Bjarne Bjelland

Alder: 65
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

I dag gis det lite undervisning rundt i kristne menigheter og kristne sammenhenger om kristendommens tilknytning til Israel og jødefolket. Det var fra Guds utvalgte folk jødene vår Mester kom.

I dag gis det lite undervisning rundt i kristne menigheter og kristne sammenhenger om kristendommens tilknytning til Israel og jødefolket. Det var fra Guds utvalgte folk jødene vår Mester kom. Jøden Jesus ble født av en jødisk kvinne, lært opp i jødedommen og underviste fra Skriftene for jødene. Jesus levde som jøde etter jødiske tradisjoner, ble korsfestet i Israel, døde i Israel, sto opp igjen, og dro derfra til himmelen og skal også komme igjen på samme plass. GT var faktisk Jesus og disiplene sin Bibel. Har GT mer eller mindre forsvunnet fra forkynnelsen i kristne sammenhenger i dag? Er profetiene om Israel blitt nullet ut av kloke kristne mennesker som kanskje har basert seg på egen sannhet og tolkning av Bibelens lære?

Det må være betimelig å spørre om hvor undervisningen og forkynnelsen om jødefolkes rolle har tatt veien i våre kirker og i flere menigheter i Norge i dag, med noen få hederlige unntak? Er det våre kirkefedre Augustin og Luther sin jødefientlige arv som kirken mener bør videreføres? Skal vi ikke påkalle Guds velsignelse over oss som troende ved å be for Israels folk? Er det kanskje en velsignelse vi som troende menigheter går glipp av her? Er tilkoblingen til jødedommen og Israel blitt for ubehagelig for den kristne kirke? Eller er det den gjeldende politiske korrekte mening om Israel som skal styre kirkens syn på Israel? Er det Kirkens Nødhjelp og Mellomkirkelig Råd de som skal speile innholdet i kirkens forhold til Israel? Et søk på Israel inne på DNK sine nettssider gir kun negative utsagn om Israel fra disse to organene.

 

 En trenger ikke lese mye av kirkehistorien for å se hva slags innsats kirken har lagt i å forfølge jødene. Hele kirkehistorien er et skammens dokumentar om kirkens overgrep overfor Guds utvalgte folk. Det er derfor trist å se at flere av kirkens organer holder frem med sine angrep på staten Israel fortsatt som de ikke har en historie som heller burde tilsi at de heller å gå stille i dørene enn stadig å komme med usaklige angrep på staten Israel. En god restart på dette kunne være å formidle jødenes rolle i den kristne tro. Er det ikke snart på tide for den norske kirke og flere kristne menigheter å revurdere sine holdninger mot jødene og Israel og la Bibelens ord om jødene komme frem fra talerstolene? Romerbrevet 9-11 sier mye om Israel. Guds løfter til Israel gjelder fortsatt og Israel er ikke forkastet av Gud selv om Israel forkastet sin Frelser. Paulus skriver i Romerbrevet 11 at jødenes forkastelse av evangeliet førte til frelse for oss hedningene.

 

Det er aldri for sent å snu heter det i en fjellvettregel. Dette gjelder ikke bare på fjellet men også den norske kirke og en del kristne menigheter i dag.

Gå til innlegget

Hebron

Publisert over 5 år siden

I forrige uke tok jeg buss 160 fra busstasjonen i Jerusalem til Hebron. Bussen til Hebron er armert (skuddsikker) og inne i bussen denne formiddagen sitter flere soldater, jødiske menn, kvinner og barn som er på vei til Hebron.

Bussen er det offentlige fremkomstmiddelet som de som bor i de jødiske delene ved og i Hebron kan bruke hvis de skal til Jerusalem.  Bussen kjører forbi militære kontrollposter, flere vakttårn og sikkerhetsgjerder. Den kjører langs rute 60, passerer Betlehem som ligger delvis skjult bak høye sikkerhetsgjerder før den kommer til områdene hvor jøder er bosatt og videre ned til «Machpelahulen» inne i Hebron, som ligger i den jødiske bydelen i Hebron.

 Selve bygningen har to tårn bygget av muslimene for at stedet ytre sett skal se ut som en moske. I 700 år har jødene hatt tilgang til dettes stedet for å be under forskjellige styrer. Inntil 1929 bodde det flere hundre jøder i Hebron Under en forferdelig massakre etter ordre fra stormuftien av Jerusalem (Arafats onkel) 24.august 1929 hvor 67 jøder brutalt drept og ti skadd. De overlevende jødene ble forvist fra byen. De husene som jødene bodde i den gang er det jødene i dag som bor i.

Hebron er for jødene den neste helligste byen etter Jerusalem, ligger 35 km sør for Jerusalem og 930 meter over havet. Hebron er faktisk stedet for den eldste jødiske samfunnet i verden, og kan dateres tilbake til bibelsk tid. I dag er Hebron hjem til rundt 250.000 palestinere og ca. 700 jøder. Ytterligere 6000 jøder bor i den tilstøtende fellesskap av Kiryat Arba.

Stedet er hellig for både jødene og de kristne mens islam også aksepterer det som et hellig sted på grunn av den bibelske henvisningen til Abraham. I henhold til Første Mosebok kjøpte Abraham hulen og markene rundt den for å gravlegge sin hustru Sara. Deretter ble også Abraham, Isak, Rebekka, Jakob og Lea også gravlagt i hulen. Av denne grunnen er byen også referert til i jødedommen som «Patriarkenes by», og ansett som den ene av de fire hellige byene. Over og rundt hulen er det kirker, synagoger og moskeer som har blitt bygd i løpet av århundrene.

Hebron er en by hvor FN viser sitt nærvær.  Bakgrunnen for opprettelsen av en tilstedeværelse av internasjonale observatører i Hebron er motsetninger mellom jødiske bosettere og palestinske innbyggere i byen som ligger i de palestinske selvstyreområdene (Palestina). Oppgaven er først og fremst å være internasjonale øyenvitner, og ved sin tilstedeværelse å bidra til økt følt sikkerhet for palestinerne i Hebron, og å fremme stabilitet som også bidrar til økonomisk utvikling.  

I boken «Filistrene» skriver forfatteren Ramon Bennet : «FNs multinasjonale styrker skal liksom være nøytrale styrker som holder de stridende fraksjonene fra hverandre, og dermed opprettholde freden i den spesielle regionen. Men når det gjelder Israel går FN enten over på Israels fienders side, eller handler som brannmenn som flykter «første gang de lukter røyk og første gang de ser flammer». Og etter å ha rømt for den første røykskyen utformer FN lettvinte våpenhvile-resolusjoner som er «utformet for å stoppe den israelske framrykkingen».

Sannheten i dette ser virker nok noe brutal, men ved å ta en titt på de historiske fakta hvor FN  har glimret med sin tilstedeværelse i naboland av Israel er den ikke langt unna sannheten.

Situasjonen i og rundt Hebron er ikke noen søndagskole. Siste hendelsen var at en gruppe menn ble pågrepet inne i den arabiske delen av Hebron i besittelse av sprengstoff tidligere i denne måneden. Sprengstoffet var beregnet på å drepe israelske soldater. De tre jødiske tenåringene Eyal Yifrah (19), Gilad Shaar (16) og Naftali Frenkel (16) som ble kidnappet av Hamas og drept utenfor Hebron i juni 2014 var en grusomt handling utført av palestina-arabiske terrorister tilknyttet Hamas. De tre ble funnet drept på et jorde nord av Hebron. Etter at den den jødiske bosetningen har blitt fornyet har også titalls terroraksjoner og mord blitt begått mot jødene. Videre har tusentalls tilfeller av steinkasting og bruk av molotovcoctails forekommet.

Hebron er en by som du ikke kommer upåvirket fra hvis du setter dine føtter i den eller områdene rundt. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt å tro og høre den historien du ønsker å høre og tro på. For mitt eget vedkommende er det vanskelig å tro at fred er en løsning som er nærliggende slik situasjonen er i dette området. Uansett hva en måtte mene eller hvem en holder med i denne konflikten er faktum det at jøder ikke skal få leve sine liv i fred og ro i sitt eget land i Judea. 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Norge trenger tiltak mot jødehatet.

Publisert nesten 6 år siden

I kjølvannet av de siste terroraksjonene i flere europeiske land er utsagnene om situasjonen til eget land mange og forskjellige fra egne politikere .

Alle fordømmer med rette det som har skjedd av terroraksjoner mot ytringsfriheten og de aksjoner som er rettet mot jødene, men det snakkes lite om konkrete tiltak mot de utfordringene vi  nå har fått i eget land. Bevæpnet politi, bedre vakthold rundt den jødiske synagogen og et overvåkingspoliti som jobber forebyggende inn mot radikal islamisme er gode tiltak, men dette kan ikke løse problemene alene. Statsminister Erna Solberg sa under sitt besøk i den jødiske syngagogen mandag «at vi må bekjempe holdningene som gjør at hver tiende nordmann utrykker antisemittisme».  Disse tallene bygger hun på Hl undersøkelsen som ble gjennomført for noen år siden. Tallene og resultatet fra denne undersøkelsen bør være obligatorisk lesestoff for alle nordmenn som ønsker å få med seg hva som rører seg i det norske samfunnet.

 I rapporten fremgår det at én av fem nordmenn støtter påstanden om at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Én av fire nordmenn mener det er riktig at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Nesten 40 pst. av de spurte likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under 2. verdenskrig.

Det vil være naivt å tro at Norge ikke vil få en terroraksjon mot seg i fremtiden. Det vil ingen tiltak klare å hindre eller forebygge. Vi er inne i en tid hvor uskyldige sivile jøder er utpekt som ofre for kriminelle radikale jihadister i alle verdens land. Jødehatet er ikke noe nytt, men den forfølgelsen som jødene nå opplever i intensivitet er nytt i forhold til tidligere år. De foreløpige uttalelsene fra dansk politi viser at gjerningsmannen for terroraksjonene Omar Abdel El-Hussein var en kriminell person tilknyttet kriminelt gjengmiljø med voldsdommer og nylig sluppet ut av fengsel etter soning av dom. Dette er en bakgrunn som også bør få alarmklokkene hos ansvarlige justispolitikere til å ringe høyt da vi også i Oslo har gjengmiljøer tilknyttet radikal islamisme.

I 2009 ble søkelyset på om det var nødvendig å registrere antisemittistiske handlinger spesielt etter at det var registrert i løpet av en måned av Det mosaiske trossamfunn at de hadde opplevd elleve tilfeller av sjikane, hærverk og trusler.  Den gangen og også nå opererer politiet med at hatkriminalitet er på grunnlag av etnisitet, religion og seksuell legning. Tallene for å registrere antisemittistiske handlinger var for små ble det da hevdet. Etter 2009 og frem til nå har det vært en økning i antisemittistiske handlinger. Vi har hatt flere terroraksjoner hvor jøder har blitt drept de siste årene og jødene har opplevd mer trakassering, trusler, og angrep mot seg enn noen gang tidligere.

Tidligere har OSSE utrykt bekymring for at ikke Norge ikke har gjort nok for å kartlegge og bekjempe hatkriminalitet. Det bør nå være en selvfølge at det kommer flere beskyttende tiltak fro norske jøder. Endringer i straffeloven, kartlegging og statistikk over jødehat og antisemittistiske handlinger, overvåking av ekstreme nettsteder og gjengmiljøer er en god begynnelse. Samtidig må vår oppvoksende generasjon få kunnskap gjennom undervisning om jødenes historie i skolen. Gode holdninger og bekjempelse av fordommer starter med opplæring av neste generasjon. 

Det er all grunn til å spørre hvor norske politikere har vært disse årene når de har opplevd terroren mot jødene på nært hold. Det eneste partiet på Stortinget som har tatt bekymringen mot den voksende antisemittismen på alvor er KrF som har utarbeidet en egen tiltaksplan mot antisemittisme. Det er ikke så lenge siden denne ble behandlet i Stortinget, men ingen av partiene støtet de tiltak som KrF la frem i planen da. Tiden er fullmoden for tiltak som virkemiddel i forbindelse med den trusselsituasjonen og det virkelighetsbilde Norge opplever. En god begynnelse vil være å hente frem KrF sin tiltaksplan og gjennomføre de tiltak som er foreslått der. Det bør ikke være noe problem for regjeringspartiene og andre partier, etter å ha hørt deres lederes uttalelser i media de siste dagene.

 

Gå til innlegget

Ta ansvar i julen for dine barn.

Publisert nesten 6 år siden

Julen nærmer seg raskt og mange foreldre ser frem til fortjente fridager etter en hektisk adventtid med mange butikkbesøk, juleavslutninger, julebord , konserter og arrangementer sammen med kolleger,venner og barn.

Julen er i i høyeste grad barnas høytid. Med  det kjøpepresset vi opplever i et av verdens  rikeste land  blir også forventningene for barna skrudd kraftig opp før jul. Julen er for de fleste en høytid som gir glede og gode stunder med  barn,barnebarn og familie.   

Dessverre er det også en del av virkelighetsbildet at mange barn gruer seg til jul. De har vonde opplevelser fra julefeiringen og gruer seg fordi de vet at foreldrene benytter disse fridagene til å drikke alkohol. Det er litt over en million barn i Norge.  Det er ingen som ønsker at noen av disse skal ha en trist og dårlig julefeiring grunnet foreldres behov for å tømme i seg alkoholholdige varer.  Det har fra ulike hold blitt anslått at rundt 200 000 barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk.  

"Ting som er bra, blir bedre. De som allerede har det vanskelig, får det verre, sier Kari Lossius, klinikkdirektør og psykolog ved stiftelsen Bergensklinikkene». Kloke ord om julen.

Antallet barn som opplever julen som problematisk speiler seg også i antallet henvendelser til barn og unges kontakttelefon i julen.   Undersøkelser viser at desember er den fuktigste måneden i året i Norge.En kasse øl, fem flasker vin og halvannen flaske sprit drikker hver Oslo-borger i snitt i desember måned.  I dag drikker befolkningen i Norge over 15 år i snitt åtte liter ren alkohol i året. Det tilsvarer 80 flasker vin eller 355 halvlitere med øl. Menn drikker fortsatt mest, men det er kvinners alkoholkonsum som har hatt størst økning de siste åra.

Foreldres misbruk av alkohol er et problem vi må ta på alvor. Du MÅ ikke ta det det glasset med vin eller akevitt som du mener du er fullt berettiget til å gjøre  når du setter deg til bords.  Mange foreldre har et problem med alkohol uten av de selv resonnerer nevneverdig over dette. Å legitimere sitt eget forbruk av alkohol er noe av det vanligste en hører når en tar tak i denne problematikken.

Alkoholmisbruk i julen er et tema som blir tatt lite opp på den offentlige arena selv om dokumentasjonen på at barn lider under foreldrenes alkoholmisbruk er omfattende. Det er viktig å lytte når våre barn opplever julen som en lidelse for oss alle som lever i dette samfunnet. Det er ikke bare et problem som skal løses av politi, barnevern og politikere. Vi har alle ansvar for vår oppvoksende generasjon samme hvilken posisjon vi innehar. 

Foreldre har et ansvar for egne barn. Det er de som påvirker barn mest og kjenner sine barn. Det er derfor viktig at vi som foreldre tenker gjennom hvordan vi opptrer overfor vår egen familie i julen. Å feire en alkoholfri jul uten alkohol er noe som alle foreldre kan klare og bør gjøre. Det  handler faktisk om trygghet og omsorg for vår oppvoksende generasjon.

 

.

Gå til innlegget

Norge kan ikke være en god påvirkningsfaktor i Israels kamp mot terror og videre hjelpe befolkningen på Gaza hvis ikke norsk utenrikspolitikk med utenriksministeren i spissen evner å se helheten i konflikten.

9.september sto vår egen utenriksminister foran mikrofonstativet på Gazastripen med en formanende pekefinger til Israel og sa at det bør bli lettelse av blokaden av Gaza når det gjelder innførsel av varer. Kanske han også bør spørre seg hvor Hamas har fått all sementen og de øvrige byggematerialene fra når de bygde alle tunellene? Og hvem har finansiert byggingen? Kanskje kan det være en ide å stille noen krav om hva pengene skal brukes til når Norge nå skal være med og bygge opp igjen ødeleggelsene i Gaza igjen? Det er tross alt skattepengene til landets innbyggere Brende skal dele ut.

 

 Norge og Brende ser ut til å ville fortsette å spille politisk klovn i krigene mellom Hamas og Israel slik vår utenriksminister analyserer konflikten mellom Hamas og Israel. Brendes uttalelser om to-statløsningen stadig vekk har ikke noe med denne konflikten å gjøre. Brende bør også snart få med seg hvem som har sagt nei tidligere når Israel har sagt seg villig til to-statløsninger. Brende bør rette pekefingeren der den skal rettes,nemlig mot terrroristene. Eller det ekkoet fra Kåre Willoch som henger igjen over Brende?

Før utenriksministeren 9.september som første minister fra et annet land besøkte Gaza etter krigen hadde han avlagt et besøk hos statsminister Benyamin Netanya. Netanya fortalte under møtet med Brende om terrorfaren som i dag truer hele Vesten. Israels statsminister sitt budskap denne gangen var det samme som han har sagt tidligere til vestlige ministrer, nemlig at Hamas stiller i samme klasse som IS, Boko Haram og Hizbollah. Han la også til at han visste at vår egen utenriksminister forsto det han sa om dette, noe jeg ikke er overbevist om at han gjør.Utenriksministeren uttalte også i forbindelse med besøket på Gazastripen at han nå forbereder seg på giverlandsmøte for Palestina i New York nå i september. Prislapp på oppbyggingen: Omlag7,8 milliarder dollar, ifølge palestinske selvstyremyndigheter. Brende mener både Norge og andre land har lovet å jobbe for fred i tiår, uten at det har kommet konkrete resultater. Giverlandskonferansen mener Brende må sees i sammenheng med en politisk forpliktelse fra Israel. De må lette på blokadene sine,sier han og sier videre at de må la president Mahmoud Abbas få reell tilgang til Gaza. Hamas blir ikke nevt i det hele tatt. Siden Oslo-avtalen ble undertegnet i 1993, har norsk bistand til de palestinske okkuperte områdene økt hvert år. Norge har gitt til sammen 8,7 milliarder kroner i bistand til organisasjoner og palestinske selvstyremyndigheter i løpet av de 20 årene som har gått. I tillegg kommer 2,4 milliarder kroner til FN-organet som bistår palestinske flyktninger. Kanskje Brende snart bør forstå at Norge snart bør og må evaluere denne utdelingen av penger?

 

Norge er ikke tjent med utenriksminister Børge Brende sin ensidige innsats i konflikten mellom terrororganisasjonen Hamas og Israel. Hans krav til Israel er tatt ut av en sammenheng som kanskje er «politisk korrekt» men virkelighetsbildet må også være til stede for at Norge skal kunne påvirke til en god løsning i denne konflikten. Norge oppnår ikke noe med å tåkelegge deler av faktiske opplysninger i Israels kamp kamp mot terror. Hamas er en kriminell organisasjon som bryter alt som har med menneskerettigheter å gjøre ved å utnytte barn til å grave tunneller,henrettelser på åpen gate uten rett eller dom, kvinneundertrykkelse og bruk av sivile som skjold i krig ,for å nevne noen. Med sin kriminelle virkomhet setter de hele folket i Gaza i en håpløs situasjon .

 

Norge kan ikke være en god påvirkningsfaktor i Israels kamp mot terror og videre hjelpe befolkningen på Gaza hvis ikke norsk utenrikspolitikk med utenriksministeren i spissen evner å se helheten i konflikten. Å tåkelegge store deler av sannheten og bruke et politisk mantra hvor Israel hele tiden skal ta på seg skyld er med på å gjøre en allerede vanskelig situasjon enda verre. At Norge skulle få en borgerlig regjering med en slik utenrikspolitikk overfor Israel var det nok ikke mange som hadde forventet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere