Sofie S. Sæbø

Alder: 28
  RSS

Om Sofie

Følgere

Pride og kristne forbilder i 2018

Publisert 8 måneder siden

Hva er et godt, kristent forbilde i 2018? Hvem hadde Jesus formant og hva ville han selv gjort og sagt i forbindelse med Pride?

Som kristne kan vi ta ansvar for vår egen måte å leve på, men ikke andres. Vi kan spre Guds ord, men vi kan ikke tvinge andre til å leve slik Bibelen lærer oss å leve. Dette harmonerer også med Guds egen plan – vi må selv velge å følge ham hvis vi ønsker det. Vi har også fri vilje til å velge ham bort.

Denne valgfriheten, som Gud selv har gitt oss, innebærer også at vi må respektere andres valg om å ikke følge Gud. Dersom vi ikke godtar andres valg om å ikke tro, eller å tro på en annen måte enn vi selv gjør, godtar vi ikke Guds ønske om at vi skal ta dette valget selv.

For mange kristne har det vært vanskelig å se at samfunnet utvikler seg på områder som ikke stemmer overens med Bibelens budskap slik vi leser det. Norge beveger seg lenger og lenger bort fra det pietistiske samfunnet, der man så ned på mennesker som drakk alkohol, festet eller som fikk barn utenfor ekteskapet. I 2018 er samboerskap med eller uten barn såpass vanlig at det er vanskelig å se for seg en tid da mennesker som tok slike valg ble fordømt av hele samfunnet rundt seg. Tidene har forandret seg, og enten vi innrømmer det eller ikke, er det nok mye vi ikke ønsker oss tilbake til. Den gangen vi i praksis ikke hadde full frihet til å velge bort Gud – eller å følge ham uten å følge samfunnets normer.

I sommer har det igjen vært tid for Pride, og for noen betyr det festdager der man feirer menneskers frihet til å velge hvordan de vil leve og hvem de vil være. For andre betyr Pride en feiring av noe syndig; livsstiler, seksualiteter og kjønnsidentiteter som strider imot Guds plan for livene våre. Mange er opptatt av selve paraden og fremstillingen av seksualitet, som på mange måter er et opprør som er ment å provosere. En langfinger rettet mot et samfunn som har undertrykket en gruppe mennesker.

Selv gikk jeg seks år på kristen skole, og har mange ganger diskutert hvorvidt homofili er en synd. Jeg har diskutert med folk som definerer seg som kristne, med agnostikere og ateister, og med skeive. Jeg har studert Bibelens tekster om temaet, som ikke er mange, og de har sin egen kontekst. Da jeg var ung, var jeg rask til å svare det jeg har lært. Nå synes jeg det er verre å svare. Heldigvis er det Gud som er dommer, og ikke jeg.

På skolen, og i menigheter jeg har gått i, har jeg til sammen hørt ganske mange taler og prekener med budskap om at homofilt ekteskap bør være forbudt av loven, fordi det vanhelliger Guds plan for ekteskapet mellom mann og kvinne. Når en tenker over det, er det mye som strider imot Guds plan for ekteskapet. Samboerskap, for eksempel. Eller skilsmisse. Utroskap. Å gifte seg på nytt.

Ønsker vi at utroskap skal være forbudt ved lov i Norge? At skilsmisse, eller gjengifte skal være forbudt? Hva slags samfunn ønsker vi egentlig? Ser vi for oss disse lovene, er det gjerne andre land enn Norge man tenker på. Med dette i bakhodet kan man spørre seg hvorfor så mange kjemper for at homofilt ekteskap skal være forbudt.

I Bibelen er Jesus et fantastisk forbilde. Han tvang ingen til å følge seg, og møtte alle med kjærlighet uansett. Han omgikk seg med mennesker som ikke levde etter Guds ord, og han elsket dem. «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen», sa han, og han kastet ingen steiner selv.

De Jesus kritiserer hardest av alle i Bibelen er fariseerne – de skriftlærde som var stolte av å følge lovene. Jesus kalte dem hyklere som var mest opptatt av å fremstå som rettroende («holder lange bønner for syns skyld» - Matteus 23:14), mens de mistet av syne det som var viktig. Bare Guds kjærlighet kan frelse, ikke de gamle lovene. I Johannes 5:39 anklager Jesus de skriftlærde for å «granske skriftene» og være mer opptatt av dem enn av Jesus selv. Gjør vi de samme feilene i dag, over 2000 år senere?

Mange som ikke identifiserer seg som heterofil i dag, har opplevd fordømmelse i møte med kristne. Historisk er det kristne og andre religiøse som har kjempet hardest mot skeives rettigheter, med «loven» i våre hender. Vi bør spørre oss selv hva som er viktigst. Ønsker du at mennesker skal tvinges til å følge Bibelens lover, slik du tolker dem? Ønsker du at skeive ikke skal ha de samme rettighetene som andre mennesker har – inkludert de som velger bort Gud?

Det er lettere enn før å være skeiv i Norge i dag, men det er fortsatt mange som opplever det vanskelig. Å være stille i debatten hjelper heller ingen. Hvor er kjærligheten? Den som er viktigst av alt? Hvor er menneskene som påpeker at ingen er uten synd, og at ingen kan kaste steiner?

Nå som støvet (eller kanskje rettere sagt glitteret?) har lagt seg etter sommerens Pride, vil jeg utfordre deg til å tenke på hvem du vil være, og hva slags forbilde du er for kristne rundt deg – og for de som er yngre enn deg.

Klarer vi å fokusere på det Jesus vil at vi skal ha fokus på, eller er vi for opptatt av å granske skriftene?

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere