Solrunn Nes

Alder: 0
  RSS

Om Solrunn

Følgere

Eg har stemt KrF så lenge eg har hatt stemmerett, utan å vera medlem av partiet. Men no er eg komen i tvil.

Eg har fått inntrykk av at avhaldssaka er blitt viktigare enn å redda liv. Det har ikkje mangla på appellar frå folk med innsikt, integritet og moralsk tyngde når det gjeld å få Syria-borna og mødrene deira heim.

Politisk parentes 

Kor mange tvilarar som meg har KrF råd til å missa før dei gjer seg sjølve til ein politisk parentes? Er det ingen av regjeringsmedlemane som har mot til å setja stillinga si inn på det som er rett?

Kompromiss er ofte bra i politikken og elles i livet, men i dette tilfellet fører det til undergang. Det same gjeld urimeleg lang utsetjing. No skal vi feira 75-årsminnet for frigjeringa av nordområda våre. Sovjetiske soldatar ofra mykje for å frigjera Finnmark. Nokre få gjenlevande soldatar kan enno fortelja si historie. Mot slutten av intervjuet med to av desse i Dagsrevyen nyleg, kom det fram at Norge vurderer å gje dei ei påskjøning i form av ein medalje. Etter 75 år.

Døyr snart 

Kvifor venta til desse heltane står på kanten av grava? Kvifor venta til fireåringen i Syria døyr? Det vil han snart, saman med tusenvis av andre, ukjende born som krigen har øydelagt.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere