Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø

Alder: 24
  RSS

Om Svein Helge Bergfjord

Følgere

Åpent brev til misjonsledere!

Publisert rundt 1 måned siden

Send emissærer og predikanter ut til folket, så vil misjonsgløden tennes og gavene strømme inn.

3. juli 2019 kunne man i Vårt Land lese en artikkel om fem strategier som skal få orden på økonomien­ i Normisjon og at Normisjon forventer å gå med overskudd det kommende året. En ting jeg imidlertid har vært forundret over i flere organisasjoners strategiplaner, er den totale mangelen på å innlemme en utstrakt emissær- og predikantvirksomhet i strategien for å sikre organisasjonenes økonomi.

Bekymringsverdig

Jeg gleder meg sammen med mine brødre og søstre i Nor­misjon som endelig ser ut til å gå i økonomisk overskudd det kommende året. Dette skal ­ledelsen og det frivillige misjonsfolket ha ros for. Men jeg finner også flere betenkeligheter med den strategien både Normisjon og Det Norske Misjonsselskap (min egen organisasjon) gjør for å løfte økonomien.

Økonomi- og administrasjonssjefen i Normisjon nevner fem strategier for å få en bedret økonomi. Disse er: budsjettdisiplin, økonomistyring, effektivisering, samsvar mellom gaveinntekter og misjonsinntekter og å få mer ut av organisasjonens eiendommer. Dette ligner strategien man har i Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Styrke. 

Det som gjør meg urolig er at ingen av organisasjonene nevner noe om å styrke misjons­arbeidet i Norge gjennom en utvidet emissær- og misjonærvirksomhet. Da NMS holdt på å gå konkurs i de harde 1920-årene­, var det nettopp der man satset­. Utstrakt emissær- og misjonærvirksomhet i Norge sikret gave- og misjonsinntekter. Den gang visste organisasjonene at de måtte ha med seg det norske misjonsfolket og ikke bare satse i misjonslandene. Slik fikk man økonomisk overskudd og ny glød for å bringe evangeliet ut til fjerne himmelstrøk.

Vi trenger organisasjoner som møter misjonsfolket i foreningene, på bedehusene og i hjemmene. Da vil atter gløden tennes. Så kjære misjonsledere, ta med dere misjonsfolket i strategi­planene. Ansett emissærer og predikanter som kan gi misjonsfolket glød og den næring de trenger. Skap en vekkelsesbevegelse med emissærer og predikanter som reiser land og strand og legger veden til rette slik at Ånden kan tenne den, og skap robuste organisasjoner som fungerer fra fotfolkets og ikke ledelsens ideer. Det er dette misjonsfolket nå trenger.

Et siste formanende ord som Paulus sa til den romerske ­menighet: «Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord» (Rom. 10,17).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 3421 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
28 dager siden / 2459 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
16 dager siden / 2457 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 2369 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1833 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
13 dager siden / 1667 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
29 dager siden / 1511 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
10 dager siden / 1405 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere