henrikke mørck

Alder:
  RSS

Om henrikke

Følgere

Advarer mot dogmatisme

Publisert 9 måneder siden - 1415 visninger

Vårt Land bringer gammel dogmatisme til ny debatt – at steinerskolene er imot vaksinering. I flere runder har vi sagt at vi i steinerskolene støtter Norges vaksineprogram, og legger til rette for at det kan gjennomføres på skolene på lik linje som i offentlig skole.

Som stortingspolitiker Henrik Asheim uttaler i Vårt Land 13.6.17, er det opp til hver enkelt forelder om barna deres skal vaksineres eller ikke. Det gjelder i offentlig skole som i steinerskolene. Hverken Asheim eller andre behøver å være bekymret for at vi i steinerskolene påvirker foreldre til vaksineskepsis. Det er ikke vårt anliggende å mene noe om det – heller ikke på bakgrunn av hva Rudolf Steiner skulle ha sagt om dette for 100 år siden. Vi skulle ha det svært travelt om vi som friskoler skulle stå til ansvar for alt det Rudolf Steiner har uttalt.

Det er ikke noe i vår godkjente læreplan eller i skolenes program for foreldreinformasjon om skolen og undervisningen som berører vaksinering. Skulle noen foreldre ha behov for å snakke om vaksinering med andre foreldre, så er det utenfor skolens kontrollområde.

For igjen å understreke, så er det steinerskolenes holdning at Norges vaksineprogram støttes, og det legges til rette for at det gjennomføres på lik linje som i offentlig skole.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland advarer mot steinerskoler i Vårt Land 13.6.17. Det er et drøyt stykke! Rektor Bernard Daub ved Oslo By Steinerskole påpeker det oppsiktsvekkende ved uttalelsen, og vi ville forventet en mer nyansert holdning fra en stortingspolitiker. Steinerskolene er en godkjent friskole, og gir foreldre frihet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Det er det en Høyrepolitiker burde fremheve, og ikke legge ved til dogmatismebålet.

Steinerskolene og steinerbarnehagene i Norge i dag teller 75 institusjoner med nesten 7000 barn og unge fra 1 til 19 år. De møter en annen hverdag enn hva Kunnskapsløftet gir rom for. Vi vil gjerne at Vårt Land kunne fokusere på vår egenart som skole og barnehage. Vi tror det også kan vekke debatt, men da en debatt som setter barn og unges oppvekst, læring og dannelse i fokus.

Nettopp barn og unges oppvekst, læring og dannelse er steinerskolenes og steinerbarnehagenes inderlige anliggende. Vårt mål er å gjøre barn og unge i stand til å glede seg over livet, kunne ta del i samfunnet og være medskapende i en god fremtid.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
5 minutter siden / 856 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
12 minutter siden / 856 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
17 minutter siden / 4610 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
22 minutter siden / 4610 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 856 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 856 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4610 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4855 visninger
Robin Tande kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4855 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 856 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4610 visninger
Lars Jørgen Vik kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4610 visninger
Les flere