være. Jeg vet at i det store perspektivet er barna mine enormt privilegerte.

Men jeg føler skyld. Jeg føler skyld for hva jeg påfører barna av vonde erfaringer.

Friksjon

Det ligger en interessemotsetning til grunn for all oppdragelse. Jeg vil at barna skal oppføre seg. De vil gjøre akkurat hva de vil. «Hvorfor kjefter du på oss?» spør de. «Hvorfor gjør dere ikke bare hva jeg sier?» spør jeg, «da hadde dere sluppet det». Sko må på føtter, det er ikke greit å slå, vi kan ikke spise nugatti hver dag, sånn er det å være menneske. Barn lever i en stadig pågående siviliseringsprosess. Å overvinne sin egen umiddelbare egoisme krever enormt mye friksjon. Å lære barn hvordan vi lever sammen, involverer at de må kjenne på skam, sinne og sorg.

Det kunne ha stoppet der, i en konstatering av at det gjør vondt for barna å lære og vondt for de voksne å påføre dem smerten. Men det er verre enn som så. Synd er ikke bare gnisningen mellom mennesker, det er også våre egne bidrag til å forsterke mekanismene.

Daglig smerte

Det å være forelder er en daglig lekse i syndsbevissthet. Jeg sårer barna mine, og jeg ser det selv. Jeg svarer bryskt. Jeg setter meg ikke ned og finner ut hva som egentlig er galt. Den som er mest kosete får flest klemmer. Jeg kan være brå, urimelig, uforutsigbar. Jeg sier nei når jeg kunne sagt ja. Fordi vi bare er helt alminnelige mennesker, klarer 
vi ikke leve uten å påføre hverandre smerte.

Jeg har aldri tvilt på at synd er et realistisk begrep. Mennesker lever ubønnhørlig under krefter som trekker mot død og destruksjon. Ikke bare er vi fanget av synden og utsatt for den, vi bidrar selv også. Alt liv lever på bekostning av annet liv. Det er relasjonalitetens skyggeside.

Sår

Alle relasjoner gjør oss sårbare. Men i en foreldre-barn-situasjon er i tillegg makten helt ute av balanse. Det som skjer i barndommen er irreversibelt. De sår jeg påfører dem vil de bære med seg resten av livet, de sår de påfører meg glemmer jeg i samme øyeblikk.

Vi skapes ikke bare av de gode tingene som skjer oss. Vi skapes også av de dårlige, uheldige og destruktive. Vi gir hverandre ikke bare livet, vi gir hverandre også døden.

Idealet

Det er ikke aktuelt å senke på krava. Idealene om kjærlige hjem må bli stående. Og hver dag må vi måle oss selv opp mot dem og erkjenne at vi har kommet til kort. Kirka gir oss et språk om synd og tilgivelse. Vi bekjenner vår synd. Vi har en liturgi som ikke forsøker å glatte over smerten vi selv skaper. Det er umistelig.

Jeg har aldri forstått dem som vil luke syndsbekjennelsen ut av gudstjenesten. Men vi har noe mer, tilsigelsen av syndenes forlatelse. Jeg tror, strevende, på en Gud som har makt til å forsone. Bekjennelsen og tilgivelsen i kirka gir oss også et mønster for det mellommenneskelige, et mønster om å si unnskyld og å tilgi.

Om du var vaken skulle jag ge dig
allt det där jag aldrig ger dig.
Men du, jag ger dig min morgon,
jag ger dig min dag.

Synger Fred Åkerstrøm. Hver kveld legger jeg meg og tenker at morgendagen skal gå bedre. Jeg skal prøve på nytt, hver eneste dag. Det er Guds gave til oss og vår gave til dem vi skal ta vare på. Mitt barn: I går gikk sånn passe. Men jeg gir deg min morgen, jeg gir deg min dag.

Publisert i Vårt Land 6. januar 2017.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere