Bjarne Bjelland

Alder: 64
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Alkoholmisbruk i feriene er et tema som blir tatt lite opp på den offentlige arena, selv om dokumentasjonen på at barn lider under foreldrenes alkoholmisbruk er omfattende.

Sommeren er over oss og mange nordmenn har i år valgt en tur til sydligere strøk for å lade opp batteriene. Sol i store og små mengder, bade i varm sjø og spise god mat. Oppdage nye steder, severdigheter og oppleve noe sammen enten alene, sammen med en venn eller flere venner eller sammen med familien gir oss gode opplevelser. Facebook og andre sosiale media blir flittig brukt og våre venner sender oss bilder og videosnutter fra sine ferieopphold, ofte med fluidumet i glasset på vei inn i solnedgangen.

Respons Analyse gjorde en undersøkelse i 2017 blant 892 foreldre med barn under 18 år som ble spurt om sitt alkoholforbruk under forrige sommerferie i utlandet.18 prosent av de spurte svarte at de holdt seg helt edru under ferien, mens 16 prosent svarte at de drakk på én av sju dager per ferieuke. 10 prosent svarte at de drakk på sju av sju dager per ferieuke, mens fem prosent drakk på seks av sju feriedager.

Høye tall

6 av 10 foreldre oppgir at de drikker alkohol på sommerferie når barna er til stede, viste en  spørreundersøkelse  MMI gjorde for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL i 2015.

Alarmtelefonen for barn og unge får inn 10 000 samtaler hvert år fra mange barn som er redd fordi foreldrene er fulle.

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkohol er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert.

Foreldres bruk av alkohol er et problem vi må ta på alvor i mye større grad. Norge er et land som ønsker å sitte i lederposisjon når det gjelder barn og unges oppvekst. Det mangler ikke på engasjement politisk og blant foreldre når det gjelder barns forhold i barnehager, skoler, fritidsklubber og forebyggende tiltak.  Foreldres bruk av alkohol i forhold til egne barn er ikke ofte på dagsorden selv om følgene av foreldres alkoholbruk i ferier er godt dokumentert. 

Dårlig egeninnsikt

Mange foreldre har et problem med alkohol uten av de selv resonnerer nevneverdig over dette. Å legitimere sitt eget forbruk av alkohol er noe av det vanligste en hører når en tar tak i denne problematikken. Barn merker fort endringen i voksnes oppførsel når voksne drikker - og de merker det raskere enn det voksne tror. Den såkalte «lykkepromillen» ser ganske annerledes ut for de som er små enn hva de voksne selv ofte har egeninnsikt i.

Alkoholmisbruk i feriene er et tema som blir tatt lite opp på den offentlige arena selv om dokumentasjonen på at barn lider under foreldrenes alkoholmisbruk er omfattende. Det er viktig å lytte når våre barn opplever feriene som ubehagelige og vanskelige fordi far og mor ikke kan begrense sitt eget alkoholforbruk. Dette er ikke bare et problem som skal løses av politi, barnevern og politikere. Vi har alle ansvar for vår oppvoksende generasjon samme hvilken posisjon vi innehar.

Foreldrenes ansvar

Foreldre har et ansvar for egne barn. Det er de som påvirker barn mest og kjenner sine barn. Det er derfor viktig at vi som foreldre tenker gjennom hvordan vi opptrer overfor egne barn i ferietiden.  Det handler faktisk om trygghet og omsorg for vår oppvoksende generasjon.

Gå til innlegget

Hvor lenge vil jødene bli boende i Europa?

Publisert 3 måneder siden

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren. Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Media bringer oss stadig mer nyheter om økende jødehat i Europa. USA har også hatt flere drap og andre forbrytelser begått mot jøder de siste årene. Tyskland og Frankrike er de landene som har  de fleste dokumenterte forbrytelsene begått mot jøder, jødiske institusjoner, synagoger, jødiske gravsteiner på kirkegårder, m.m.

Ledende politikere er ute foran mikrofonstativet og tar sterk avstand fra denne utviklingen hvert menneske i europeiske land nå er vitne til. Uansett gode forsett og vakre ord om at denne utviklingen ikke kan fortsette går jødehatet opp og terroren fortsetter mot jødene. Dessverre er nok realiteten blitt den at forholdene sannsynligvis ikke blir bedre takket være hjelpeløse politiske ledere som lenge ikke har vært i stand til å ta inn over seg alvoret i denne utviklingen.  

Vi har i mange år allerede sett konturene og likhetene med jødeforfølgelsen i 30 årene da det var 16 millioner jøder på jordkloden. 

Norge har en egen handlingsplan mot antisemittisme bestående av elleve tiltak.  Holocaust-senteret på Bygdøy er sentral i bekjempelse av jødehat. Kjennskap og kunnskap til jødenes historier i Norge og Europa har vi gjennom mange kanaler.

Israelske borgere og jøder i andre land har blitt offer for mange terrorhandlinger de siste årene. Terroren og hatet mot jødene lever i dag som aldri før i Europa, muslimske land og hos naboene til Israel. Arabiske innvandrere i Europa står også for en stor del av jødehatet gjennom sin islamske tro. Selv om dette forsøkes å skyves under teppet er det like fullt en realitet.

Hvor er den moralske kompassviseren i forhold til dagens jødehat, palestinsk-arabiske ugjerninger som stadig begås mot sivile israelere med bomber, kniver og andre våpen i deres eget hjemland? Hvor er forsvarerne i grasroten i europeiske land når jøder blir drept i Israel, USA og Europa fordi de er jøder? Hvor er forståelsen for at nettopp Israel trenger et sterkt forsvar for å bevare sin eksistens som nasjon? 

Europeiske medier omhandler konflikten mellom palestina-araberne og Israel på en slik måte at en ikke trenger undre seg over at jødene blir en mer og mer utsatt gruppe i Europa. Det er Israel som er syndebukken og som stat begås syndene mot den palestinske-arabiske befolkningen gjennom israelske bosetninger i Judea og Samaria og videre det nødvendige militære nærvær av IDF i de samme områdene.

Israels legitime rett til å eie og oppholde seg på områder i landet som de gjennom oppgjøret etter 1.verdenskrig fikk gjennom etter forhandlingene og videre gjennom Palestinamandatet er helt uinteressant og det blir ikke nevnt at den gjeldende folkerett fra oppgjøret etter 1.verdenskrig faktisk har gitt Israel Judea og Samaria. Israel kjemper i dag på et 12 prosent område av det som hadde krav på etter folkeretten, men det er det ingen som bryr seg noe nevneverdig om.  Dette er og blir grunnleggende sannheter i forhold til Israels historiske rettigheter som eget land.   

Uansett, om Israel ga fra seg hele landet hadde dette ikke vært godt nok. Hatet mot jødefolket kjenner ingen grenser og vil vedvare slik det alltid har vært gjennom historien. Medias påvirkning er stor og skaper en effekt for økende jødehat i eget land og andre land i Europa. Ledende politikere sin sang om fredsforhandlinger og fordømmelse av staten Israel gir selvfølgelig også jødehatere næring.  

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren.  Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Gå til innlegget

Økende antisemittisme i Europa.

Publisert 7 måneder siden

Antisemittismen i Europa viser en kraftig økning synliggjort gjennom flere undersøkelser som har kommet fram i media den siste tiden. Frankrike har den største andelen av jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene la fram tirsdag. Året før var det tilsvarende tallet 311. Siste hendelse ble oppdaget tirsdag morgen på en gravlund som ligger i den lille landsbyen Quatzenheim, like ved grensen til Tyskland.80 jødiske graver var vandlisert med hakekors. I helgen måtte fransk politi gripe inn for å beskytte den jødiske forfatteren Alain Finkielkraut fra en gruppe demonstranter i Paris lørdag. Flere videoer viser at demonstrantene ropte «skitne sionist», «vi er folket» og «Frankrike er vårt» til forfatteren.

Antisemittisme er dypt forankret i det franske samfunnet. Vi liker å tenke at det ikke er slik, men det er et faktum. Vi er nødt til å være bestemte i vår vilje til å kjempe videre, samtidig som vi er oppmerksomme på at dette er en svært gammel konflikt som vil vare lenge, sier statsminister Édouard Philippe, ifølge magasinet L'Express.

Tyskland har også registrert økende jødehat. I 2018 var det 1646 lovbruddmotivert av jødehat i Tyskland, ifølge tall tyske styresmakter basert på tysk kriminalstatistikk la fram onsdag. Det er det høyeste nivået på et tiår og enn økning på nesten 10 prosent sammenlignet med 2017.

I vårt eget land har heller ikke holdningene til jødene vært like gode og er nok ikke i dag heller så mye å rose seg av.» Rundt 12,5 prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder, viser den første omfattende undersøkelsen som er gjort her til lands. På enkelte områder står antisemittismen likevel sterkere. Hele 19 prosent sier seg enige i at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser. Nesten hver femte nordmann tror altså på en slags jødisk, verdensomspennende konspirasjon. Og hver fjerde nordmann, 26 prosent, mener det er riktig at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Undersøkelsen viser at hver tiende nordmann, eller 9,7 prosent, viser antipati mot jøder, mens 8 prosent sier de ikke vil ha jøder som nabo eller venner. Det er noe mindre forekomst av jødefiendtlige holdninger hos kvinner, unge og dem med høyere utdannelse enn hos menn, eldre og dem med lav utdanning. (VG 28.5.2012)»

Det er på høy tid å gni søvnen ut av øynene og innse at Europa aldri har hatt så store problemer med økende jødehat etter 2.verdenskrig som i dag. Den politiske unnfallenhet overfor den stadig økende forfølgelsen av jødene i Europa er blitt påtagende og nær. Konkrete handlinger som voldsutøvelser og terror mot uskyldige jøder er blitt tydeligere enn før og det er også blitt kortere tidsintervaller mellom episodene. Vold og sjikaner mot andre mennesker som har en annen identitet og er en annen folkegruppe er en infam og feig måte å opptre på. Det er også en trussel mot vårt eget demokratiske system.

EU, FN og europeiske statsledere bør nå vise handling og tiltak i forhold til denne utviklingen. Analyser og fordømmelser hjelper lite. Det kreves handling for å få ned jødehatet og ikke handlingslammelse.

Hvis de ovennevnte organisasjoner og ledere viser den samme interesse for å stille seg i kø foran mikrofonstativet i anledning dette problemet som når Israel er involvert i forsvar av eget land er det håp.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere