Tiril Eid Barland

Alder: 22
  RSS

Om Tiril

1.nestleder i Unge Venstre Lokalpolitiker i Bærum Vara til Stortinget

Følgere

Bedre behandling av barn på flukt

Publisert 11 måneder siden - 211 visninger

Asyldebatten har denne høsten blusset opp igjen, som flere parallelle debatter om både asylbarn med midlertidig opphold, UNEs uavhengighet og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. For noen partier er målet å liberalisere asylpolitikken, andre vil holde fast på at Norge skal være en av de strengeste i klassen. Målet bør i denne omgang være å sikre et regelverk der barn på flukt blir behandlet bedre.

Den rødgrønne regjeringen innførte midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. I praksis betyr det at barn med en uavklart familiesituasjon får opphold frem til de fyller 18, for da er de myndige. Asylforliket gjorde en dårlig ordning enda verre. Da regjeringen sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet under flyktningkrisen i 2015 fjernet rimelighetsvilkåret ved internflukt fikk det store konsekvenser for asylbarn. Antallet med midlertidig opphold steg kraftig da det ikke lengre ble tatt hensyn til om det er «urimelig» å henvise barn til internflukt. Internflukt innebærer at en asylsøker som flykter fra en utrygg del av landet blir returnert til en del av landet som anses som trygt.


Midlertidig opphold er i seg selv en dårlig ordning, der barns liv blir satt på vent. Bare i løpet av september i fjor til i år har 467 barn rømt fra mottak, og halvparten av dem vet vi fremdeles ikke hvor er. Noen ender opp på gata i andre europeiske land med håp om en bedre fremtid og å slippe å bli returnert tilbake til Afghanistan.


Blant annet Venstre har foreslått å skrote ordningen med midlertidig opphold, men det er langt fra flertall for det. Men jeg håper Stortinget i det minste kan gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved internflukt, for å sikre en bedre vurdering før man sender 18-åringer til for eksempel Kabul. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er også under debatt. Men så lenge deler av Afghanistan kan bli vurdert som trygt åpner det for å henvise afghanere til internflukt dit. Dermed er rimelighetsvilkåret fremdeles viktig, nettopp for å ta vare på de mest sårbare barna. Arbeiderpartiet har tatt til orde for noen «sårbarhetskriterier», men det er fremdeles uklart hva det konkret vil innebære. Er målet å ta bedre vare på de mest sårbare barna bør heller rimelighetsvilkåret gjeninnføres, fremfor mindre endringer i forskrifter.


Asyldebatten er betent og komplisert. Det er dessverre ikke flertall på Stortinget for å gjøre de viktigste endringene, som å slutte å gi midlertidig opphold til barn. Men nær sagt alle partier uttaler at det er viktig å behandle sårbare flyktninger, spesielt barn, bedre enn i dag. Asylbarna trenger politisk handling, ikke bare ord. Derfor håper jeg et flertall på Stortinget vil gjeninnføre rimelighetsvilkåret, slik at ikke barn blir urimelig returnert. 

 

 

 

Gå til innlegget

Gi barna en sjanse

Publisert over 1 år siden - 284 visninger

Norske ungdommer gleder seg til å fylle 18, for eksempel til å feire og å endelig ta lappen. Men 326 barn i Norge gruer seg til 18 årsdagen, fordi da regnes de som voksne og kan tvangsreturneres. Kontrastene kunne ikke vært større. Det er på tide at vi behandler barn som barn, også de enslige mindreårige asylsøkerne.

I 2009 innførte den rødgrønne regjeringen ordningen for midlertidig opphold. Dette innebærer at enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år uten omsorgspersoner i hjemlandet kan gis midlertidig opphold og sendes ut straks de er blitt myndige. Ved fylte 18 år blir mange «henvist til internflukt» i landet de kom fra, men i praksis kan det bety at ungdommer blir sendt til et sted de verken kan det lokale språket eller har noe nettverk. Verre er det for sårbare flyktninger som tilhører religiøse eller seksuelle minoriteter.

Med andre ord kan det være gode grunner til at internflukt ikke er en human løsning, spesielt ikke for enslige mindreårige. Tidligere ble disse grunnene vektlagt, men høsten 2015 fjernet regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet rimelighetsvilkåret ved internflukt. Dermed blir det ikke lengre gjort avveininger om det er urimelig å sende en asylsøker til internflukt i hjemlandet. I hovedsak dreier det seg om afghanske gutter som får midlertidig opphold og blir sendt til Kabul når de fyller 18 år.

Resultatet av å fjerne rimelighetsvilkåret er at antallet midlertidige oppholdstillatelser har økt kraftig, fra 15 i 2015 til 320 i 2016. Usikkerheten og midlertidigheten avler psykiske problemer, og noen ser ingen annen vei ut enn å rømme. Fædrelandsvennen fant igjen flere av asylsøkerne som bodde på et mottak i Lillesand på gata i Paris. Guttene fra mottaket i Lillesand fortalte at de rømte til Frankrike fordi de hadde hørt at Frankrike, i motsetning til Norge, ikke tvangsreturnerer afghanere til Kabul. Frankrike returnerer dermed heller ikke afghanere til Norge. FN har også stilt spørsmål ved Norges returpraksis til utrygge områder.

Det er ikke god integrering å sette barns liv på vent. Guttene fra mottaket på Lillesand er ikke alene om å ha forlatt Norge til fordel for et liv på gata i en annen del av Europa. Fra januar til april i år hadde 143 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra mottak, over halvparten hadde midlertidig oppholdstillatelse. Barneombudet har uttrykt bekymring for at barn som forsvinner fra mottak kan være lette ofre for menneskesmugling, kriminelle nettverk og radikalisering. Med andre ord, ordningen for midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere er dårlig både for barna og for samfunnet. Venstre vil heller gi barna en sjanse, som før rimelighetsvilkåret ble fjernet. Det må bli slutt på midlertidige opphold og barn kan ikke sendes til krigsherjede land.

Dagens situasjon er uholdbar og er et resultat av et flertall bestående av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Denne stortingsperioden har Venstre fått regjeringen med på å la nesten alle asylbarna som hadde blitt kastet ut under de rødgrønnes regelverk bli. Når det gjelder hvordan de aller mest sårbare flyktningene blir behandlet, har det stor betydning hvem som styrer og ikke minst hvem de styrer med. Ved valget i 2013 kjempet Venstre for de lengeværende asylbarna. I 2017 kjemper vi for dem som sitter på mottak med en usikker fremtid foran seg, enten i Afghanistan, et annet krigsherjet land eller på gata et annet sted i Europa.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 133 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 3 timer siden / 187 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 158 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 135 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 182 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 11 timer siden / 531 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 11 timer siden / 93 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
8 minutter siden / 2307 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
10 minutter siden / 2307 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
21 minutter siden / 2307 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
24 minutter siden / 2307 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
24 minutter siden / 2307 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Vær varsom
28 minutter siden / 531 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
31 minutter siden / 2307 visninger
Roald Øye kommenterte på
Vårt Land på ville veger
36 minutter siden / 1869 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
38 minutter siden / 2307 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
42 minutter siden / 2307 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
43 minutter siden / 2307 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2307 visninger
Les flere