Reidar Holtet

Alder: 80
  RSS

Om Reidar

Følgere

Hjelpeløse biskoper

Publisert over 1 år siden

Bispemøtets enstemmige uttalelse om abort er selsom lesning, og den vitner om et bispemøte hvor samtlige biskoper har abdisert. Det forhold at ikke en eneste biskop har tatt dissens er helt uforståelig. Er konsensus viktigere enn alt annet?

Halvor Nordhaug har i intervju i pressen prøvd seg med en stemmeforklaring. Den er på høyde med det han skrev da han prøvde å forklare hvordan han på Kirkemøtet 2017 kunne stemme for det han var imot.

Et samlet bispemøte uttaler: ”Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang.” Denne uttalelsen er så åpen at den av mange, med god grunn, oppfattes som en aksept av dagens abortlov. Så sier Nordhaug at: ”Nei, det betyr det ikke”, og tilføyer: ”Dette sier vi ganske tydelig: Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse, men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma.” Hvor tydelig er dette? Jeg vil si at det er hjelpeløst utydelig. Jeg er enig i at det kan finnes aktverdige grunner til å innvilge abort, men nå råder det anarki overfor de ufødte barna.

Fratatt rettsvern

Et annet paradoks er bispeuttalelsen om at:  ”Fosteret er fra unnfangelse et liv med verdi og krav på vern---.” Alle vet, også biskopene, at i gjeldende abortlov er fosteret fullstendig fratatt alt rettsvern før 12. uke. Hvorfor påpeker ikke biskopene det himmelropende nedverdigende og livsfarlige i denne mangel på rettsvern? Ikke ett ord! Hadde vi hatt noen modige biskoper, hadde de stått opp for barnet i mors liv og sagt at loven bør forandres på dette punkt. Skjønt modige? Har det blitt slik i vårt samfunn at det kreves mot for å forsvare den grunnleggende menneskerettighet, retten til liv? Det er ikke én av dem som tar dissens og gjør det, det er for ubehagelig ser det ut til. De svikter fundamentalt. Det hadde faktisk vært bedre å ti stille.

Under krigen sto biskopene med Berggrav i spissen opp mot uretten, i dag slår de ring om den. Preses Helga Byfuglien uttalte servilt i Dagsnytt 18 at vi bor i en rettsstat og må akseptere lovene. Kari Veiteberg sier at ”dagens abortlov er et gode”. Solveig Fiske sier: ”Jeg er svært fornøyd med uttalelsen”. Kan det bli stort verre? Hvor er dere, Reinertsen og Myrseth, for å nevne noen jeg ventet mer av? 

Avgrunn

Det er en uoverstigelig avgrunn mellom biskop Per Lønnings dramatiske protest mot den ukristelige loven, og dagens Oslo-biskop som ser uforbeholdent fosterdrap før uke 12 som et gode.

Bispemøtet minner mer om et 8. mars-tog enn på en ansvarlig kirkeledelse.

Gå til innlegget

Underlig kommentar av Nyhus

Publisert over 1 år siden

Håvard Nyhus hadde en underlig ­kommentar i Vårt Land 26. januar angående stats-
råd ­Ropstads svar på spørsmålet om han vil ­delta i Pride-parade. Ropstad vil ­naturlig nok ikke delta i en slik ytterliggående ­demonstrasjon mot kristen moral og ­normale familier.

Nyhus antyder at det burde være en plikt for Ropstad, selv om han modererer seg noe ­senere i samme kommentar. Så galt kan det gå når verdirelativismen forblinder ­
gangsynet, og det viktigste ikke lenger er hva som er ­anstendig og rett, men det å være ­politisk korrekt. Nyhus er fast ­kommentator i Vårt Land, og mitt spørsmål er derfor om avisen står for dette? Man skulle nesten tro at Nyhus ikke har satt seg inn i ideologien til ­foreningen FRI som står bak. Den er så ­ekstrem at det er mer enn underlig at ­oppegående folk kan heie på dens utagerende hyllest av ­seksuell uansvarlighet og polyamorøse ­forhold, for å nevne noe.

Nyhus skriver nedlatende om Ropstad, blant annet med formuleringen: «Til sammen ­tegner uttalelsene et bilde av en nyslått statsråd som ikke riktig har grep om sin nye rolle.» Det er en ganske spesiell omtale av en statsråd som konsistent og modig har stått opp for ­kristne verdier, og som tør å tale de høy­røstede ­homo-aktivister imot.

Det Nyhus ellers skriver om Kongen i statsråd og snorklipping som obligatoriske ­oppgaver, og om Ropstad at han «ikke bare kan si nei til Pride med henvisning til egne ‘behov’ og preferanser», er usaklig. Som om hans egne behov er saken her, nei, den er ­alvorligere enn som så. Avisen bøter dog litt på skaden 28. januar ved sin lederartikkel, der den understreker Ropstads selvsagte rett til å avstå fra pride-deltagelse.

Håvard Nyhus burde heller gi Ropstad ­honnør som en dyktig og rakrygget politiker, sin unge alder til tross, i stedet for å harselere med at han er modig nok til ikke å tute med de ulver som er ute. Der strakk ikke Hareide til. Kjell Ingolf Ropstad har en jobb å gjøre i vårt sekulære Norge som er vanskelig nok, om han ikke også skal ha kritikk for sin integritet.

Gå til innlegget

Meningsløs bispeutnevnelse

Publisert over 1 år siden

Kirkerådet har igjen overkjørt nominasjonsresultatet ved bispeutnevnelse. Er det snart på tide at noen setter ned foten?

Så har det skjedd igjen. Kirkerådet har satt til side et meget klart votum fra de instanser som er satt til å nominere kandidat til Stavanger bispestol. Det er ikke ulovlig, men så ufattelig arrogant at det ikke bør tåles. Åpen folkekirke kjører sitt løp. Her hadde de bestemt seg for at de ville ha en liberal kvinnelig biskop som vier homofile, uansett. Hvorfor sier de ikke det rett ut i stedet for tilslørende formuleringer om helhetsvurdering? 

Det burde være tid for medlemmene av bispedømmerådene å nedlegge sitt verv som nominasjonskomite. Dette spillet er etter hvert helt meningsløst. Er det snart noen som har mot til å sette ned foten? Bispedømmerådet i Stavanger nominerte Helge Gaard på førsteplass, Haakon Kessel på annenplass og Anne Lise Ådnøy på tredje og sisteplass. Blant biskopene fikk Helge Gaard dobbelt så mange førstestemmer som Anne Lise Ådnøy. Etter dette utnevner kirkerådet Anne Lise Ådnøy. Utrolig!

Her har Kristin Gunleiksrud Raaum og Gard Sandaker-Nielsen kjørt homo-løpet for alt det er verdt, og de er i ferd med å ødelegge kirkens liv og virke.

Dette er resultatet av at Kirkemøtet er valgt politisk etter at Åpen folkekirke fikk innpass med sitt homopolitiske budskap, og kirken har seg selv å takke for utglidningen den har tillatt over år. Trist er et mildt ord for denne mangel på gangsyn og konsekvens i DNK´s organer. Udugelig, eventuelt ugudelig, for å bytte litt om på bostavene, hadde nok vært mer treffende.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Norges opptreden i FN

Publisert over 1 år siden

Det er grunn til uro over hvordan Norge opptrer i FN. Vi har i alle år hatt en tillit til at FN er selve garantisten for rettssikkerheten i internasjonale spørsmål, og at vår opptreden i FN er i tråd med dette. Jeg må dessverre konstatere at det er feil, og at Norge ikke opptrer troverdig der.

Desember måned er tiden for FNs årlige angrep på Israel i form av fordømmende resolusjoner i Hovedforsamlingen. Året 2018 var intet unntak, og Norges opptreden er som den var under den rød-grønne regjeringen.

Det er en kjent sak at Hamas har drevet med terror fra Gaza mot sivilsamfunn i Israel, med ekstra intensitet fra mars måned i fjor. Tidligere i desember avfyrte Hamas 600 raketter fra Gaza mot sivile lokalsamfunn i det sørlige Israel i løpet av to døgn. I hele høst har Hamas sendt brannbomber inn over de samme områdene, med tusentalls dekar nedbrent kornavling og skogsområder i Israel som resultat. I tillegg har de drevet en omfattende luftforurensning med svart røyk fra brennende bildekk veltende inn over Israel. Ren terror mot sivile israelere, alt dette i sterk strid med folkeretten. FN finner ingen grunn til å vedta noen resolusjon mot dette.

Etter at Norge har stemt for fordømmelser av Israel i FN i mange år skulle man tro at Solberg-regjeringen ville rette opp noe av dette, men så skjer følgende: USA forsøkte i midten av desember å få vedtatt en resolusjon som fordømte de nevnte rakettangrepene fra Hamas i Gaza mot sivile israelere, noe som nevnt er grove brudd på folkeretten. Det ville ikke Norge være med på, og stemte mot dette sammen med Island, som de eneste Nato-land. Dermed ble det ikke flertall for å fordømme denne åpenbart folkerettsstridige terroren.

Dette fikk USAs FN-ambassadør Nikki Haley til å uttale: Det er ingenting som er mer antisemittisk enn å nekte å fordømme terrorisme når den retter seg mot den jødiske staten.

Så blir spørsmålet om Norges regjering er komfortabel med sin stemmegivning i FN? Når Norge ikke har stemt mot en eneste av de 21 fordømmelsene av Israel i FN bare i 2018, og aksepterer at alle andre land i verden til sammen (inkludert redselsregimene i Syria, Jemen og Kongo med hundretusener omkomne) bare fikk 7 resolusjoner mot seg, da er det grunn til uro over Norges opptreden i FN.

Hvorfor støttet ikke Norge USAs forslag til resolusjon mot åpenbar folkerettsstridig terror fra Gaza? Er denne terroren ok?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere