Bjarne Bjelland

Alder: 65
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Politisk narrespill.

Publisert nesten 3 år siden

Etter mange år med mye sammenfallende politikk fra USA og Europa overfor Israel og Den palestinske selvstyremyndighet er det tydelig at partene har skilt lag i synet på konflikten mellom palestina-araberne og Israel.

USA har nå startet med å stille krav både til Abbas og ikke minst UNWRA sin rolle i denne konflikten.

Obama og John Kerry sine politiske løsninger i forhold til Israel og Palestinske selvstyremyndigheter er nå gått inn i historiebøkene, og konflikten ses på med nye briller av en ledelse i USA som støtter Israel på en helt annen måte nå.

Norge gir 125 millioner til palestinske flyktninger  

USA har siden 1949 vært den største bidragsyteren til UNRWA, og som gir bistand til rundt 5 millioner palestinske flyktninger. Den amerikanske bistanden har de siste årene vært på rundt 3 milliarder kroner i året, noe som utgjør rundt en firedel av organisasjonens budsjett. Årets første bidrag, i underkant av 1 milliard kroner, skulle ha vært overført til UNRWA 1. januar, men har latt vente på seg.

Europa og europeiske ledere har i lang tid støttet palestina-araberne for å få en egen stat i Judea og Samaria (Vestbredden) og fulgt den linjen at Israel må gi fra seg Judea og Samaria. Norge har også spilt en sentral rolle her med å være en aktiv pådriver og tilrettelegger  under Oslo-avtalene og etter dette som leder i giverlandskomiteen.

Dette igjen har bundet Norges offisielle rolle i forholdet mellom Israel og palestina-araberne til masten, noe som speiler våre utenriksministres stadige repetisjonsøvelser i å snakke om tostat - løsningen både til Israel og Abbas og alle verdens nasjoner.

Norge gir også store summer til palestinske selvstyreområder.

I 2017 mottok Palestina 713 millioner kroner i bistand fra Norge. Statsbygging, utdanning, helse og energi er strategiske satsingsområder for den norske bistanden til Palestina, i tillegg til støtte til demokratisering, likestilling og sivilt samfunn. ( regjeringen.no)

Nylig ga også Norge 125millioner kroner til UNWRA som ekstrabevilgning.

 
Det er USA som er Israel sin støtte og medhjelper i deres kamp for egen eksistens og i kampen mot terror. Visepresident Pence sa også i sin tale til Knesset under sitt besøk i Israel at vennskapet mellom disse to landene er dypt og har aldri vært bedre. Pence sitt innlegg var en oppvisning i historisk innsikt og kjennskap til Bibelen og jødedommen som neppe noen utenlands statsleder noen gang tidligere har presentert i Knesset.

Abbas gjør sitt beste for å få anerkjennelse fra EU og la dem overta fredsrollen. USA som mellommann er ikke lenger ønskelig fra palestina-araberne nå etter at noen for første gang har stilt krav til dem. Abbas har kvittert for denne anmodningen med grove utskjellinger av ledende amerikanske politikere.

Abbas har de siste tiden virkelig avslørt seg selv med sine historiske betrakninger om sitt eget folk og ikke minst sine nabofolk, jødene.

« Abbas' versjon av den jødiske historien består av en blanding av historiske navn og hendelser som Oliver Cromwell, Napoleon Bonaparte, Winston Churchills bestefar og så videre, der han beskylder dem alle å ha til hensikt å bruke jødene i egen interesse. Jødene fremstilles kun som verktøy i hendene på forskjellige krefter.

De presenteres ikke som et folk, men som en gruppe forfulgt på grunn av deres «sosiale funksjon». Jødene har overhodet ingen forbindelse til landet. Å plante jødene i Midtøsten var en europeisk plan for å skape splid blant araberne og dermed hindre dem i å vokse sterke og ta over hegemoniet fra Europa.

De jødiske flyktningene som flyktet fra de arabiske landene etter Israels etablering er i Abbas' verden ikke et resultat av forfølgelse, men en kynisk plan av Israels statsminister på den tiden, David Ben Gurion, for å lokke dem til Israel» (Israel report,newsletter) .

At Norge fortsetter sitt politiske narrespill overfor Abbas er virkelig skandaløst.  Å snakke om en fredelig tostat-løsning og samtidig gi store pengesummer til en statsleder som formilder løgner om Israel på denne måten er både pinlig og flaut.

 
Er det ikke snart på tide at regjeringen og utenriksministeren  nå snart får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer og har kommet fra Abbas og hans ledere og derved evner å se helheten i dette politiske narrespillet.

Gå til innlegget

Norsk utenrikspolitikk ser ut til å gå videre i de samme fotsporene som alltid før når det gjelder forholdet til staten Israel. Noen nytenkning et kvart århundre siden at Oslo avtalen ble undertegnet og med de begivenheter som har vært i Israel og i de palestinske-arabiske områder de siste 25 årene ser ikke ut til å ha hatt noen nevneverdig innflytelse på egen kompasskurs.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sitt nylige besøk i Israel og hennes utsagn til media bekrefter at absolutt ingen nye tanker har dukket opp når det gjelder to-statsløsningen.

 Å høre på vår egen utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sine uttalelser til media etter møtet med statsminister  Benyamin Netanyahu var direkte pinlig og viser at Norge fortsetter renkespillet om å gi bort Israelske landområder og Bibelsk historiske deler av Israels hovedstad.  Å uttale at hennes besøk sin viktigste agenda er at forhandlinger om fredsavtale mellom Israel og de palestinske selvstyremyndigheter må gjenopptas synliggjør at vår nye utenriksminister ikke er i nærheten av dagens realiteter i Israel.

20.august 1993 var det stor optimisme i Norge på at en fredsavtale mellom Israel og Palestinske selvstyremyndigheter ville fungere etter at avtalen hadde fått sine nødvendige underskrifter. Det er på tide å begrave avtalen for Norges del. Abbas har allerede uttalt offisielt at han ikke forholder seg lenger til avtalen. Giverlandskomiteen som ble opprettet i forbindelse med avtalen med Norge fastlimt til lederstolen har vært et gedigent sugerør fra palestina-araberne direkte fra norske skattebetalere og bør avvikles.

Regjeringen sin nettside har følgende innhold: Norge støtter målet om en to-stats løsning der en levedyktig palestinsk stat kan leve side om side i fred med Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til palestinsk institusjonsbygging og kapasitetsutvikling som et ledd i utviklingen av en palestinsk demokratisk stat. Samlet norsk økonomisk støtte til Det palestinske området var i 2006 på vel 650 millioner kroner. Dette er det høyeste bistandsvolum noensinne. Norske bidrag utbetales til FN-organisasjoner og NGO, til palestinske institusjoner, og til internasjonale fondsmekanismer drevet av Verdensbanken og Europa-kommisjonen. Norsk støtte til den palestinske befolkning gjennom FN og frivillige og uavhengige organisasjoner utgjør ca. 2/3 av vår samlede bistand.

Fredsavtale basert på at landområder i Israel skal gis bort til palestina-araberne og en egen arabisk stat tett opp til Israel har ikke lenger noen forutsetninger for å lykkes viser all erfaring fra dette området de siste årene. At tidligere israelske statsledere har sett for seg eget navn i gullbokstaver sammen med internasjonale store ledere i historiebøkene var en illusjon den gang som ikke var forankret i virkelighetens forhold.

Utenriksministerens besøk i USA hos deres president Donald Trump med etterfølgende kommentar om at det ikke bør kuttes i bistanden til palestinske selvstyremyndigheter speiler at Norge fortsetter sin hjelpeløse og naive bistand til palestina-arabiske områder uten å oppdage palestina-arabernes falske spill. Utenriksminister Ine Marie Søreide bør på skattebetalernes vegne snart innse at Norge ikke kan fortsette å spille politisk klovn i forhold til Israel og deres utfordringer.

Gå til innlegget

Den kanadisk-somalistiske imanen Said Raqeah har torsdag og fredag i forrige uke holdt foredrag i det største muslimske trossamfunnet i Rogaland. Moskeen ligger i Hillevåg i Stavanger. Etter foredragene i Stavanger dro imanen til Oslo og holdt der også foredrag for unge mennesker på helgeseminar.

 


 
 

 

Rogalands Avis skriver i sin artikkel om saken i forrige uke at islamsk opplæringssenter i Hillevåg mottok statstøtte for nesten 3000 medlemmer i fjor. 


Det er ikke første gang det kommer en iman med et undervisningsmateriale til Norge som bryter med norsk lovgivning for å undervise muslimske menigheter i Norge. Organisasjonen Islam.net i Oslo har tidligere invitert omstridte predikanter som ikke har vært så nøye med å holde seg innenfor norsk lovgivning.

Justisdepartementet varslet da at de ville gjennomgå oppholdstillatelsen for imaner, religiøse ledere og predikanter. Etter denne kunngjøringen sluttet Islam.net å oppgi navnet på predikanter de inviterte til sine konferanser.

I regjeringens asyl og integreringsforlik fra 2015 samlet stortingsflertallet seg om en formulering der det fremgikk at religiøse ledere som “svekker integreringen” ikke bør få innvilget oppholdstillatelse.

Integreringsministeren Sylvi Listhaug uttalte til Rogaland Avis før helgen at budskapet til den besøkende imanen er “ fullstendig forkastelig og helt uforenlig med norske og vestlige verdier “. Flere medier melder at imanen 
skal ha uttalt i flere filmsnutter som ligger på nettet(you tube) at kvinner skal holde seg innendørs og at blasfemi skal straffes med døden.

Dette er uttalelser som ikke bare bryter med våre verdier men også med den norske straffeloven og det må være betimelig å spørre hvordan Norge som samfunn kan tillate at denne type “predikanter“ får lov til å reise inn i kongeriket og spre disse utsagnene som helt klart bryter med norsk straffelovgivning?


Danmark har allerede innført innreiseforbud mot predikanter som sprer hatefulle ytringer.

Det svenske nyhetsbyrået TT har gjort en gjennomgang av rapporter fra Europol, 
det amerikanske utenriksdepartementet og analyser i internasjonale medier om de 68 som har gjennomført totalt 37 islamistiske angrep i Europa siden august 2014. 
Konkluksjonen er at to tredeler av gjerningspersonene,44 av 68 kan kobles til en eller flere religiøse ledere. I følge TT er halvparten av de som står bak de islamistiske terrorangrepene i Europa etter august 2014, unge menn med foreldre som har innvandret fra muslimske land.

Det er på høy tid at islam som religion settes under lyskasteren av våre ledende politikere grunnet den sikkerhetsrisko disse utgjør i sitt møte med andre mennesker. 
Kirke og menigheter bør også se merke seg at islam ikke beriker vårt samfunn, og undervise sine medlemmer at framvekst av islam vil føre vårt eget land i ulykke, noe som vi tydelig ser i vårt naboland. 


Å hoppe over realiteter om vold og kvinneundertrykkelse innen det samfunnssystem som islam representerer kan bli en boomerang for vårt eget demokrati. Å hoppe over hva Koranen sier om jøder og kristne bør også i Norge tas på alvor og muslimske ledere bør utfordres på hvilken lære de egentlig sprer rundt seg i moskeene og lar andre spre rundt. 

Gå til innlegget

Den nye samarbeidsavtalen mellom Hamas og Fatah er en utfordrende og alvorlig avtale for mennesker som bor Israel og Palestinske områder. Hvor lenge denne avtalen vil vare er høyst usikkert, noe som senere års historie også vitner om.

 


Det er ikke langt mellom uttalelsene fra det internasjonale samfunnet når det gjelder Israel-Palestina konflikten, men denne gang er det påfallende taust fra FN, politisk ledelse i Norge og andre land, fredsorganisasjoner og media. 


 Etter offentliggjøringen av samarbeidsavtalen har statsminister Netanyahu sagt at ingen forhandlinger ville finne sted med PA før Hamas anerkjenner Israel, slutter med terror, avvæpner seg, returnerer kroppene til israelske soldater som Hamas har beholdt siden krigen i 2014, frigjør seg fra Iran og overgir grensekontrollen til PA.

 


Hamas er en terrororganisasjon og definert som en terrororganisasjon av USA og EU.

 


Hamas er som IS, som Al Qiada, som Hizbollah, som Boko Haram. Dette er grupperinger som ikke har respekt for menneskerettigheter. Møtt med slik ekstremisme kan ikke Israel gjøre noe annet enn å forsvare seg selv. Dette er statsminister Benyamin Netanya egen analyse når det gjelder Hamas.

 


«Når det gjelder Hamas sine våpen har Hamas-leder, Salah Al-Arouri sagt at disse ikke er oppe til diskusjon. I etterkant av et møte med ledere av det iranske regime i Teheran, sa han: «Forsoningen med Fatah kommer ikke til å ha betydning for den palestinske motstanden Det er ingen tvil om at motstandsbevegelsen holder fast ved sine våpen og vil aldri legge de ned.»  I møtet i Teheran uttrykte begge parter ønsket om å fortsette å arbeide sammen basert på deres felles mål, motstand mot Israel. Rådgiver for den iranske presidenten, Velayati, sa «vi bruker enhver anledning til å møte med våre kamerater i motstandsbevegelsen og spesielt Hamas, og vi lovpriser denne bevegelsens standpunkt om å nekte å oppgi sine motstandsvåpen »( Israel newsletter)

 


«Norsk UD sier avtalen som ble inngått mellom Fatah og Hamas torsdag, er et viktig skritt på veien mot å gi legitime palestinske myndigheter full kontroll av Gaza. Torsdag ble det kjent at Fatah og Hamas er enige om en avtale som angivelig innebærer at Hamas gir fra seg kontrollen over Gaza. Mange hindre gjenstår for palestinsk forsoning, men Norge ønsker nå avtalen velkommen.

 


– Avtalen vil forhåpentligvis kunne bidra til å løse de prekære behovene for den palestinske befolkningen i Gaza, sier statssekretær i UD, Marit Berger Røsland, til NTB. Hun opplyser at Norge, som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), vil samarbeide tett med palestinske myndigheter, Israel og Egypt for å bidra til å håndtere de økte finansielle behovene forbundet med å gjennomføre avtalen» (NTB)

 


Norge spiller og har spilt en stor rolle i forholdet mellom Israel og Palestina politisk og økonomisk.  Landet har ledet giverlandskomiteen siden Oslo avtalen ble inngått i 1993.Total norsk støtte til området var i 2016 på om lag 685 millioner kroner, inkludert kjernebidraget til UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger.

Det er betimelig å stille spørsmål etter avtalen er inngått mellom Fatah og Hamas om den norske regjering ser for seg nye fredsforhandlinger etter at en terrororganisasjon skal samarbeide med Fatah? Hva med norske skattebetalere store bidrag til palestinske områder? 

 


Hvem er den Stortingspolitikeren som stiller den nye utenriksministeren Ina Marie Søreide noen betimelige spørsmål i Stortingets spørretime?

Gå til innlegget

Samlet norsk økonomisk støtte til Det palestinske området var i 2006 på vel 650 millioner kroner. Dette er det høyeste bistandsvolum til dette tidspunkt.Total norsk støtte til området var i 2016 på om lag 685 millioner kroner, inkludert kjernebidraget til UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger.

Fatah har nå inngått samarbeidsavtale med terrorrorganisasjonen Hamas og de vil sammen kjempe mot samme mål, nemlig staten Israel.

Hamas er som IS, som Al Qiada, som Hizbollah, som Boko Haram. Dette er grupperinger som ikke har respekt for menneskerettigheter. Møtt med slik ekstremisme kan ikke Israel gjøre noe annet enn å forsvare seg selv. Dette er statsminister Benyamin Netanya egen analyse når det gjelder Hamas. 

Israel gjorde sine krav svært tydelige etter offentliggjøringen av samarbeidsavtalen. Statsminister Netanyahu sa at ingen forhandlinger ville finne sted med PA før Hamas anerkjenner Israel, slutter med terror, avvæpner seg, returnerer kroppene til israelske soldater som Hamas har beholdt siden krigen i 2014, frigjør seg fra Iran og overgir grensekontrollen til PA.

 

Norge har også et stort ansvar her som leder i giverlandskomiteen. 

 

Det er derfor betimelig å spørre den nye norske utenriksministeren Ina Marie Eriken Søreide hvordan hun vil stille seg til videre utbetaling fra norske skattebetalere til palestinske myndigheter etter denne avtalen?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere