Bjarte Ystebø

Alder: 0
  RSS

Om Bjarte

Følgere

VGs karakterdrap

Publisert 8 måneder siden

VGs storsatsing på Svein-Magne Pedersen-journalistikk er et karakterdrap. Hvorfor skal denne predikanten knuses?

Det er den samme historien vi har sett tidligere. Kapital, Fædrelandsvennen, Dagbladet og Vårt Land. Alle har de brukt store ressurser på å finne feil hos helbredelsesevangelisten. Og alle har de kommet til kort. 

Det vil si, feil finner de. Feil gjør vi alle, også godt betalte journalister. Men selv om Svein-Magne Pedersen trolig er den mest granskede lederen i Kristen-Norge har anklagene mot ham aldri blitt mer enn at de synes han tjener for godt og at han leder folk vill med sin helbredelsesforkynnelse. 

Ble med anklagen. 

Til og med Helsedirektoratet har anklaget ham for lovbrudd, men det ble med anklagen. For det er det de ser etter. Lovbrudd. De prøver på kvakksalverloven, stiftelsesloven, markedsføringsloven eller aller helst en eller annen form for økonomisk kriminalitet. VG er ikke de første som prøver å felle Svein-Magne Pedersen. Og hvem vet, kanskje har Pedersen brutt en regel gjennom sine 40 år i tjeneste. Det er mer overraskende om han ikke har gjort det. Det er nesten umulig å drive en virksomhet i et overbyråkratisert Norge uten å komme i konflikt med statens strenge regler. Men Misjonen Jesus Leger er en stiftelse, kanskje den strengeste av alle virksomhetsformer, særlig i forhold til hovedanklagen mot Svein-Magne, personlig berikelse. 

Vi har fulgt Svein-Magne Pedersens tjeneste tettere enn noen andre medier siden Norge Idag ble til i 1999. Vi har hatt ham som taler på vårt sommerstevne i mange år, og vi kjenner ham personlig. Svein-Magne Pedersen er en hedersmann. 

Gjennomsiktig. 

Han bryr seg om mennesker, både deres evige sjel og deres jordiske helse. Han jobber mer enn noen VG-journalist, slik at han både kan virke i kallet sitt som evangelist og samtidig drive stiftelsen som har ansvar for 20 ansatte, som har både familier og huslån. Han er en gründer og en evangelist, og hans virksomhet er gjennomsiktig. 

Hovedanklagen mot Svein-Magne Pedersen er at han driver teletorg. Og ja, det er veldig uvanlig å tilby forbønn over teletorg. Og det er rimelig å spørre ham hvordan dette harmonerer med Jesu prinsipp om at «For ingenting har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre.» 

Svein-Magne svarer på hvorfor han har valgt å gjøre det slik. Det er slik han kan hjelpe flest mulig og holde seg med en stab som hjelper ham til å utføre tjenesten. Og prisene på teletorget er ikke høyere enn at det kan sammenlignes med en togbillett eller en restaurantmiddag. Det skulle helst vært gratis, selvfølgelig, men Svein-Magne har organisert arbeidet sitt slik og står for det. Man kan være enig eller uenig. 

Ikke en krone. 

Det er også viktig å påpeke at Pedersen taler i åpne møter hvor alle kan komme og få forbønn uten at det koster en krone. Og han sitter gladelig til klokken er både fire og fem om morgenen og ber for syke. Allerede søndag kveld på Bildøy kan man komme og stille seg i kø. 

Svein-Magne Pedersen er en unorsk og uortodoks mann, som ikke først og fremst spør seg hva VG eller Dagbladet mener, når han gjør sine veivalg. Han tåler at det stilles spørsmål ved virksomheten hans. Han er vant til det. Men når man leser den kanonaden som ble presentert i VG i helgen, sitter man igjen med et svært ufordelaktig bilde av ham. Slik er det ofte for kristne ledere i norsk presse. Det er bare de mest naive kristne lederne som tror de kan unngå det. 

Svein-Magne er en ekte idealist som brenner for at mennesker skal bli frelst og helbredet, og bruker all sin tid på det. De som sier noe annet, kjenner ham ikke. Og foreløpig er det bare avdekket at han har brutt én lov: Janteloven.

Trykket i Vårt Land 21. juni 2018

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere