Anja Bakken Riise

Alder: 32
  RSS

Om Anja

Leder i Framtiden 
i våre hender

Følgere

Hvor er klimapolitikken, Trygve?

Publisert 22 dager siden

Hvilke klimaløsninger er de for – og ikke bare imot?

I Vårt Land 26. februar kunne vi lese at mange innad i Senterpartiet er bekymret for at partiets distriktsprofil går på bekostning av klimapolitikken, og at det for-
ventes et klimaoppgjør på Lands­møtet i april. Det er bra – for ingen tjener på at distriktene og klima ­settes opp mot hverandre.

Les også: Ulmende klimaoppgjør i Sp – varsler oppgjør på landsmøtet

Hvilke klimaløsninger?

I partiprogrammet til Sp heter det «klimapolitikk, ikke symbol­politikk». Det sier ikke så mye om partiets ­ambisjoner i klima­politikken. ­Hvilke klimaløsninger er de for – og ikke bare imot?

At Senterungdommen, som tross alt representerer de som skal arve både partiet, landet og planeten, er de som står fremst i det varslete opprøret, bør ikke overraske. Men det er godt å se at både fylkesledere, partiets nestleder og flere sentrale partipolitikere sier at det er på tide å bli tydelige i klimapolitikken.

Les også: – Sp tre ganger så store som KrF og Venstre

Fjorårets ekstremvær. 

For det bør ikke være sånn at ­distriktspartiet Senterpartiet ­setter land og klima opp mot hverandre. Sammen med bøndene bør de stå fremst i kampen for klimaet, ­nettopp fordi matproduksjon spesielt vil­ ­rammes hardt av klimaendringene. Fjorårets ekstremvær og tørke var bare en forsmak på det som kan komme, også for norske bønder.

Det er klart at klimapolitikken som føres i Bergen eller Oslo ikke er den samme som skal føres i ­Verdalen ­eller på Senja. Virkemidlene må ­tilpasses den lokale konteksten. Men det er et tomrom i Norge i dag når det kommer til å utvikle klimaløsninger for distriktene. Istedenfor å rope høyt om alle klimatiltak ­partiet er imot, bør Trygve Slagsvold Vedum og ­Senterpartiet fylle det distriktspolitiske tomrommet med gode klimatiltak.

Gå til innlegget

Vi har bare tolv år

Publisert 2 måneder siden

Kjære KrF, her er ti minimumskrav dere må stille på klima.

Kjære Kristelig Folkeparti! Dere har pekt ut klima som ett av de viktigste områdene i ­regjeringsforhandlingene som nå pågår på Granavolden. Det er en klok og helt nødvendig prioritering, for rapporten som FNs klimapanel lanserte i høst viser at vi bare har tolv år på å halvere verdens klimagassutslipp.

Dramatisk beskjed. 

Rapporten fra FNs klimapanel sier at to graders global oppvarming vil være enda mer katastrofalt enn vi har trodd til nå. Norges klimamål styrer mot tre graders oppvarming. Beskjeden fra FN er dramatisk. Vår felles framtid er usikker. Av den grunn er det avgjørende at dere ikke går inn i regjering dersom dere ser at dere kunne fått til mer på klima ved å forbli i opposisjon. Vi har altfor liten tid.

Derfor har vi tatt utgangspunkt i klima­politikken deres og laget en liste med tiltak vi mener må inngå i minstekravene på klima som dere bør stille for å gå i regjering. Disse er mål og tiltak fra politikken deres som vil bidra til store utslippsreduksjoner både innenfor de største utslippssektorene i Norge, og på områder FNs klima­panel ­mener er ­avgjørende for at vi skal ­kunne nå Paris-målene, uten at det går på ­bekostning av FNs bærekraftsmål. Det er også tiltak som vil bidra til ­utslippsreduksjoner globalt.

Minstekrav. Vi mener dere som et minimum må få regjeringen med på å:                                          

1. Sette ambisiøse mål om nasjonale utslippskutt.

2. Innføre sektorvise mål om utslippskutt og årlige klimabudsjetter i alle sektorer.

3. Fjerne olje- og gasselskaper fra Oljefondets referanseindeks.

4. Sikre en betydelig ramme for ­fondets investeringer i unotert fornybar infrastruktur.

5. Redusere letingen etter nye olje- og gassfelt på norsk sokkel og endre petroleumsskatteregimet.

6. Øke investeringene i fornybar energi og sikre nødvendig finansiering av arbeidet med karbonfangst og -lagring i Norge.

7. Øke CO2-avgiften i tråd med ­Norges klimamål
.

8. Fjerne merverdiavgiften på kollektivtransport, utenom fly, og øke avgiftene på fly og bruk av fossilt drivstoff.

9. Gjøre det lønnsomt å reparere, dele og leie fremfor å kjøpe nye ting, og sikre rammevilkår for nye grønne næringer.

10. Innføre en matkastelov.

Absolutte minstekrav. 

Dette er saker hvor dere i KrF spiller en avgjørende rolle. Ikke minst fordi det i de aller fleste sakene ligger muligheter for at dere kunne forhandlet frem gjennomslag med opposisjonen. Ambisjonsnivået bør naturligvis være enda høyere, og vi har langt større forventninger, men disse er absolutte minstekrav.

Dersom dere i KrF ikke får ­gjennomslag for disse sakene i regjeringsforhandlingene, bør dere ikke gå inn i regjering, uavhengig av hvilke andre gjennomslag regjeringspartiene lokker med. Klimaet og vår felles framtid må prioriteres høyest!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere