Bjarne Bjelland

Alder: 65
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Europa står overfor sikkerhetspolitiske utfordringer som aldri før. Det er vanskelig å ta innover seg den nye situasjonen som vi nå opplever for oss alle. Den brutale virkeligheten vi har sett i verden i mange år kommer stadig nærmere.

Europa står overfor sikkerhetspolitiske utfordringer som aldri før. Det er vanskelig å ta innover seg den nye situasjonen som vi nå opplever for oss alle. Den brutale virkeligheten vi har sett i verden i mange år kommer stadig nærmere. Det bør også være naturlig og viktig at lederne i europeiske land snart setter navn på fienden, noe som ser ut til å sitte langt inne for flere når de uttaler seg til media.

Status siden november i Europa til nå er 130 mennesker drept og 386 skadd i flere synkroniserte terrorangrep i Paris og 35 mennesker drept og over 300 mennesker skadd i Brussel. I tillegg er mange mennesker drept i forskjellige angrep i flere byer i Europa de siste årene.  

 Nettverkene fra IS som står bak angrepene i Paris og Brussel er under etterforskning og en begynner å få oversikt over disse men fortsatt finnes det andre celler som er en trussel mot europeiske statsborgere Franske myndigheter vet at det finnes andre nettverk ifølge Frankrikes president François Hollande.

En annen kjent problemstilling i forhold til å få kontroll over ekstremistiske nettverk er de  parallellsamfunnene som har vokst oppi Europa. Sverige og flere andre europeiske land har i dag mange soner hvor ikke offentlige myndigheter kan gå inn uten beskyttelse. De siste dagers begivenheter har også satt søkelys på bydelen Molenbeck i Belgia som står frem som et skrekkens eksempel.

Europas myndigheter står overfor en krig mot terrorismen. Denne krigen kan ikke vinnes med et flott vokabular om demokratiske rettigheter og dialog og toleranse.

Israel har siden staten ble opprettet levd med angrep fra fundamentalistiske islamister  mot uskyldige mennesker. Det er ingen hemmelighet at Israel har mest kompetanse på sikkerhet, etterretning og bekjempelse av terror.Det er også på tide for europeiske land å få opp kompetansen på sikkerhet og etterretning. Israels forsvarsminister Moshe Yaalon har allerede uttalt at Israel er klar til å utvide sitt sikkerhetssamarbeid  for å hjelpe europeerne med å bekjempe terror.

Mye av den situasjonen som jødene har levd i disse årene nærmer seg Europas situasjon. Europeiske statsledere er i ferd med å møte seg selv i døren ved sin dobbelmoralske opptreden overfor Israels kamp for å bekjempe terroren. Sannheten er at både Europa og Israel bekjemper en felles fiende. Det politiske klovnespillet overfor Israel er en misforstått og feilaktig tolkning som det nå er på høy tid å avslutte.

"Etter terroren i Brussel intervjuet israelsk TV mange nåværende og tidligere sikkerhets- og etterretningsoffiserer som alle pekte på en rekke ting som kan og må gjøres annerledes i Europa for å hindre så mange angrep som mulig i fremtiden. Følgende er noen av punktene som ble nevnt.Et tilbakevendende råd var at Europa må begynne å navngi fienden; fundamentalistisk islam. Den politiske korrektheten ved ikke å koble islam med angrepene hindrer en effektiv kamp mot terror. Deretter må Europa finne en måte å kombinere sine tolerante og liberale demokratiske verdier med kraftigere tiltak for å identifisere og overvåke potensielle terrorister. Profilering må gjeninnføres for å skille ut folk, og personer som har kjempet for IS og deretter returnert til sine land i Europa må kunne fratas sine statsborgerskap. Videre må den åpne grensepolitikken, et resultat av Schengen-avtalen, avskaffes. Det kan ikke være slik at terrorister, med sine våpen og eksplosiver får lov til å reise fritt i Europa. Grensekontroll må gjenopprettes" (Israel newsletter)

Skal Europa han en sjanse for å bekjempe terroren fra islamiske nettverk må de søke hjelp der det er hjelp som kan sette europeiske myndigheter i stand til å bekjempe krigen mot terror, selv om motviljen til å gjøre dette er stor.

Israelske løsninger kan også være Europas løsninger.

 

.

Gå til innlegget

Malmø - et skammens utstillingsvindu.

Publisert nesten 5 år siden

I et intervju med israelsk fjernsyn har den danske populære skuespilleren Kim Bodnia fortalt at han trekker seg fra sin rolle som etterforskeren Martin Rohde i kriminalserien Broen.

Bodnia er jødisk med røtter fra Polen og Russland. En av grunnene til at han valgte å gå ut av sin rolle i filmserien er økende antisemittisme og at det er farlig å være jøde i denne byen.Jødene i Malmø har blitt utsatt for systematiske trakasseringer og attentat i mange år. Dette er dokumentert fra media i hele Europa.

Malmø er blitt et skammens utstillingsvindu til hele Europa om hvor ille det kan gå hvis ikke myndighetene følger med i timen. En grenseløs innvandringspolitikk med naive og blåøyde politikere på riksplan og lokalplan har gjort at landet og ikke minst Malmø har fått en stor muslimsk befolkning. Store grupper av muslimene har et syn på jøder som ikke er i tråd med demokratiske prinsipper.

En svensk tv-stasjon laget i fjor et program om hvordan det ble oppfattet å gå i bydeler som jøde med kippa med stor muslimsk befolkning i fjor. Trusler,angrep og eggkasting ble resultatet. 

Når svenske ledende politikere i tillegg står frem i sin blomstrende naive forståelse av forholdet mellomIsrael og palestinerne og fordømmer staten Israel og støtter palestinerne uansett deres terror mot jødene er ikke dette akkurat med å bedre situasjonen for svenske jøder.

I Sverige er det sannsynligvis for sent å gjøre noe med disse forholdene. Landets politikere har sakte men sikkert kjørt sitt eget land i grøfta og mistet kontrollen. Å komme opp igjen derfra er nok dessverre for sent. Norges håp er at rikspolitikere tar lærdom av dette.

Gå til innlegget

Trist og tankevekkende om mobbing.

Publisert nesten 5 år siden

Torsdag kveld så jeg på "99% Norsk" på NRK hvor Michael sammen med en venninne reiste til Israel. Michael sin mor var jødisk. I programmet fortalt Michael om at da han gikk i andre klasse skulle elevene ha med seg en hjemmefra på skolen.

Torsdag kveld så jeg på "99% Norsk" på NRK hvor Michael sammen med en venninne reiste til Israel. Michael sin mor var jødisk. I programmet fortalt Michael om at da han gikk i andre klasse skulle elevene ha med seg en hjemmefra på skolen. Moren var med på skolen og fortalte om forskjellen mellom kristendom og jødedom. Etter dette besøket fikk han mange negative bemerkninger etter seg og ble kalt "jødefaen" helt opp i videregående skole. Dette var første gang Michael fortalte noen om dette. Trist og tankevekkende om en mobbekultur som nok er mer utbredt enn vi tror. 


Mobbing av jødiske skolebarn er ikke noe nytt fenomen i fedrelandet vårt.Dette er vel dokumentert i NRK og andre media tidligere og flere tiltak mot jødehat i skolen er også vedtatt i Stortinget i fjor.

Fortellingen om slengbemerkningene og den stadig gjentatte mobbingen som vi fikk høre i programmet synliggjør også hvor vanskelig det er å forebygge denne type mobbing. Mobbemanifest, mobbekampanjer og mobbetiltak er positive og kan gjøre mye bra i forhold til holdninger og kultur, men klarer ikke å stoppe all mobbing. Den utfordrer nok alle oss foreldre om at gode holdninger og god forebygging på dette feltet dreier seg om hvordan vi som foreldre selv velger våre ord  og viser våre egne holdninger for våre barn. Barn blir ofte et speilbilde av egne foreldres meninger og holdninger.

Kanskje kjøkkenbordet er den viktigste arena for forebygging av mobbing?

Gå til innlegget

Svensk politisk korrekt jødehat.

Publisert nesten 5 år siden

Igjen har Sveriges utenriksminister Margot Wallström kommet med uttalelser som viser hennes oppfatning av Israel og den kampen mot terror dette landet har i dag.

Margot Wallstrøm har denne gang tatt til orde for en etterforsking av Israel og videre beskyldt dem for utenrettslige henrettelser. Den siste beskyldningen har hun forøvrig også kommet med i Riksdagen tidligere i år.Uttalelsene bringer ikke noe nytt eller sensasjonelt fra den kanten, men føyer seg inn i rekken av utenriksministeren sine håpløse og virkelighetsfjerne oppfatninger om den faktiske situasjon i forholdet mellom Israel og de palestinske selvsstyremyndigheter. De famøse uttalesene skaper selvfølgelig skarpe reaksjoner i Israel. Agidor Liebermann, tidligere utenriksminister ,sammenligner Sverige med rollen de hadde under andre verdenskrig hvor de handlet med Nazi-Tyskland og tjente gode penger på det.


"Jeg motsetter meg ethvert forsøk på å beskrive Sverige, regjeringen eller meg selv som fiende av Israel. Vi er en venn av Israel og en venn av palestinerne, og begge stater har en rett til å eksistere.»  Disse ordene kom som respons på en skarp israelsk kritikk av hennes siste bemerkninger på tirsdag, da hun nok engang angrep Israel og oppmuntret til en granskning omkring drap av terrorister. «Det er avgjørende at grundige og troverdige granskninger blir gjennomført rundt disse dødsfallene med hensikt å skaffe klarhet og avdekke mulig ansvar,» sa hun i Riksdagen".

Det er betimelig å spørre om ikke den svenske statsministeren og Riksdagens medlemmer snart bør forstå at slik kan ikke en svensk utenriksminister lenger uttale seg. At hun selv ikke lenger ønsker å ha noe godt forhold til Israel er en sak, men at hun setter hele det offisielle Sverige i vanry med sine uttalelser er en annen og viktigere sak. At den svenske utenriksministeren etterlyser rettferdighet og internasjonal lovgivning er en side av saken som igjen viser hvor langt ut på viddene hun er i sin tolkning av hvem som egentlig bryter menneskerettighetene og internasjonal lov. Hun kan umulig ikke ha fått med seg hvordan de palestinske selvstyremyndighetene bevisst oppfordrer til terror mot uskyldige jøder og videre honorerer terroraksjoner som blir utført mot jødene. "Fredsvennen Abbas" lyver til de vestlige media og sprer budskapet om at hele Israel er okkupert og at disse egentlig ikke har krav eller rett til sitt hjemland. 

Det er også grunn til å spørre om ikke den svenske utenriksministeren,statsministeren og de øvrige politikere kjenner til den vanskelige og truende situasjonen svenske jøder befinner seg og har vært i de siste årene i Malmø og at hun med sine uttalelser ikke akkurat gjør deres situasjonen bedre. .

Det må nå være helt på sin plass at den svenske utenriksministeren ber statsminister Benyamin Netanya og israelske myndigheter om unnskyldning for sin oppførsel. I tillegg bør hun også tenke seg grundig om hva hennes uttalelser fører til av økende jødehat i Sverige. Hvis ikke hun selv er i stand til å forstå situasjonen bør den svenske statsministeren selv ta affære.

  

Gå til innlegget

La våre barn få en trygg og omsorgfull jul.

Publisert nesten 5 år siden

Et bilde av en liten jente som står alene på en altan sannsynligvis i et av de mer besøkte land i sydligere strøk og ser utover havet, er et bilde jeg aldri glemmer.

Bildet er brukt i forbindelse med en reportasje om barnevernet i en by i Norge som må reise til ferieland på sommeren for å hente hjem barn som lider under foreldres uvettige omgang med alkoholen.  

 Bildet  av den lille jenta som står der alene dukker stadig opp på netthinnen når jeg leser om barn som lider grunnet foreldres misbruk av alkohol enten om det er ferie eller jul.Hva slags følelser har dette barnet etter at feriedrømmen er gått i knas grunnet foreldres omgang med alkohol?  Det er ingen tvil om at bildet mer enn noe annet gir et sterkt budskap i forbindelse med reportasjen.

Advent tiden er kommet og forventningene er store både for barn og voksne til julens høytid. I alle høyeste grad er julen barnas høytid. Skolens forberedelser og de aktivitetene som følger med er med og skrur forventningene flere hakk opp. Med det store kjøpepresset vi også opplever i et verdens rikeste land blir heller ikke forventningen mindre.

Undersøkelser viser at det ikke er alle barn som ser frem til julen med glede og forventning. Vonde erfaringer fra tidligere julefeiringer gjør at mange barn gruer seg til jul.Undersøkelser viser også at desember er den måneden i året hvor voksne mennesker drikker mest alkohol. Å uttale seg om at foreldre og pårørende drikker alkohol i jula mens barna er til stede blir ofte oppfattet som moraliserende og av denne grunn blir gjerne dette problemet sjelden løftet opp på den offentlige arena.

 Jeg synes også at det kunne vært betimelig av vår egen helseminister å si noe om dette disse dagene før jul. Jeg er ikke med i fanklubben til Jonas Gahr Støre,men i sin tid som helseminister tok han faktisk opp denne viktige saken i mediene. 

Det er viktig å lytte når våre barn opplever julen som en lidelse for oss alle som lever i dette samfunnet. Det er ikke bare et problem som skal løses av politi, barnevern og politikere. Vi har alle ansvar for vår oppvoksende generasjon samme hvilken posisjon vi innehar. 

Det  handler faktisk om trygghet og omsorg for vår oppvoksende generasjon.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere