Reidar Holtet

Alder: 80
  RSS

Om Reidar

Følgere

Tåler Den norske kirke mer nå?

Publisert over 1 år siden

Hvor går grensen for hva vi skal tåle av vranglære i Den norske kirke? Det er grunn til å spørre etter at presten i Grorud kirke, Vibeke Bergsjø Aas, holdt en avslørende preken siste søndag i november. Etter avisomtalen å dømme fornekter hun helt grunnleggende bibelsk lære om livets to utganger. Selv ”den lille bibel” i Joh. 3.16 er visst ikke gangbar. Jesu lignelse om de ti jomfruene er ”stygg”, sier hun. Hun aksepterer altså ikke Jesu lignelse, og forkaster Bibelens lære om dommen. Er dette forenlig med å være prest i Dnk? Så vidt jeg kan se er det også i strid med prestens ordinasjonsløfte.

I en hvilken som helst annen sammenheng, det være seg næringsliv, politikk eller foreningsliv, vil en slik opptreden være grunn til oppsigelse eller eksklusjon. Man kan ikke undergrave selve fundamentet for virksomheten man er ansatt i, og samtidig vente å beholde jobben. Illojalitet er ødeleggende for tilliten. I dette tilfellet er det enda verre fordi det dreier seg om forførelse av mennesker, med evig konsekvens. Denne prestens mening har selvsagt ingen jurisdiksjon på dommens dag, men den kan lede mennesker i fortapelsen. Verre kan det neppe bli, og hennes ansvar er formidabelt.

Så skulle man forvente at biskopen umiddelbart ville ta affære overfor en slik prest, og innkalle til en alvorlig samtale om troens og tjenestens forutsetninger, men nei da. Den nyutnevnte biskop Veiteberg ser  -”ingen grunn til å drive tilsyn for prester som diskuterer på bloggen Det norske prekeskap.” Men dette var vitterlig en preken i Grorud kirke, i all offentlighet! På selve ”Domssøndagen” fornekter presten dommen og hele Bibelens vitnesbyrd om livets to utganger, i stedet for å formidle og forklare Bibelens tale om dommens alvor. Hvem skal biskopen drive tilsyn med hvis ikke med Vibeke Bergsjø Aas?  Preses Helga Byfuglien er som vanlig taus. Den som er i ansvarlig posisjon og tier, den samtykker. Tragisk.

Veiteberg har selv klart tilkjennegitt sin tilhørighet til liberal teologi, så hun er nok ikke den rette til å veilede villfarne prester. Slik sett er jeg ikke overrasket over hennes utsagn, men hun har ingen unnskyldning for unnlatelsen, for hun burde vite bedre. Slik går det når en blind skal veilede en blind, og som Skriften beskriver som fatal. Det går ganske visst mot kveld i Den norske kirke, med slokte lanterner, dessverre.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

KrF`s skjebnevalg

Publisert over 1 år siden

Mange skryter av Knut Arild Hareide som en dyktig politiker. Ja, mon det? En politiker som sier at han med vilje var utydelig om regjeringsspørsmålet før valget, som har ledet partiet utfor bakke ned mot sperregrensen, og som nå splitter partiet fra øverst til nederst, gir grunn til spørsmålstegnet ovenfor.

Han sier at det nå er lagt opp til en åpen og ærlig debatt, og en demokratisk behandling i partiet. Er det tilfellet?  I Sandnes har nyinnmeldte medlemmer sørget for at et knapt flertall kun har valgt delegater som støtter Hareide. Det er ikke ulovlig, men det er udemokratisk i den forstand at det ikke gjenspeiler folkeviljen. Halve lokallaget er kneblet. I Rogaland skjedde nesten det samme, men med motsatt fortegn.

Hvorfor har KrFU hatt avstemning om retningsvalg? Det har jo ingen konsekvenser? Deres landsmøte nylig bestemte at de ikke støtter Hareides retningsvalg, men vil gå inn i Erna Solbergs regjering. Nestlederne og andre delegater fra KrFU har imidlertid sagt at det vedtaket bryr de seg ikke om å følge. De vil stemme mot landsmøtevedtaket. Her er det plutselig en helt annen variant av demokratiet som råder grunnen og som aksepteres. Dette blir et tilfeldig og uærlig spill.

Hvis man hadde ønsket en ærlig og demokratisk prosess så måtte partiet ha bestemt på forhånd at alle delegasjonene skulle være slik sammensatt at de var representative for de enkelte lokallag. Det skjer tydeligvis ikke. Her er det makta som rår, og ikke hva grasrota mener.

I verste fall kan altså denne prosessen ende opp med at nyinnmeldte medlemmer som straks kampanjen er gjennomført kan melde seg ut igjen, bestemmer et dramatisk linjeskift og et skjebnevalg for KrF, og med regjeringskrise uten saklig grunn som resultat. Det burde være utillatelig.

Med et slikt lederskap vil KrF være uten fremtid. Nå har Hareide sagt at han vil gå av som partileder hvis han ikke får viljen sin. Det er lovende. Delegatene bør av hensyn til partiets fremtid stemme mot hans sosialistiske prosjekt 2. november.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

LARS GULE ER UETTERRETTELIG

Publisert nesten 2 år siden

Lars Gule har 2. august publisert en lang artikkel med tittel: En enkel konflikt. Den er kort og godt uetterrettelig og historieløs. Det undrer meg at han får breie seg slik med påstander og angrep på jødene og Israel, uten at hverken han eller de som har kommentert artikkelen nevner de folkerttslige forhold som ligger til grunn for Israels lovlige tilstedeværelse og opptreden.

Det vrimler av unøyaktigheter og usanne påstander. Det er bare å begynne med hans første avsnitt med overskrift: Tihører menneskene som bodde der. Han skriver at det var britene som etablerte mandatene i Midtøsten. Det er feil. Det var de allierte hovedmaktene Storbrittannia, Frankrike og Italia, med tilslutning fra USA, som gjorde det etter å ha befridd områdene fra det Osmanske rike etter å ha nedkjempet det tyrkiske imperiet etter første verdenskrig. Mandatfordelingen skjedde som en overenskomst i San Remo i 1920 i forlengelsen av fredskonferansen i Paris i 1919. I San Remo ble dette utformet som et vedtak med folkerettslig status. Palestinamandatet ble stadfestet av Folkeforbundet i 1922 og uten endring overtatt av FN ved etableringen i 1945.

Utgangspunktet var Balfour-erklæringen fra 1917 om å etablere et nasjonalt hjem for jødene, og med den uttrykte hensikt å legge til rette for en jødisk stat når tiden var moden for det. Dette er folkerett. Er Gule ukjent med historien og Folkeretten? Palestinamandatet omfattet et mye større område enn dagens Israel, nemlig Jordan, dagens Israel inklusive Jerusalem, Golan-høydene, Vestbredden og Gaza. Hans utsagn om at "Det palestinske territoriet tilhører de som bodde og bor der..." er ikke i samsvar med Folkeretten. Det er betenkelig at Lars Gule som førsteamansuensis ved universitet i verste fall ikke vet bedre, eller i beste fall underslår fakta for å tjene en Israel-fiendtlig agenda. 

Videre sier han om palestinerne i betydningen muslimer, kristne, drusere og jøder: "Det var denne befolkningen som gjennom flertallsbeslutninger hadde rett til å etablere en stat i territoriet, noe de også ble lovet av Folkeforbundet og Storbrittannia..."  En slik rett eller et slikt folkerettslig løfte er ikke gitt. Det er bare en løs påstand fra Gule.

Dette var bare første avsnitt av hans innlegg. Fortsettelsen bygger på disse feilaktige påstandene, og det vil føre for langt å gå i rette med det. Dette får være en illustrasjon på Gules uetterrettelighet. Den er lite ærerik.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2771 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1278 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 1002 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 687 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 620 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere