Trond Enger

Alder: 44
  RSS

Om Trond

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Følgere

En bisarr ordning

Publisert 7 måneder siden

Kirkevalget må skilles fra politiske valg. Dette bør bli siste parallellvalg.

Ordningen med at et internt valg i Den norske kirke skal foregå samtidig med et offentlig, politisk valg for alle - i lokaler i umiddelbar nærhet av hverandre, er en bisarr ordning som bør fjernes fra vår moderne, demokratiske historie.


Vil fortsette

Livssynsministeren i Barne- og familiedepartementet, Kjell Ingolf Ropstad har riktignok i en proposisjon om ny politikk for tros- og livssynssamfunn, foreslått at kirken selv skal bestemme når deres eget valg skal foregå. Høyst sannsynlig vil det medføre at ordningen med parallellvalg vil fortsette. Den muligheten bør politikerne på Stortinget fjerne.

I tilfelle vil de få støtte for det – også i kirkelige kretser.

Biskop emeritus Finn Wagle skrev i Vårt Land 14. september 2015 at dette «… er et slett vitnesbyrd og tvilsom kirkelig strategi». Dessuten: «Jeg kan ikke se at det er mulig å forene argumentet om likebehandling med den særbehandling Den norske kirke gjøres til gjenstand for, når kirkevalget og det sekulære valg avholdes i tett kontakt med hverandre, gjerne i samme bygning», skrev Wagle.


Neppe stå seg

13. juni i år i Vårt Land skrev professor i teologi, religion og filosofi Egil Morland og Line-Alice Ytrehus, professor i interkulturelle studier ved NLA høgskolen, at sammenkoblingen mellom offentlige valg og kirkevalg neppe vil stå seg mot bestemmelser i internasjonale konvensjoner. Professorene advarte mot å låse lovverket til fortidens hegemoniske tenkning.

Også Stålsett-utvalget, som utredet en helhetlig livssynspolitikk, advarte mot denne type særbehandling av et trossamfunn som nyter privilegiet med å ha internvalg samtidig med valget for alle – i tilstøtende lokaler.

Biskop Bjørgvin Halvor Nordhaug mener at kirkevalget bør skilles fra politiske valg. «Å legge politiske valg sammen med kirkelige svarer ikke til det nåværende forhold mellom kirke og stat. Jeg mener det er å utnytte majoritetskirkens fordeler. … Vi bør gå inn for størst mulig grad av likebehandling», sa Nordhaug til Vårt Land 12. april, 2018.


Oppstår forvirring

Problemet, i tillegg til de prinsipielle sidene av en slik sammenblanding, er forvirring som oppstår når folk skal stemme. En evalueringsrapport fra 2010 viste at mange velgere ble forvirret av uklar skilting og ble usikker på hvor de skulle stemme. 156 norske kommuner (60,5 prosent av de som svarte) rapporterte at kirkevalget skapte problemer for avviklingen av stortingsvalget året før. I dag blir kirkevalget kun knyttet til fylkes- og kommunevalgene. Forvirringen blir ikke mindre av det.

Også etter valget i 2015 ble det rapportert om ivrige funksjonærer fra kirken som ønsket å få også ikke-medlemmer til å stemme. Og om velgere som måtte rettledes for å komme til det politiske valget.

Det signalet som sendes gjennom ordningen med parallellvalg mellom Den norske kirke og politisk valg, er at det å være norsk statsborger er å være kristen - i tillegg til å være opptatt av hvilke partier som bør styre landet. Vi bør bort fra å bruke religion for å fremme nasjonal identitet. I tillegg bør ikke kulturarv trumfe retten til likebehandling.


Tydelig signal

Å hindre at slike parallellvalg kan foregå i vårt samfunn, vil også være et signal om at det politiske miljøet er i ferd med å ta et skille mellom stat og kirke på alvor.

Gå til innlegget

Omkampen om kommuneprest

Publisert rundt 1 år siden

I Vårt Lands artikkel om kommunepresten i Kongsberg som det ikke ble noe av, tillegges Human-Etisk Forbund æren for å ha stoppet forsøket (10. januar).

Vi vil tro at kommunepolitikerne merket seg at Likestillingsombudets fagdirektør minnet om at det i utgangspunktet er forbudt å diskriminere etter livssyn ved tilsettinger i det offentlige (Fritanke.no). Det har kanskje hatt vel så stor betydning for den endelige avgjørelsen.

I forkant av saken oppfordret vi kommunepolitikerne til å vurdere om en prest kan fungere like godt for hele befolkningen i en stilling der ikke minst unge mennesker som strever, er målet for den kommuneansattes arbeid. Vi minnet også om tidligere feltprost Alf Petter Hagesæthers uttalelse om at tiden da Den norske kirke kunne betjene alle, er over. Vi er også enige med Presteforeningens leder som mener at det er Kirken selv, eller fellesrådet som han nevner, som bør ansette prester.

Den norske kirke i Kongsberg har prester som sikkert har engasjert seg – og vil engasjere seg for ungdom som strever i lokalmiljøet. Det bør vi alle glade for. Likevel uttrykte vi at det vil være uheldig om offentlig forvaltning skal åpne for religiøse stillinger når utfordringene som skal møtes, er allmenne. Kommunen skal ha ros for sitt engasjement for ungdommen og at det nå er blitt tatt hensyn til at hele fellesskapet skal veie tyngst når stillingen blir utlyst.

At forslagsstilleren, sokneprest Just Salvesen, nå forsøker å få rådmannen til å gi midlene til den nye stillingen til en frivillig organisasjon – som deretter kan opprette en prestestilling for kommunen, er en uverdig manøver og viser liten respekt for demokratiet i byen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1210 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1206 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1025 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 850 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 627 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere